Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěstování biozeleniny a její odbyt Ing. Petr David Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěstování biozeleniny a její odbyt Ing. Petr David Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky."— Transkript prezentace:

1 Pěstování biozeleniny a její odbyt Ing. Petr David Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky

2 PRV je operační program Ministerstva zemědělství ČR PRV má 4 osy: I. Osa Modernizace zemědělských podniků II. Osa Argoenvironmentální opatření III. Osa Diverzifikace činností nezemědělské povahy I. Osa Leader Co je program rozvoje venkova?

3 Spolek poradců v ekologickém zemědělství v ČR ( EPOS ) Kotlářská Brno Mobil:

4  Ekologické ( bio ) zemědělství ( dále jen ekozemědělství ) vychází z dokonalého poznání potřeb rostlin, zvířat i krajiny.  Cílem snažení ekozemědělce je produkce, ale produkce udržitelná, která podporuje rozmanitost a udržitelnost kulturní krajiny.  Ekozemědělství má několik metod ( přírodní, biologicko-dynamické, organické…). Tyto metody jsou jsou popsány v Učebnici Ekologické zemědělství I ( Jiří Urban, Bořivoj Šarapatka a kolektiv ). Co je ekologické zemědělství

5 Ekozemědělství je zemědělská výroba, která splňuje podmínky stanovené platnou legislativou: Nařízením rady EHS 2092/1991, Zákonem č.242/2000 Sb.(novela č.553/2005 Sb.) Vyhláškou Mze ČR č.16/2006 Sb. Platná legislativa pro ekologického zemědělství

6 Je produkce BIO produktu ( Biopotravin ) s vyšší biologickou hodnotou. Cílem ekozemědělce není intenzivní využívání zdrojů za účelem vyrobení co největšího objemu potravin, ale citlivý a udržitelný přístup k agroekosystému a vyrobení bioproduktu. Cílem ekozemědělce

7 Ekozemědělci neznečišťují životní prostředí syntetickými chemikáliemi, nevnášejí cizorodé látky do potravního řetězce. Zvířata chovají volně na pastvinách nebo ve výběhu, dopřávají jim dostatek pohybu, krmí je kvalitním přírodním krmivem a volí nestresující metody při porážce. Ekofarmáři při své činnosti využívají jak zkušenosti starých sedláků, tak i moderní metody, ale jedině takové, které nejsou v rozporu s ekologickými, etickými a hygienickými pravidly. EKOzemědělství je návrat ke zdravému rozumu. Principy ekozemědělství

8 Vývoj výměry zemědělské půdy v ekologickém zemědělství ČR Rok Počet kontrolovaných ekofarem celkem Výměra zemědělské půdy v EZ v ha Procentický podíl ze zem. půdního fondu , , , , , , , , , , , ,35

9 Dotace v EZ v Kč/ha ObdobíOrná půda TTPZelenina/ byliny Sady/ Vinice | – 2006 (HRDP) (PRV)

10 Vývoj struktury půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR %) Plochy Orná půda8,788,317,707,508,048,349,43 TTP89,6990,1390,9089,4082,3483,4082,42 Trvalé kultury 0,450,380,360,400,320,420,52 Ostatní plochy 1,081,181,042,709,198,767,54

11 Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR (ha) PlochaOrná půda TTPSady, vinice OstatníCelkem

12 Struktura pěstované zeleniny (ha a t produkce) zelenina haprodukcehaprodukce mrkev6,31145,234,101318,39 Petržel0,9138,21,3221,17 Cibule16,12382,333,3154,38 Česnek0,921,652,045,74 Kapusta0,261,510,544,54 Kapusta růžičková0,170,540,230,74 Rajčata0,211,350,4111,90 Okurky salátové0,762,490,561,56 Paprika0,230,70,351,8 Pór0,482,350,322,65 Zelí1,344,520,8210,4 Zdroj: Šetření VÚZE

13 Vývoj poptávky po biopotravinách

14 Jaké produkty ze sortimentu BIO kupujete ve větším množství? Převzato: Potenciál BIO potravin na českém trhu, Marketingová studie, Synergy Marketing a GfK Praha, Mze ČR, Praha 2006

15 Při produkci rostlinných ekologických produktů se musí dodržovat základní pravidla ekologického zemědělství podle přílohy I. A nařízení.  Rozmnožovací materiál podléhají zvláštním požadavkům.  Úrodnost půdy se udržuje pěstováním luskovin, speciálních rostlin pro zelené hnojení a hluboko kořenících rostlin, dlouhými osevními postupy a hnojením organickými hnojivy.  Doplňkově se mohou používat jenom ta organická a minerální hnojiva, která jsou uvedena v pozitivním seznamu (příloha II. A nařízení).  Prostředky na ochranu rostlin a hubení škůdců se smí použít jenom ty přípravky, které jsou uvedeny v dalším pozitivním seznamu (příloha II. B nařízení).  Není povoleno pěstování GMO plodin. Rostlinná výroba na ekofarmě

16 Certifikace Po inspekcích rozhodne smluvní certifikační organizace o certifikaci. Pokud se zemědělské produkty smí označovat s odvoláním na ekologické pěstování, doručí certifikační organizace ekofarmě certifikát dle jeho žádosti. Na tomto certifikátu jsou uvedeny ty produkty, které se mohou prodávat s označením podle nařízení.

17 Certifikace dle směrnice PRO-BIO Pro členské podniky vypracoval Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk Směrnice, které jsou v souladu s e směrnicemi svazu Bioland

18 Děkuji za pozornost Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR, o.s. Brno, Kotlářská ulice 53 Ing. Petr David Mobil:


Stáhnout ppt "Pěstování biozeleniny a její odbyt Ing. Petr David Tento projekt je spolufinancován Programem rozvoje venkova České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google