Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno advokátka Dana Ondrejová

2 Prameny práva Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.)
Zákon o cenných papírech Občanský zákoník ZSŠ je zvláštním předpisem k OZ i ZoCP Dana Ondrejová

3 Podstata směnky tzv. abstraktní cenný papír
listinný cenný papír se zákonem stanoveným obsahem, v němž výstavce buď sám slibuje, že zaplatí druhé osobě určitou peněžitou částku (vlastní směnka) nebo platit určité osobě přikazuje (cizí směnka) podoba: směnka jako listina (formulář, vlastnoruční, mechanicky) Dana Ondrejová

4 Základní směnečné pojmy
Výstavce Remitent Směnečník Akceptant Aval Avalát Indosant Indosatář Dana Ondrejová

5 Hospodářský význam směnky (funkce směnky)
Směnka jako platidlo (placení směnkou) Faktická směna směnky oproti plnění ze smlouvy Směnka jako nástroj placení (placení prostřednictvím směnky) Věřitel je oprávněn požadovat po dlužníkovi plnění ze smlouvy jen tehdy, pokud nemůže dosáhnout splnění ze směnky (§ 334 ObchZ) Směnka jako nástroj zajištění Dana Ondrejová

6 Forma směnky Na řad 2. Na jméno
Směnka nemůže být vystavena na doručitele! Dana Ondrejová

7 Struktura ZSŠ Tři články: směnka šek společná ustanovení
Číslování paragrafů začíná vždy od § 1 Dana Ondrejová

8 Náležitosti směnky cizí
Označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu Jméno toho, kdo má platit (směnečníka) Údaj splatnosti Údaj místa, kde má být placeno Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno Datum a místo vystavení směnky Podpis výstavce Dana Ondrejová

9 Neplatnost směnky Formální neplatnost Materiální neplatnost
Dana Ondrejová

10 Směnky se sníženým počtem účastníků
= některá z osob uvedených ve S plní více funkcí Směnka na vlastní řad výstavce výstavce = remitent „na řad můj vlastní“ b) Zastřená směnka vlastní výstavce = směnečník jedná o směnku cizí Dana Ondrejová

11 Úročení směnky Kdy je možné úročit směnku?
Vztah k zákonnému úroku 6 % (v případě žaloby) Dana Ondrejová

12 Rukojemství Dana Ondrejová

13 Převody směnky Rubopis (indosament) 2) Smlouva o postoupení pohledávky
Pokud směnka obsahuje tzv. rektadoložku 3) Blankotradice Předání listiny dalšímu nabyvateli bez jakýchkoliv zápisů Předpoklad – rubopis neobsahující jméno indosatáře Dana Ondrejová

14 Promlčení práv ze směnky
proti příjemci a výstavci vlastní směnky = 3 roky od splatnosti proti výstavci a indosantům = 1 rok od splatnosti nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci = 6 měsíců ode dne vyplacení směnky indosantem či ode dne soudního uplatnění U rukojmího záleží na tom, za koho se zaručil Dana Ondrejová

15 Umoření směnky - problémy
Fáze vydání tzv. ediktu Fáze umoření směnky Dana Ondrejová

16 Blankosměnka Dana Ondrejová

17 Znaky Podpis Zřejmost zárodku směnky (nejlépe formulář S)
Nutná dohoda o vyplnění BS – stačí ústní Záměrnost neúplnosti Minimální a maximální náležitosti Důvod vystavení BS Překročení a podkročení vyplňovacího práva Promlčení vyplňovacího práva Zánik vyplňovacího práva, umořitelnost BS Limitace rizik Dana Ondrejová

18 Námitky podle § 10 ZSŠ Nedošlo k převodu listiny:
stačí prokázat rozpor s dohodou Došlo již k převodu listiny: prokázat rozpor s dohodou a současně, že nový majitel nabyl S ve zlé víře (tj. věděl o rozporu při vyplnění) nebo hrubou nedbalost (tj. při zachování základního úsilí a péče se mohl dozvědět,jak vyplnit a neučinil tak) Dana Ondrejová

19 Změny textu směnky § 69 ZSŠ
Každý je zavázán podle textu, jaký podepsal Změna směnky nemá účinky vůči dříve podepsaným Důkazní břemeno = kdo se změny dovolání Z neplatné směnky nemůže vyvstat platná Dana Ondrejová

20 Zvláštnosti řízení ve směnečných věcech
Dana Ondrejová

21 Výhody směnečného řízení
Rychlost, jednoduchost pro věřitele Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu (co musí žalobce prokázat, co může žalobce po žalovaném požadovat) Směnečný platební rozkaz Dana Ondrejová

22 Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
Žalovaný musí prokázat: na směnku nedluží, nepodepsal ji, je neplatná, promlčená apod., a to cestou námitek, důkazní břemeno je zcela na něm Výčet námitek Pozor na tzv. kauzální námitky § 17 Dana Ondrejová


Stáhnout ppt "Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google