Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OTÁZKA Č.1 Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby? a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OTÁZKA Č.1 Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby? a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní),"— Transkript prezentace:

1

2 OTÁZKA Č.1

3 Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby? a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní), resp. legality c) princip koncesní

4 OTÁZKA Č.2

5 Spoj uvedené s nadřazenými termíny. Právní úkon

6 OTÁZKA Č.3

7 Uveďte osm principů (zásad) občanského práva. ZÁSADA ROVNOSTI ÚČASTNÍKŮ AUTONOMIE VŮLE ÚČASTNÍKŮ PACTA SUNT SERVANDA VLASTNICTVÍ ZAVAZUJE NIKDO NEMŮŽE NA DRUHÉHO PŘEVÉST VÍCE PRÁV NEŽ SÁM MÁ ZÁSADA PREVENCE OCHRANA DOBRÉ VÍRY OCHRANA DOBRÝCH MRAVŮ Z BEZPRÁVÍ PRÁVO NEVZNIKNE … to jsou ty nejdůležitější, které by se tam měli objevit, můžou být i další

8 OTÁZKA Č.4

9 Vyjmenuj nároky, které mohou vzniknout z porušení osobnostních práv NEGATORNÍ – právo domáhat se, aby od pokračování neoprávněných zásahů do práv bylo upuštěno (domáhat se zdržení takových zásahů) ODSTRAŇOVACÍ – právo domáhat se odstranění následků neoprávněného zásahu do svého práva, a to především obnovením původního stavu SATISFAKČNÍ – právo domáhat se podle povahy věci, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění - satisfakce Případně též právo domáhat se NÁHRADA ŠKODY, byla-li způsobena

10 OTÁZKA Č.5

11 Právní subjektivita – posuďte vznik Plod 500g– ne – absence informace alespoň jedné ze známek života! Societní sdružení – ne Společenství vlastníků – ano Národní galerie - ano

12 OTÁZKA Č.6

13 Karel a Sáva 2.května – 1. května státní svátek – pravidlo o konci lhůt dopadajících na státní svátek!

14 Karel a Sáva 21. duben coby první den se do běhu lhůty nezapočítává! 5000,- kč + úrok ve výši 250,- Kč celkem tedy 5250,- Kč Na 15. února Ve vztahu k bodu A) se situace mění, protože 5. květen je jen významným dnem, nikoliv svátkem dle ustanovení §4 zákona č. 245/2000 Sb. § 574 odst.2 ObčZ (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) absolutní neplatnost v návaznosti na § 39 ObčZ

15 Radost – Žaneta s Karlem


Stáhnout ppt "OTÁZKA Č.1 Uveďte tři způsoby (možnosti) vzniku právnické osoby? a) volného zakládání (princip liberality) b) princip registrační (princip normativní),"

Podobné prezentace


Reklamy Google