Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014. Vybraná témata Reverse charge mechanismus EU právní úprava EU právní úprava rozšíření rozsahu aplikace v r.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014. Vybraná témata Reverse charge mechanismus EU právní úprava EU právní úprava rozšíření rozsahu aplikace v r.2013."— Transkript prezentace:

1 DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014

2 Vybraná témata Reverse charge mechanismus EU právní úprava EU právní úprava rozšíření rozsahu aplikace v r.2013 rozšíření rozsahu aplikace v r.2013 transpozice do právního řádu ČR transpozice do právního řádu ČR další vývoj v EU další vývoj v EU Standardizované přiznání k DPH principy a cíle návrhu principy a cíle návrhu zásadní navrhované změny zásadní navrhované změny vývoj při projednávání návrhu na Radě vývoj při projednávání návrhu na Radě 14.10.20142

3 EU právní úprava reverse charge mechanismu Členské státy jsou v případě tuzemských plnění oprávněny uplatňovat reverse charge (RCM): 1. 1. u určitých kategorií zboží a služeb explicitně uvedených ve směrnici o DPH a) a)bez časového omezení (čl. 198 a 199) b) b)dočasně (čl. 199a) 2. 2. v rámci tzv. mechanismu rychlé reakce (čl.199b) 3. 3. na základě individuální odchylky udělené Radou (postupem podle čl. 395 směrnice o DPH) 14.10.20143

4 RCM u kategorií zboží a služeb podle čl. 198 a 199   transpozice do zákona o DPH :   od 1.1.2015 - novela zákona o DPH (v Poslanecké sněmovně tisk 291)   nová hlava IV, díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti Položky: 14.10.20144 Směrnice o DPH čl. 198:Zákon o DPH: dodání zlata§ 92b

5 14.10.20145 Směrnice o DPH čl. 199(1):Zákon o DPH: a)provedení stavebních prací, včetně oprav, úklidu, údržby, přestavby a demolice týkajících se nemovitosti § 92e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací b)poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních prací -- c)dodání nemovitosti (dodavatel si zvolil zdanění) od 1.1.2015 - § 92d (volba podle § 56 odst. 5 ) d)dodání použitého materiálu, šrotu, odpadu § 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 e)dodání zboží poskytovaného jako záruka -- f)dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem -- g)dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji --

6 RCM u kategorií zboží a služeb podle čl. 199a   rozsah byl v roce 2013 rozšířen směrnicí 2013/43/EU   časově omezená možnost aplikace do konce roku 2018   transpozice do právního řádu ČR:   od 1.1.2015 - novela zákona o DPH (v PS tisk 291)   nová hlava IV, díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti   položky 1- 9 v příloze č. 6   § 92f – zmocňovací ustanovení umožňující vládě stanovit nařízením, že režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání zboží nebo poskytnutí služby v příloze   návrh nařízení vlády – ve vnějším připomínkovém řízení 14.10.20146

7 7 Směrnice o DPH čl. 199a:Zákon o DPH § 92f/nařízení vlády: převod povolenek na emise skleníkových plynů do 31.12.2014: § 92d od 1.1.2015 - novela zákona o DPH § 92f ve vazbě na přílohu č.6 /návrh nařízení vlády dodání mobilních telefonůod 1.1.2015 návrh nařízení vlády dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky od 1.1.2015 návrh nařízení vlády dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, dodání certifikátů plynu a elektřiny -- poskytnutí telekomunikačních služeb -- dodání obilovin a technických plodin od 1.1.2015 návrh nařízení vlády dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů od 1.1.2015 návrh nařízení vlády

8 RCM v rámci mechanismu rychlé reakce mechanismus zaveden směrnicí 2013/42/EU mechanismus zaveden směrnicí 2013/42/EU pouze pro případy náhlých (nově vzniklých) a rozsáhlých podvodů pouze pro případy náhlých (nově vzniklých) a rozsáhlých podvodů na přechodnou dobu 9 měsíců (pro překlenutí doby přípravy návrhu na individuální výjimku) zrychlená procedura povolení postupu (na žádost členského státu), posouzení v diskreční pravomoci Komise   transpozice do právního řádu ČR   od 1.1.2015 - novela zákona o DPH (PS tisk 291) – nová hlava IV, díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti   § 92g – zmocňovací ustanovení umožňující vládě stanovit nařízením 14.10.20148

9 RCM podle individuální výjimky podle čl. 395 směrnice o DPH na základě žádosti členského státu příslušný právní předpis – prováděcí rozhodnutí Rady (hlasovací procedura – jednomyslnost) předložení návrhu v diskreční pravomoci Komise, legislativní proces od podání žádosti členského státu - 8 – 9 měsíců opatření na omezenou dobu, zpravidla 2-3 roky ČR zatím nebyla udělena žádná individuální odchylka v této oblasti (k žádosti z r.2010 o aplikaci RCM u PHM zamítavé stanovisko Komise)   transpozice do právního řádu ČR – –od 1.1.2015 - novela zákona o DPH / nařízení vlády – –§ 92f - položka 10 v příloze č. 6 14.10.20149

10 RCM v EU - další vývoj probíhající studie ohledně využití mechanismu reverse charge v boji proti podvodům v rámci analýzy dosavadního systému DPH (ve vazbě na Zelenou knihu o budoucnosti DPH) výsledky studií lze očekávat na přelomu 2014 – 2015 aktivita ČR – jednání na úrovni ministrů (2.10.2014 v Praze) aktivita ČR – jednání na úrovni ministrů (2.10.2014 v Praze) 14.10.201410

11 Standardizované přiznání k DPH - principy návrh Komise z října 2013 (dokument Rady 15337/13) návrh Komise z října 2013 (dokument Rady 15337/13) Komise navrhla standardizovat obsah přiznání k DPH a harmonizovat lhůty, způsob podání i některé další oblasti související s přiznáním k DPH prioritním cílem je zjednodušení pravidel, a tím snížení administrativní zátěže podniků vývoj v rámci projednávání návrhu v pracovní skupině Rady - odklon od harmonizace a od nastavení pravidel v rámci komitologie 14.10.201411

12 Zásadní změny v návrhu stand. DAP (1) procesní lhůty pro podání stand. DAP procesní lhůty pro podání stand. DAP –původní návrh Komise: sjednocení lhůt - zavedení minimální lhůty 1 měsíc (ponechání maximální lhůty 2 měsíce) od konce zd. období –aktuální text návrhu: lhůty stanoví členské státy platby daně platby daně –původní návrh Komise: zrušení možnosti vyžadovat předběžné zálohy na dosud nesplatnou daň –aktuální text návrhu: úprava vypuštěna 14.10.201412

13 (2) (2) zdaňovací období zdaňovací období –původní návrh Komise - sjednocení: základní zd. období – měsíc, možnost prodloužit na 1 rok základní zd. období – měsíc, možnost prodloužit na 1 rok povinnost umožnit podnikům s obratem pod 2 mil. EUR čtvrtletní zd. období, možnost stanovit (zabránění podvodům) měsíční zd. období povinnost umožnit podnikům s obratem pod 2 mil. EUR čtvrtletní zd. období, možnost stanovit (zabránění podvodům) měsíční zd. období –aktuální text návrhu: flexibilita pro členské státy, např.: limit obratu snížen na 500 tis. EUR limit obratu snížen na 500 tis. EUR možnost aplikace vyššího nebo nižšího prahu – povinnost informovat výbor pro DPH možnost aplikace vyššího nebo nižšího prahu – povinnost informovat výbor pro DPH ponechána možnost povinného měsíčního zd. období ponechána možnost povinného měsíčního zd. období 14.10.201413

14 (3) (3) podávání přiznání elektronicky podávání přiznání elektronicky –původní návrh Komise : povinnost umožnit předkládání přiznání elektronicky povinnost umožnit předkládání přiznání elektronicky harmonizace elektronických metod – v rámci komitologie harmonizace elektronických metod – v rámci komitologie –aktuální text návrhu: upuštěno od harmonizace elektronických metod upuštěno od harmonizace elektronických metod zásada nevyžadování fyzické přítomnosti neusazených osob (s výjimkou identifikace pro účely DPH) zásada nevyžadování fyzické přítomnosti neusazených osob (s výjimkou identifikace pro účely DPH) 14.10.201414

15 Standardizace obsahu přiznání k DPH původní návrh Komise – omezení množství informací v DAP a jejich standardizace: původní návrh Komise – omezení množství informací v DAP a jejich standardizace: –princip mini – maxi: 5 povinných položek vykazovaných ve všech státech, oprávnění členského státu požadovat dalších 21 položek –formulář DAP stanovit v rámci komitologie aktuální text návrhu: aktuální text návrhu: –rozšiřuje se počet (nepovinných) položek –obsah položek bude vymezen v příloze směrnice –možnost vyžadovat další informace nad rámec přiznání 14.10.201415

16 Standardizované přiznání k DPH - účinnost původní návrh Komise: 31.12.2016 původní návrh Komise: 31.12.2016 aktuální text návrhu: 1.1.2020 aktuální text návrhu: 1.1.2020 14.10.201416

17 Další návrh DPH aktuálně projednávaný na Radě EU DPH u voucherů DPH u voucherů –Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice o DPH, pokud jde o zdanění poukazů –předložen Komisí v r. 2012 –účelem je harmonizovat pravidla pro určení okamžiku zdanění plnění poskytovaných na základě voucherů (jednoúčelových, víceúčelových) 14.10.201417

18 18 diskuse / otázky Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "DPH v EU Růžena Hrůšová IFA 14. 10. 2014. Vybraná témata Reverse charge mechanismus EU právní úprava EU právní úprava rozšíření rozsahu aplikace v r.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google