Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopisy fyzických osob právnickým osobám. Úvod •každý člověk občas potřebuje písemně komunikovat s úřadem nebo s podnikatelským subjektem •musí podat žádost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopisy fyzických osob právnickým osobám. Úvod •každý člověk občas potřebuje písemně komunikovat s úřadem nebo s podnikatelským subjektem •musí podat žádost."— Transkript prezentace:

1 Dopisy fyzických osob právnickým osobám

2 Úvod •každý člověk občas potřebuje písemně komunikovat s úřadem nebo s podnikatelským subjektem •musí podat žádost o rozvázání pracovního poměru nebo žádá slevu na daních apod. •také si může objednávat nějaké zboží, reklamovat apod.

3 Postup •takový dopis píšeme na čistý list formátu A4 bez předtisku odvolacích údajů •úprava je podobná jako u obchodních dopisů •i na tyto písemnosti se vztahují ustanovení ČSN 01 6910

4 OKRAJE •nejprve zjistíme, zda jsou v počítači přednastavené okraje 2,5 cm od krajů dopisního papíru •obvykle tomu tak je, pokud ne, musíme nastavení změnit •JAK NASTAVIT OKRAJE?

5 OKRAJE •klikneme na Soubor-Vzhled stránky a ve stejnojmenném okně zvolíme kartu Okraje

6 ŘÁDKOVÁNÍ •v dopisech používáme jednoduché řádkování (pokud je dopis velmi krátký, můžeme použít řádkování 1,5) •klikneme na Formát-Odstavec

7 MEZIODSTAVCOVÉ MEZERY •mezi odstavci necháváme jeden volný řádek – nastavíme meziodstavcovou mezeru 12 b.

8 Jak budeme dopis psát? •v levém horním rohu uvedeme od levé svislice jméno a adresu odesilatele •uvádíme i PSČ (případně můžeme uvést i další kontakty – tel., e-mail)

9 Jak budeme dopis psát? •pod adresou odesilatele vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 3 – 4 řádků, tj. 36 – 48 b.

10 Jak budeme dopis psát? •chceme-li dopis poslat doporučeně, uvedeme slovo Doporučeně na samostatný volný řádek nad adresu adresáta a vynecháme za ním 1 volný řádek (mezeru o velikosti 12 b.)

11 Jak budeme dopis psát? •od levé svislice uvedeme název a adresu adresáta •pokud bychom neuvedli PSČ, není to chyba, uvedeme je na obálce

12 Jak budeme dopis psát? •pod adresou vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 24 bodů

13 Jak budeme dopis psát? •k pravé svislici zarovnáme místo a datum odeslání •datum píšeme vzestupně •měsíc vyjádříme slovem

14 Jak budeme dopis psát? •za posledním odvolacím údajem následuje mezera 24 bodů

15 Jak budeme dopis psát? •uvedeme heslovité vyjádření obsahu dopisu (věci) •to zvýrazníme buď tučným písmem, nebo podtržením

16 Jak budeme dopis psát? •poté vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 24 bodů

17 Jak budeme dopis psát? •napíšeme oslovení

18 Jak budeme dopis psát? •po oslovení následuje meziodstavcová mezera 12 bodů

19 Jak budeme dopis psát? •dále následuje text dopisu

20 TEXT DOPISU •text dopisu ČLENÍME VŽDY DO ODSTAVCŮ •meziodstavcová mezera o velikosti 12 bodů

21 TEXT DOPISU •text zarovnáváme: –od levé svislice –nebo jeho první řádek odrážíme

22 TEXT DOPISU •Jak odsadíme první řádek v odstavcích? –Formát (panel nástrojů) –Odstavec –Odsazení –Speciální (První řádek) –O kolik:

23 TEXT DOPISU •pravý okraj můžeme: –zarovnat do bloku –nebo jej nechat nezarovnaný

24 TEXT DOPISU •Jak nastavíme zarovnání textu? –Formát (panel nástrojů) –Odstavec –Obecné –Zarovnání:

25 TEXT DOPISU •Jak nastavíme zarovnání textu?

26 TEXT DOPISU •dopis stylizujeme nejčastěji v 1. osobě jednotného čísla

27 TEXT DOPISU •NEZAPOMENEME NA POZDRAV NA ZÁVĚR DOPISU

28 TEXT DOPISU •za pozdravem nastavíme mezeru dostatečně velkou, aby se do ní vešel vlastnoruční podpis (36 – 48 b.) •JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODESÍLATELE POD VLASTNORUČNÍ PODPIS JIŽ NEVYPISUJEME!!!

29 TEXT DOPISU •pokud uvádíme přílohy, umístíme je za poslední řádek textu dopisu (vlastnoruční podpis) po vynechání 2 až 4 volných řádků (24 – 48 b.)

30 Žádost •k nejfrekventovanějším dopisům fyzických osob osobám právnickým patří žádost •se žádostí se může ovšem obrátit i instituce na občana, jinou instituci, úřad či podnikatelský subjekt

31 Žádost •v některých případech je třeba přesně rozlišit žádost od jiných druhů písemností •žádáme-li o zaslání katalogu, nejde o žádost, ale o poptávku •žádost o zajištění rezervace v hotelu je správně objednávka •žádáme-li o zařazení do konkurzu, jedná se o přihlášku

32 Žádost •co se týče stylizace, musí být stručná, jasná a neosobní •neuškodí trocha zdvořilosti •vhodná stylizace může napomoci kladnému vyřízení •pokud má žadatel přesnou představu o odpovědi na svou žádost, může použít návodné formulace, tj. navržení řešení – např. žádám o vystavení..., o povolení...

33 Žádost •žádost je nutno přesně formulovat •řádně zdůvodnit •uvést všechny potřebné přesné údaje (adresy, čísla telefonů, bankovní spojení, technické parametry) •lze ji doplnit přílohami, které mohou napomoci jejímu přijetí (např. kopie úředních dokladů)

34 Žádost •ve zdůvodnění žádosti není vhodné příliš „hrát na city“ •nevhodně formulovaná žádost může adresáta spíše odratit

35 Stížnost •stížnosti adresují FOy většinou úřadům a institucím, jejich adresátem může být i jiná FO (např. soused) •stylizujeme slušně a zdvořile •musíme ji řádně zdůvodnit, všechny údaje uvést přesně a přiložit potřebné doklady nebo jejich fotokopie •je třeba přesně rozlišovat mezi stížností a reklamací

36 Přihláška •přihlašovat se můžeme na nejrůznější akce – na zájezdy, ke zkouškám, do kurzů apod. •přihlašujeme se většinou na základě nějaké nabídky, inzerátu nebo katalogu •obvykle rozlišujeme dvě skupiny přihlášek

37 Přihláška •první je přihláška na předtištěném formuláři, jehož kolonky vyplníme, podepíšeme a odešleme •druhá možnost je vyplnění formuláře na webu •třetí možnost je napsání individuálního dopisu

38 Přihláška •do přihlášky je nutné uvést všechny požadované údaje, bez nich by mohla být přihláška neplatná •nemají zde místo žádné nadbytečné údaje, které organizátory nezajímají •formulace musejí být přesné a věcné

39 Odpověď na inzerát •odpověď musí vycházet z původního znění inzerátu •na inzerát můžeme odpovídat také e- mailem nebo telefonicky


Stáhnout ppt "Dopisy fyzických osob právnickým osobám. Úvod •každý člověk občas potřebuje písemně komunikovat s úřadem nebo s podnikatelským subjektem •musí podat žádost."

Podobné prezentace


Reklamy Google