Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Zahradníčková 2. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Zahradníčková 2. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 2. 12. 2013

2 Plánování položek závislých na tržbách Plánování dlouhodobých aktiv Plánování DEK Komplexní příklad

3 Kroky k sestavení rozvahy -A, P, DEK -Struktura DEK

4 Plánování rozvahových položek závislých na tržbách – Jaké položky to mohou být?

5 Metoda procentních poměrů Regresní metoda – využití PC Metoda ukazatelů obratu

6 Příklad: Vývoj tržeb společnosti XYZ byl následující: v roce 2012 300 000 Kč, v roce 2013 320 000 Kč. Na základě analýzy prostředí a dle stanovených cílů společnost předpokládá růst tržeb v roce 2014 o 5 %, v roce 2015 o 6 % oproti roku 2014 a v roce 2016 očekává přibližně stejnou velikost tržeb jako v roce předcházejícím. Společnost bude v souvislosti s výší očekávané poptávky rozšiřovat zásoby, vzhledem k růstu tržeb porostou i pohledávky a závazky z obchodních styků. Jejich vývoj v předchozích letech je zobrazen v následující tabulce. Vypočítejte procentní poměry jednotlivých položek k tržbám v letech skutečnosti. Dle požadavků a diskuse na cvičení odhadněte procentní poměry k tržbám pro roky plánu a dopočítejte absolutní hodnoty pohledávek, závazků a zásob v letech plánu.

7 20122013201420152016 Položky Tis. Kč % % % % % Pohledávky 30 35 Zásoby 50 54 Závazky 40 42

8 Vypočítejte výši plánovaných položek aktiv a pasiv, víte-li, že vycházíte z hodnot obratových ukazatelů a předpokládáte, že hodnoty obrátek v plánu vycházejí ze stagnace obratových ukazatelů u finančního majetku a krátkodobých závazků, u ostatních položek je plánováno mírné zrychlení.

9 Položka Minulé obdobíPlán obrátekPlán OA a KZ 2010201120122013201420152016201420152016 Zásoby 7,157,677,88,068,459,1 Pohledávky 6,636,116,56,767,158,459,1 Finanční majetek 29,9 31,4 6 35,3 6 33,4 1 32,5 KZ z obchodního styku 8,718,979,369,19,7510,4 Ostatní KZ 26,2 6 24,1 8 24,9 6 25,3 5 26 Tržby - - - - - - - 1420 1917, 2 2300

10 RokTržbyZásoby 200635866 200736577 200838475 200947290 201050379 201155088 2012597102 2013643104 2014710? Zde uvedený jednoduchý příklad vychází z údajů o velikosti zásob a tržeb za uplynulých osm let. Jestliže body, jejichž souřadnice vyjadřují vždy velikost zásob a tržeb zobrazíme grafu, vidíme závislost zásob na tržbách, kterou dobře vystihuje lineární závislost, kterou běžně zobrazujeme přímkou. Zásoby = a + b ∙ Tržby a – konstanta, vyjadřující velikost zásob nezávislou na výši tržeb b – konstanta, vyjadřující přírůstek zásob připadající na přírůstek tržeb o jednotku

11 Parametry a, b můžeme snadno stanovit pomocí Excelu, výsledem bude a = 30,8 a b =0,112, koeficient R 2 = 0,84. Znamená to, že fixní složka zásob je 30,8 mil. Kč a při vzrůstu tržeb o 1 mil. Kč vzrostou zásoby o 0,112 mil. Kč. Koeficient R 2 je dosti vysoký, takže lineární závislost dobře vystihuje závislost zásob na tržbách. Očekávaná výše zásob v roce 2014 bude při plánovaných tržbách 710 mil. Kč = 30,8 + 0,112 * 710 = 110,5 mil. Kč.

12 Plánování dalších položek – Stálá aktiva

13 Společnost XYZ má na konci účetního období stav majetku 284 mil. Kč. Vypočítejte výši plánovaného dlouhodobého hmotného majetku pro roky 2014 – 2016 dle následujících údajů. DM podle investičního programu201420152016 Hodnota DM na počátku roku Nově pořízený majetek171,2163,3136,3 Odprodej a vyřazení majetku18200 Odpisy56,881,5103,5 Hodnota DM na konci roku

14 Pokud máme individuálně naplánované položky z rozvahy, dále položky v závislosti na tržbách lze sestavit rozvahu viz následující příklad. Pozor aktiva = musí rovnat pasivům Musíme plánovat dodatečné externí zdroje

15 Vycházíme z následujících předpokladů: DHM je plánován v závislosti na investičním plánu DFM v v roce 2014 dojde k navýšení účasti ve vybrané firmě o 43 (mil. Kč). OA jsou plánovány procentním poměrem k tržbám. Závazky z obchodních vztahů a ostatní krátkodobé závazky stanovíme metodou procentního poměru k tržbám. Nerozdělený zisk poroste v roce 2014 o 28,4 mil. Kč a v roce 2015 o 38,3, v roce 2016 o 57,5 mil. Kč. Již nyní předpokládáme, že k výplatě dividend ve výši 50 % ze zisku po zdanění dojde v roce 2016 (ze zisku roku 2015). Ostatní položky pasiv v hodnotě roku 2013.

16 Položka 2013201420152016 Aktiva celkem558,0 Stálá aktiva306,0 Dlouhodobý hmotný majetek284,0 Dlouhodobý finanční majetek22,0 Oběžná aktiva252,0 Zásoby104,0 Pohledávky123,0 Finanční majetek25,0 Pasiva celkem558,0 Vlastní kapitál277,0 Základní kapitál220,0 Nerozdělený zisk57,0 Cizí zdroje281,0 Dlouhodobé závazky116,0 Obligace0,0 Dlouhodobé bankovní úvěry116,0 Krátkodobé závazky165,0 Závazky z obchodního styku92,0 Ostatní krátkodobé závazky33,0 Běžné bankovní úvěry40,0 Disponibilní zdroje558,0 Dodatečný externí kapitál0,0 Tržby643,0710958,61150

17


Stáhnout ppt "Lenka Zahradníčková 2. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google