Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je PR? PRoboha PRůšvih PRosím PŘijeďte!. Existence PR je podmíněna schopností a ochotou efektivně komunikovat existencí komunikačních kanálů existencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je PR? PRoboha PRůšvih PRosím PŘijeďte!. Existence PR je podmíněna schopností a ochotou efektivně komunikovat existencí komunikačních kanálů existencí."— Transkript prezentace:

1 Co je PR? PRoboha PRůšvih PRosím PŘijeďte!

2 Existence PR je podmíněna schopností a ochotou efektivně komunikovat existencí komunikačních kanálů existencí veřejnosti, kterou naše informace zajímají

3 Hranice možností PR komunikovat s apriorně nepřátelsky naladěnou veřejností zlepšit image neschopného produktu prodávat špatné výrobky nahradit dobré činy

4 Vztah k organizaci a projevy okolí

5 Pyramida dosažení důvěry

6 Původ public relations Thomas Jefferson Emmeline Pankhurstová „Votes for Women“ Phineas T. Barnum (1810-1891) Ivy Ledbetter Lee (1877-1934) Edward L. Bernays (1891 - 1994) Moss H. Kendrix (1917 – 1989) milníky (IPR, IPRA, ICO)

7 Definice PR PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. 1978: Mexická deklarace: PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti

8 Definice PR PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch nebo neúspěch. PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala. „Mexická deklarace“

9 Co mají definice společného? i. PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a jejich veřejností. ii. PR jsou disciplínou řízení, což vyžaduje, aby všechny formy připravované komunikace byly prováděny efektivně. iii. PR jsou řízením vztahů mezi firmou/společností a její klíčovou veřejností/cílovou skupinou. iv. PR jsou proces směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.

10 Co mají definice společného? v. Kde je to vhodné, PR se snaži slaďovat soukromé a veřejné zájmy. PR jsou více než pouhé přesvědčování: jsou komplexem řízeného komunikačního procesu, který zahrnuje řízení reputace společnosti a jejího image. vi. PR jsou nepřetržitou funkcí, která v opodstatněných případech podporuje (a může dokonce být i korekcí) reklamní a marketingové aktivity. vii. PR řídí obojí, tj. pověst i vnímání firem, značek a jednotlivců.

11 Konkrétní zaměření (v případě podniků) Obchodní vztahy/business relations Mezilidské vztahy/human relations Medialní vztahy/press relations (media relations) Politické vztahy/political relations Vztahy se státní správou/government relations Issues management/řešení (nejen) problémových záležitostí

12 Kam zaměřují PR jiné typy organizací? Podniky/firmy zájm. sdružení výrobců, obchodníků a odvětví odborové organizace zájmové a kulturní spolky organizace, které za něco „bojují“ soc., zdrav. a náboženské organizace státní orgány, policie, armáda

13 PR jsou: nepřetržitou aktivitou, činností vyvolanou potřebami ji provádět plánovanou činností s vysokou mírou koordinace s jinými činnostmi, nástrojem k úspěšnému startu, ale i pokračování katalyzátorem, kterým lze měnit pohledy, názory, vnímání image a budovat reputaci, reakcí na události, prvkem trvalé kampaně či ofenzívy.

14 Proč? PR jsou nástrojem, který používají jednotlivci a organizace, které chtějí: přesvědčit, vzdělávat, podpořit určité jednání, činnost, stimulovat určitá přání, vzbudit uvědomění a vyvolat zájem, získat schválení a podporu nezávislé třetí strany (third party endorsement), prosadit princip "AIDA"

15 PR a marketing Obě činnosti mají mnoho společného, „plynule“ přechází jedna do druhé PR je především prostředek komunikace, marketing zahrnuje i vývoj výrobku, stanovení ceny, distribuce PR se snaží měnit názory a postoje, marketing ovlivňuje i chování (např. hlasování ve volbách,…) PR nedefinuje cíle organizace, kdežto marketing musí stanovit obchodní poslání, služby zákazníkům

16

17 Vzájemný vztah marketingu a PR Marketing se v podstatě týká prodeje produktů a služeb, zatímco PR se týká vytvoření správných podmínek, které tento prodej umožňuji. V případě PR se jedná o zvýšení synergického efektu plynoucího z využívání všech forem reklamy, propagace a podpory prodeje tak, aby marketing daného produktu dlouhodobě dosahoval co nejlepších výsledků.

18 PR v rámci integrovaného mixu

19 PR a reklama Bowman + Ellis: Jestliže vám řeknu, že jsem hezký a inteligentní, je to reklama. Jestliže přijdete a řeknete mi, že jste slyšela, že jsem hezký a inteligentní, tak to je PR.

20 PR a sdělovací prostředky Sdělovací prostředky - produkce, reprodukce a distribuce vědomostí (znalostí) mající důležitý význam pro zkušenost v sociálním světě ve svých příjemcích (divácích, čtenářích) konstruují sociální skutečnost, vytvářejí vlastní realitu mají schopnost oslovit rychle a působivě rozsáhlé publikum vliv na myšlení a jednání lidí - zveřejnění určitých informací mění chování investorů/zákazníků cesta k moci a klíč ke slávě

21 Veřejné mínění a jeho ovlivňování Co to je, jak ho zjišťovat, nakolik k němu přihlížet ve vlastních aktivitách, jak ho ovlivňovat? VM - abstraktní pojem, na konkrétní obsah usuzujeme z různých známek VM - je to mínění, které může být vysloveno na veřejnosti (mezi jinými lidmi), aby nedošlo k sankcím vůči mluvčímu VM - mínění, které má šanci prosadit se mezi všemi uplatňovanými názory jako vůdčí, obecně přijímané

22 Charakteristiky VM citlivé na důležité a nápadné události ovlivňováno spíše událostmi než slovy má určitou setrvačnost daří se spíše emocím než faktům sdělení přijímána kladně jen u těch, co se chtějí nechat poučit „vnitřní“ složku tvoří i přání a dohady, nejen znalosti nezůstává vyburcováno po dlouhou dobu týká-li se vlastních zájmů a lidé jsou naladěni, je nesnadné naladění měnit


Stáhnout ppt "Co je PR? PRoboha PRůšvih PRosím PŘijeďte!. Existence PR je podmíněna schopností a ochotou efektivně komunikovat existencí komunikačních kanálů existencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google