Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční obchod Platební podmínky. Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví např. i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční obchod Platební podmínky. Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví např. i."— Transkript prezentace:

1 Zahraniční obchod Platební podmínky

2 Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví např. i výši úroku nebo platební měnu.

3 Faktory ovlivňující volbu platební podmínky ddruh zboží, finanční náročnost koupě, u některých druhů zboží vznikla zvyková pravidla (např. u investičních celků pravidlo: zaplatit část kupní ceny akontací, část při dodání a na část poskytnout úvěr), tteritorium obchodu – výrazně se projevují rozdíly mezi vyspělými státy a rozvojovými zeměmi, ale i jednotlivé země mají ve vztahu k platebním podmínkám svá specifika daná např. místními zvyklostmi, právními předpisy,

4 zzvláštnosti užité obchodní metody – např. nákup zboží na aukci většinou vylučuje využití úvěru, ccharakter obchodního partnera – jeho ekonomické postavení na trhu, finanční síla, obchodní spolehlivost, zkušenosti s obchodováním s ním atd. ffinanční situace podniku – jeho finanční možnosti a cíle.

5 Doba placení Placení lze uskutečnit: ppředem, ppři dodání zboží, ppo dodání zboží (poskytnutí úvěru).

6 Placení předem JJe výhodné pro dodavatele, odběratel financuje obchod, pplacení celé kupní ceny předem se v mezinárodním obchodě používá poměrně zřídka při hodnotově malých dodávkách nebo na vysoce rizikových trzích.

7 Placení při dodání zboží VV mezinárodním obchodě se užívá téměř u všech druhů zboží, nnejčastější jsou tzv. dokumentární formy placení, kk placení dochází buď při předání dokumentů prodávajícím nebo při jejich převzetí kupujícím, ddokumenty se předávají většinou prostřednictvím bank.

8 Placení po dodání zboží Je výhodné pro kupujícího, ale zatěžuje vývozce, neboť musí úvěrovat obchod po sjednanou dobu a nést rizika, která jsou s poskytnutím úvěru spojena.

9 Formy placení NNejjednodušší, ale v mezinárodním obchodě málo užívanou formou je placení v hotovosti, ččastější formou placení jsou tzv. hladké platy, při kterých banka provádí převod peněz do zahraničí na základě instrukcí příkazce, ppro mezinárodní obchod jsou vhodné dokumentární formy placení.

10 Jednotlivé platební podmínky aakontace – jedná se o částečné placení předem v kombinaci s dalšími platebními podmínkami, ddokumentární akreditiv, ddokumentární inkaso, ddodávky na otevřený účet nebo tzv. otevřený úvěr, úúvěry.

11 Akontace AAkontace je zaplacení části kupní ceny předem, úúčelem je omezit riziko dodavatele plynoucí z případného odstoupení kupujícího od kontraktu, uužívá se často u velkých kontraktů s delší dodací a platební lhůtou, pravidelně je používána pro dodávky výrobků zhotovované podle požadavků odběratele, kde by odstoupení kupujícího od kontraktu vedlo k neprodejnosti výrobků.

12 Dokumentární akreditiv Dokumentární akreditiv vzniká uzavřením smlouvy o otevření dokumentárního akreditivu. Jedná se o závazek banky zaplatit vývozci (prodávajícímu), pokud splní sjednané (akreditivní) podmínky, zpravidla předloží dohodnuté doklady.

13 Princip dokumentárního akreditivu

14 Dokumentární inkaso Velice častá platební podmínka v zahraničním obchodě. Jedná se o smlouvu s bankou, kdy prodávající předkládá bance dokumenty a pověřuje ji, aby zajistila jejich předání kupujícímu proti zaplacení kupní ceny nebo proti akceptaci směnky.

15 Princip dokumentárního inkasa

16 Dodávky na otevřený účet JJedná se o krátkodobý obchodní úvěr, který nebývá dále zajišťován. Výhodou jsou velmi nízké náklady. Odběratelé platí v lhůtách podle splatnosti faktury nebo podle zvyklostí dané země (např. 30, 60, 90 dnů od data splatnosti faktury). TTuto podmínku lze v mezinárodním obchodě použít jen mezi dlouhodobými obchodními partnery, kteří si vzájemně důvěřují.

17 Úvěry V mezinárodním obchodě se využívá: ddodavatelský (obchodní) úvěr – u všech druhů zboží, kkrátkodobý úvěr – u spotřebního zboží, surovin nebo potravin, sstřednědobý a dlouhodobý úvěr – u větších dodávek strojů, zařízení a investičních celků.


Stáhnout ppt "Zahraniční obchod Platební podmínky. Platební podmínka stanoví místo, dobu a způsob úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví např. i."

Podobné prezentace


Reklamy Google