Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VSRR Klára Palasová, Lucie Drahokoupilová, Eliška Kolmanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VSRR Klára Palasová, Lucie Drahokoupilová, Eliška Kolmanová."— Transkript prezentace:

1 VSRR Klára Palasová, Lucie Drahokoupilová, Eliška Kolmanová

2 3 základní části I. - Předtištěné úvodní náležitosti - záhlaví - odvolávací údaje v úpravě (sloupcové, řádkové) - vyznačení adresového pole a pásma II. - Text dopisu - Oslovení - Návrh - Předmět dopisu - Co potřebujeme - Rozloučení III. - Konečné náležitosti dopisu - Vlastnoruční podpis - Razítko - Jméno a funkce pisatele - Připojené přílohy

3 Používané styly  Obchodní styl ( ustálená slovní zásoba – různá pojmenování a obraty,nevhodné užití citově zabarvených slov)  Administrativně – právní styl

4  Kvalitu a způsob předtisku dopisních papírů pro obchodní a úřední písemný styk stanoví - ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci  Formální uspořádání textu určuje - ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem  Do obou norem jsou zpracovány ustanovení mezinárodní normy - ČSN ISO 11180 Poštovní adresování

5  Adresa odesílatele - Umístění - na obálce - na dopisním papíru - Úprava - přesná a úplná adresa - jinak není normou stanoveno  Adresa adresáta - Umístění - na obálce - na dopisním papíru

6  Písmo - stojaté - velikost min. 10 bodů a max. 16 bodů - bez zvýraznění, podtržení, tučnění ani proložení - název adresní pošty se doporučuje psát velkými písmeny  Řádkování - vždy jednoduché řádkování - nikdy se nevynechává prázdný řádek, vše rovnoměrně  Rozsah - adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků - na jednom řádku nemá být více než 30 znaků

7  PSČ - nikdy se nepředsazuje - umístění na posledním řádku adresy s názvem adresní pošty - mezi PSČ a názvem adresní pošty se vynechávají obvykle dvě mezery  Pravopis - adresa začíná vždy velkým písmenem - bez interpunkce na konci řádků - dva údaje se oddělují čárkou

8  Text dopisu - Používáme jednoduché řádkování - Mezi odstavci vynecháváme jeden prázdný řádek - Šířka levého a pravého okraje je vždy stejná - Levý okraj textu má zpravidla blokovou úpravu - Pravý okraj textu je nezarovnaný nebo může mít blokovou úpravu  Oslovení - Vynecháváme dva prázdné řádky pod „věcí“ - Oslovujeme 5. pádem - Za oslovením je čárka

9  Pozdrav - Mezi posledním řádkem textu a pozdravem vynecháváme jeden prázdný řádek  Podpis - Vlastnoruční podpis – píše se titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka - Při blokové úpravě levého kraje se podpis umísťuje vlevo  Přílohy - Za nadpisem Přílohy není dvojtečka  Doplňující údaje - Bankovní spojení, IČ, DIČ, e-mailová a internetová adresa apod.

10  Obsah se týká jen jedné věci  Používáme 1. osobu množného čísla (my)  Ve vztahu k adresátovi používáme ve 2. osobě množného čísla (Vy)  Dopis musí obsahovat zdvořilou strukturu  Volíme slova přesného a jednoznačného významu  Dopis musí být gramaticky a interpunkčně správně vytvořený  Cizí slova užíváme pouze tehdy, když známe bezpečně jejich význam a pravopis

11

12 Uzavřením smlouvy vzniká obchodní závazkový vztah mezi podnikatelskými subjekty  Důležité náležitosti - smluvní strany ( dodavatel, odběratel ) - předmět - cena - smluvní strany (jejich kontakt – název firmy či jednotlivce, adresa) - čas, místo podepsání smlouvy, vlastnoruční podpisy - další náležitosti (povinné, nepovinné)

13  Ústní nebo písemné uzavření  Písemná forma není nutná, její povinnost je např.: u smlouvy pronájmu dopravního prostředku  Písemně vytvořené smlouvy mají snadno dokazatelný obsah  Časté použití písemných vzorů smluv – osvědčená kvalita

14  Kupní smlouva  Smlouva o dílo  Smlouva o prodeji podniku  Smlouva o koupi pronajaté věci  Další druhy smluv : - Licenční smlouva - Smlouva o dopravních službách - Smlouva o peněžnictví

15 Kupní smlouva  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu  Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena Smlouva o dílo  Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení.  Předmětem smlouvy může být zhotovení nové věci, údržba, oprava nebo úprava věci.  Smlouva nemusí být písemná, k jejímu platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

16  Tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a převádí-li se jimi vlastnictví nemovitosti, přechází vlastnické právo vkladem do katastru  Smlouva o koupi najaté věci je v podstatě leasingová smlouva, jejím základem je nájemní vztah spojený s ujednáním mezi pronajímatelem a nájemcem o možnosti nájemce koupit najatou věc po skončení nebo během nájmu.

17

18  Písemná elektronická komunikace SPŠS a OA Kladno  Obchodní zákoník - http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb- obchodni-zakonik/  Obchodní korespondence pro střední školy ( PhDr. Emilie Fleischmannová, PhDr. Olga Kuldová, Ing. Rajmund Šedý )  Internet – www.euroekonom.cz www.smlouvy.com

19


Stáhnout ppt "VSRR Klára Palasová, Lucie Drahokoupilová, Eliška Kolmanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google