Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV"— Transkript prezentace:

1 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

2 CHARAKTERISTIKA Závazek banky, že na základě žádosti klienta (příkazce - odběratel) a na jeho účet poskytne oprávněné osobě (beneficientovi) určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky – předá určené dokumenty. Eliminuje rizika spojená s platbami ve vztahu k zahraničním subjektům.

3 MOTIV PRO VYUŽITÍ AKREDITIVU
Prodávající – dodavatel má jistotu, že mu bude – při splnění podmínek akreditivu – zaplaceno. Provedení platby garantuje banka, která akreditiv vystavila

4 ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY Příkazce – kupující, jenž dává bance příkaz k otevření akreditivu Banka otevírající akreditiv – obvykle bankou příkazce Oprávněný – beneficient – prodávající, dodavatel, vývozce, zajišťuje se proti riziku nezaplacení ze strany kupujícího Potvrzující – avizující banka – oznamuje otevření akreditivu beneficientovi

5 PRÁVNÍ ÚPRAVA Obchodní zákoník
Vychází z mezinárodně platných pravidel zakotvených v tzv. jednotných zvyklostech a pravidlech pro dokumentární akreditivy

6 PRŮBĚH AKREDITIVU SJEDNÁNÍ PODMÍNEK Předchází otevření akreditivu
Výsledkem je souhlas kupujícího, prodávajícího i banky s podmínkami akreditivu

7 PRŮBĚH AKREDITIVU OTEVŘENÍ AKREDITIVU
Kupující žádá svoji banku, aby vystavila za dojednaných podmínek akreditiv ve prospěch prodávajícího

8 PRŮBĚH AKREDITIVU BANKA VYŽAUJE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:
Jméno a adresa příkazce Číslo účtu, k jehož tíži má být akreditiv otevřen, složení částky Jméno, adresa, bankovní spojení beneficienta Druh akreditivu Doba platnosti akreditivu – lhůta pro odeslání zboží , lhůta pro předložení dokladů po odeslání zboží Částka, na kterou má být akreditiv vystaven

9 PRŮBĚH AKREDITIVU Požadované dokumenty
dopravní – osvědčující naložení, zaslání, uskladnění zboží pojistné – pojistná smlouva, potvrzení o pojištění účetní – faktura, cizí směnka další – osvědčení o původu, jakosti, hmotnosti

10 PRŮBĚH AKREDITIVU Popis zboží – zda jsou přípustné dílčí dodávky a v jaké formě Místo a termín odeslání zboží Způsob použití akreditivu – výplata v hotovosti, akcept směnky Podpis příkazce Po splnění podmínek banka akreditiv otevře.

11 PRŮBĚH AKREDITIVU POUŽITÍ AKREDITIVU Prodávající odešle zboží
Akreditivní dokumenty předloží bance Banka dokumenty překontroluje Banka provede v akreditivu sjednané plnění

12 DRUHY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ
ODVOLATELNÝ – může být otevírající bankou kdykoli změněn nebo zcela odvolán NEODVOLATELNÝ – neodvolatelný závazek otevírající bank poskytnout stanovené plnění, pokud beneficient splní ve stanovené době sjednané podmínky – předá dokumenty

13 DRUHY DOKUMENTÁRNÍCH AKREDITIVŮ
NEPOTVRZENÝ – povinnost provést příslušné plnění má pouze banka otevírající akreditiv, oznamující banka pouze odpovídá za správnost oznámení a úplnost přebíraných dokumentů – nevzniká jí závazek z akreditivu POTVRZENÝ – potvrzující banka přebírá i závazek za splnění akreditivu – za zaplacení. Beneficient může požádat o plnění kteroukoliv z nich.

14 VÝHODY AKREDITIVU Prodávající má, pokud splní akreditivní podmínky, zaplacení dohodnuté ceny garantováno bankou, která otevřela akreditiv (v případě potvrzeného akreditivu i bankou, která jej potvrdila) Kupující má zajištěno, že platba bude provedena pouze při splnění dohodnutých podmínek vázaných na předání stanovených dokumentů

15 NEVÝHODY AKREDITIVU Placení akreditivem může být relativně zdlouhavé
Předávané dokumenty nemusí přesně odpovídat dodávanému zboží Pro kupujícího zvyšuje náklady – akreditivní výlohy a provize


Stáhnout ppt "DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV"

Podobné prezentace


Reklamy Google