Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014."— Transkript prezentace:

1 DPH v EU Růžena Hrůšová IFA

2 Vybraná témata Reverse charge mechanismus
EU právní úprava rozšíření rozsahu aplikace v r.2013 transpozice do právního řádu ČR další vývoj v EU Standardizované přiznání k DPH principy a cíle návrhu zásadní navrhované změny vývoj při projednávání návrhu na Radě

3 EU právní úprava reverse charge mechanismu
Členské státy jsou v případě tuzemských plnění oprávněny uplatňovat reverse charge (RCM): u určitých kategorií zboží a služeb explicitně uvedených ve směrnici o DPH bez časového omezení (čl. 198 a 199) dočasně (čl. 199a) v rámci tzv. mechanismu rychlé reakce (čl.199b) na základě individuální odchylky udělené Radou (postupem podle čl. 395 směrnice o DPH)

4 RCM u kategorií zboží a služeb podle čl. 198 a 199
transpozice do zákona o DPH : od novela zákona o DPH (v Poslanecké sněmovně tisk 291) nová hlava IV, díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti Položky: Směrnice o DPH čl. 198: Zákon o DPH: dodání zlata § 92b

5 od 1.1.2015 - § 92d (volba podle § 56 odst. 5 )
Směrnice o DPH čl. 199(1): Zákon o DPH: provedení stavebních prací, včetně oprav, úklidu, údržby, přestavby a demolice týkajících se nemovitosti § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních prací -- dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění) od § 92d (volba podle § 56 odst. 5 ) dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu § 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 dodání zboží poskytovaného jako záruka dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji

6 RCM u kategorií zboží a služeb podle čl. 199a
rozsah byl v roce 2013 rozšířen směrnicí 2013/43/EU časově omezená možnost aplikace do konce roku 2018 transpozice do právního řádu ČR: od novela zákona o DPH (v PS tisk 291) nová hlava IV, díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti položky v příloze č. 6 § 92f – zmocňovací ustanovení umožňující vládě stanovit nařízením, že režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání zboží nebo poskytnutí služby v příloze návrh nařízení vlády – ve vnějším připomínkovém řízení

7 Zákon o DPH § 92f/nařízení vlády:
Směrnice o DPH čl. 199a: Zákon o DPH § 92f/nařízení vlády: převod povolenek na emise skleníkových plynů do : § 92d od novela zákona o DPH § 92f ve vazbě na přílohu č.6 /návrh nařízení vlády dodání mobilních telefonů od návrh nařízení vlády dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky dodání plynu a elektřiny obchodníkovi , dodání certifikátů plynu a elektřiny -- poskytnutí telekomunikačních služeb dodání obilovin a technických plodin dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů

8 RCM v rámci mechanismu rychlé reakce
mechanismus zaveden směrnicí 2013/42/EU pouze pro případy náhlých (nově vzniklých) a rozsáhlých podvodů na přechodnou dobu 9 měsíců (pro překlenutí doby přípravy návrhu na individuální výjimku) zrychlená procedura povolení postupu (na žádost členského státu), posouzení v diskreční pravomoci Komise transpozice do právního řádu ČR od novela zákona o DPH (PS tisk 291) – nová hlava IV, díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti § 92g – zmocňovací ustanovení umožňující vládě stanovit nařízením

9 RCM podle individuální výjimky
podle čl. 395 směrnice o DPH na základě žádosti členského státu příslušný právní předpis – prováděcí rozhodnutí Rady (hlasovací procedura – jednomyslnost) předložení návrhu v diskreční pravomoci Komise, legislativní proces od podání žádosti členského státu - 8 – 9 měsíců opatření na omezenou dobu, zpravidla 2-3 roky ČR zatím nebyla udělena žádná individuální odchylka v této oblasti (k žádosti z r.2010 o aplikaci RCM u PHM zamítavé stanovisko Komise) transpozice do právního řádu ČR od novela zákona o DPH / nařízení vlády § 92f - položka 10 v příloze č. 6

10 RCM v EU - další vývoj probíhající studie ohledně využití mechanismu reverse charge v boji proti podvodům v rámci analýzy dosavadního systému DPH (ve vazbě na Zelenou knihu o budoucnosti DPH) výsledky studií lze očekávat na přelomu 2014 – 2015 aktivita ČR – jednání na úrovni ministrů ( v Praze)

11 Standardizované přiznání k DPH - principy
návrh Komise z října 2013 (dokument Rady 15337/13) Komise navrhla standardizovat obsah přiznání k DPH a harmonizovat lhůty, způsob podání i některé další oblasti související s přiznáním k DPH prioritním cílem je zjednodušení pravidel, a tím snížení administrativní zátěže podniků vývoj v rámci projednávání návrhu v pracovní skupině Rady - odklon od harmonizace a od nastavení pravidel v rámci komitologie

12 Zásadní změny v návrhu stand. DAP (1)
procesní lhůty pro podání stand. DAP původní návrh Komise: sjednocení lhůt - zavedení minimální lhůty 1 měsíc (ponechání maximální lhůty 2 měsíce) od konce zd. období aktuální text návrhu: lhůty stanoví členské státy platby daně původní návrh Komise: zrušení možnosti vyžadovat předběžné zálohy na dosud nesplatnou daň aktuální text návrhu: úprava vypuštěna

13 (2) zdaňovací období původní návrh Komise - sjednocení:
základní zd. období – měsíc, možnost prodloužit na 1 rok povinnost umožnit podnikům s obratem pod 2 mil. EUR čtvrtletní zd. období, možnost stanovit (zabránění podvodům) měsíční zd. období aktuální text návrhu: flexibilita pro členské státy, např.: limit obratu snížen na 500 tis. EUR možnost aplikace vyššího nebo nižšího prahu – povinnost informovat výbor pro DPH ponechána možnost povinného měsíčního zd. období

14 (3) podávání přiznání elektronicky původní návrh Komise :
povinnost umožnit předkládání přiznání elektronicky harmonizace elektronických metod – v rámci komitologie aktuální text návrhu: upuštěno od harmonizace elektronických metod zásada nevyžadování fyzické přítomnosti neusazených osob (s výjimkou identifikace pro účely DPH)

15 Standardizace obsahu přiznání k DPH
původní návrh Komise – omezení množství informací v DAP a jejich standardizace: princip mini – maxi: 5 povinných položek vykazovaných ve všech státech, oprávnění členského státu požadovat dalších 21 položek formulář DAP stanovit v rámci komitologie aktuální text návrhu: rozšiřuje se počet (nepovinných) položek obsah položek bude vymezen v příloze směrnice možnost vyžadovat další informace nad rámec přiznání

16 Standardizované přiznání k DPH - účinnost
původní návrh Komise: aktuální text návrhu:

17 Další návrh DPH aktuálně projednávaný na Radě EU
DPH u voucherů Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice o DPH, pokud jde o zdanění poukazů předložen Komisí v r. 2012 účelem je harmonizovat pravidla pro určení okamžiku zdanění plnění poskytovaných na základě voucherů (jednoúčelových, víceúčelových)

18 diskuse / otázky Děkuji za pozornost. 18


Stáhnout ppt "DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google