Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo DUM 13 Předmět Písemná a elektronická komunikace Tematický okruh Písemná komunikace v současných právních podmínkách Název materiálu Žádost o místo Autor Mgr. Jaroslava Kuhnová Datum tvorby leden 2014 Ročník 4. Anotace Prezentace vysvětlující strukturu a obsah žádosti o místo. Metodický pokyn 1.Vyučující vysvětlí jednotlivé snímky prezentace, které konzultuje s dotazy žáků (mají před sebou otevřené učebnice s konkrétními žádostmi o místo). 2.Podle pokynů uvedených v prezentaci žáci zpracují domácí cvičení – žádost o místo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kuhnová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Žádost o místo  píše uchazeč o zaměstnání, je to jeho první vizitka („první dojem“)  je to první kontakt s případným budoucím zaměstnavatelem a proto záleží jak na obsahu, tak i na úpravě  žádost stylizujeme promyšleně, píšeme ji vždy na kvalitní kancelářský papír bílé barvy formátu A4 (pokud neodesíláme elektronicky)  tímto dopisem se svému budoucímu zaměstnavateli představujeme, proto se jeho úpravě a stylizace věnujeme co nejvíce  žádost musí být bezchybná, přehledně upravená, podepsaná, má uchazeče jasně a stručně představit a zapůsobit dobrým dojmem

3 Motivační dopis  formální úprava je stejná jako u žádosti o místo  může být delší, obsažnější než žádost o místo, max. jedna strana A4, sloh jasný a srozumitelný  zdůrazníme kvality a motivaci pro danou pozici  z dopisu musí personalista vyčíst hluboký zájem o profesi, o kterou se ucházíme; zdůvodníme, proč budeme pro společnost přínosem  dbáme na to, aby motivační dopis byl zdvořilý, přesvědčivý, osobitý, dostatečně pozitivní – je to vizitka, jak se umíme písemně vyjadřovat

4 Adresy Adresa odesílatele  uvádíme v levém horním rohu jméno, příjmení a bydliště žadatele ve dvou nebo třech řádcích (není normou stanoveno)  lze uvést i kontakt: telefon, e- mail apod. Adresa příjemce  uvádíme po několikerém řádkování také vlevo pod adresu odesílatele  používáme jednoduché řádkování  nezapomeneme uvést do adresy příjemce i kontaktní osobu, je-li uvedena v inzerátu

5 Datum  pod adresou příjemce vynecháme dva řádky a píšeme místo a datum vyhotovení žádosti  datum může být napsáno sestupně a zarovnáno vlevo  datum může být napsáno vzestupně a zarovnáno vpravo  měsíc vypisujeme slovy  Praha 8. leden 2014

6 Heslovité vyjádření obsahu dopisu  pod místem a datem vyhotovení vynecháváme opět 2 řádky a napíšeme heslo vystihující obsah dopisu, tzn. název pozice, o kterou se ucházíme  pokud je uvedeno v inzerátu, doplníme i referenční číslo pozice  zvýrazníme podtržením nebo tučným tiskem  možné způsoby: Žádost o místo xxx Zájem o pozici xxx

7 Oslovení  oslovení zvolíme podle toho, jestli je v inzerátu uvedena kontaktní osoba (vhodnější varianta) nebo je inzerát uveden bez kontaktní osoby  oslovení náleží do každého dopisu  oslovujeme 5. pádem, začínáme vždy od levé svislice velkým písmenem a končíme čárkou  přednost má název pracovní pozice, dále titul, následuje příjmení dané osoby  příklady Vážená paní vedoucí,… Vážený pane inženýre,… Vážená paní Nováková,… Vážení, Vážené paní a pánové,

8 Úvod  zdůvodníme, proč píšeme právě této firmě  v úvodu dopisu uvedeme, z jakého zdroje jsme se o volném místě nebo nabídce výběrového řízení dozvěděli a vyjádříme zájem o nabízené místo  příklady Reaguji na Váš inzerát zveřejněný na portálu Jobs.cz, kterým hledáte kandidáta na pozici Managera BOZP… Z inzerátu v MF Dnes jsem se dozvěděla, že hledáte asistentku prodeje…

9 Vlastní obsah dopisu  vysvětlíme, proč se hodíme na uvedenou pozici, uvedeme o sobě několik informací, odkážeme na životopis  reagujeme na požadavky, které jsou v inzerátu uvedeny; vyzdvihneme schopnosti, které se hodí pro nabízenou pozici  zdůrazníme své znalosti, dovednosti, kvalifikaci, praxi, které souvisejí s nabízeným místem  vyjádříme přesvědčení, že jsme schopni v dané pozici obstát, pro společnost budeme přínosem  inzerované požadavky splňujeme, případně si znalosti doplníme

10 Závěr dopisu  v závěru dopisu požádáme o osobní setkání, pohovor, kde budeme moci své argumenty prohloubit  vyjádříme ochotu a přání zúčastnit se přijímacího pohovoru nebo osobního setkání  můžeme znovu uvést preferované kontakty na kandidáta pro navázání jednání  můžeme uvést kontakty na osoby, které mohou podat reference (je rovněž možné informovat o možnosti poskytnutí referencí s tím, že kontakty budou poskytnuty při dalším jednání)  dopis ukončíme závěrečným zdvořilostním pozdravem

11 Přílohy  obvykle přikládáme strukturovaný životopis  k motivačnímu dopisu je možné přiložit doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o speciální odborné kvalifikaci atd. (kopie)  můžeme přiložit reference v písemné formě  některé firmy požadují přiložení osobní fotografie (aktuální pasový formát)  všechny přílohy uvádíme podle ČSN 016910

12

13 Z dopisu má vyplynout, proč je zájemce nejvhodnějším kandidátem na nabízenou pozici, nikoliv proč je nabízená pozice vhodná pro něj.

14 Domácí úkol  Vyhledejte (tisk, pracovní portály na webu, úřad práce) inzerát nabízející volné místo a podle předchozích pokynů zpracujte žádost o místo.

15 Zdroje •FLEISCHMANNOVÁ, Emílie; JONÁŠ, Ivan; KULDOVÁ, Olga. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005, ISBN 80-7168-924-6. •OLCHAVOVÁ, Jana a kol. Písemná a ústní komunikace. -: HYL s.r.o., 2010, ISBN 978-80-254-6427-4. •NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. -: Computer Media s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7402-011-7. •AUTOR NEUVEDEN. Žádost o místo [online]. [cit. 5.3.2014]. Dostupný na WWW: http://projekty.sosptu.cz/obk/


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 37 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google