Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní a platební procesy. Obchodní procesy Obchodní korespondence Obchodní smlouvy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní a platební procesy. Obchodní procesy Obchodní korespondence Obchodní smlouvy."— Transkript prezentace:

1 Obchodní a platební procesy

2 Obchodní procesy Obchodní korespondence Obchodní smlouvy

3 Cíle obchodní korespondence Podpora obchodu Zájem o zákazníka Snížit riziko vnímané zákazníkem Cílená, účinná komunikace Spolupráce se zákazníkem

4 Obchodní korespondence Písemná komunikace v obchodním styku zpřesňuje zkvalitňuje dokumentuje výměnu informací

5 Požadavky na obchodní dopis –pravdivý –logický –přehledný –srozumitelný –stručný –přirozený

6 Proces přípravy –shromáždíme všechny podklady –prostudujeme podklady –promyslíme obsah dopisu –promyslíme logickou strukturu dopisu

7 Schéma obchodního dopisu Začátek –vnější náležitosti –oslovení –úvod Podstata dopisu –charakteristika nabídky –popsání situace –uvedení důvodů

8 –výhody nabídky –důsledky –důkazy pro uvedené důvody Zakončení dopisu –shrnutí –zdvořilostní vyjádření –podpis –přílohy, na vědomí

9 ČSN 01 6910 Interpunkční znaménka Zkratky Značky Čísla a číslice Zvýrazňování textu Členění textu Adresy Úprava obchodních a úředních dopisů

10 Písemnosti v obchodním procesu Poptávka Nabídka Objednávka Potvrzení objednávky Smlouva

11 Nepravidelný průběh uzavírání a plnění smluv Odběratel odvolává objednávku Dodavatel odmítá objednávku Urgence Odpověď na urgenci Reklamace Odpověď na reklamaci Žaloba

12 Stylizace Neopakujeme stejná nebo příbuzná slova Máme se vyhýbat přejatým slovům? Módní slova kazí sloh Hovorová slova se do dopisu nehodí Nadnesená slova nepůsobí věrohodně Zbytečná slova raději vynecháme Kdy použít trpný rod a jaký? Je podmiňovací způsob vždy na místě

13 Formulace Podpora- kvalitní komunikační toky Formulace promyšlená Uvedení důležité informace Přijetí informace Porozumění informaci Výzva ke zpětné vazbě Zamezení šumu

14 Náležitosti smlouvy Číslo smlouvy Smluvní strany Předmět a čas plnění Dodací podmínky Cena, platební podmínky Další ujednání Závěrečná ustanovení

15 Zajištění závazku Bankovní záruka Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky. Obchodní zákoník §313 a další

16 Obsah bankovní záruky Úvodní ustanovení Záruční prohlášení banky Platnost bankovní záruky

17 Zákon 513/1991Sb. Obchodní zákoník Příklady: Kupní smlouva Smlouva o skladování Smlouva o přepravě věci Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o kontrolní činnosti

18 Zákon 40/1964Sb. Občanský zákoník Příklady: Smlouva kupní Smlouva o půjčce Smlouva o ubytování Smlouva pojistná

19 Platební procesy Platba v hotovosti –Pokladní doklad –Účtenka –paragon

20 Smlouva o běžném účtu Běžný účet Smlouvou o BÚ se zavazuje banka zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, přijímat vklady a platby a uskutečňovat z něho výplaty a platby. Smlouva o BÚ vyžaduje písemnou formu. Obchodní zákoník §708 a další

21 Hladký plat Banka provádí hladký plat na základě klientova příkazu: příkazce příjemce částka, deviza peněžní ústavy splatnost podpisy dle podpisových vzorů

22 Smlouva o inkasu Smlouvou o inkasu se zavazuje banka obstarat pro příkazce přijetí plnění určité peněžní pohledávky od určitého dlužníka nebo obstarat jiný inkasní úkon. Obchodní zákoník §692 a další

23 Smlouva o otevření akreditivu Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Obchodní zákoník §682 a další

24 Směnka- podstatné náležitosti Slovo směnka Bezpodmínečný příkaz zaplatit Měna a částka Den splatnosti Jméno osoby, které má být placeno Přesné stanovení místa,kde má být placeno Jméno směnečníka (dlužníka)

25 Šeky – podstatné náležitosti Písemná forma, jeden jazyk Slovo šek Bezpodmínečný příkaz zaplatit Jméno toho, kdo má platit (nebo po předložení) Místo, kde má být placeno Směnečný a šekový zákon 191/1950Sb.

26 Obchodní faktura-náležitosti Označení účastníků obchodu Označení „faktura“, číslo, datum vystavení Číslo a datum objednávky Peněžní ústav a číslo účtu Název zboží, služby Cena, splatnost Různé doložky

27 Smlouva o úvěru Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Obchodní zákoník §497 a další


Stáhnout ppt "Obchodní a platební procesy. Obchodní procesy Obchodní korespondence Obchodní smlouvy."

Podobné prezentace


Reklamy Google