Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra

2 Obchodní smlouva a obchodní dopis Zdeněk Nutz Letohradské soukromé gymnázium o. p. s. Pomocný materiál - výklad norma v HTML Pomocný materiál - výklad norma v HTML © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Jedná se o smlouvu, jejíž uzavřením vznikají obchodní závazkové vztahy Obchodní smlouva © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

4  Ústní  Písemná – je několik typů smluv u kterých je písemná forma ze zákona povinná (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o běžném účtu) Forma smluv © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

5  Název smlouvy  Pojmenované smlouvy – jsou uvedeny v obchodním zákoníku  Nepojmenované smlouvy – můžeme pojmenovat, jak chceme  Vymezení smluvních stran Podstatné náležitosti © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

6  PO – přesný název zapsaný v OR  FO – jméno, adresa, rodné číslo, kontakt  Vymezení předmětu smlouvy  Určení o ceně  Datum a ustanovení o datu účinnosti  Vlastnoruční podpisy zúčastněných stran Podstatné náležitosti pokračování © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

7  Ustanovení o době plnění  Dodací podmínky  Platební podmínky  Sankce … Nepodstatné náležitosti © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8  Pojmenované  Kupní smlouva  Smlouva o dílo  Smlouvy o dopravních službách  Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví  Smlouvy v peněžnictví  Smlouvy o ostatních službách Typy smluv

9  Písemnost, která se vyhotovuje při obchodech mezi odběratelem a dodavatelem  Nemusí být uzavírána písemně Kupní smlouva

10  Číslo smlouvy  Označení smluvních stran (prodávající a kupující)  Předmět smlouvy  Čas plnění  Cena  Dodací a platební podmínky  Ostatní (zvláštní) podmínky Náležitosti kupní smlouvy

11  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele.  Smlouva nemusí mít písemnou formu.  K platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti. Smlouva o dílo

12  Obchodní (interní – pro potřeby vnitřní komunikace mezi pracovníky a dále externí – odesílané z podniku a v podniku přijímané)  Úřední – vznikají při jednání s úřady (popřípadě soudní)  Originály  Formuláře Dělení písemností

13  Obchodní dopis by měl obsahovat ne více než dva styly písma (takzvané fonty), více stylů vede k nepřehlednosti.  K úpravě původních dopisů do správné formy předepsané Českou státní normou – ČSN slouží Korekturní znaménka. Úprava písemností

14  Písemný styk je jednou z forem, jak získat nebo předat informace.  Grafická úprava je důležitá pro původní neosobnost písemného projevu.  U některých úkonů se podle platných právních norem bez písemných dokumentů neobejdeme => při řešení sporů se stávají průkazním materiálem. Tvorba obchodního dopisu © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

15 Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři části: 1.Předtištěné úvodní náležitosti – záhlaví, vyznačení adresového pole a pásma, odvolací údaje buď v úpravě sloupcové nebo řádkové 2.Specifikace předmětu dopisu - vyjádření věci, text dopisu 3.Náležitosti dopis ukončující – razítko, vlastnoruční podpis, jméno a funkci pisatele, vyznačení příloh Části obchodního dopisu

16  Na obálkách se píše do levé horní čtvrtiny.  Na obálkách s předtiskem je pro ni vymezen prostor, který nesmí být překročen.  Na dopisních papírech má adresa odesílatele své místo v záhlaví. Adresa odesílatele © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

17  Na obálky bez předtisku se adresa píše do pravé dolní čtvrtiny.  Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše od levé svislice.  Adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků.  Mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají minimálně dvě mezery.  Poznámky o požadavcích na zvláštní služby (např. Doporučeně, Spěšně,…) se píší vždy nad adresu adresáta (10 mm) od stejné svislice jako adresa. Adresa adresáta © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

18  Píší se vždy na stejné úrovni jako adresa adresáta, ale od opačné svislice. Odvolací údaje © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

19  Předtisk slova Věc byl zrušen a již se nepoužívá.  Heslovitý obsah dopisu se uvádí zvýrazněn po vynechání dvou volných řádků pod posledním odvolacím údajem.  Začíná velkým písmenem a nekončí tečkou ani čárkou. Věc

20  Píše se pod věcí po vynechání dvou prázdných řádků od levé svislice.  Oslovuje se pátým pádem, za oslovením je čárka.  Mezi oslovením a prvním řádkem samotného dopisu se vynechává jeden prázdný řádek.  Jako oslovení se používá vždy v prvé řadě funkce adresáta v daném podniku nebo titul a nebo oslovujeme Vážený pane, Vážená paní. Oslovení © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

21  Text začíná malým písmenem.  Mezi odstavci vynecháváme vždy jeden prázdný řádek stejně jako při vypisování určitých komodit, produktů, atd. (např. v případě objednávky či reklamace). Text dopisu © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

22  Pod vlastnoruční podpis se píše strojem titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka.  Jestliže se nové odstavce odrážejí, náleží podpis vpravo.  Jestliže je v rámci odvolacích údajů datum napsáno na levé straně, podpis náleží vlevo a naopak. Podpis © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

23  Po vynechání 2 – 4 prázdných řádků se od levé svislice uvádějí přílohy.  Lze napsat pouze jejich počet a řádek zvýraznit nebo uvést každou zvlášť a zvýraznit je nebo přílohy vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. Přílohy © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

24 Zdroj  Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory – Duben 2007 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

25 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."

Podobné prezentace


Reklamy Google