Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

D E S Í T K A D E S Í T K A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "D E S Í T K A D E S Í T K A"— Transkript prezentace:

1

2 D E S Í T K A

3 Desítka 1. Co je to tzv. soluční smlouva?
2. Jak rozumíte pojmu odpovědnost. Kdy vzniká? 3. Co je to ručení? 4. Co je to tzv. exkulpační systém? 5. Uveď co je to vis maior a konkrétní příklady. 6. Jaké známe formy zavinění? 7. Co je to liberace? 8. Vysvětli pojem adekvátní příčinná souvislost. 9. Jak rozumíte pojmu škoda ve smyslu občanskoprávních předpisů? 10. Co je to zásada dispozitivnosti a kde jí v OZ najdeme.

4 Škoda Škoda jako majetková újma (§ 442)
Skutečná škoda Ušlý zisk Srov. R 55/1971, str. 339; (č.80) Náhrada nemajetkové újmy jen tam, kde to stanoví zákon § 444 Pb.: vztah k ochraně osobnosti

5 R 55/1971 Škoda jako kategorie obč. práva se chápe jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem (penězi). Je napravitelná poskytnutím majetkového plnění (především poskytnutím peněz) – nedojde-li k naturální restituci. Skutečnou škodou se rozumí újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného (maj. hodnoty, které bylo nutno vynaložit na uvedení do předešlého stavu).

6 subjektivní ODPOVĚDNOST

7 Předpoklady subjektivní odpovědnosti
Jednání (konání či opomenutí) Vznik škody Příčinná souvislost Protiprávnost Zavinění

8 Krádež rádia Jak to bude s odpovědností
Jak to bude s během promlčecí doby

9 Prevence; výklad smlouvy

10 Prevence; výklad smlouvy
Invitatio ad offerendum Výzva k podání nabídek na uzavření smlouvy Inzerát Výjimky! Např. § 53 Srov. HULMÁK, M. Uzavírání smluv v civilním právu. Praha : C.H.Beck, 2008, s (dostupné z v sekci OPH3)

11 Prevence; výklad smlouvy

12 Prevence; výklad smlouvy
IV. ÚS 182/01  Jsou-li ve smlouvě použity formulace a pojmy, které lze vykládat rozdílně, jeví se být spravedlivým vykládat je v neprospěch toho, kdo je do smlouvy uložil. § 266 odst. 4 ObchZ Projev vůle, který obsahuje výraz připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany, která jako první v jednání tohoto výrazu použila.


Stáhnout ppt "D E S Í T K A D E S Í T K A"

Podobné prezentace


Reklamy Google