Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Radek Hála Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.1. 2015 (Reverse charge)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Radek Hála Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.1. 2015 (Reverse charge)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Radek Hála Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.1. 2015 (Reverse charge)

2 Výchozí předpoklady navrhovaných změn Změna EU legislativy – novelizace směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - Směrnicí Rady č. 42/2013/EU z 22.7.2013 – volitelné a dočasné používání RCH ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů v oblasti DPH - Směrnicí Rady č. 43/2013/EU z 22.7.2013 – mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

3 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH –  Novela zákona o DPH - PS - sněmovní tisk 291, nyní v Senátu ČR – senátní tisk 380 – účinnost k 1.1.2015  - Komplexní přestrukturování režimu RCH z hlediska časového - Zavedení nových komodit, které podléhají RCH  - § 92a – obecná ustanovení vymezující základní pravidla režimu RCH – nový odst. 7 - §§ 92b až 92g, příloha č. 6 – komodity - Nařízení vlády

4 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – trvalé výjimky čl. 199 Již zavedené trvalé výjimky: - § 92b – Dodání zlata - § 92c – Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 - § 92e – Poskytnutí stavebních nebo montážních prací Nově zaváděné trvalé výjimky: - § 92d – Dodání nemovité věci (souvislost s § 56/5)

5 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – dočasné výjimky čl. 199a, 199b, 395 Nová koncepce – použití podzákonné normy – Nařízení vlády ve vazbě na nový § 92f, přílohu č. 6 a nový § 92g zákona o DPH.  - § 92f – zboží v příloze č. 6 zákona pokud vláda stanovila konkrétní položky nařízením - § 92g – Mechanismus rychlé reakce – zboží nebo služby u nichž proběhla kladně notifikace EK a vláda tak stanovila nařízením

6 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – dočasné výjimky čl. 199a, 199b, 395 Dočasnost výjimek:  Výjimky dle čl. 199a (bod 1 až 9 přílohy č. 6) – do 31.12.2018, na dobu alespoň 2 let.  Výjimky dle čl. 199b (bod 10 přílohy č. 6) – po dobu max. 9 měsíců  Výjimky dle čl. 395 (bod 10 přílohy č. 6) – po dobu 2 let

7 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – příloha č. 6 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů 2. Dodání mobilních telefonů 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody 4. Dodání plynu elektřiny obchodníkovi dle §7a/2 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů 8. Dodání obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen a cukrové řepy 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo ČR prováděcím rozhodnutím Rady povolena výjimka od čl. 193 Směrnice

8 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – Nařízení vlády I. Převod povolenek na emise skleníkových plynů (dnešní výjimka zavedená v § 92d) II. Při dodání vybraného zboží pokud celková částka základu daně za zdanitelné plnění je vyšší než 100 000 Kč 1. Dodání mobilních telefonů 2. Dodání zařízení s integrovanými obvody 3. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů 4. Dodání obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen 5. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů

9 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – Nařízení vlády mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele, přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 84713000,

10 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – Nařízení vlády videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504. obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,

11 Transpozice EU legislativy do českého zákona o DPH – Nařízení vlády kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00,, 8112 99, 8113 00 90, odpad a šrot z hafnia (celtia), které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 92 10, které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o dani z přidané hodnoty, na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,

12 Režim přenesení daňové povinnosti - právní jistota Není třeba zoufat, stále existují určité pojistky v případě nejistoty!  Právní fikce - § 92e odst. 2, § 92f odst. 2  Závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

13 Děkuji za pozornost ???


Stáhnout ppt "Ing. Radek Hála Změny v režimu přenesení daňové povinnosti u DPH od 1.1. 2015 (Reverse charge)"

Podobné prezentace


Reklamy Google