Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY SMĚNKY A ŠEKY Zpracovali: Jana Skutková Iveta Makovcová Stanislav Svatoš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY SMĚNKY A ŠEKY Zpracovali: Jana Skutková Iveta Makovcová Stanislav Svatoš."— Transkript prezentace:

1 SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY SMĚNKY A ŠEKY Zpracovali: Jana Skutková Iveta Makovcová Stanislav Svatoš

2 SMĚNKY Směnka  obchodovatelný cenný papír, který je vystaven ve formě a obsahu; náležitosti směnek upravuje zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb., ve znění zákona č. 29/2000 Sb. ve znění zákona č. 29/2000 Sb. Výhody směnek  jednodušší a rychlejší vymáhání dluhu soudní cestou  žalobce nemusí prokazovat vznik závazku, stačí aby soudu předložil originál směnky  dlužník musí prokázat důvody nezaplacení směnky

3 Nevýhody směnek  musí být vystaveny v zákonem předepsané formě se stanoveným obsahem; pokud některá náležitost chybí, směnka je neplatná Typy směnek  směnka vlastní - osoba, která směnku vystavuje se zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu a na určitém místě; na směnce vystupují dvě osoby - dlužník - výstavce směnky - dlužník - výstavce směnky - věřitel - majitel směnky - věřitel - majitel směnky

4 Náležitosti směnky vlastní  o značení listiny jako “směnka“  bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku  údaj splatnosti  místo, kde má být placeno  jméno osoby, na jejíž řad má být placeno  datum a místo vystavení směnky  vlastnoruční podpis výstavce

5  cizí - na vlastní řad – výstavce je současně věřitel a přikazuje dlužníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele ; na směnce vystupují dvě osoby - směnečník – dlužník - věřitel – výstavce směnky  směnka cizí - na vlastní řad – výstavce je současně věřitel a přikazuje dlužníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele ; na směnce vystupují dvě osoby - směnečník – dlužník - věřitel – výstavce směnky

6 - ne na vlastní řad – výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil ve prospěch věřitele; na směnce vystupují tři osoby - vedlejší dlužník - výstavce směnky - věřitel - majitel směnky - směnečník - hlavní dlužník

7 Náležitosti směnky cizí  označení listiny jako “směnka“  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku  jméno toho, kdo má platit+adresa (banky to vyžadují)  údaj splatnosti  jméno osoby, na jejíž řad má být placeno  místo, kde má být placeno  datum a místo vystavení směnky  vlastnoruční podpis výstavce

8

9 Splatnost směnky – 4 možnosti  směnka denní (fixní) - přesné datum splatnosti  datosměnka - lhůta splatnosti (např. za měsíc od  data vystavení)  vistasměnka - splatnost „na viděnou“(kdykoli po předložení)  lhůtní vistasměnka - splatnost v určitý den po viděné viděné Délka splatnosti směnky není zákonem omezena. Pokud směnka neobsahuje údaj splatnosti, je splatná „na viděnou“.

10 Využití směnek  Platební nástroj - smyslem je, aby při její splatnosti skutečně došlo k zaplacení dlužné peněžní částky  Zajišťovací nástroj - slouží jako zajištění jiného peněžitého závazku (např. zaplacení kupní ceny) mezi dlužníkem a věřitelem

11 VZOR SMĚNKY VLASTNÍ

12 VZOR SMĚNKY CIZÍ

13 ŠEKY  převoditelné cenné papíry, kterými výstavce šeků přikazuje šekovníkovi (obchodní banka vedoucí BÚ), aby vyplatila z jeho účtu oprávněnému majiteli (předkladateli) šeku na šeku uvedenou peněžní částku  nejsou dlužním úpisem jako směnky, protože se vystavují vždy na peněžní plnění  v praxi se může vyskytnou, že šek není tzv. krytý = výstavce v době splatnosti na účtu nedisponuje peněžními prostředky

14 DRUHY ŠEKŮ  šeky bankovní (vystavuje banka)  šeky soukromé (vystavuje soukromá osoba)  cestovní šeky (vytvořeny pro potřeby cestovního ruchu)  eurošek (modifikovaná forma soukromého šeku)

15 Zvláštnosti šeku Všechny státy na světě jsou rozděleny do 2 oblastí: oblastí:  Ženevská konvence - mezinárodně uznávaná dohoda, podle níž je šekové právo upraveno v řadě zemí, především v oblasti kontinentální Evropy.  Angloamerická oblast - do této oblasti patří především USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika.

16 Lhůty předkládání šeků k proplacení v oblasti Ženevské konvence:  šek vystavený ve státě a splatný v témže statě musí být předložen k proplacení do 8 dnů  šek vystavený ve státě a splatný v jiném státě téhož světadílu musí být předložen k vystavení do 20 dnů  šek vystavený v jednom světadílu a splatný v jiném světadílu musí být předložen do 70 dnů

17 Lhůty předkládání šeků k proplacení v oblasti Angloamerické:  lhůta k předložení vymezená v rozumné době s přihlédnutím ke všem okolnostem; v praxi se ustálila doba až 90 dnů.

18 Náležitosti šeku  označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána  bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu  jméno toho, kdo má platit (šekovníka)  údaj místa, kde má být placeno  datum a místo vystavení šeku  podpis výstavce

19 Předložení šeku  předložení šeku od účtovně se rovná jeho předložení k placení Odvolání šeku  odvolání šeku je účinné teprve po uplynutí lhůty předložení Splatnost šeku  šek je splatný na viděnou.Každý odchylný údaj platí za nezapsaný  šek, který se předloží k placení přede dnem, jenž je v něm udán jako datum vystavení, jest splatný v den předložení

20 Cestovní šek  cestovní šek je cenný papír, s nímž je spojeno právo na vyplacení částky v tuzemské nebo zahraniční měně  cestovního šeku se používá jako nástroje pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí Náležitosti cestovního šeku:  označení, že jde o cestovní šek  příkaz nebo slib zaplatit určitou částku oprávněné osobě  jméno výstavce, jeho podpis nebo dostatečnou náhradu podpisu

21 VZORY ŠEKŮ  VZOR BANKOVNÍHO ŠEKU  VZOR CESTOVNÍHO ŠEKU


Stáhnout ppt "SEMESTRÁLNÍ PROJEKT DO PŘEDMĚTU FINANČNÍ TRHY SMĚNKY A ŠEKY Zpracovali: Jana Skutková Iveta Makovcová Stanislav Svatoš."

Podobné prezentace


Reklamy Google