Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hotovostní a bezhotovostní platební styk 1) Význam a formy platebního styku, klady a zápory 2) Hotovostní platební styk 3) Bezhotovostní platební styk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hotovostní a bezhotovostní platební styk 1) Význam a formy platebního styku, klady a zápory 2) Hotovostní platební styk 3) Bezhotovostní platební styk."— Transkript prezentace:

1 Hotovostní a bezhotovostní platební styk 1) Význam a formy platebního styku, klady a zápory 2) Hotovostní platební styk 3) Bezhotovostní platební styk Předmět: Cvičení z techniky a technického vzdělávání II. Vypracovala: Hana Hasalíková Datum: 16. března 2009

2 1)Význam a formy platebního styku, klady a zápory Platební styk = zprostředkování plateb mezi 2 subjekty (či subjekt a banka) Bezhotovostní styk = forma placení, při které nefungují hotové reálné peníze, placení se uskutečňuje pouze písemným převodem z účtu na účet  Hotovostní styk + jistota zaplacení, peníze mám stále u k dispozici - časově náročné, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné  Bezhotovostní + bezpečné, časově nenáročné, přesné - není zde jistota platby

3 2)Hotovostní platební styk – využití, zásady, postup, doklady, využití poštovních poukázek (pokladní složenka a výběrní lístek), šeky o Peníze – všeobecný ekvivalent, zvláštní druh zboží, který má schopnost vyjádřit hodnotu všeho ostatního zboží a služeb o Dělí se:plnohodnotné - jsou kryty zlatem, tzn., že jsou směnitelné za zlato (dnes již žádná měna, naposledy 1971) neplnohodnotné - nejsou kryty zlatem, hodnota měny závisí na nabídce a pohledávkách o FCE peněz: prostředek směny, míra hodnoty (ocenění), uchovatel hodnoty v případě stability měny

4 Hotovostní platební styk ve firmě - pokladna: hmotná odpovědnost pokladníka → evidence v pokladní knize, dokládání pokladními doklady, pokladní skontro, inventarizace → evidence v pokladní knize, dokládání pokladními doklady, pokladní skontro, inventarizace Hotovostní platební styk v bance a) vklady hotovosti na účet - POKLADNÍ SLOŽENKA Obsah:Účet příjemce – do rubriky slovy: se nepíšou halíře! Částka – Slovy i číslicí – nejsou povoleny žádné opravy ani škrtání Variabilní a konstantní symbol Výčetka Datum a podpis složitele

5 b) výběr hotovosti z účtu u FO: VÝBĚRNÍ LÍSTEK u FO: VÝBĚRNÍ LÍSTEK -může vybírat pouze majitel a oprávněné os. -může vybírat pouze majitel a oprávněné os. Obsah: číslo účtu, 2x částka, jméno příjemce, rodné číslo, výčetka, konstantní a variabilní symbol, datum výběru u PO: POKLADNÍ ŠEK u PO: POKLADNÍ ŠEK -CP, ve kterém výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě na šeku uvedené vyplatila stanovenou částku -řídí se Směnečným a šekovým zákonem, právní norma Obsah: Slovo ŠEK v textu (Zaplaťte za tento šek), PENĚŽNÍ ČÁSTKA 2x, KDO má platit, MÍSTO, kde má být zaplaceno, KOMU, MÍSTO a DATUM VYSTAVENÍ ŠEKU (platnost 8 dnů v ČR), PODPIS VÝSTAVCE ŠEKU. Slouží: k výběru hotovosti z účtu, k placení v obchodech Druhy: - soukromé - vystavuje soukromá os., banka za jeho zaplacení neručí (zjistit, zda je krytý od banky) (zjistit, zda je krytý od banky) - bankovní - vystavuje a ručí za něj banka ( do urč. výše)

6 PLATEBNÍ KARTY -vydávají se FO a PO, majitelům účtů s urč. zůstatkem na zákl. písemné žádosti - platí se jimi v hotelích, restauracích, obchodech, u leteckých spol. (bezhot.styk), nebo VYBÍRÁ Z BANKOMATŮ -PIN - osobní identifikační číslo, za používání se platí bance poplatky -A) kreditní - mohu čerpat úvěr, pouze pro dobré klienty Osobní – pro občany Debetní – čerpání jenom do výše zůstatku B) Služební – zaměstnání Visa, Eurocard Mastercard, Emerican Expres …. Součástí může být pojištění, slevy, služby,…

7 3) Bezhotovostní platební styk – předpoklady, prostata, způsoby provádění, prostředky, postup, využití směnek, zahraniční platební styk = převod z účtu plátce na účet příjemce Předpoklady: 1) zřízení účtu, smluvní vztah s bankou (Smlouva o zřízení a vedení účtu) FO – občanský průkaz, podnikatelské oprávnění (firma) PO – výpis z OR, podnikatelské oprávnění + 2 osoby ze statutárního org. + razítko 2) uzavření smlouvy + přílohy + všeobecné podmínky vedení účtu - podpisové vzory + u PO razítko - podpisové vzory + u PO razítko 3) Počáteční vklad -Korunové -Devizové

8  Pro občany: SporožiroPostžiro B konto  Pro podnikatele: Běžné účty Úvěrové účty Kontokorentní

9 Postup při platbách: Příkazy k úhradě a k inkasu (k vybrání): a)Hromadné – více plateb z jednoho účtu v jeden den b)Trvalé – např. nájemné, zálohy na elektřinu Formy příkazů bance: - tiskopisy, nosiče dat, přes internet, homebanking Náležitosti: - bankovní spojení plátce a příjemce - číslo účtu, kód banky -částka číslicemi, měna, konstatní symbol - druh platby -razítko, podpisy, datum vystavení -+ doba splatnosti, variabilní symbol, specifický symbol = tzv. údaje respektované -!!! platit max. 2 dny do splatnosti, převod do 2. pracovního dne!!!

10 Zdroj: http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/ekonomik a/PlatebniStyk.htm

11


Stáhnout ppt "Hotovostní a bezhotovostní platební styk 1) Význam a formy platebního styku, klady a zápory 2) Hotovostní platební styk 3) Bezhotovostní platební styk."

Podobné prezentace


Reklamy Google