Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. Plánování projektů Význam plánování projektů Plánovací proces

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. Plánování projektů Význam plánování projektů Plánovací proces"— Transkript prezentace:

1 8. Plánování projektů Význam plánování projektů Plánovací proces
Projektové výstupy Projektové aktivity Plánování zdrojů Plánování nákladů

2 Význam plánování projektů - 1
Koncept “plánování” ...nejdříve myslet, pak dělat... Plánování je klíčová aktivita na projektu – vytváří se nové produkty, služby, procesy stálá aktivita v průběhu projektu strukturovaný proces, při kterém se hledají odpovědi na základní (“jednoduché”) otázky KDE jsme nyní ? situační analýza KAM bychom měli jít ? formulace cílů JAK se tam dostaneme ? definice postupu, určení zdrojů a pak se lze tázat Směřujeme tam ? kontrola postupu

3 Význam plánování projektů - 2
je klíčová aktivita na projektu – vytváří se nové produkty, služby, procesy je stálá aktivita v průběhu projektu Význam plánování – schéma pro dosažení cíle Stanovuje a zviditelňuje cíle a úkoly Tvoří plány a postupy k jejich dosažení Vytváří organizaci k jejich provedení Vymezuje pravomoci a odpovědnosti Plánování NENÍ to, co se stane, ale to, co MY CHCEME, aby se stalo

4 Význam plánování projektů - 3
Smysluplný plán musí obsahovat CO chceme Dekompozice cílů Popis výstupů (produktů) JAK toho dosáhneme Specifikace aktivit a činností + aktivity z oblasti řízení rizik KOHO potřebujeme, resp. CO Určení potřebných zdrojů Přiřazení vhodných personálních zdrojů (interních i externích) KDY Odhady časové náročnosti KOLIK to bude stát Určení nutných nákladů (včetně nákladů na ošetření rizik) Plány Plánované cíle Plánované výstupy (dodávky) Plány aktivit (činností), WBS Ganttův graf Harmonogramy Plány nákladů Plán čerpání rozpočtu Nakupované výkony investice

5 Plánovací proces - 1 Plán proces
promyšlený postup (scénář) budoucích činností: poslání, cíle, strategie, principy a pravidla, aktivity, organizace, rozpočet proces analýza a uvědomění si příležitostí a hrozeb (SWOT) stanovení cílů – co, jak a kdy je chceme dosáhnout „zpochybnění“ plánovacích předpokladů stanovení reálných alternativ výběr nejefektivnějších alternativ: volba postupů, které budeme prosazovat tvorba dílčích plánů – nákupy, investice, nábor pracovníků atd. Plánování nákladů, zpracování rozpočtu

6 Plánovací proces - 2 Požadavek Cíle Zdroje Technika kdo Harmonogram
dekomposice cílů specifikace výstupů Zdroje dodavatelský model role projekt.organizace Technika metody techn. prostředky spec. školení kdo Harmonogram termínové plány aktivit a nasazení zdrojů Aktivity projektové aktivity rizika milníky WBS Pracovníci konkrétní pracovníci počty specialistů odpovědnost co Cena náklady cena ???

7 Plánovací proces - 3 Projektové aktivity - struktura Etapa fáze
činnost úkol => výstup Každý výstup je de facto dodávka, například zařízení programový modul specifikace programová dokumentace protokol zpráva

8 Plánovací proces - 4 Milník (milestone)
je důležitý pro rozhodování (nebo kontrolu) o další činnosti (pokračovat, počkat, změna, návrat, vyvolání nových aktivit...) časový okamžik stav projektu (dodávek) je plánován dosažitelný kontrolován provázán s předchozími i následujícími činnostmi obecně - zahajuje a ukončuje důležitou činnost

9 Projektové výstupy Pro každý výstup musí být stanoveno
Specifikaci výstupu Způsob testování Kritéria akceptace výstupu (jaké parametry musí být splněny, kategorizace SW chyb) Způsoby zjišťování měřitelných parametrů Dokumentace a způsob její aktualizace Provozní podmínky Převzetí do rutinního provozu (zodpovědné osoby, resp. útvar

10 Projektové aktivity - 1 ES (Early Start) nejdříve možný začátek
zadaný termín pracovní den den pevná počítaná (kapacity) doba trvání ES LS EF rezerva LF ES (Early Start) nejdříve možný začátek EF (Early Finish) nejdříve možný konec LS (Latest Start) nejpozději nutný začátek LF(Latest Finish) nejpozději nutný konec

11 Projektové aktivity - 2 Plánování bez termínových omezení aktivity
počítání dopředu konečný termín vzešlý z plánování A1 A2 A3 start projektu A4 A5 čas

12 Projektové aktivity - 3 Plánování s termínovými omezeními aktivity
počítání zpětně A1 pevně zadaný termín A2 A3 termín dodávky A4 A5 čas

13 Projektové aktivity - 4 Finish-to-Start
bez vztahu Finish-to-Start B nemůže začít dokud A neskončí Start-to-start B nemůže začít dokud A nezačne Finish-to-finish B nemůže skončit dokud A neskončí A B A FS B A SS B A FF B

14 Projektové aktivity - 5 B nemůže skončit dokud A nezačne
Start-to-finish B nemůže skončit dokud A nezačne A SF B Předbíhání Zpožďování t T 50% A nebo FS A A B B B začne o T později po ukončení A B začne o t dříve před ukončením A

15 Projektové aktivity - 6 Zahájení činnosti závisí na
vazbách na ostatní úlohy časových omezeních, zadaných pro úlohu 30% ÚLOHA -3w ? ALAP ASAP start no earlier than must on start finish start no later than finish finish

16 Jarmila [0,2]; ATM konzul. [2]
Plánování zdrojů- 1 Jarmila [0,5] individ. zdroj, částečný úvazek A vícenásob. zdroj Jarmila [0,5]; Hynek B Jarmila [0,2]; ATM konzul. [2] C skupinový zdroj Prostředky plánování Kartotéka projektových zdrojů obsahuje osoby skupiny (role -> skupina -> konkrétní jedinec) je možné ji provázat na databáze personálního úseku, DB řízení zdrojů apod. Systém řízení zdrojů (resource mngt.)

17 odhad. stupeň dokončení [%]
Plánování zdrojů - 2 Odhad SW-pracovníků ohledně stupně dokončení ASW 100 100 96 98 98 96 98 94 90 90 odhad. stupeň dokončení [%] 80 Profily pracovníků 74 70 60 50 50 40 30 30 20 10 čas [měs.] 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18 Výkonové profily pracovníků
Plánování zdrojů - 3 Výkonové profily pracovníků úroveň výkonu pracovník C pracovník D vysoká pracovník B pracovník A nízká komplexnost úkolu malá velká

19 Plánování nákladů - 1 Základem jsou náklady na úlohu Druhy nákladů
pevné (materiál, speciální zařízení..) časově závislé (pracovní doba, přesčasy, svátky..) Způsob výpočtu náklady za množství vykonané práce se v průběhu úlohy propočítávají náklady za materiál se přiřadí při zahájení úlohy ukončení úlohy Struktura rozložení nákladů – úrovně sledování projekt projektová fáze/etapa/subprojekt ….. úloha

20 Plánování nákladů - 2 Druhy nákladů na projektu
A. jednicové náklady projektu mzdové náklady inženýrské výkony pomocné služby projektový management materiálové náklady cestovní náklady cizí výkony využití počítačů zvláštní provozní potřeby pojištění přepravné speciální literatura speciální vzdělání náklady na financování B. režijní náklady správní režie centrální služby všeobecné další vzdělávání pomocný materiál nájemné …

21 Plánování nákladů - 3 Faktory ovlivňující náklady Architektura řešení
kontrolní metody změny projektu inflační vývoj cen, kolísání kurzu měn přehnaný optimismus / pesimismus rizika délka trvání projektu ISO 9000 Kvalita - postup - výstupy NÁKLADY


Stáhnout ppt "8. Plánování projektů Význam plánování projektů Plánovací proces"

Podobné prezentace


Reklamy Google