Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353."— Transkript prezentace:

1 Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353
MaM FAPPZ Pavel Pánek

2 Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností
Obsah přednášky 2 Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností (historie managementu)

3 Typologie managementu
Dle místa vzniku: evropský americký japonský Dle doby vzniku počátek 20. stol. 40. – 70. léta konec 20. stol. počátek 21. století Dle obsahového zaměření a doby vzniku předklasické klasické postklasické Dle typu přístupu mechanistický škola lidských vztahů humanistický moderní názory postmoderní názory

4 Klasické teorie vznikají začátkem 20. století na základech doznívající průmyslové revoluce nadbytek nekvalifikovaných pracovních sil panuje převaha poptávky nad nabídkou cílem je zvýšit produkci/produktivitu často také označovány jako „školy“ reprezentovány 4mi „školami“

5 Klasické teorie alias „školy“
Škola vědeckého řízení zaměřena na vědeckou organizaci a racionalizaci postupů Škola lidských vztahů zaměřena na zlepšování vztahů mezi lidmi Škola správního řízení komplexní přístup k řízení organizací Škola byrokratického řízení absolutní pravidla fungování organizace

6 Vědecké průmyslové řízení
Hospodárná příprava a následné provádění výrobních a obslužných procesů F.W. Taylor, H.L. Gant, F.B. Gilbreth, H. Emerson ganntův diagram, výkonová mzda spolubydlící F. W. Taylora

7 Frederic Winslow Taylor
( ) představitel vědeckého řízení (považován za otce vědeckého managementu) začínal jako dělník... přínos: dosažení vyšší produktivity práce bez zvýšení pracovního úsilí pomocí vědeckých metod řízení, a přitom dosažení vyšších zisků i mezd (logistika, pohyby zedníka při práci, výkonnější stroje - orba,...) zavedl normování práce a pracovních operací doporučuje zavádět školení pracovníků, správně rozdělit práci dělníkům a zodpovědnost vedoucím pracovníkům vytváření skupinové harmonie a spolupráce

8 Škola lidských vztahů Vliv psychologických a sociálních faktorů na výsledky práce E. Mayo, M.P. Folletová, W.D. Scott „lidé jsou největším kapitálem“ Kladné vztahy ve skupině,... -> lepší pracovní morálka, ….vyšší produktivita

9 Správní řízení Koncept celistvého řízení činností
Organizace řídícího procesu Koncept „managerských funkcí“ H. Fayol, L. Gulick, G. Mooney dále rozvíjel Fayolovy manažerské funkce

10 Henry Fayol (1841 - 1925) představitel správního řízení
za prvky managementu považoval jeho funkce - průmyslové činnosti: technické komerční finanční bezpečnostní účetní manažerské přínos: je třeba učit se managementu formuloval principy managementu (pravomoc, odpovědnost,...) a manažerské funkce

11 Škola byrokratického řízení
Pevná administrativní organizace Organizace fungující na základě pevných norem M. Weber

12 Max Weber (1864 - 1920) představitel byrokratické organizace řízení
chtěl postihnout problematiku fungování společenské moci a pořádku přínos: práce je služba, ve které je nutno dodržovat přesně vymezená pravidla vedoucí řídí neosobně, ale spravedlivě v každé organizaci musí fungovat soustava pravidel - normy, popisy činností a instrukcí přesně definovat práva a povinnosti každého pracovníka Organizace připomíná stroj – vyznačuje se precizností, stabilitou, disciplinou a spolehlivostí.

13 Česká škola řízení Zakladatelem Tomáš Baťa
nejvíce ho ovlivnily školy vědeckého a správního řízení Baťovo heslo:"Neříkej mi, že to nejde- řekni mi, že to neumíš„ revoluční inovací bylo vytvoření samosprávných hospodářských jednotek vytváření sociálních, kulturních a vědomostních podmínek pro práci "Závody, které se starají o zaměstnance, jsou v konkurenčním zápase odolnější, protože do takových závodů hrnou se lidé průkopnických povah."

14 Podnikatelské zásady:
Tvořivost je základem rozvoje Ideje musí přejít na jednoduchá srozumitelná pracovní pravidla. Vedoucí pracovník musí být příkladem Dělník je spolupracovník, spolupodnikatel Centralizace a decentralizace řízení Soutěžení je hnací silou rozvoje Orientace na kvalitu (jen to nejlepší je pro nás dobré) "Řízení výroby zákazníkem" (Náš zákazník - náš pán.) Neustálé zdokonalování a používání vrcholové techniky a technologie Plynulá odezva na měnící se vnější a vnitřní podmínky Výcvik a výchova pracovníků

15 Školy současného managementu
Procesní přístupy Psychologicko sociální přístupy Systémové přístupy Kvantitativní přístupy Empirické přístupy

16 Procesní přístupy Ucelené a harmonické chápání fungování zkoumané organizační jednotky H. Koontz, H. Weihrich, G. Desler

17 Psychologicko sociální přístupy
Vedení lidí Chování lidí Motivace D. McGregor, A. Maslow, R. Likert, A. Fiedler, A. Herzberg, D.McCleland, V. Vroom, B.F. Skinner

18 Abraham Maslow – hierarchie potřeb
( )

19 Douglas McGregor – teorie X a Y
( ) teorie X průměrný člověk má přirozený odpor k práci proto lidé musí být nuceni, kontrolováni, usměrňováni a musí jim hrozit postihy člověk dává přednost tomu, aby jeho činnost byla usměrňována, aby nenesl odpovědnost má malou ctižádostivost a přeje si ve všem mít jistotu teorie Y vynakládat fyzické a duševní úsilí je přirozené jako hra či odpočinek vnější řízení a hrozba postihu nejsou jedinými prostředky k dosažení žádoucího úsilí ve směru podnikových cílů lidé jsou schopni sami se řídit a kontrolovat, zda jejich činnost směřuje k dosažení podnikových cílů, se kterými se ztotožňují při vhodných podmínkách se průměrný člověk naučí odpovědnost nejen přijímat, ale také vyhledávat

20 Systémové přístupy Komplexní chápání managerských procesů
Cílové chování integrovaně fungujícího celku H.A. Simon, J. March, S. Beer

21 Kvantitativní přístupy
Matematické modely Algoritmizované postupy P.M. Morse, G.B. Danzig, E.L. Arnoff, T.C. Koopmans

22 Empirické přístupy Poznatky z managerské praxe
P.F. Drucker, H. Mintzberg, P. Kotler, M.E. Porter, J. Champy

23 Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností
Shrnutí Směry ve vývoji teorie řízení a přínos jednotlivých osobností (historie managementu) Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353 MaM FAPPZ Pavel Pánek panek@pef.czu.cz 224382353."

Podobné prezentace


Reklamy Google