Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria pro rozhodování o technologickém vybavení stavebního podniku Pomocné stavební konstrukce a efektivita rozhodnutí jejich pořízení v podmínkách rizika na dynamickém stavebním trhu Doktorand: Ing. Petr Jakubíček Doktorský studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Ekonomika a řízení ve stavebnictví Školitel: Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Datum:12.2.2014 1

2 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 2 Obsah presentace 1.Cíle práce 2.Vědecké metody zpracování 3.Výsledky 4.Závěry pro výzkum, vědu a praxi 5.Ohlasy

3 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 3 1.Určit velikost trhu. 2.Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. 3.Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. 4.Vytvořit nástroj: •k rychlé orientaci na trhu, •pro rozhodnutí o pořízení majetku, •analytické evidence majetku. 5.Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku. 1. Cíle práce

4 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 4 Trh lešení, bednění, pažení Nabídková strana - oligopol výrobců x Poptávková strana – kvazi dokonalá konkurence (tisíce subjektů) Poptávka na trhu pomocných stavebních konstrukcí: •stavební firmy (cca 70% klientů), •půjčovny, •ostatní (fyzické osoby, technické služby). Maloodběratelé : • odebírají z půjčoven a málokdy přímo od výrobců, • malé a střední stavební firmy, OSVČ. x Velkoodběratelé • velké a střední stavební firmy, půjčovny

5 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 5 Výhody: •možnost validního rozhodnutí ihned na počátku o koupi či pronájmu, •flexibilita v rozhodování a znalost účetnictví, •malé nebezpečí korupce. Nevýhody: •běžné ceny, •běžné zacházení od výrobců, •omezená znalost výrobních programů výrobců. Poptávka – maloodběratelé

6 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 6 Poptávka – velkoodběratelé Výhody: •určený správce znalý produktů výrobce, •možnost učinit validní rozhodnutí o koupi či pronájmu, •nižší ceny a speciální zacházení od výrobců. Nevýhody: •obtížnost provedení změn (kompatibilita, zvyk), •provedení validního rozhodnutí (přístup k účetnictví), •nebezpečí korupce, •obvyklá metoda stavby jako samostatné akce vede k defektnímu chování stavbyvedoucích a ředitelů.

7 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 7 2. Metody zpracování (1/3)  Zásadně vědecké  Definice vědy Věda je činnost vedoucí k poznání příčin vzniku, změn a zániku našeho světa (vesmíru) pomocí metod : •racionální pozorování, •logika, •experiment, •neklamný závěr, •přímý důkaz měřením, •verifikace pomocí opakované simulace a zopakováním měření, •závislost příčiny a následku, •nalezení závěrů z důkazů verifikovaných výpočty a experimenty, •pomocí mapování stavu a změn.

8 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 8 2. Metody zpracování (2/3)  Definice logiky: „Logika je metoda poznání světa pomocí záměrného pozorování a experimentování s následným vyvozením závěrů z poznaného průběhu pozorované skutečnosti.“  Principy této vědecké a disertační práce (Prof Brian Cox) •3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost ), •jednoznačnost, •konkrétnost, •porovnatelnost, •kontrolovatelnost.

9 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 9 2. Metody zpracování (3/3) Použitý vědecký postup v disertační práci: Hypotéza Verifikace důkazy Změna hypotézy Závěr

10 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 10 3. Výsledky – velikost trhu (1/6) A/ Velikost trhu Celkový objem staveb, kde se standardně používá systémové lešení, bednění a pažení v ČR: B/ Objemu trhu s lešením, bedněním a pažením v ČR

11 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 11 C/ Predikce vývoje trhu • nárůst trhu v řádech 2 až 5% každý rok běžného (tj. nekrizového) vývoje stavebnictví v ČR, • po dobu cca 10 až 15 let (po očištění od konjunkturálních výkyvů), • rostoucí trh by měl podnítit zájem stavebních firem o tuto část stavební výroby. 3. Výsledky – velikost trhu (2/6)

12 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 12 D/ Dosažení výsledků velikosti trhu a verifikace 3. Výsledky – velikost trhu (3/6)

13 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 13 Výroba betonu v ČR 1995 - 2012 v mil. m³ 3. Výsledky – velikost trhu (4/6)

14 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 14 3. Výsledky – velikost trhu (5/6)

15 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 15 Podíl práce a materiálu při výrobě železobetonu v ČR a v zahraničí v r. 2012: 3. Výsledky – velikost trhu (6/6) Dílčí závěry: • Cena práce bude v ČR růst (teorém lokomotivy). •Vyšší cena práce vyvolá tlak na systémy s menším podílem práce. •Vyšší cena práce v ČR povede k většímu zájmu o koupi.

16 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 16 Rozhodnutí o výhodnosti vlastnictví nebo půjčování je determinováno: 3. Výsledky – vlastnictví nebo půjčování Poznámka: Distorze vede vždy k oddálení pořízení majetku do vlastnictví.

17 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 17 3. Výsledky – vyčíslení ztrát z neefektivit (1/2)

18 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 18 Eliminace ztrát z neefektivit - Modely rozhodování a evidence: Eliminace korupce je pouze na zaměstnanecké úrovni, tj. nikoli korupce a nekalých praktik vedení firmy. Ty analyzuji v části o korupci a týkají se makroekonomického a právního rámce společnosti. 3. Výsledky – eliminace ztrát z neefektivit (2/2)

19 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 19 Požadavky kladené na modely: •jednoduchost (xls), •rychlost v orientaci a zpracování (návodné zpracování), •kontrolovatelnost (xls). Uživatelé modelů: •pracovníci přípravy staveb, •ekonomové, •stavbyvedoucí, •rozpočtáři, •výrobní a finanční ředitelé, •jednatelé stavebních firem. 3. Výsledky – Modely

20 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 20 Funkce Modelu rozhodování: 1.rychlá orientace na trhu, 2.identifikace výrobku v programu výrobce, který odpovídá potřebám stavební firmy, 3.poptávka na výrobce, 4.zadání dat z poptávky do modelu, 5.vyhodnocení. 3. Výsledky – Model rozhodování (1/8)

21 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 21 3. Výsledky – Model rozhodování (2/8) Rychlá orientace na trhu:

22 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 22 3. Výsledky – Model rozhodování (3/8)

23 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 23 Zadání jednotlivých elementů bednění do modelu: 3. Výsledky – Model rozhodování (4/8) Poznámka: Uživatel přidá tolik elementů systému, kolik potřebuje.

24 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 24 Zadání společných hodnot bednění do modelu: 3. Výsledky – Model rozhodování (5/8 )

25 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 25 Možnost volby hodnocení podle: •ceny, •více kritérií. Při hodnocení podle více kritérií si uživatel zvolí váhy (např. podle tolerance k riziku): 3. Výsledky – Model rozhodování (6/8 )

26 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 26 Výsledná tabulka vyhodnocení podle bodovací metody s vahami: 3. Výsledky – Model rozhodování (7/8)

27 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 27 Výsledky Modelu rozhodování ukazuje i průměrnou návratnost jednotlivých typů konstrukcí: 3. Výsledky – Model rozhodování (8/8)

28 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 28 Funkce Modelu rozhodování: 1.vést rychle a přesně analytickou evidenci majetku, 2.podklad pro rozhodování o držbě, pořízení, půjčení a prodeji majetku obsahující reálné historické údaje, 3.okamžité informování o stavu majetku, 4.rezervační systém majetku, 5.rychlé sestavení účetní závěrky. 3. Výsledky – Model evidence (1/4)

29 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 29 Náhled části analytické evidence Modelu: 3. Výsledky – Model evidence (2/4)

30 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 30 Náhled části Evidence nasazeného majetku (rezervační systém) Modelu: 3. Výsledky – Model evidence (3/4)

31 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 31 Výsledky Modelu rozhodování umožňuje: • vložení a vyřazení majetku, • výpočet odpisů a sumarizace pro syntetický účet, • výpočet reprodukční pořizovací ceny v Kč, • vedení historických dat o majetku. 3. Výsledky – Model evidence (4/4)

32 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 32 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (1/3) Analýza korupce jako jedné z příčin neefektivit na trhu 1.Teorém tří pastí (nový ekonomický teorém): •past korupce, •past morálky, •past dluhová. 2.Vznik krizí jako důsledek korupce. 3.Korelace mezi výší korupce, veřejného dluhu a výší šedé ekonomiky (verifikace hypotézy). 4.Vyčíslení ztrát z korupce v ČR.

33 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 33 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (2/3)

34 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 34 3. Výsledky – Analýza korupce a lobbismu (3/3)

35 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 35 Praxe: • Tvorba Metodiky a Modelů pro stavení firmy. • Aplikace = větší konkurenceschopnost staveních firem. • Aplikace = lepší alokace zdrojů. Věda: • teorém tří pastí (nový ekonomický teorém), • metodiky pro aplikaci do praxe dlouhodobého majetku. Výuka: • Zavedení Metodiky a Modelů do přednáškové činnosti. 4. Dopady pro vědu a praxi

36 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 36 4. Splnění cílů práce 1.Určit velikost trhu. 2.Analyzovat výhody a nevýhody vlastnictví nebo půjčování. 3.Identifikovat a vyčíslit ztráty z chybného rozhodování. 4.Vytvořit nástroj: •k rychlé orientaci na trhu •pro rozhodnutí o pořízení majetku •analytické evidence majetku 5.Zpracovat výsledky použitelné pro praxi trhu i pro výuku.

37 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 37 • Aplikace ve firmě Ingbau s.r.o. (díky velké publikační a přednáškové činnosti), obrat firmy 300-500 mil Kč/rok. • Publikace v recenzovaném časopise v Londýnském vydavatelství s článkem Effects of corruption and lobbying on law, ethics and economics (Economic crisis as a result of corruption and lobbying). Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Děkuji za pozornost. 4. Ohlasy

38 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 38 Oponentka: Doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D., FAST VUT v Brně Otázky a připomínky: 1/ Vysvětlete, z jaké základny počítáte režii a zisk v kalkulaci na str. 45 a kde v kalkulaci máte zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Odpověď: Náklady jsou počítány jako přímé. Mzdy jsou rozpočítány dle limitky prací z celkových nákladů práce zaměstnavatele, tj. již se zahrnutými soc. a zdrav. odvody (cca +35% k hrubé mzdě). Režie a zisk jsou počítány ze všech vstupujících nákladů (stroje, materiál, práce) v členění dle Prof Rolanda Schmitta (Die Schalungstechnik: Systeme, Einsatz und Logistik). Otázky oponentů (1/4)

39 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 39 Oponent: Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc., FSv ČVUT v Praze Otázky a připomínky: 1/ Zavést více vektorizace a randomizace dat. Odpověď: Práce je rozsáhlá. Zavedení randomizace by zajité lépe vyjádřilo rizika projektů, nicméně praxi příliš nepomůže, naopak jí poškodí přílišnou odborností. Ve vztahu k lepší kvantifikaci dat by zajisté bylo zavedení metod pravděpodobnosti prospěšné, ale současně by vedlo k značnému překročení rozsahu práce. Vektorizace by mohla přispět k lepšímu pochopení problematiky, nicméně jsem nebyl schopen identifikovat části, kde mají uživatelé problémy s pochopením – to bude možné až zavedením do praxe a výuky. Otázky oponentů (2/4)

40 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 40 2/ Absence kap. „Definice“ a pojmosloví lépe definovat pojmy „obrátky“, „otáčky“, „nasazení“, „firma“, „majitel“. Nedodržení názvosloví působí obtíže – zejména ve sporech. Odpověď: Vycházel jsem z obecného chápání těchto pojmů. Neanticipoval jsem, že by mohly způsobit jakýkoli problém. U sporů zajisté půjde o přesné definiční pojetí (např. rozdíl mezi „variantním řešením“ a „jiným kvalitativně a technicky obdobným řešením“. To však je věcí konkrétní zákonné definice a konkrétního sporu. V mé dis. práci jsem přesně definoval jen ty pojmy, které jsem cítil, že budou odborné veřejnosti působit obtíže (např. principy 3E, principy vědy, apod.). Otázky oponentů (3/4)

41 Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 41 3/ Str. 74 a 100: Zaměstnanci nemohou investovat, jen vlastníci. Odpověď: Vycházel jsem z obecného chápání těchto pojmů. Neanticipoval jsem, že by mohly způsobit jakýkoli problém. U sporů zajisté půjde o přesné definiční pojetí (např. rozdíl mezi „variantním řešením“ a „jiným kvalitativně a technicky obdobným řešením“. To však je věcí konkrétní zákonné definice a konkrétního sporu. V mé dis. práci jsem přesně definoval jen ty pojmy, které jsem cítil, že budou odborné veřejnosti působit obtíže (např. principy 3E, principy vědy, apod.). Otázky oponentů (4/4)


Stáhnout ppt "Ing. Petr Jakubíček - Disertační práce, 2014 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technologie staveb 122 OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Ekonomická kritéria."

Podobné prezentace


Reklamy Google