Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny daňových zákonů 2014 - 2015 Ing. Olga Hochmannová, říjen 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny daňových zákonů 2014 - 2015 Ing. Olga Hochmannová, říjen 2014."— Transkript prezentace:

1 Změny daňových zákonů 2014 - 2015
Ing. Olga Hochmannová, říjen 2014

2 Daně z příjmů – návrh sněmovní tisk 82
Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Do daňově uznatelných nákladů (§ 24 ZDP) i výdaje na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo příspěvek na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců

3 ZDP - Dětská skupina § 6 odst. 9 ZDP – osvobození nepeněžního příjmu zaměstnance v možnosti používat zařízení péče o děti předškolního věku § 35bb – sleva za umístění dítěte = výdaje prokazatelně vynaložené poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku včetně MŠ, pokud je neuplatnil jako výdaj podle § 24 Až při ročním zúčtování DzČ nebo v daňovém přiznání, dokládá se potvrzením zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění

4 DP – tisk 82 Změny ZDP v zákoně o majetkových přiznáních
Nový § 5a – základ a vyměření daně z příjmů z neprokázaného majetkového přírůstku Samostatný ZD = příjem z majetkového přírůstku, u něhož poplatník neprokázal, že byl pořízen ze zdaněných prostředků Nový § 16 odst. 4 a § 21 odst. 7 – daň ze samostatného ZD se stanoví ve výši 100 %

5 DP – tisk 252 Vládní návrh zákona, sněmovní tisk 252
Paušální výdaje FO § 7 odst. 7 ZDP 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, živnostenského podnikání řemeslného - nejvýše výdaje do částky tis. Kč 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání – nejvýše výdaje do částky tis. Kč 30 % z příjmů z nájmu – nejvýše výdaje do částky 600 tis. Kč 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti – nevýše výdaje do částky 800 tis. Kč

6 DP – tisk 252 § 21d – nový odst. 2, minimální doba FL = minimální doba odpisování HM uvedená v § 30 odst. 1 nebo doba odpisování dle § 30a nebo 30b v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku v odpisové sk. 2 – 6 se tato doba zkracuje o 6 měsíců § 35c daňové zvýhodnění pro FO na děti = dosavadní částka na jedno dítě, na druhé dítě, na třetí a každé další dítě

7 DP – tisk 252 Nový § 38v a 38w § 38v – oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob FO je povinna oznámit správci daně, pokud obdrží příjem, který je od DPFO osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč do konce lhůty pro podání DP § 38w pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu Upřesnění položek v příl. č. 1 k DP (odpisové skupiny)

8 DP tisk 302 Vládní návrh zákona o investičních pobídkách, sněmovní tisk 302 § 35a odst. 2/ c) – zjednodušení podmínek za nichž lze uplatnit slevu na dani (při sloučení s jiným subjektem, převzetí jmění obchodní společnosti bez likvidace nebudou vracet uplatněné slevy na dani, ale od sloučení již nebudou další slevy uplatňovat)

9 Zákon o majetkovém přiznání – tisk 235
Vládní návrh zákona, sněmovní tisk 235

10 Zákon o majetkovém přiznání – tisk 235
Návrh zákona o majetkovém přiznání, sněmovní tisk 235 Povinnost podat přihlášení majetku dle stavu k , nejpozději do 30. dubna 2015 FO, pokud hodnota jejího majetku (s výjimkou osvobozeného od přihlášení) přesáhne 10 mil. Kč PO, pokud hodnota jejich majetku (s výjimkou osvobozeného) přesáhne 30 mil. Kč Osvobozeny movité věci osobní potřeby s výjimkou motorových vozidel, letadel a lodí, movité věci výhradně pro potřeby zdravotně postižené osoby, peněžité prostředky v hotovosti, jestliže jejich úhrn nepřesáhne Kč

11 Majetková přiznání – tisk 235
Oceňování majetku – dle zákona o oceňování 151/1997 Sb. Podávání přiznání – poprvé rok bezprostředně následující po dni rozhodném pro přihlášení majetku ( – tj. k ), a pak vždy po dvou letech – vždy do 31. května podle stavu k 1. lednu příslušného roku

12 Majetková přiznání – tisk 235
Pokuta při porušení povinnosti přihlášení a přiznání majetku Lze uložit pokutu do výše 1 mil. Kč.

13 DPH Zákon č. 196/2014 Sb. 2 další návrhy

14 DPH Od – dle zákona č. 196/2014 Sb. možná registrace ke zvláštnímu režimu pro správu daně § 110l – elektronicky § 110j / 3 – datovou zprávou

15 Zvláštní ustanovení týkající se režimu JSM (196/2014 Sb.)
§ 110q – zdaňovací období = kalendářní čtvrtletí § 110r – lhůta pro podání = do 20 dnů (i negativní DP)

16 Návrhy na změny ZDPH Sněmovní tisk 251 – 2 snížené sazby DPH,
Druhá snížená sazba DPH = 10 % Počáteční a pokračovací kojenecká výživa Radiofarmaka a ost. léky Tištěné knihy, tištěné hudebniny (mimo reklamních) Počáteční a pokračovací kojenecká výživa – Nařízení Rady (EU) č. 609/2013

17 Návrhy na změny ZDPH – tisk 291
§ 4a ZDPH - Oprava výpočtu obratu pro DPH (i osvobozený nájem nemovitých věcí, § 56a) Nové znění § 48 – sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení Definice staveb pro bydlení = včetně staveb, které slouží k využití stavby bytového domu n. rodinného domu (dřívější příslušenství)

18 Návrh tisk § 48 Nová definice staveb pro sociální bydlení

19 Návrh 291 Nový § 49 – sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení (první snížená sazba DPH)

20 Návrh - 291 Nový § 56 – Dodání nemovité věci
Definice vybrané nemovité věci Osvobození pozemků od daně – osvobození dodání pozemku, který netvoří fční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem Nová definice stavebního pozemku

21 Návrh - 291 Rozšíření RPDP Trvalé použití RPDP § 92b dodání zlata
§ 92c zboží v příloze č. 5 § 92d dodání nemovité věci § 92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací

22 Návrh - 291 Dočasné použití RPDP
Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k ZDPH (převod povolenek na emise, dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, plynu a elektřiny obchodníkovi, certifikátů plynu a elektřiny, poskytnutí telekomunikačních služeb, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,

23 Návrh – 291 RPDP Příloha č. 6 Dodání obilovin a technických plodin
Dodání surových či polozpracovaných kovů jiných než v příl. č. 5 Dodání zboží nebo služby jiných dle prováděcího rozhodnutí Rady

24

25 Návrh - 291 Od – zrušení snížení limitu obratu pro povinnou registraci plátce na 750 tis. Kč

26 Návrh - 291 Od r. 2016 – povinnost podávat kontrolní hlášení
Elektronicky na podatelnu správce daně Není stanoven obsah kontrolního hlášení! („údaje potřebné pro správu daně“) Lhůta – za kalendářní měsíc do 25 dnů Za porušení povinnosti - pokuta

27


Stáhnout ppt "Změny daňových zákonů 2014 - 2015 Ing. Olga Hochmannová, říjen 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google