Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria pro rozhodování o technologickém vybavení stavebního podniku Pomocné stavební konstrukce a efektivita rozhodnutí jejich pořízení v podmínkách rizika na dynamickém stavebním trhu Doktorand: Ing. Petr Jakubíček Doktorský studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví Školitel:Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Školitel - specialista: Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Datum:3.12.2014 1

2 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 2 Obsah presentace 1.Cíle práce 2.Vědecké metody zpracování 3.Výsledky 4.Závěry pro výzkum, vědu a praxi 5.Ohlasy

3 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 3 1.Určit velikost trhu. 2.Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. 3.Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. 4.Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu, pro rozhodnutí o pořízení majetku, analytické evidence majetku. 5.Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku. 1. Cíle práce

4 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 4 1. Trh lešení, bednění, pažení (1/4) Nabídková strana: oligopol výrobců Poptávková strana:kvazi dokonalá konkurence (tisíce subjektů)

5 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 5 1. Trh lešení, bednění, pažení (2/4) Nabídka Výhody nabídky na trhu lešení, bednění, pažení: Vysoce kvalitní zpracování systémových výrobků lešení, bednění, pažení. Normované výrobky (obvykle dle DIN). Technické popisy výrobků včetně postupu nasazení na stavbu i na www stránkách výrobců. Nevýhody nabídky na trhu lešení, bednění, pažení: Obtížně vyhledatelné webové stránky prvovýrobců lešení, bednění, pažení. Nedostatečné a nekonzistentní informace o svých produktech na www stránkách výrobců. Neuvádění cen výrobců za koupi a pronájem výrobků lešení, bednění, pažení.

6 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 6 Poptávka - výhody Výhody poptávky malých odběratelů: Flexibilita. Kontrolovatelnost. Výhody poptávky velkých odběratelů: Odborná zdatnost. Dostatečná kapitálová přiměřenost. 1. Trh lešení, bednění, pažení (3/4)

7 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 7 Poptávka - nevýhody Nevýhody poptávky: Technická znalost je omezená na výrobní program jednoho výrobce. Neznalost cen na trhu lešení, bednění a pažení. Neznalost obrátkovosti vlastních pomocných stavebních konstrukcí. Nedostatečnost evidence lešení, bednění, pažení k určení obrátkovosti a výhodnosti držby oproti nájmu. 1. Trh lešení, bednění, pažení (4/4)

8 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 8 2. Metody zpracování (1/4) Principy disertační práce Principy 3E: Efektivnost (efficiency). Účelnost (expediency). Hospodárnost (economy). Odvozené principy: Jednoznačnost. Konkrétnost (určitost). Porovnatelnost. Objektivnost (tj. kvantifikovatelnost). Kontrolovatelnost.

9 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 9 2. Metody zpracování (2/4) Vědecké postupy zpracování disertační práce: Hypotéza Verifikace důkazy Změna hypotézy Závěr

10 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 10 2. Metody zpracování (3/4) Metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování Rozhodování (Decision Making) je: Proces volby posouzením alternativ a výběr rozhodnutí. Jádro a nástroj každé řídící činnosti. Vícekriteriální rozhodování: Ordinální. Kardinální.

11 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 11 2. Metody zpracování (4/4) Metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování: Metoda kvantitativního párového srovnávání kritérií (Saatyho metoda), Fullerova metoda, Metoda vzdálenosti od fixní varianty, Metoda postupného rozvrhu vah, Bodovací metoda s vahami, atd.

12 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 12 3. Výsledky – velikost trhu (1/6) Nalezená velikost trhu lešení, bednění, pažení Velikost trhu v ČR v r. 2012mld. Kč Celková velikost trhu28,0 Velikost trhu lešení7,2 Velikost trhu bednění14,5 Velikost trhu pažení6,4

13 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 13 3. Výsledky – velikost trhu (2/6) Mezinárodní rozdíly 1

14 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 14 3. Výsledky – velikost trhu (3/6) Mezinárodní rozdíly 2 Při výrobě monolitu existuje následující rozložení z celkové ceny: Cena práce v % Cena materiálu a strojů v % Německo4951 Rakousko3862 ČR2575

15 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 15 3. Výsledky – velikost trhu (4/6) Mezinárodní rozdíly 3 Závěry: Cena práce bude v ČR růst (teorém lokomotivy). Vyšší cena práce vyvolá tlak na pronájem a koupi systémů s menším podílem práce. Vyšší cena práce v ČR povede k většímu zájmu o koupi systémových prvků.

16 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 16 Predikce vývoje trhu: 1)posledních 50 vzrostla celosvětová produkce betonu více než 12 krát, což odpovídá nárůstu o 514% jednoho obyvatele Země, 2)Nárůst odpovědnosti za lidský život v souvislosti s novým občanským zákoníkem povede k nárůstu investic do systémových ochran (lešení, pažení). Závěr: Nárůst trhu v řádech 2 až 5% každý rok běžného (tj. nekrizového) vývoje po dobu cca 10 až 15 let. 3. Výsledky – velikost trhu (5/6)

17 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 17 Neefektivity, jejich výše a eliminace 3. Výsledky – eliminace neefektivit Neefektivity trhu v ČR v r. 2012 Výše v mld. Kč Eliminace neefektivity Neexistence validních dat pro rozhodování 1,1 Důsledné vedení evidence a validní rozhodování (např. Model rozhodování a Model evidence) Averze vůči riziku v rámci rozhodnutí do budoucna 0,4Nelze odstranit (subjektivní) Snaha vlastníků neinvestovat 0,2Nelze odstranit (subjektivní) Korupce a lobbismus0,5 Důsledné vedení evidence a validní rozhodování (např. Model rozhodování a Model evidence) Celkem2,2 Max. odstranitelná neefektivita 1,7 mld. Kč

18 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 18 Model rozhodování a Model evidence Uživatelé: pracovníci přípravy staveb, ekonomové, stavbyvedoucí, rozpočtáři, výrobní a finanční ředitelé, jednatelé stavebních firem. 3. Výsledky – Modely (1/2)

19 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 19 Model rozhodování a Model evidence Požadavky kladené na modely: jednoduchost (xls), rychlost v orientaci a zpracování (návodné zpracování), kontrolovatelnost (xls). Používání obou modelů: může vést v průměru k úspoře až 0,5% z celkové ceny stavby posílí konkurenceschopnost stavebních firem. 3. Výsledky – Modely (2/2)

20 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 20 Funkce Modelu rozhodování: 1.rychlá orientace na trhu, 2.identifikace výrobku v programu výrobce, který odpovídá potřebám stavební firmy, 3.poptávka na výrobce, 4.zadání dat z poptávky do modelu, 5.vyhodnocení. 3. Výsledky – Model rozhodování (1/8)

21 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 21 3. Výsledky – Model rozhodování (2/8) Rychlá orientace na trhu:

22 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 22 3. Výsledky – Model rozhodování (3/8)

23 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 23 Zadání jednotlivých elementů bednění do modelu: 3. Výsledky – Model rozhodování (4/8) Poznámka: Uživatel přidá tolik elementů systému, kolik potřebuje.

24 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 24 Zadání společných hodnot bednění do modelu: 3. Výsledky – Model rozhodování (5/8 )

25 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 25 Možnost volby hodnocení podle: ceny, více kritérií. Při hodnocení podle více kritérií si uživatel zvolí váhy (např. podle tolerance k riziku): 3. Výsledky – Model rozhodování (6/8 )

26 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 26 Výsledná tabulka vyhodnocení podle bodovací metody s vahami: 3. Výsledky – Model rozhodování (7/8)

27 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 27 Výsledky Modelu rozhodování ukazuje i průměrnou návratnost jednotlivých typů konstrukcí: 3. Výsledky – Model rozhodování (8/8)

28 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 28 Funkce Modelu evidence: 1.vést rychle a přesně analytickou evidenci majetku, 2.podklad pro rozhodování o držbě, pořízení, půjčení a prodeji majetku obsahující reálné historické údaje, 3.okamžité informování o stavu majetku, 4.rezervační systém majetku, 5.rychlé sestavení účetní závěrky. 3. Výsledky – Model evidence (1/4)

29 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 29 Náhled části analytické evidence Modelu: 3. Výsledky – Model evidence (2/4)

30 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 30 Náhled části Evidence nasazeného majetku (rezervační systém) Modelu: 3. Výsledky – Model evidence (3/4)

31 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 31 Výsledky Modelu rozhodování umožňuje: vložení a vyřazení majetku, výpočet odpisů a sumarizace pro syntetický účet, výpočet reprodukční pořizovací ceny v Kč, vedení historických dat o majetku. 3. Výsledky – Model evidence (4/4)

32 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 32 Praxe: Tvorba Metodiky a Modelů pro stavení firmy. Aplikace = větší konkurenceschopnost staveních firem. Aplikace = lepší alokace zdrojů. Věda: Metodiky pro aplikaci do praxe evidence a rozhodování o dlouhodobém majetku. Výuka: Zavedení závěrů práce a případně Metodiky a Modelů do přednáškové činnosti. 4. Dopady pro vědu a praxi

33 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 33 4. Splnění cílů práce 1.Určit velikost trhu. 2.Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. 3.Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. 4.Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu pro rozhodnutí o pořízení majetku analytické evidence majetku 5.Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

34 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 34 Aplikace ve firmě Ingbau s.r.o. (díky velké publikační a přednáškové činnosti), obrat firmy 300-500 mil Kč/rok. Publikace v recenzovaném časopise v Londýnském vydavatelství s článkem Effects of corruption and lobbying on law, ethics and economics (Economic crisis as a result of corruption and lobbying). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Aplikace Evidenčního modelu u 3 dalších subjektů (obcí). Děkuji za pozornost. 5. Ohlasy


Stáhnout ppt "Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria."

Podobné prezentace


Reklamy Google