Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy soukromého práva přednáška VII. Závazkové právo. Obecné otázky JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy soukromého práva přednáška VII. Závazkové právo. Obecné otázky JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Základy soukromého práva přednáška VII. Závazkové právo. Obecné otázky JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Relativní majetková práva (část IV. - § § 1721 a násl. NOZ) vztahy majetkové hodnoty (§ 1721) vztahy majetkové hodnoty (§ 1721) Plnění musí odpovídat zájmu věřitele, který nemusí být majetkový Plnění musí odpovídat zájmu věřitele, který nemusí být majetkový vyjádření ekonomické směny hodnot různých komodit vyjádření ekonomické směny hodnot různých komodit na rozdíl od věcného práva (absolutní, statické) má závazkové právo charakter dynamický na rozdíl od věcného práva (absolutní, statické) má závazkové právo charakter dynamický Např. věcné právo věc držet se v závazkovém vztahu „výpůjčka“ projevuje jako právo na vrácení věci po uplynutí doby zapůjčení Např. věcné právo věc držet se v závazkovém vztahu „výpůjčka“ projevuje jako právo na vrácení věci po uplynutí doby zapůjčení

3 Závazek Struktura závazkového právního poměru: Struktura závazkového právního poměru: Věřitel (V) má vůči dlužníku (D) právo na plnění (P) Věřitel (V) má vůči dlužníku (D) právo na plnění (P) POHLEDÁVKA POHLEDÁVKA Dlužník má povinnost uspokojit právo na plnění (P) Dlužník má povinnost uspokojit právo na plnění (P) SPLNĚNÍ DLUHU SPLNĚNÍ DLUHU POVINNOST: POVINNOST: DÁT DÁT KONAT KONAT ZDRŽET SE ZDRŽET SE STRPĚT STRPĚT Právo V požadovat splnění P od D Právo V požadovat splnění P od D

4 Závazkový vztah (§1723) relativní charakter relativní charakter vlastník možnost realizace užitné hodnoty určité věci vlastník možnost realizace užitné hodnoty určité věci realizace ius disponendi realizace ius disponendi vznikají vždy mezi konkrétně vymezenými subjekty, ať již dvěma či vícero (např. konsorcium) vznikají vždy mezi konkrétně vymezenými subjekty, ať již dvěma či vícero (např. konsorcium) ekonomické zájmy účastníků závazkového vztahu jsou stejné podstaty, ale opačné polarity (prodávající chce převést věc na jiného, kupující chce převést věc na sebe) ekonomické zájmy účastníků závazkového vztahu jsou stejné podstaty, ale opačné polarity (prodávající chce převést věc na jiného, kupující chce převést věc na sebe)

5 Právní důvod vzniku závazku NOZ § 1722: § 1722: Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti, která je tomu podle právního řádu způsobilá. Závazek vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti, která je tomu podle právního řádu způsobilá. Závazky ze smlouvy mají primární povahu – přiměřené použití u jiných závazků (§ 1723 NOZ) Závazky ze smlouvy mají primární povahu – přiměřené použití u jiných závazků (§ 1723 NOZ) Náhrada škody Náhrada škody Bezdůvodné obohacení Bezdůvodné obohacení Přepracování cizí věci apod. Přepracování cizí věci apod.

6 Smlouva - obecně Každé pactum (dohoda) není smlouva Každé pactum (dohoda) není smlouva Musí směřovat ke zřízení závazku (§ 1724) Musí směřovat ke zřízení závazku (§ 1724) Jinak jde o dohodu (změny, zrušení závazku) Jinak jde o dohodu (změny, zrušení závazku) Perfekce smlouvy Perfekce smlouvy Okamžikem dojednání obsahu smlouvy (setkáním projevů vůle stran) Okamžikem dojednání obsahu smlouvy (setkáním projevů vůle stran) Smlouva nemusí obsahovat všechny náležitosti Smlouva nemusí obsahovat všechny náležitosti Fikce uzavření smlouvy – konvalidiace následnm chováním Fikce uzavření smlouvy – konvalidiace následnm chováním Samostatné posuzování souvisejících smluv (§ 1727) Samostatné posuzování souvisejících smluv (§ 1727)

7 Pravidla kontraktace Systematika NOZ: Systematika NOZ: Uzavření smlouvy (§ 1731 - § 1745) Uzavření smlouvy (§ 1731 - § 1745) Zvláštní způsoby uzavření smlouvy (§ 1770 - §1784) Zvláštní způsoby uzavření smlouvy (§ 1770 - §1784) Obsah smlouvy (§ 1746 - §1755) Obsah smlouvy (§ 1746 - §1755) Forma smlouvy (§ 1756 - § 1758) Forma smlouvy (§ 1756 - § 1758) Účinky smlouvy (§ 1759 – § 1769) Účinky smlouvy (§ 1759 – § 1769) Smlouva o smlouvě budoucí (§ 1785 - § 1788) Smlouva o smlouvě budoucí (§ 1785 - § 1788)

8 Uzavření smlouvy I. Nabídka (oferta) Nabídka (oferta) Smluvní strana nabízející = oferent Smluvní strana nabízející = oferent Adresovaná x neadresovaná Adresovaná x neadresovaná Veřejná nabídka Veřejná nabídka Dražba Dražba Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku Náležitosti nabídky Náležitosti nabídky Podstatné náležitosti smlouvy Podstatné náležitosti smlouvy Vůle navrhovatele zavázat se smlouvou v případě přijetí Vůle navrhovatele zavázat se smlouvou v případě přijetí !!! Reklama, katatlog, vystavení zboží PODNIKATELEM = nabídka (§ 1732) !!! Reklama, katatlog, vystavení zboží PODNIKATELEM = nabídka (§ 1732) Vyvratitelná domněnka Vyvratitelná domněnka Výhrada vyčerpání zásob/ztráta schopnosti podnikatele plnit Výhrada vyčerpání zásob/ztráta schopnosti podnikatele plnit

9 Uzavření smlouvy II. Ad nabídka Ad nabídka Odvolatelná x neodvolatelná Odvolatelná x neodvolatelná Ústní Ústní Bezodkladné přijetí Bezodkladné přijetí Nevyplývá-li z obsahu a okolností něco jiného Nevyplývá-li z obsahu a okolností něco jiného Písemná Písemná Přijetí ve stanovené lhůtě Přijetí ve stanovené lhůtě Jinak v přiměřené lhůtě Jinak v přiměřené lhůtě Zrušení nabídky (dojde-li dříve nebo současně) Zrušení nabídky (dojde-li dříve nebo současně) Odvolání nabídky (dojde-li dříve, než bylo odesláno přijetí) Odvolání nabídky (dojde-li dříve, než bylo odesláno přijetí)

10 Uzavření smlouvy III. Přijetí nabídky – akceptace: termíny Přijetí nabídky – akceptace: termíny Strana, jíž je nabídka určena –OBLÁT Strana, jíž je nabídka určena –OBLÁT Strana, která nabídku přijme – AKCEPTANT Strana, která nabídku přijme – AKCEPTANT Proces přijetí Proces přijetí Projev souhlasu včas vůči navrhovateli Projev souhlasu včas vůči navrhovateli Mlčení nebo nečinnost nejsou BEZ DALŠÍHO přijetím Mlčení nebo nečinnost nejsou BEZ DALŠÍHO přijetím Dodatky/výhrady/omezení = odmítnutí nabídky Dodatky/výhrady/omezení = odmítnutí nabídky Tzv. modifikovaná akceptace Tzv. modifikovaná akceptace Nepodstatné odchylky + dodatečné přijetí navrhovatele Nepodstatné odchylky + dodatečné přijetí navrhovatele Reálná akceptace (§ 1744) Reálná akceptace (§ 1744) Poskytnutí či přijetí plnění Poskytnutí či přijetí plnění Zrušení přijetí Zrušení přijetí Pozdní přijetí Pozdní přijetí Vyrozumění navrhovatele, že je považuje za včasné Vyrozumění navrhovatele, že je považuje za včasné !!! Chování ve shodě s nabídkou !!! !!! Chování ve shodě s nabídkou !!! SMLOUVA JE UZAVŘENA OKAMŽIKEM, KDY JE PŘIJETÍ NABÍDKY ÚČINNÉ SMLOUVA JE UZAVŘENA OKAMŽIKEM, KDY JE PŘIJETÍ NABÍDKY ÚČINNÉ

11 Obsah smlouvy Podle obsahu a zaměření smlouvy dělíme smlouvy: Podle obsahu a zaměření smlouvy dělíme smlouvy: Typové Typové Podstatné náležitosti jsou vymezeny v NOZ či jiném zákoně (!!!) Podstatné náležitosti jsou vymezeny v NOZ či jiném zákoně (!!!) Netypové (tzv. inominátní) - § 1744 Netypové (tzv. inominátní) - § 1744 Smluvní typ neexistuje – strany si smlouvu nadefinují sami Smluvní typ neexistuje – strany si smlouvu nadefinují sami Smíšené Smíšené Kombinují podstatné náležitosti více typů smluv Kombinují podstatné náležitosti více typů smluv

12 Obsah smlouvy Zásady: Zásady: Je-li smlouva bezúplatná, D se chtěl zavázat spíše méně, než více (§ 1747) Je-li smlouva bezúplatná, D se chtěl zavázat spíše méně, než více (§ 1747) Strana se nemůže všeobecně a dopředu vzdát námitek proti platnosti smlouvy (§ 1755) Strana se nemůže všeobecně a dopředu vzdát námitek proti platnosti smlouvy (§ 1755)

13 Obsah smlouvy Část obsahu smlouvy může určit nejpozději do 1 roku: Část obsahu smlouvy může určit nejpozději do 1 roku: Třetí osoba Třetí osoba Soud Soud JINAK se smlouva od počátku ruší JINAK se smlouva od počátku ruší Odkaz (včleňovací doložka) Odkaz (včleňovací doložka) Obchodní podmínky (musí být připojeny k nabídce nebo stranám známy) Obchodní podmínky (musí být připojeny k nabídce nebo stranám známy) Subsidiární charakter Subsidiární charakter Mezi podnikateli Mezi podnikateli Lze využít obchodní podmínky vypracované jinými organizacemi – jejich znalost se předpokládá Lze využít obchodní podmínky vypracované jinými organizacemi – jejich znalost se předpokládá Překvapivé ujednání (§ 1753) Překvapivé ujednání (§ 1753) Mimo rozumné očekávání Mimo rozumné očekávání Vykládací pravidla (doložky) Vykládací pravidla (doložky) INCOTERMS (International Commercial Terms) INCOTERMS (International Commercial Terms) Ale: ochrana spotřebitele – důkazní břemeno znalosti podmínek leží na podnikateli Ale: ochrana spotřebitele – důkazní břemeno znalosti podmínek leží na podnikateli

14 Forma smlouvy Konkludentní Konkludentní Z okolností musí být zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti Z okolností musí být zřejmá vůle stran ujednat její náležitosti Ceníky, nabídky, doklady Ceníky, nabídky, doklady Obsah lze potvrdit posléze v písemné formě Obsah lze potvrdit posléze v písemné formě Dohodnutá forma Dohodnutá forma Vyvratitelná domněnka, že strany nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena Vyvratitelná domněnka, že strany nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena

15 Účinky smlouvy Pacta sunt servanda – smlouva zavazuje Pacta sunt servanda – smlouva zavazuje Zásadně (výjimky ex lege) smlouva působí inter partes Zásadně (výjimky ex lege) smlouva působí inter partes Je-li třeba rozhodnutí příslušného orgánu, účinky nastávají až jeho právní mocí (tzv. složená právní skutečnost) Je-li třeba rozhodnutí příslušného orgánu, účinky nastávají až jeho právní mocí (tzv. složená právní skutečnost) Jinak se smlouva ruší Jinak se smlouva ruší Změna či zrušení smlouvy Změna či zrušení smlouvy Na základě souhlasu stran Na základě souhlasu stran Ex lege Ex lege

16 Účinky smlouvy Změna okolností (rebus sic stantibus) Změna okolností (rebus sic stantibus) Tzv. hardship clause (doložka ve smlouvě) Tzv. hardship clause (doložka ve smlouvě) V zásadě trvá povinnost splnit, ale: V zásadě trvá povinnost splnit, ale: Hrubý nepoměr Hrubý nepoměr Právo na dojednání změny smlouvy („obnovení jednání“), ale nevylučuje prodlení Právo na dojednání změny smlouvy („obnovení jednání“), ale nevylučuje prodlení Chybí-li ochota V, rozhoduje soud Chybí-li ochota V, rozhoduje soud

17 Účinky smlouvy vůči třetím osobám Zásada: nelze uzavřít smlouvu v neprospěch třetí osoby Zásada: nelze uzavřít smlouvu v neprospěch třetí osoby Smlouva ve prospěch třetího Smlouva ve prospěch třetího Otázka, zda nabývá třetí osoba právo vůči D (kritérium prospěchu) Otázka, zda nabývá třetí osoba právo vůči D (kritérium prospěchu) D má námitky vůči T D má námitky vůči T Smlouva o plnění třetí osoby Smlouva o plnění třetí osoby Přímluva (zajistit, aby T plnil) Přímluva (zajistit, aby T plnil) Povinnost nahradit škodu, pokud se D zaváže, že T splní, a nestane se tak Povinnost nahradit škodu, pokud se D zaváže, že T splní, a nestane se tak

18 Smlouva o smlouvě budoucí – NOZ (§ 1785) Zavedena podpůrná doba 1 roku, není-li ujednána lhůta pro sjednání samotné smlouvy Zavedena podpůrná doba 1 roku, není-li ujednána lhůta pro sjednání samotné smlouvy Tyto lhůty jsou prekluzívní Tyto lhůty jsou prekluzívní Mechanismus výzvy oprávněné strany Mechanismus výzvy oprávněné strany Neuzavře-li na včasnou výzvu osoba smlouvu, může její obsah určit buď soud, anebo osoba určená ve smlouvě Neuzavře-li na včasnou výzvu osoba smlouvu, může její obsah určit buď soud, anebo osoba určená ve smlouvě Nové pravidlo pro určení obsahu smlouvy (účel + okolnosti) Nové pravidlo pro určení obsahu smlouvy (účel + okolnosti)


Stáhnout ppt "Základy soukromého práva přednáška VII. Závazkové právo. Obecné otázky JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google