Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dana Ondrejová Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno advokátka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dana Ondrejová Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno advokátka."— Transkript prezentace:

1 Dana Ondrejová Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno advokátka

2 Dana Ondrejová Prameny práva  Zákon směnečný a šekový (č. 191/1950 Sb.)  Zákon o cenných papírech  Občanský zákoník  ZSŠ je zvláštním předpisem k OZ i ZoCP

3 Dana Ondrejová Podstata směnky  tzv. abstraktní cenný papír  listinný cenný papír se zákonem stanoveným obsahem, v němž výstavce buď sám slibuje, že zaplatí druhé osobě určitou peněžitou částku (vlastní směnka) nebo platit určité osobě přikazuje (cizí směnka)  podoba: směnka jako listina (formulář, vlastnoruční, mechanicky)

4 Dana Ondrejová Základní směnečné pojmy  Výstavce  Remitent  Směnečník  Akceptant  Aval  Avalát  Indosant  Indosatář

5 Dana Ondrejová Hospodářský význam směnky (funkce směnky)  Směnka jako platidlo (placení směnkou)  Faktická směna směnky oproti plnění ze smlouvy  Směnka jako nástroj placení (placení prostřednictvím směnky)  Věřitel je oprávněn požadovat po dlužníkovi plnění ze smlouvy jen tehdy, pokud nemůže dosáhnout splnění ze směnky (§ 334 ObchZ)  Směnka jako nástroj zajištění

6 Dana Ondrejová Forma směnky 1.Na řad 2. Na jméno  Směnka nemůže být vystavena na doručitele!

7 Dana Ondrejová Struktura ZSŠ  Tři články: směnka šek společná ustanovení  Číslování paragrafů začíná vždy od § 1

8 Dana Ondrejová Náležitosti směnky cizí 1.Označení, že jde o směnku pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána 2.Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu 3.Jméno toho, kdo má platit (směnečníka) 4.Údaj splatnosti 5.Údaj místa, kde má být placeno 6.Jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno 7.Datum a místo vystavení směnky 8.Podpis výstavce

9 Dana Ondrejová Neplatnost směnky 1)Formální neplatnost 2)Materiální neplatnost

10 Dana Ondrejová Směnky se sníženým počtem účastníků = některá z osob uvedených ve S plní více funkcí a)Směnka na vlastní řad výstavce  výstavce = remitent  „na řad můj vlastní“ b) Zastřená směnka vlastní  výstavce = směnečník  jedná o směnku cizí

11 Dana Ondrejová Úročení směnky  Kdy je možné úročit směnku?  Vztah k zákonnému úroku 6 % (v případě žaloby)

12 Dana Ondrejová Rukojemství

13 Dana Ondrejová Převody směnky 1)Rubopis (indosament) 2) Smlouva o postoupení pohledávky  Pokud směnka obsahuje tzv. rektadoložku 3) Blankotradice  Předání listiny dalšímu nabyvateli bez jakýchkoliv zápisů  Předpoklad – rubopis neobsahující jméno indosatáře

14 Dana Ondrejová Promlčení práv ze směnky  proti příjemci a výstavci vlastní směnky = 3 roky od splatnosti  proti výstavci a indosantům = 1 rok od splatnosti  nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci = 6 měsíců ode dne vyplacení směnky indosantem či ode dne soudního uplatnění  U rukojmího záleží na tom, za koho se zaručil

15 Dana Ondrejová Umoření směnky - problémy  Fáze vydání tzv. ediktu  Fáze umoření směnky

16 Dana Ondrejová Blankosměnka

17 Dana Ondrejová Znaky 1.Podpis 2.Zřejmost zárodku směnky (nejlépe formulář S) 3.Nutná dohoda o vyplnění BS – stačí ústní 4.Záměrnost neúplnosti  Minimální a maximální náležitosti  Důvod vystavení BS  Překročení a podkročení vyplňovacího práva  Promlčení vyplňovacího práva  Zánik vyplňovacího práva, umořitelnost BS  Limitace rizik

18 Dana Ondrejová Námitky podle § 10 ZSŠ  Nedošlo k převodu listiny:  stačí prokázat rozpor s dohodou  Došlo již k převodu listiny:  prokázat rozpor s dohodou a současně, že nový majitel nabyl S ve zlé víře (tj. věděl o rozporu při vyplnění) nebo hrubou nedbalost (tj. při zachování základního úsilí a péče se mohl dozvědět,jak vyplnit a neučinil tak)

19 Dana Ondrejová Změny textu směnky  § 69 ZSŠ  Každý je zavázán podle textu, jaký podepsal  Změna směnky nemá účinky vůči dříve podepsaným  Důkazní břemeno = kdo se změny dovolání  Z neplatné směnky nemůže vyvstat platná

20 Dana Ondrejová Zvláštnosti řízení ve směnečných věcech

21 Dana Ondrejová Výhody směnečného řízení  Rychlost, jednoduchost pro věřitele  Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu (co musí žalobce prokázat, co může žalobce po žalovaném požadovat)  Směnečný platební rozkaz

22 Dana Ondrejová Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu  Žalovaný musí prokázat:  na směnku nedluží, nepodepsal ji, je neplatná, promlčená apod., a to cestou námitek, důkazní břemeno je zcela na něm  Výčet námitek  Pozor na tzv. kauzální námitky § 17


Stáhnout ppt "Dana Ondrejová Směnky JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. katedra obchodního práva Právnické fakulty MU, Brno advokátka."

Podobné prezentace


Reklamy Google