Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adresy  Adresy na obálkách  Adresy na dopisních papírech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adresy  Adresy na obálkách  Adresy na dopisních papírech."— Transkript prezentace:

1 Adresy  Adresy na obálkách  Adresy na dopisních papírech

2 I. adresy na obálkách  Vlastní adresu tvoří adresový blok jehož rozsah je přesně určen.  Adresa nesmí obsahovat více než šest řádků. (jestliže se použije menší písmo, počet řádků se nemění).  Vždy se používá jednoduché řádkování.  Na jednom řádku nesmí být více než 30 znaků  Mezi řádky se nevynechává žádný prázdný řádek  Název dodací pošty se píše velkým písmem

3 Umístění adres na obálkách  Adresy 1. píšou se nebo tisknou přímo na obálky 2. jsou viditelné v adresním okénku 3. tisknou se na adresní štítky (Nalepují se na místo vyhrazené pro adresáta. Musí být vždy nalepeny na zásilkách, jejichž obal je tmavé barvy nebo vzorovaný)

4 Úprava obálek  Adresa odesílatele  Adresové pole je vymezeno v levé horní čtvrtině. (není dovoleno překročit ani ve vodorovném, ani ve svislém směru)  Adresa adresáta  Adresové pole je v pravé polovině obálky.  Mohou zde být předtištěné linky a pod nimi okénka pro ruční vyplnění PSČ. Je to jediný případ, kdy se na obálce píše PSČ pod adresu. !!! Pokud se obálka vyplňuje strojem PSČ se napíše před název dodací pošty.

5 PSČ  Píše se na stejný řádek jako číslo dodací pošty  Nepředsazuje se  Mezi PSČ a názvem adresní pošty se vynechávají dvě mezery BYTEX, s. r. o. Ing. arch. Zítek 330 04 HROMNICE

6 Požadované zvláštní služby  Např. „Doporučeně“, „Spěšně“, „Letecky“,  Píšou se s velkým počátečním písmenem  Nezvýrazňují se proložením, podtržením ani tučným písmem, nedělá se za nimi žádné interpunkční znaménko  Na obálkách  se napíšou pod adresu odesílatele  Na dopisních papírech  Se nadepisují nad adresové pole od stejné svislice jako adresa, a to nejméně 10 mm nad jeho horní hranici.

7

8 Obálka Digitis, a. s. Informační systémy Macháček Jan Výstavní 14 700 00 Ostrava Ferona, a. s. Havlíčkova 11 142 00 Praha Doporučeně Adresa adresáta Adresa odesílatele Zvláštní služby

9 Určení dodání může být nahrazeno těmito způsoby údajem  „poštovní přihrádka“ (p. p.) v tomto případě se název veřejného prostranství ani číslo budovy už neuvádí označením  „poste restante“ takto lze poštovní zásilku adresovat pouze fyzickým osobám (zásilka bude uložena na poštovním úřadě a adresát si ji osobně vyzvedne), v adrese musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození adresáta.

10 II. umístění adres na dopisních papírech  Adresy odesílatele  Adresy adresáta 1. Právnických osob 2. Fyzických osob

11 Adresa odesílatele  charakteristika  Uvádí se v záhlaví dopisu.  Do dolní části nepatří.  Nelze ji uvádět mezi doplňujícími údaji.  Úprava  Není normou stanovena  Má být uspořádaná tak, aby se v ní partner dobře orientoval a mohl ji při odpovědi snadno opsat  Může být doplněna firemní značkou (logem)  při tisku lze používat barvu

12 Adresa odesílatele  obsah  Oficiální název úřadu nebo organizace (název podnikatelského subjektu včetně právního označení tak, jak je zapsán v Obchodním rejstříku).  Číslo poštovní přihrádky  Název ulice  Číslo domu  Název dodací pošty  PSČ

13 Adresa adresáta na dopisních papírech s předtiskem  Adresové pole  Může být umístěno v levé nebo pravé polovině dopisního papíru.  Je vymezeno čtyřmi orientačními body.  Jeho výška odpovídá 9 řádkům (jednoduché řádkování).  Nad ním musí zůstat volný prostor nejméně 10 mm, pod ním nejméně 13 mm.

14  Adresové pásmo  Jeho výška umožňuje vepsání adresového bloku (6 řádků, jednoduché řádkování)  Je umístěno uvnitř adresového pole tak, že nad ním zůstává jeden prázdný řádek a pod ním dva prázdné řádky (aby se zajistilo, že při posunu dopisního papíru bude v adresním okénku viditelná pouze adresa a žádné další údaje)  Je vymezeno třemi orientačními značkami.

15 Adresa adresáta na dopisních papírech bez předtisku  Jestliže se dopisy vkládají do okénkových obálek, musí být adresa umístěna tak, aby v okénku nebyl viditelný žádný jiný údaj. Je třeba vypočítat, na kolikátém řádku se má začít psát.  U dopisů které se do obálek nevkládají záleží umístění adresy též na délce dopisu.

16 Adresa adresáta obsah  U právnických osob  Název úřadu či organizace  Název právní formy podnikatelského subjektu podle názvu v obchodním rejstříku  Slovo „firma“, pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení fyzické osoby  Obor podnikání, je-li to účelné  Podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka

17 Firma Pavel Soukup údržba zeleně Růžová 676 456 00 Jihlava Firma Pavel Soukup údržba zeleně Růžová 676 456 00 Jihlava Čokoládovny, a. s. Závod ORION technický náměstek Luční 786 111 50 Praha Čokoládovny, a. s. Závod ORION technický náměstek Luční 786 111 50 Praha Adresy právnických osob

18 Adresa adresáta obsah  U fyzických osob  Oslovení (pan, paní, slečna,)  Zkratku vědecké hodnosti, akademického titulu, vojenské nebo policejní hodnosti  Jméno a příjmení adresáta (vždy na prvním místě jméno, na druhém místě příjmení)  Funkce, je-li to vhodné

19 Adresy fyzických osob Vážená paní PhDr. Eva Soukupová, CSc. profesorka pro vědu a výzkum Luční 5432 655 00 Plzeň Vážená paní PhDr. Eva Soukupová, CSc. profesorka pro vědu a výzkum Luční 5432 655 00 Plzeň Slečna Jarmila Křečková Polesná 235 876 00 Cheb Slečna Jarmila Křečková Polesná 235 876 00 Cheb

20 Adresa adresáta úprava  Všechny řádky se začínají psát od jednotné levé svislice  Používá se jednoduché řádkování  Nic se nezvýrazňuje podtržením, proložením ani tučným tiskem  Název firmy lze napsat velkými písmeny neproloženě  Adresa musí být napsaná čitelně bez přepisování a černou barvou (nepřípustná je červená barva, obyčejná tužka)  Všechny údaje se uvádějí v 1. pádě  První slovo začíná vždy velkým počátečním písmenem  Píše se bez interpunkčních znamének na konci řádku (kromě teček za zkratkami)

21 Úlohy  Zdena Koutná, profesorka, pod Hněvínem 111, Most, PSČ 434 01;  Zdeněk Landa, Pražská 222, Kolín II, PSČ 280 02;  Státní pedagogické nakladatelství, redakce cizích jazyků, Ostrovní 30, Praha 1, PSČ 113 01;  Svoboda, grafické závody, Sazečská 8, Praha 10, PSČ 100 00;  Josef Volejník, Neplachov 10, Ševětín, PSČ 373 63;  Kovoslužba, Týnská 21, Praha 1, PSČ 110 00;  Pražské teplárny, Obecní dvůr 800, Praha 1, PSČ 110 00;


Stáhnout ppt "Adresy  Adresy na obálkách  Adresy na dopisních papírech."

Podobné prezentace


Reklamy Google