Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní podpora v oblasti železniční dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní podpora v oblasti železniční dopravy"— Transkript prezentace:

1 Státní podpora v oblasti železniční dopravy
JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Státní podpora v oblasti železniční dopravy Please edit the Master Layout to include information specific to the presentation. For slides for the DG/DeputyDG, delete “[Directorate], [Unit]”. (1) Slides (i) View… Master… Slide Master, (ii) On the first slide, add the Conference, Venue and Date in the box in the top left corner, (iii) On both the first and second slides, in the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iv) Close Master View (2) Handout pages (i) View… Master… Handout Master, (ii) In the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iii) Close Master View (3) Notes pages (i) View… Master… Notes Master, (ii) In the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iii) Close Master View Radoš HORÁČEK Názory vyjádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.

2 Železniční doprava - - sektor v přerodu
Liberalizace Zavádění hospodářské soutěže Dosavadní monopolista vs. noví soutěžitelé Státní podniky vs. soukromé Zvýhodněný přístup k infrastruktuře Vlastnictví kolejových vozidel vs. leasing Plně odepsaná kolejová vozidla vs. nová Úspory z rozsahu Komise se zaměřuje na Liberalizaci Nenarušenou hospodářskou soutěž Vysokou úroveň železničních služeb Trh a rozhodovací praxe Komise se rychle vyvíjejí. Slides Font: Calibri Bullet point: Custom, font calibri Font sizes: Heading: 44 First level bullet points: 32 Second level bullet points: 28 Do not use third level bullet points Notes Do not have to be full sentences. Should expand on the points in the slides and provide background information. Font size: 14 If there is too much text to fit on a page (View… NotesPage), then put ALL notes for the presentation in a separate Word document, with notes for each slide starting on a new page.

3 Přehled Státní podpora Kritéria Altmark Slučitelnost
Nařízení 1370/2007 Pokyny společenství ke státním podporám železničním podnikům Slides Font: Calibri Bullet point: Custom, font calibri Font sizes: Heading: 44 First level bullet points: 32 Second level bullet points: 28 Do not use third level bullet points Notes Do not have to be full sentences. Should expand on the points in the slides and provide background information. Font size: 14 If there is too much text to fit on a page (View… NotesPage), then put ALL notes for the presentation in a separate Word document, with notes for each slide starting on a new page.

4 Státní podpora Článek 107.1 SFEU Ekonomické zvýhodnění
udělené ze státních prostředků selektivní podnikům (provozující hospodářskou činnost) ovlivňuje obchod může narušit hospodářskou soutěž .

5 Altmark Rozsudek “Altmark“ C-280/00 ( ) definuje 4 kumulativní kritéria k vyloučení státní podpory při kompenzacích závazků veřejné služby Jasná definice závazku veřejné služby; Parametry kompenzace byly určeny předem objektivním a transparentním způsobem; Vyloučení nadměrné kompenzace při zachování přiměřeného zisku; a) zadávání veřejných zakázek b) úroveň kompenzace byla určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly běžnému řádně spravovanému podniku vybavenému nezbytnými dopravními prostředky k plnění požadované služby

6 Altmark Případy, ve kterých Komise shledala, že 4 kritéria Altmarku byla naplněna: N 604/2005, DE, autobusy Wittenberg (2 optření ze 3), Úř. věst. C 209, (Altmark 4a). N 207/09, DE, autobusy Anhalt-Bitterfeld, Úř. věst. C 255, , s. 4. (Altmark 4a). N 206/09, DE, autobusy Wittenberg, Úř. věst. C 255, , s. 4 (Altmark 4a). C 54/07 (NN 55/2007), DE, Emsländische Eisenbahn GmbH, Úř. věst. C 174, , s. 13 (zahájení formálního řízení, jedno z opatření 4 podmínky splňuje) (Altmark 4b).

7 Altmark Případy, ve kterých Komise shledala, že alespoň jedno kritérium Altmarku nebylo naplněno : N 604/2005, DE, autobusy Wittenberg, Úř. věst. C 209, s. 10 (1 opatžení ze 3). N 332/08, DK, dálkové autobusy, Úř. věst. C 46, , s. 8. C 41/08 (NN 35/08), DK, Danske Statsbanner, (Úř. věst. C 309, , s. 14 otevření řízení). Konečné rozkodnutí z C 3/2008, CZ, jihomoravské autobusy, Úř. věst. L 97, s. 14. C 16/2007, AUT, Postbus Lienz, Úř. věst. L 306, , s.26. NN 53/2006, MT, autobusy, Úř. věst. C 145, , s. 12. C 10/2005,DK, restrukturalizace Combus A/S, Úř. věst. L 345, N 495/07, CZ, koupě a modernizace kolejových vozidel, Úř. věst. C 152, , s. 21; N 350/07 CZ, koupě autobusů, Úř. věst. C 140, , s.2; N 409/2008, N 410/2008 and N 411/2008 CZ koupě a modernizace kolejových vozidel ,Úř. věst. C 106, , s. 17.

8 Altmark 1 – jasná definice závazku veřejné služby
Ve všech konečných rozhodnutích Komise shledala, že 1. Kritérium Altmarku je splněno: Závazky jsou jasně definovány ve smlouvě, nebo legislativě: Dochvilnost Kvalita, Frekvence atd. Závazek pro linku vs. síť? pro ziskovou linku – ne pokud ji lze provozovat odděleně od sítě? Pro mezinárodní linky? Např. Rozhodnutí Komise C 41/08 (NN 35/08), DK, Danske Statsbanner vzhledem k lince Copenhague - Ystad

9 Altmark 1 - jasná definice závazku veřejné služby
Členské státy mají při definici závazku veřejné služby široký prostor pro uvážení Definice závazku veřejné služby a smlouvy o veřejných službách jsou obsaženy v nařízení 1370/2007 Komise kontroluje jen zjevnou chybu

10 Altmark 2 - parametry kompenzace byly určeny předem objektivním a transparentním způsobem
Parametry musí být určeny předem např. v zákoně, vyhlášce, nařízení, či v zadání výběrového řízení. .. Příklady: Cena za ujetý kilometr, obzvlášť když příslušný orgán nese riziko příjmů z jízdenek (C 16/2007 “Post Bus”); Proplacení procenta ze základního jízdného (N 332/08); pozor: cena jízdného musí být definována pro celé smluvní období. Na základě statistických údajů; provozovatelé musí provést objektivní odhady přípustných nákladů (platy, pohonné hmoty, údržba a oprava vozů, pojištění, daňové odpisy atd. a přiměřený zisk) (C3/2008).

11 Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku
Kompenzace pevných položek na pasažéra: riziko nadměrné kompenzace, pokud počet pasažérů vzroste. Je nutné zavést pravidlo o vrácení nadměrné kompenzace (N 604/05, N 207/09 a N 206/09). Kompenzace slevy: není počítaná na základě nákladů, ale podle výše slevy. Slevy mohou ovlivnit zvýšení počtu cestujících, zatímco provozní náklady zůstanou stejné, nezávisle na tom, zda je dopravní prostředek plný nebo ne. Je tedy možné, že slevy způsobí výrazné zvýšení příjmů z jízdného, aniž by zvýšily náklady. V takovém případě není možnost nadměrné kompenzace vyloučena. (N 332/08).

12 Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku
Kompenzace nepředvídatelných nákladů (C 3/2008) Ke konečnému vyrovnání a platbě kompenzací dojde teprve když provozovatel poskytl důkazy o skutečných ztrátách. Skutečné ztráty < předpokládané – kompenzace ve výši skutečných ztrát Skutečné ztráty > předpokládané – kompenzace ve výši původního odhadu Vyšší kompenzace je možná jen v případě nepředvídatelných nákladů: Nepředvídatelné náklady jsou definovány v zákoně a upřesněny ve smlouvě o veřejných službách. Jsou nezávislé na řízení podniku, např. přírodní pohromy, cenové zásahy státu, změna daní, DPH Provozovatel musí dokázat, že nepředvídatelné náklady jsou skutečné Tento mechanizmus zvýšení nevylučuje pravidlo, že kompenzace nesmí převýšit skutečné ztráty.

13 Zpětná kontrola kompenzace
Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při vzetí v úvahu přiměřeného zisku Zpětná kontrola kompenzace Postup, který systematicky zpětně srovnává kompenzace s náklady v sektoru a třemi různými způsoby (náklady na km, náklady na položku a podle kategorií nákladů) zajišťuje, aby nedocházelo k nadměrné kompenzaci. Pokud by takové srovnání vedlo k závěru, že kompenzace je nadměrná, Rakousko by muselo požadovat její vrácení. (C 16/07)

14 Altmark 3 - Vyloučení nadměrné kompenzace při zachování přiměřeného zisku
Přiměřený zisk 5% N 207/09 a N 206/09, DE; 5% « ekonomicky odůvodněných nákladů » N 495/08, CZ; 7.85% C-3/08, CZ.

15 Altmark 4a – zadávání zakázek
Otevřené a transparentní Ne : Rozeslání zadávací dokumentace všem známým dopravcům v regionu Prodloužení současné smlouvy

16 Altmark 4a – zadávání zakázek
Nejnižší náklady pro společenství Altmark uvádí “veřejné zadávání zakázek, které by umožnilo výběr uchazeče schopného poskytovat služby za nejnižší náklady pro společenství” Pravidla zadávání zakázek uvádí “ekonomicky nejvýhodnější” a “jen nejnižší cena”. Jsou “nejnižší náklady pro společenství” vždy “jen nejnižší cena”?

17 Altmark 4a – zadávání zakázek
Veřejné zakázky s předem stanovenou cenou. Zadávání je otevřené, nediskriminační, objektivní a soutěžní zadávání veřejných zakázek. Toto zadávání zakázek umožňuje vybrat operátora nabízejícího nejlepší služby za nejnižší cenu. (N 604/05, N 207/09 a N 206/09). 20 kritérií s až 8 podkritérii, každé za jeden bod. Při lepším plnění body mohou být do určitého maxima přidány, při horším odebrány. V rozhodnutí z , NN 8/2009, DE - Oblasti ochrany přírody, Komise uvedla, že “V oznámených opatřeních jsou organizace ochrany přírody vybírány v otevřením a transparentním zadávacím řízení. Zadávání však není založeno na nejnižší ceně služeb, ani na ekonomicky nejvýhodnější nabídce[1], (…)” [1] toto je širší pojem, než nejnižší cena a také bere v potaz kvalitativní ukazatele “ (T-347/09, Německo v Komise, Úř. věst. C 267, , s. 75)

18 Altmark 4b – náklady efektivního podniku
Podmínky: Typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky Komise akceptovala 4b: V oblasti pozemní dopravy jen jednou, C 54/07 a jen pro jedno z opatření

19 Altmark 4b – náklady efektivního podniku
Komise neuznala 4b: Komise nedostala informace potřebné k posouzení (N 350/07 a N 495/07 – CZ, NN 53/ MT) Průměrné náklady na trhu – ne všechny podniky jsou efektivní (C-3/2008 – CZ, C-16/ AT) ale navrhla průměr nákladů ve smlouvách uzavřených na základě veřejných zakázek Uznala některá kritéria: Licence pro danou službu = adekvátně vybavený (C-3/2008 – CZ)

20 Slučitelnost čl. 107.3(c) SFEU čl. 93 SFEU
Podpory na rozvoj určitých hospodářských činností Nejsou v rozporu se společným zájmem Často používáno poté co rozsudek Altmark uvedl, že čl. 93 je vyčerpávajícím způsobem prováděn nařízením 1191/69 a nemůže být použit přímo. čl. 93 SFEU potřeba koordinovat dopravu závazek veřejné služby (PSO) Může být znovu používán, neboť nařízení 1370/2007 zrušilo nařízení 1191/69 a jeho čl. 9.2 výslovně umožňuje přímé používání čl. 93 SFEU.

21 Slučitelnost čl. 93 SFEU E.g.: Intermodální transferový terminál
Povinnost oznámení Státní podpora (investiční grant = ekonomické zvýhodnění) Podpora v dopravě je slučitelná “jen v dobře definovaných případech, které neohrožují obecný zájem Společenství” (ESD 156/77) V efektivním liberalizovaném sektoru – koordinace pomocí trhu, ale: externality, problémy koordinace, averze k riziku Společný cíl EU: modální přesun ze silnic na železnici/vodní dopravu Nutnost (motivační účinek): bez podpory ztrátové, intenzita investiční podpory ≤ 30%, projeví se nižšími cenami pro uživatele Přiměřenost: provozovatel vybraný v otevřeném soutěžním zakázkovém řízení, zákaz kumulace Otevřený přístup všem uživatelům bez diskriminace Narušení soutěže nepřevyšuje společný zájem: dopad na životaschopnost sousedících terminálů, vytěsňování soukromých investic

22 Slučitelnost – sekundární právo
nařízení 1370/2007 Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům

23 nařízení 1370/2007 Dvojí charakter nař. 1370/07;
Dopravní politika (čl. 93 SFEU) Státní podpory (čl. 107 SFEU) Všeobecný právní rámec organizace veřejné dopravy; Platné jen pro závazky veřejné služby; Členské státy mohou rozhodovat: zasahovat, když pozemní osobní doprava nemůže být provozována výdělečným způsobem; o institucionální organizaci veřejné dopravy; o sociálních podmínkách a normách na životní prostředí; o poskytování služeb přímo veřejnými orgány.

24 nařízení 1370/2007 jurisprudence
Veřejná doprava je poskytována přímo veřejnými orgány, rozsudek “ Stadt Halle ” C-26/03, bod 48.   nabídkové řízení není třeba Veřejná doprava je poskytována “veřejným podnikem”- “vlastní služby”, rozsudek “ Teckal” C-107/98. Veřejná doprava je poskytována nezávislými podniky –externalizace veřejných služeb. Smlouva: Směrnice o veřejných zakázkách Koncese: všeobecné zásady práva EU – nediskriminace, transparentnost, rovnost zacházení (rozsudek Telaustria , C-324/98, ).

25 nařízení 1370/2007 Účel (čl. 1.1) je zajistit četnější, bezpečnější,
Poskytování služeb obecného zájmu, které jsou mimo jiné četnější, bezpečnější, kvalitnější nebo levnější než služby, které by mohly nabídnout samotné tržní mechanismy.

26 nařízení 1370/2007 Věcná působnost: Vnitrostátní i mezinárodní veřejné
dopravní služby cestujícím po železnici, … Vyjma služeb především historického a turistického významu = organizované veřejnými orgány ≠ infrastruktura, výstavba ≠ nákladní (Nař. 1191/69 platné po 3 další roky)

27 nařízení 1370/2007 Smlouva o veřejných službách (čl. 2(i) )
Právně závazná Příslušný orgán zadá provozovateli v závazku veřejné služby řízení a provozování veřejné osobní dopravy formou: individuálního právního nebo správního aktu smlouvy Obecné pravidlo (čl. 2(l) ) Obecné pravidlo platné pro všechny veřejné služby v přepravě cestujících v rámci daného území např. maximální jízdné pro všechny nebo některé skupiny cestujících

28 nařízení 1370/2007 Závazek veřejné služby (čl.2(e) ):
“požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k zajištění veřejné služby v přepravě cestujících v obecném zájmu, který by provozovatel na základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal ve stejném rozsahu nebo za stejných podmínek” Kompenzace za veřejnou službu (čl. 2(g) ): “jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo nebo nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během období provádění závazku veřejné služby nebo v souvislosti s tímto období”

29 nařízení 1370/2007 Smlouva o veřejných službách :
Smlouva o veřejných službách + obecné pravidlo (OP) (např. 20% sleva) Teoretická situace bez dopadu na poptávku: S dopadem na poptávku: nebo: Náklady Přim. zisk Příjmy Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách Příjmy Komp. OP Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách Příjmy Komp. OP Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách Příjmy Kompenzace ze smlouvy o veřejných službách

30 nařízení 1370/2007 Povinný obsah smlouvy o veřejných službách a obecného pravidla (čl. 4) Jasná definice závazku veřejné služby a dotčené územní oblasti; Objektivní a transparentní ukazatele výpočtu kompenzace; Povaha a rozsah výlučných práv; Vyloučit kompenzaci nad náklady-příjmy+přiměřený zisk; Rozdělování nákladů a příjmů; Trvání (maximum 15 let pro železnice; max. prodloužení o polovinu, pokud provozovatel poskytne významný majetek spojený převážně s touto smlouvou); Možnost použít Nařízení 2001/23 (práva zaměstnanců v případě převodu podniku); Normy kvality; Subdodávky;

31 nařízení 1370/2007 Obecná povinnost vypsat nabídkové řízení pro smlouvy o veřejných službách (čl. 5.3) které je otevřené spravedlivé transparentní nediskriminační Povinnost zveřejnit informace o nabídkovém řízení nebo přímém uzavření smlouvy v Úř. věst. nejpozději jeden rok dopředu (čl. 7)

32 nařízení 1370/2007 Výjimky z povinnosti vypsat nabídkové řízení podle čl. 5.3 (nevztahuje se na čl. 5.1 – závazky veřejné služby pro tramvaje a autobusy) Přímé uzavření smluv je možné jen u: “De minimis” smluv: < 1M€ nebo < km MSP: < 23 vozů < 2M€ nebo < km Mimořádná opatření v nutnosti: přerušení nebo bezprostřední hrozba přerušení služeb Železnice: ≦ 10let + 5let (pokud není zakázáno vnitrostátním právem) Vlastní dopravní podnik místního orgánu

33 nařízení 1370/2007 Kompenzace ≦ náklady – příjmy + přiměřený zisk
ze smlouvy Nadměrná kompenzace je zakázaná. Snížená kompenzace je možná. Přímo uzavřené smlouvy musí být v souladu s přílohou nařízení

34 nařízení 1370/2007 - příloha Nadměrná kompenzace musí být vyloučena:
Čistý finanční dopad = Náklady vzniklé v souvislosti se závazkem (souborem závazků) veřejné služby - minus jakékoli kladné finanční dopady vzniklé v rámci sítě provozované v souvislosti s daným závazkem, - minus zisky z tarifu nebo jakýkoli jiný příjem vzniklý při plnění daného závazku, + plus přiměřený zisk. Když provozovatel má aktivity přesahující daný závazek veřejné služby, vyčíslitelné finanční dopady na dotyčné sítě provozovatele musí být vzaty v úvahu při výpočtu čistého finančního dopadu.

35 nařízení 1370/ příloha Zamezit křížovým dotacím: oddělené účetnictví - pro každou smlouvu Výpočet nákladů a příjmů musí být proveden v souladu s platnými účetními a daňovými zásadami.

36 nařízení 1370/2007 - příloha ‘Přiměřený zisk’
míra návratnosti kapitálu běžná v odvětví v daném členském státě zohledňuje riziko nebo neexistenci rizika. Způsob kompenzace musí podporovat udržování nebo rozvíjení účinného řízení ze strany provozovatele veřejných služeb, které může být předmětem objektivního hodnocení, a kvalita služeb v přepravě cestujících.

37 nařízení 1370/2007 Kompenzace v souladu s tímto nařízením je slučitelná podpora a odpadá povinnost ji notifikovat Komisi: A) nabídkové řízení: Smlouva + tržní cena. Nabídkové řízení čl. 5.1 a čl. 5.3 (příloha doporučena) B) přímé uzavření smlouvy (železnice, vlastní operátor, de minimis …): Smlouva + příloha nař. 1370/07 musí být dodrženy. Obecná pravidla vyňatá z nař. 1370/07 “měl by se použít obecný režim pro státní podpory” (úvodní bod 5) -> oznámení Komisi. Kompenzace jiné než odpovídající tomuto nařízení mohou být nadále udělovány, ale musí být oznámeny Komisi.

38 nařízení 1370/2007 Vstup v platnost 3.12.2009
Přechodné období 10 let na postupné zavádění povinnosti vypisovat nabídková řízení, která nejsou zahrnuta ve Směrnicích o nabídkových řízeních Existující smlouvy (čl. 8.3) uzavřené: před 26. červencem 2000 na základě spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti; před 26. červencem 2000 na základě jiného řízení než spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, nejvíce však 30 let; od 26. července 2000 a přede dnem 3. prosince 2009 na základě spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, nejvíce však 30 let; od 26. července 2000 a přede dnem 3. prosince 2009 na základě jiného řízení než spravedlivého nabídkového řízení - jsou platné do uplynutí platnosti, pokud mají omezenou dobu trvání srovnatelnou s dobami podle čl. 4. Smlouvy o veřejných službách zůstávají v platnosti do uplynutí doby jejich platnosti, pokud by jejich ukončení mělo nežádoucí právní nebo hospodářské dopady a pokud k tomu Komise dala svůj souhlas.

39 nařízení 1370/2007 Komise použila nař. 1370/07 v C 41/08 (NN 35/08), DK, Danske Statsbanner, (Úř. věst. C 309, ) Pro posouzení slučitelnosti neoznámených opatření, Komise použije pravidla platná v době rozhodnutí. Všechny ostatní podmínky nař. 1370/07 byly splněny, jen nebyla vyloučena nadměrná kompenzace . DK orgány určily nejvyšší přípustný zisk a zavázaly se změnit smlouvu, aby byly všechny nadměrné kompenzace vráceny. Nadměrná kompenzace může být výsledek např. zvýšení efektivnosti (snížení nákladů), zvýšení počtu cestujících (zvýšení příjmů).

40 Železniční pokyny Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům, Úř. věst. C 184, , s. 13.

41 Železniční pokyny Věcná působnost:
Financování železniční infrastruktury; Nákup a obnova kolejových vozidel; Vyrovnání dluhů; (Restrukturalizace železničních podniků;) Koordinace dopravy; Neomezené záruky.

42 Železniční pokyny - Infrastruktura
pokyny se vztahují jen na železniční podniky; Podpora správě infrastruktury je mimo věcnou působnost pokynů; Zásada: pokud je infrastruktura otevřená pro všechny uživatele za spravedlivých a nediskriminačních podmínek a Směrnice ES 2001/14 o poplatcích za přístup je dodržena, normálně se nejedná o podporu železničním podnikům. Pokud je veřejné financování infrastruktury podporou železničním podnikům, tato může být slučitelná podle čl. 93 čl b) – důležitý projekt společného evropského zájmu čl c) – rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí.

43 Správa infrastruktury
Jsou prostředky poskytnuté správci infrastruktury státní podporou? Je ovlivněn obchod a soutěž narušena? (N-469/08 - CZ) Dalo by se argumentovat, že správci infrastruktury v současné době nevyvíjí činnost za hranicemi svého státu a že EU nevyžaduje otevření přístupu na trh správy infrastruktury; Na druhou stranu, Na mezinárodních linkách mohou soutěžit sítě různých členských států (obzvláště v časově nenáročné nákladní dopravě); Inter-modální soutěž (převedení dopravy z jiných způsobů na železnici); Zisky správce infrastruktury mohou narušit soutěž na sousedních plně liberalizovaných trzích, na nichž správce infrastruktury (nebo společnost ze stejné skupiny) může působit (nákladní doprava).

44 Železniční pokyny – kolejová vozidla
Nákup a obnova kolejových vozidel Komise posuzuje slučitelnost podle následujících pravidel: Restrukturalizační podpory; MSP; Podpora životního prostředí; Závazky a smlouvy veřejné služby, nař. 1370/07; Regionální podpora.

45 Železniční pokyny – kolejová vozidla
Změna pokynů pro regionální podporu: Kolejová vozidla jsou způsobilá Jen osobní kolejová vozidla (kolejová vozidla pro výlučné využití v nákladní dopravě nejsou způsobilá); Prvotní investice a obnova kolejových vozidel používaných v regionech a); Jen prvotní investice v jiných regionech Obnovovaná kolejová vozidla >15 let Nová kolejová vozidla: Min. 10 let výlučně v regionu nebo na trati pro kterou dostala podporu; Musí splňovat normy interoperability, bezpečnostní a životního prostředí.

46 Železniční pokyny – kolejová vozidla
Projekt přispívá ke strategii regionálního rozvoje; Vyhnout se neopodstatněnému narušení hospodářské soutěže: vzít v úvahu tržní cenu starých vyměněných vozů; Zabránit nadměrné kompenzaci: kompenzace za veřejnou službu musí být zohledněna v obnosu podpory; Kritéria Pokynů pro regionální pomoc pro velké podniky se nepoužijí na kolejová vozidla nad 50M€ (s výjimkou bodu 64 – povinnost oznámit a bodu 67 – nižší stropy pomoci). Ostatní body Pokynů pro regionální pomoc musí být splněny (intenzita atd.).

47 Železniční pokyny – vyrovnání dluhů
Vyrovnání dluhů je státní pomocí nejpozději od (transpozice Směrnice 2001/12 – otevření mezinárodní nákladní železniční dopravy). Povinnost oznámit podporu; Podmínky slučitelnosti: Dluhy vzniklé do nebo přístupu. Dluhy přímo spojeny s železniční činností, správou, výstavbou nebo použitím železniční infrastruktury; Podniky s nadměrnou zadlužeností; Podpora musí být nutná pro ozdravení finanční situace: zvážit vývoj soutěže a nárůst produktivity; Podpora nesmí uvést podnik do výhodnější situace, než řádně spravovaný průměrný podnik se stejným profilem činností; podnik nesmí získat takovou konkurenční výhodu, která by bránila vývoji účinné hospodářské soutěže v železniční dopravě. Dluhy vzniklé po nebo přístupu – slučitelnost podle Pokynů pro záchranu a restrukturalizaci Kapitolu nelze použít během restrukturalizace

48 Železniční pokyny - restrukturalizace
Od neaplikovatelné (bod 71) nadále platí jen Pokyny pro záchranu a restrukturalizaci.

49 Železniční pokyny – koordinace dopravy
Definice “podpory na koordinaci” a obecné souvislosti: přesahuje pouhé usnadňování rozvoje hospodářské činnosti; usměrňuje vývoj odvětví dopravy ve společném zájmu; Selhání trhu odůvodňují zásah orgánů veřejné moci; pomoc těm druhům dopravy, které způsobují nejméně externích nákladů; potřeba interoperability železničních sítí; čl. 93: podpora koordinace je slučitelná se smlouvou; potřebné a přiměřené narušení hospodářské soutěže je omezené na minimum; omezená na 5 let.

50 Železniční pokyny – koordinace dopravy
Podoby podpory na koordinaci: Podpora na využívání železniční infrastruktury: Náklady infrastruktury, které jiné druhy dopravy nenesou Podpora na snížení externích nákladů: Povzbudit přechod na železnici Podpora zvýhodňující interoperabilitu: + zvýšení bezpečnosti, odstranění technických překážek, snížení hlučnosti Výzkum a vývoj koordinace;

51 Železniční pokyny – koordinace dopravy
Způsobilé náklady: Podpora na využívání železniční infrastruktury: dodatečné náklady na využívání infrastruktur, které nese železniční doprava, nikoli však konkurenční a více znečišťující druh dopravy Podpora na snížení externích nákladů: část externích nákladů, jíž železniční doprava na rozdíl od konkurenčních druhů dopravy umožňuje zabránit Podpora zvýhodňující interoperabilitu: investice týkající se instalace bezpečnostních systémů a systémů interoperability nebo snížení hlučnosti, a to jak do železničních infrastruktur, tak i do kolejových vozidel, pokud přispívají k cíli koordinaci dopravy.

52 Železniční pokyny – koordinace dopravy
Intenzita podpory: Podpora na využívání železniční infrastruktury: 30 % celkových nákladů železniční dopravy 100 % způsobilých nákladů Podpora na snížení externích nákladů: 50 % způsobilých nákladů Podpora zvýhodňující interoperabilitu: 50 % způsobilých nákladů. U podpor překračujících tyto limity je na členských státech, aby prokázaly nezbytnost a přiměřenost dotčených opatření (např. interoperabilita v TEN).

53 Železniční pokyny – koordinace dopravy
Další podmínky železniční podnik, musí v každém případě prokázat, že podpora měla skutečně motivační účinek pro přechod k železnici. podpora se musí odrazit v ceně požadované od cestujících či dopravců. pokud jde konkrétně o podpory na využívání infrastruktur a snížení externích nákladů, musí existovat reálné vyhlídky, že objem dopravy přesměrované na železnici zůstane zachován, aby podpora vedla k trvalému přesměrování dopravy.

54 Železniční pokyny – koordinace dopravy
čl (b) nařízení 1370/07 (od ) výzkum nebo vývoj dopravních systémů a technologií, které by byly úspornější pro EU Taková podpora je omezena na fázi výzkumu a vývoje a nemůže se vztahovat na obchodní využití takových dopravních systémů a technologií. Výzkum, vývoj a inovace mino působnost nař. 1370/07 Požití pokynů pro výzkum, vývoj a inovace.

55 Železniční pokyny – Neomezené záruky
Použití sdělení Komise o zárukách (Úř. věst. C 155, ); V odvětví otevřeném hospodářské soutěži jsou neomezené záruky neslučitelné se Smlouvou. Tyto podpory nelze odůvodnit úkoly veřejného zájmu (proporcionalita). – nelze ověřit nadměrnou kompenzaci Státní záruky podnikům působícím jak na konkurenčních, tak i nekonkurenčních trzích, Komise obvykle žádá úplné zrušení neomezené záruky udělované podniku jako celku; Existující podpory – členské státy mají zrušit do

56 Železniční pokyny Obecné zásady:
Stropy podpory platí pro státní + EU zdroje Zákaz kumulace Vstup v platnost: Použití na všechny podpory o kterých Komise rozhodne po Vhodná opatření pro existující podporu do

57 GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.
JARNÍ KONFERENCE V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Děkuji za pozornost Please edit the Master Layout to include information specific to the presentation. For slides for the DG/DeputyDG, delete “[Directorate], [Unit]”. (1) Slides (i) View… Master… Slide Master, (ii) On the first slide, add the Conference, Venue and Date in the box in the top left corner, (iii) On both the first and second slides, in the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iv) Close Master View (2) Handout pages (i) View… Master… Handout Master, (ii) In the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iii) Close Master View (3) Notes pages (i) View… Master… Notes Master, (ii) In the bottom left text box, add the Directorate and Unit information, (iii) Close Master View Radoš HORÁČEK Názory vyjádřené mluvčím jsou jeho vlastní a neodpovídají nutně názorům GŘ pro hospodářskou soutěž nebo Komise.


Stáhnout ppt "Státní podpora v oblasti železniční dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google