Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZKUŠEBNA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI A ELEKTROTECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov Česká Republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZKUŠEBNA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI A ELEKTROTECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov Česká Republika."— Transkript prezentace:

1 ZKUŠEBNA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI A ELEKTROTECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov Česká Republika www.zebep.cz

2 O nás zkoušení EMC zkoušení potápěčské techniky zkoušení kompletů zkoušení konstrukčních skupin zkoušení v metrologické laboratoři Zkušebna elektrické bezpečnosti patří do odboru zkoušení techniky VTÚPV Vyškov. Divize VTÚPV Vyškov je od roku 2003 součástí státního podniku VOP-026 Šternberk. Zkušebnictví má u divize VTÚPV dlouholetou tradici a během své historie si získalo v mnoha oblastech velmi dobrou pověst a bohaté zkušenosti uznávané jak v civilní oblasti tak i v ozbrojených složkách. Odbor zkoušení techniky kromě zkoušek elektrické bezpečnosti a elektrotechnických prostředků dále nabízí: www.zebep.cz

3 Oprávnění Osvědčení o akreditaci č. 482/2006 platné do 30. 9. 2008, vydané Českým institutem pro akreditaci. Osvědčení opravňuje mj. k_provádění zkoušek elektrických silových zdrojů a elektrické bezpečnosti, Autorizace k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 11 odst. 5 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů podle nařízení vlády č. 168/1997 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (rozhodnutí č.7/2004); autorizace opravňuje k výkonu činnosti autorizované osoby ve smyslu NV č._17/2003_Sb. Oprávnění ke zkoušení leteckých pozemních zařízení č. L-P4- 02/1, vydané Úřadem pro civilní letectví dne 1. 2. 2006 s platností do 1. 2. 2009, Pověření č. 0019 k posuzování technických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností ze dne 21.8.2001, vydané NBÚ Praha. Zkušebně byla vydána následující oprávnění:

4 Rozsah zkoušek a prováděné služby typové, kusové a přejímací zkoušky elektrických silových zdrojů dle ČSN ISO 8528, část 1 až 8 a dle ČOS 61 1501 v prostorách zkušebny (do 500 kVA, 50 Hz) nebo přímo na místě instalace (do 1 kV a 1000 A, stejnosměrně a střídavě) zkoušky elektrických silových zdrojů pro vojenské použití dle STANAG 4134 a STANAG 4135 funkční zkoušky a přejímací zkoušky dle ČSN ISO 8528 na místě instalace typové zkoušky domácích spotřebičů dle ČSN EN 60 335-1 a dle souvisejících výrobkových norem (ČSN EN 60 335-2-x) typové zkoušky zařízení výpočetní a informační techniky a napájecích zdrojů dle ČSN EN 60 950 typové zkoušky měřících, řídících a laboratorních zařízení dle ČSN_EN 61 010-1 typové zkoušky zvukových, obrazových a podobných elektronických přístrojů dle ČSN EN 60 065 typové zkoušky rozváděčů dle ČSN EN 60 439

5 Rozsah zkoušek a prováděné služby typové zkoušky zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) dle ČSN_EN_62 040-1-1 typové zkoušky řídících zařízení pro domácnost dle ČSN EN 60 730 typové zkoušky polovodičových měničů dle ČSN EN 60 146-1-1 zkoušky stupně ochrany krytem (zkoušky krytí) dle ČSN EN 60 529 typové, výrobní a kusové zkoušky vidlic, nástrček a zásuvek pro domovní použití dle příslušných ČSN zkoušky bezpečnosti výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a_podobně dle ČSN EN 61 558 a ČSN EN 60 076-1 zkoušky elektronických zařízení pro použití ve výkonových instalacích dle ČSN EN 50 178 zkoušky požárního nebezpečí (zkoušky žhavou smyčkou, plamenem, vtlačování kuličky) dle příslušných ČSN zkoušky pracovních strojů dle ČSN EN 60 204-1

6 Rozsah zkoušek a prováděné služby zkoušky svítidel a zdrojů světla dle příslušných ČSN a výrobkových norem zkoušky detektorů kovů zkoušky leteckých pozemních zařízení dle MIL-STD-810 a příslušných cirkulářů provádění revizí elektrických silových částí do 1 kV, včetně hromosvodů v objektech třídy A revize elektrických silových částí přenosných, převozních a mobilních zařízení v případě vyhovujících výsledků zkoušek zpracování návrhu ES prohlášení o shodě přednášky na odborných seminářích a na školeních

7 Certifikace výrobků Zkušebna elektrické bezpečnosti a elektrotechnických prostředků je také začleněna do struktury: Notifikované osoby č. 1380 (Autorizované osoby č. 253) Notifikované osoby č. 1380 (Autorizované osoby č. 253) V rámci této aktivity se provádí certifikace osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky a proti utonutí ve smyslu nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Notifikovaná osoba dále vydává vyjádření o splnění požadavků nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a_v_případě požadavku Komise EU nebo národního orgánu pro dozor nad trhem také stanovisko v souvislosti se splněním požadavků nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nízkého napětí.

8 Vedoucí zkušebny: Ing. František Dostál telefon: +420 517 303 671 mobil: +420 724 901 551 e-mail: f.dostal@vtupv.cz fax: +420 517 303 513f.dostal@vtupv.cz Certifikace výrobků: Ing. Milan Bezděk telefon: +420 517 303 603 fax: +420 517 303 603 e-mail: m.bezdek@vtupv.cz m.bezdek@vtupv.cz VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov Česká Republika GPS souřadnice VTÚPV 49º 18´ 43,71´´ N 16º 58´ 44,59´´ E www.zebep.cz


Stáhnout ppt "ZKUŠEBNA ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI A ELEKTROTECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, 682 03 Vyškov Česká Republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google