Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo hmotné I. Podmínky absolvování: Kontakty Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny St 14:00-15:00 Místnost 41 (budova B)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo hmotné I. Podmínky absolvování: Kontakty Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny St 14:00-15:00 Místnost 41 (budova B)"— Transkript prezentace:

1

2 Občanské právo hmotné I. Podmínky absolvování:

3 Kontakty Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny St 14:00-15:00 Místnost 41 (budova B) E-mail pavel.petr@upol.czpavel.petr@upol.cz Web www.pavelpetr.czwww.pavelpetr.cz

4 Občanské právo hmotné I. Seminář 2. Zásady, principy občanského práva

5 Zásady  Jsou jedním z odvětvotvorných kritérií (kritéria samostatnosti právního odvětví (samostatný předmět právní regulace; způsobilost formovat vlastní obecnou část; vlastní systém odvětví; podpůrně vlastní teorie odvětví)  Lze členit na zásady obecné (vazba na soukromoprávní metodu regulace) a zvláštní  Odlišujeme od nich tzv. generální klauzule (nejobecnější normy s přímou normativní závazností např.:zákaz zneužití práva (čl.11 LZPS nebo §3 odst. 1 ObčZ)  Zásady jsou pak nejvyšším stupněm zobecnění základních hodnot (axiologické (hodnotové) aspekty) – nemusí být nutně formulovány v normativní rovině!

6 Zásady Vše je dovoleno co není výslovně zakázáno Autonomie vůle Zásada jistoty soukromoprávního obratu  Ochrana dobré víry  Ochrana práv třetích osob  Zákaz retroaktivity  Zásada ochrany nabytých práv Zásada dispozitivnosti právní úpravy Zásada ekvity  Zásada zákazu zneužití práv  Výkon práv v souladu s dobrými mravy Zásada demokratismu soukromého práva Zásada prevence Zásada vigilantibus iura scripta sunt

7 Další zásady  Ochrana vlastnictví (Radwanski)  Samoobslužného charakteru soukromého práva (Letowska)  Ochrana slabší strany smlouvy (Eliáš)  Pacta sunt servanda (Grotius)

8 Vše je dovoleno co není výslovně zakázáno (§2 odst.3 ObčZ) Pro stát platí obráceně – tj. vše je zakázáno co není výslovně dovoleno (vyjma případů dle §21 ObčZ) MAXimální svoboda jedince MINimalizace státních zásahů Staví se in favorem volného jednání jedinců

9 Zásada autonomie vůle Zda? S kým? O čem? Jakou formou? Existuje v duchu premis francouské revoluce (volnost, rovnost, bratrství) Respektování lidské osobnosti, jako souboru hodnot – jedinečných a neopakovatelných Někdy se uvádí i aspekt volby svého soudce (u nás v omezené míře. KDE? U závazků se projektuje lato sensu jako smluvní svoboda

10 Jistota soukromoprávního obratu Nedotknutelnost vlastnictví Pacta sunt servanda  Ochrana dobré víry (bona fides) presumpce pocivost DV je zásadně nezaviněná nevědomost o právních nedostatcích určitého právního stavu  Ochrana práv třetích osob; viz §2 odst.2 ObčZ – (rovné postavení subjektů) druhá strana zásady Pacta (…) platí, ale jen pro strany smlouvy (inter partes)  Zákaz retroaktivity (lex retro non agit) v ekonomické sféře např. ochrana investic  Zásada ochrany nabytých práv

11 Výkon práv v souladu s dobrými mravy Vyplývá z někdejšího praetorského práva Bonos mores Vzájemná slušnost, vzájemné respektování, potřebná míra tolerance Dle judikatury se jedná o: souhrn společenských, kulturních, mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující části společnosti a mají povahu norem základních. Nejvyšší soud ČR C 479 Na tomto vymezení ovšem nepanuje shoda…

12 Zásada prevence Hmotně právní prevence § 43;§ 415 aj. (úsilí předejít porušení práva – ve smlouvě, vysvětlení pojmů Procesně právní prevence – úsilí předejít sporu dohodou účastníků) Generální prevenční klauzule §415 resp. §3 odst.2


Stáhnout ppt "Občanské právo hmotné I. Podmínky absolvování: Kontakty Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny St 14:00-15:00 Místnost 41 (budova B)"

Podobné prezentace


Reklamy Google