Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D E S Í T K A (c) Mgr. Pavel Petr 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D E S Í T K A (c) Mgr. Pavel Petr 2009."— Transkript prezentace:

1

2 D E S Í T K A (c) Mgr. Pavel Petr 2009

3 Desítka Kdo je to oblát? Co je tzv. kvazidelikt a proč?
Co je to timesharing a kde je upraven? Co je to lex contractus? Co je to tzv. adhezní smlouva? Vyjmenujte pět zásad, které ovládají závazkové právo? Co jsou to tzv. punktace? Co je tzv. smluvní přímus? Co je to smluvní pokuta (systematicky zařaď institut závazkového práva a definuj)? Co je to inominátní smlouva?

4 Adhézní smlouva

5 Zásady závazkového práva
Autonomie vůle (smluvní svoboda) Rovnost účastníků Dobrá víra; poctivost Pacta sunt servanda Clara pacta boni amici Zásada prevence Ochrana slabší strany (u spotř. Smluv) Zásada bezformálnosti Vigilantibus Iura aj.

6 CULPA IN CONTRAHENDO, resp. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
29 Odo 1166/2004 Odpovědnost za škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti - bezdůvodným ukončením jednání o uzavření smlouvy - se posuzuje podle ustanovení § 415 a § 420 obč. zák. (c) Mgr. Pavel Petr 2009

7 Smlouva ve prospěch třetích osob

8 Prevence; výklad smlouvy
IV. ÚS 182/01  Jsou-li ve smlouvě použity formulace a pojmy, které lze vykládat rozdílně, jeví se být spravedlivým vykládat je v neprospěch toho, kdo je do smlouvy uložil. § 266 odst. 4 ObchZ Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila. (c) Mgr. Pavel Petr 2009

9 Prevence; výklad smlouvy
Invitatio ad offerendum Výzva k podání nabídek na uzavření smlouvy Inzerát Výjimky! Např. § 53 Srov. HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha : C.H.Beck, 2008, s (dostupné z v sekci OPH3) (c) Mgr. Pavel Petr 2009


Stáhnout ppt "D E S Í T K A (c) Mgr. Pavel Petr 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google