Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE"— Transkript prezentace:

1 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE
Ekonomická kritéria pro rozhodování o technologickém vybavení stavebního podniku Pomocné stavební konstrukce a efektivita rozhodnutí jejich pořízení v podmínkách rizika na dynamickém stavebním trhu Doktorand: Ing. Petr Jakubíček Doktorský studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví Školitel: Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Školitel - specialista: Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Datum:

2 Obsah presentace Cíle práce Vědecké metody zpracování Výsledky
Závěry pro výzkum, vědu a praxi Ohlasy

3 1. Cíle práce Určit velikost trhu.
Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu, pro rozhodnutí o pořízení majetku, analytické evidence majetku. Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

4 1. Trh lešení, bednění, pažení (1/4)
Nabídková strana: oligopol výrobců Poptávková strana: kvazi dokonalá konkurence (tisíce subjektů)

5 1. Trh lešení, bednění, pažení (2/4)
Nabídka Výhody nabídky na trhu lešení, bednění, pažení: Vysoce kvalitní zpracování systémových výrobků lešení, bednění, pažení. Normované výrobky (obvykle dle DIN). Technické popisy výrobků včetně postupu nasazení na stavbu i na www stránkách výrobců. Nevýhody nabídky na trhu lešení, bednění, pažení: Obtížně vyhledatelné webové stránky prvovýrobců lešení, bednění, pažení. Nedostatečné a nekonzistentní informace o svých produktech na www stránkách výrobců. Neuvádění cen výrobců za koupi a pronájem výrobků lešení, bednění, pažení.

6 1. Trh lešení, bednění, pažení (3/4)
Poptávka - výhody Výhody poptávky malých odběratelů: Flexibilita. Kontrolovatelnost. Výhody poptávky velkých odběratelů: Odborná zdatnost. Dostatečná kapitálová přiměřenost.

7 1. Trh lešení, bednění, pažení (4/4)
Poptávka - nevýhody Nevýhody poptávky: Technická znalost je omezená na výrobní program jednoho výrobce. Neznalost cen na trhu lešení, bednění a pažení. Neznalost obrátkovosti vlastních pomocných stavebních konstrukcí. Nedostatečnost evidence lešení, bednění, pažení k určení obrátkovosti a výhodnosti držby oproti nájmu.

8 Principy disertační práce
2. Metody zpracování (1/4) Principy disertační práce Principy 3E: Efektivnost (efficiency). Účelnost (expediency). Hospodárnost (economy). Odvozené principy: Jednoznačnost. Konkrétnost (určitost). Porovnatelnost. Objektivnost (tj. kvantifikovatelnost). Kontrolovatelnost.

9 2. Metody zpracování (2/4) Vědecké postupy zpracování disertační práce: Hypotéza Verifikace důkazy Změna hypotézy Závěr

10 Metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování
2. Metody zpracování (3/4) Metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování Rozhodování (Decision Making) je: Proces volby posouzením alternativ a výběr rozhodnutí. Jádro a nástroj každé řídící činnosti. Vícekriteriální rozhodování: Ordinální. Kardinální.

11 2. Metody zpracování (4/4) Metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování: Metoda kvantitativního párového srovnávání kritérií (Saatyho metoda), Fullerova metoda, Metoda vzdálenosti od fixní varianty, Metoda postupného rozvrhu vah, Bodovací metoda s vahami, atd.

12 3. Výsledky – velikost trhu (1/6)
Nalezená velikost trhu lešení, bednění, pažení Velikost trhu v ČR v r. 2012 mld. Kč Celková velikost trhu 28,0 Velikost trhu lešení 7,2 Velikost trhu bednění 14,5 Velikost trhu pažení 6,4

13 3. Výsledky – velikost trhu (2/6)
Mezinárodní rozdíly 1

14 3. Výsledky – velikost trhu (3/6) Cena materiálu a strojů v %
Mezinárodní rozdíly 2 Při výrobě monolitu existuje následující rozložení z celkové ceny: Cena práce v % Cena materiálu a strojů v % Německo 49 51 Rakousko 38 62 ČR 25 75

15 3. Výsledky – velikost trhu (4/6)
Mezinárodní rozdíly 3 Závěry: Cena práce bude v ČR růst (teorém lokomotivy). Vyšší cena práce vyvolá tlak na pronájem a koupi systémů s menším podílem práce. Vyšší cena práce v ČR povede k většímu zájmu o koupi systémových prvků.

16 3. Výsledky – velikost trhu (5/6)
Predikce vývoje trhu: posledních 50 vzrostla celosvětová produkce betonu více než 12 krát, což odpovídá nárůstu o 514% jednoho obyvatele Země, Nárůst odpovědnosti za lidský život v souvislosti s novým občanským zákoníkem povede k nárůstu investic do systémových ochran (lešení, pažení). Závěr: Nárůst trhu v řádech 2 až 5% každý rok běžného (tj. nekrizového) vývoje po dobu cca 10 až 15 let.

17 3. Výsledky – eliminace neefektivit
Neefektivity, jejich výše a eliminace Neefektivity trhu v ČR v r. 2012 Výše v mld. Kč Eliminace neefektivity Neexistence validních dat pro rozhodování 1,1 Důsledné vedení evidence a validní rozhodování (např. Model rozhodování a Model evidence) Averze vůči riziku v rámci rozhodnutí do budoucna 0,4 Nelze odstranit (subjektivní) Snaha vlastníků neinvestovat 0,2 Korupce a lobbismus 0,5 Celkem 2,2 Max. odstranitelná neefektivita 1,7 mld. Kč

18 3. Výsledky – Modely (1/2) Uživatelé:
Model rozhodování a Model evidence Uživatelé: pracovníci přípravy staveb, ekonomové, stavbyvedoucí, rozpočtáři, výrobní a finanční ředitelé, jednatelé stavebních firem.

19 Model rozhodování a Model evidence
3. Výsledky – Modely (2/2) Model rozhodování a Model evidence Požadavky kladené na modely: jednoduchost (xls), rychlost v orientaci a zpracování (návodné zpracování), kontrolovatelnost (xls). Používání obou modelů: může vést v průměru k úspoře až 0,5% z celkové ceny stavby posílí konkurenceschopnost stavebních firem.

20 3. Výsledky – Model rozhodování (1/8)
Funkce Modelu rozhodování: rychlá orientace na trhu, identifikace výrobku v programu výrobce, který odpovídá potřebám stavební firmy, poptávka na výrobce, zadání dat z poptávky do modelu, vyhodnocení.

21 3. Výsledky – Model rozhodování (2/8)
Rychlá orientace na trhu:

22 3. Výsledky – Model rozhodování (3/8)

23 3. Výsledky – Model rozhodování (4/8)
Zadání jednotlivých elementů bednění do modelu: Poznámka: Uživatel přidá tolik elementů systému, kolik potřebuje.

24 3. Výsledky – Model rozhodování (5/8)
Zadání společných hodnot bednění do modelu:

25 3. Výsledky – Model rozhodování (6/8)
Možnost volby hodnocení podle: ceny, více kritérií. Při hodnocení podle více kritérií si uživatel zvolí váhy (např. podle tolerance k riziku):

26 3. Výsledky – Model rozhodování (7/8)
Výsledná tabulka vyhodnocení podle bodovací metody s vahami:

27 3. Výsledky – Model rozhodování (8/8)
Výsledky Modelu rozhodování ukazuje i průměrnou návratnost jednotlivých typů konstrukcí:

28 3. Výsledky – Model evidence (1/4)
Funkce Modelu evidence: vést rychle a přesně analytickou evidenci majetku, podklad pro rozhodování o držbě, pořízení, půjčení a prodeji majetku obsahující reálné historické údaje, okamžité informování o stavu majetku, rezervační systém majetku, rychlé sestavení účetní závěrky.

29 3. Výsledky – Model evidence (2/4)
Náhled části analytické evidence Modelu:

30 3. Výsledky – Model evidence (3/4)
Náhled části Evidence nasazeného majetku (rezervační systém) Modelu:

31 3. Výsledky – Model evidence (4/4)
Výsledky Modelu rozhodování umožňuje: vložení a vyřazení majetku, výpočet odpisů a sumarizace pro syntetický účet, výpočet reprodukční pořizovací ceny v Kč, vedení historických dat o majetku.

32 4. Dopady pro vědu a praxi Praxe: Věda: Výuka:
Tvorba Metodiky a Modelů pro stavení firmy. Aplikace = větší konkurenceschopnost staveních firem. Aplikace = lepší alokace zdrojů. Věda: Metodiky pro aplikaci do praxe evidence a rozhodování o dlouhodobém majetku. Výuka: Zavedení závěrů práce a případně Metodiky a Modelů do přednáškové činnosti.

33 4. Splnění cílů práce Určit velikost trhu.
Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. Vytvořit nástroj: k rychlé orientaci na trhu pro rozhodnutí o pořízení majetku analytické evidence majetku Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

34 5. Ohlasy Děkuji za pozornost.
Aplikace ve firmě Ingbau s.r.o. (díky velké publikační a přednáškové činnosti), obrat firmy mil Kč/rok. Publikace v recenzovaném časopise v Londýnském vydavatelství s článkem Effects of corruption and lobbying on law, ethics and economics (Economic crisis as a result of corruption and lobbying). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Aplikace Evidenčního modelu u 3 dalších subjektů (obcí). Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google