Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,
Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 5. července 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.1.4 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Téma: Nástroje platebního styku Anotace: Prezentace představuje a přibližuje studentům nejčastěji používané nástroje platebního styku vč. formulářů a příkladů.

2 NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU
1. Příkaz k úhradě 2. Příkaz k inkasu 3. Šeky 4. Směnka 5. Platební karty 6. Dokumentární akreditiv 7. Dokumentární inkaso

3 1. Příkaz k úhradě Formulář se používá v situacích, kdy chce majitel účtu provést platbu z účtu ve prospěch jiného účtu, u kterékoliv banky. Rozlišujeme: Jednotlivý – slouží k jednomu převodu pouze na jeden účet Hromadný – slouží k více převodům různým příjemcům Trvalý – slouží k opakujícím se platbám stejnému příjemci

4 Číslo účtu plátce – doplníme náš účet, tzn
Číslo účtu plátce – doplníme náš účet, tzn. účet, ze kterého bude placeno Číslo účtu příjemce – číslo účtu, kam má platba směřovat kód banky – každá banka má kód, aby se snáze rozlišilo odkud kam platba směřuje. Píše se u čísla účtu za lomítkem. Částka – kolik Kč….převádíme Datum splatnosti – den, kdy má být platba provedena Variabilní symbol – slouží k identifikaci platby, např. rodné číslo popř. číslo faktury Konstantní symbol – stanoví banka, určuje druh platby Specifický symbol – dále upřesňuje platbu, není povinný Název banky – tj. banka, kde máme veden účet Příkazce - ten, kdo chce „převést peníze“ vyplňuje tučně orámovanou část a podepisuje se dle podpisového vzoru.

5 Klient dává bance příkaz k platbě: - písemně na formuláři - některou z forem přímého bankovnictví telefonem (phonebanking) mobilním telefonem (GSM banking) internetem (internetbanking) speciálním softwarem (homebanking) - ústně u přepážky

6 2. Příkaz k inkasu Rozlišujeme: Jednotlivý Hromadný Trvalý příkaz
Majitel účtu musí výši inkasa předem písemně povolit. Příkaz k inkasu (zaplacení) zde dává příjemce peněz. Pokud je inkasovaná částka vyšší než povolená, nebude proplacena. Rozlišujeme: Jednotlivý Hromadný Trvalý příkaz

7 Forma placení je méně obvyklá, využívá se pro placení služeb (např
Forma placení je méně obvyklá, využívá se pro placení služeb (např. platby za vodné a stočné, plyn, elektřinu, telefon aj.) Vyplnění údajů je obdobné jako u příkazu k úhradě. Částka je zde stanovená jako maximální povolená hranice převodu. (Tzn. že může být inkasována i nižší, než je stanovený limit).

8 3. Šeky Jsou to cenné papíry, kterými lze platit. - pokud šek předložíme v bance, obdržíme za něj hotové peníze - můžeme jím i platit, tak jako bychom předali hotové peníze Šek může být vystaven: - na jméno toho, komu má být proplacen (ověřuje se totožnost) - na doručitele – je proplacen tomu, kdo jej předloží - šek k zúčtování – slouží k převodu peněz z účtu na účet Existují jednotná pravidla, při jejichž dodržování má majitel šeku garanci proplacení bankou, která mu tiskopisy šeku vydala. Použití šeků je méně časté, jsou preferovány platební karty.

9 4. Směnky Cenný papír, kdy směnečný dlužník má povinnost zaplatit a popř. majitel směnky má právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase na určitém místě. Řídí se zákonem (Zákon směnečný a šekový) a může ji vystavit kterýkoliv podnikatel či občan. Aby se jednalo o směnku musí obsahovat podstatné náležitosti dané zákonem, avšak forma není předepsána.

10 Druhy směnek vlastní cizí
Vztah mezi věřitelem a dlužníkem (výstavcem směnky). Výstavce dává vystavením směnky písemný slib uhrazení směnečné sumy majiteli směnky. Vztah mezi třemi osobami  Firma A prodala zboží za 1000 000 Kč firmě B. Firma B má toto zboží uhradit do 3 týdnů. Avšak A potřebuje okamžitě koupit jiné zboží u firmy C za 700 000 Kč. Firma C zná firmu B a věří, že svůj dluh vůči A splatí. Nezná však dobře firmu A a požaduje jako záruku vystavení směnky cizí s nějakou splatnosti.

11 K čemu slouží směnka: - zástava při jiném typu úvěru - směnkou můžeme ručit určitou transakci - lze ji využít jako platidlo - okamžitě vymahatelná, soud neřeší, kdo je v právu Použití je široké a platí, že správně vystavená směnka (se všemi náležitostmi stanovenými zákonem) je lépe vymahatelná, než jiný klasický vztah (kupní smlouva, faktura).

12 Příklady možných směnek:
Vlastní směnka Cizí směnka

13 5. Platební karty Bývají vydávány k účtům a většina má mezinárodní platnost. Jsou zabezpečeny tzv. PIN Rozlišujeme karty: kreditní debetní Použití: - výběr hotovosti (banka, obchod, bankomat) - platby (obchod, restaurace, hotely, internet) - služby (dobíjení mobilu, zjištění zůstatku, pojištění, asistenční služby, aj.

14 6. Dokumentární akreditiv
Používá se v mezinárodním i tuzemském platebním styku. Akreditiv představuje příkaz banky druhé bance, aby po předložení určitých dokladů vyplatila pověřené osobě určený peněžní obnos nebo akceptovala směnku.

15 7. Dokumentární inkaso Je operace banky na základě příkazu jejího klienta obstarat vydání dokladů opravňující k dispozici s dodaným zbožím třetí osobě proti zaplacení peněžní částky.

16 On line hra o používání kreditních karet

17 Použité zdroje: http://www.poliko.cz/nezabavitelna_castka/?cid=53
směnka cizí__&img_url= Vlastní tvorba autora


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google