Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAIZEN filozofie stálého zdokonalování a její součásti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAIZEN filozofie stálého zdokonalování a její součásti."— Transkript prezentace:

1 KAIZEN filozofie stálého zdokonalování a její součásti

2 Co to slovo znamená? KAIZEN znamená ZDOKONALENÍ v osobním životě v domácím životě ve společenském životě v pracovním životě. Cesta k osobní i podnikové konkurenceschopnosti je cestou kaizen. V Japonsku je součástí životního stylu – lidé věří, že je samotné i svět kolem nich nezmění NĚCO nebo NĚKDO – ale jenom oni sami.

3 V jakém prostředí podnikáme? rostou ceny materiálů, energie, pracovní síly rostou ceny materiálů, energie, pracovní síly výrobních zařízení je mnoho – jejich kapacita přesahuje potřeby výrobních zařízení je mnoho – jejich kapacita přesahuje potřeby trhy jsou nasycené, některé se zmenšují trhy jsou nasycené, některé se zmenšují spotřebitelé mění svoje návyky, chtějí kvalitu spotřebitelé mění svoje návyky, chtějí kvalitu nové výrobky se objevují ve stále kratších cyklech nové výrobky se objevují ve stále kratších cyklech rostou nároky na rychlou návratnost investic, rentabilitu výroby rostou nároky na rychlou návratnost investic, rentabilitu výroby

4 Co vše kaizen zahrnuje? orientace na zákazníky orientace na zákazníky absolutní kontrola kvality absolutní kontrola kvality robotika robotika kroužky kontroly kvality kroužky kontroly kvality systém zlepšovacích návrhů systém zlepšovacích návrhů automatizace automatizace disciplína na pracovišti disciplína na pracovišti absolutní údržba výrobních prostředků absolutní údržba výrobních prostředků kamban („tah místo tlaku“) kamban („tah místo tlaku“) zdokonalování kvality zdokonalování kvality „právě včas( (just in time) „právě včas( (just in time) žádné špatné výrobky žádné špatné výrobky aktivity malých skupin aktivity malých skupin dobré vztahy mezi managementem a zaměstnanci dobré vztahy mezi managementem a zaměstnanci zvyšování produktivity zvyšování produktivity vývoj nových výrobků vývoj nových výrobků … a to vše neustále, nikoli v nějaké kampani, která začíná a končí nějakým úderem gongu…

5 Proces nebo výsledky? západní přístup = = orientace na výsledek filozofie: „když dosáhnu výsledku, který je požadován, pracoval jsem správně“ z toho plyne: mohu se odchylovat od norem, mohu něco někde ošidit, ale musí to (= výrobek) projít kontrolou kvality japonský přístup = = orientace na proces filozofie: „nemohu dosáhnout výsledku, který je požadován, pokud nepracuji správně“ z toho plyne: musím dodržovat normy, pracovat podle předpisu – pak bude výrobek perfektní

6 Zaměření na proces znamená: disciplínu – dobrovolnou a vycházející z jedince disciplínu – dobrovolnou a vycházející z jedince time management – zvládnutí plánování času time management – zvládnutí plánování času stálý rozvoj dovedností stálý rozvoj dovedností aktivní přístup k výrobnímu dění aktivní přístup k výrobnímu dění participaci všech na kaizen participaci všech na kaizen respektování požadavků na pracovní morálku respektování požadavků na pracovní morálku komunikaci všemi směry komunikaci všemi směry důraz na týmovou práci důraz na týmovou práci

7 Kaizen a inovace (obvykle) inovace (západ) velké náklady velké náklady rychlost – skok rychlost – skok zajišťuje tým/dodavatel zajišťuje tým/dodavatel jednorázovost jednorázovost po zavedení obvykle degradace po zavedení obvykle degradace nevyžaduje mnoho úsilí managementu nevyžaduje mnoho úsilí managementu kaizen (Japonsko) nízké náklady nízké náklady kontinuita kontinuita zajišťují všichni osobním úsilím zajišťují všichni osobním úsilím opakování, stálý proces opakování, stálý proces důraz na udržení standardu a na kaizen důraz na udržení standardu a na kaizen vyžaduje stálou pozornost managementu vyžaduje stálou pozornost managementu

8 Průběh inovace mimo a v rámci kaizen mimo kaizen (západ – i ČR) v rámci kaizen (Japonsko)

9 Kam směřuje důraz?

10 Do čeho ústí obě strategie?

11 Kaizen a TQM TQM = total quality control – absolutní kontrola kvality/absolutní řízení kvality nejde o kvalitu výrobku, ale primárně o kvalitu lidí cílem je spokojený zákazník, tj. všechny procesy jsou přizpůsobeny tomu, aby dostal kvalitní výrobek dalším cílem je ziskovost firmy a dosahování firemních cílů (realizace plánů, dobrovolná činnost)

12 Kdo neměří, neřídí jestliže se něco povedlo, musí být v procesu něco, co vede k úspěchu – co to je? jestliže se něco povedlo, musí být v procesu něco, co vede k úspěchu – co to je? statistická data základem – „mluvme v číslech“ statistická data základem – „mluvme v číslech“ aby zaměstnanci mluvili v číslech a mysleli v nich, je třeba je školit (Ishikavův diagram, Paretovo pravidlo) aby zaměstnanci mluvili v číslech a mysleli v nich, je třeba je školit (Ishikavův diagram, Paretovo pravidlo) tázání „proti proudu“ – snaha dobrat se původní příčiny, nezůstat na povrchu jevů tázání „proti proudu“ – snaha dobrat se původní příčiny, nezůstat na povrchu jevů

13 Vzájemné propojení snaha myslet na zákazníka vně i uvnitř firmy (rozvinutí Baťova systému!) vzájemně procesem spojená oddělení a předávání mezi nimi vzájemně procesem spojená oddělení a předávání mezi nimi technici a dělníci společně – snaha „přesídlit“ techniky včetně výzkumu co nejblíže výrobě technici a dělníci společně – snaha „přesídlit“ techniky včetně výzkumu co nejblíže výrobě Demingův cyklus a jeho aplikace v praxi Demingův cyklus a jeho aplikace v praxi

14 Demingův cyklus P – plánuj (plan) = manažeři (prostudování situace, získání dat, formulace plánu zlepšení) P – plánuj (plan) = manažeři (prostudování situace, získání dat, formulace plánu zlepšení) D – udělej (do) = dělníci (realizace plánu) D – udělej (do) = dělníci (realizace plánu) C – zkontroluj (control) = inspekce (ověření, zda byl projekt účinný) C – zkontroluj (control) = inspekce (ověření, zda byl projekt účinný) A – uskutečni (action) = manažeři (standardizace použitých metod) A – uskutečni (action) = manažeři (standardizace použitých metod) P D C A

15 Standardizace výsledku bez standardů není zlepšení standard měření pro každého dělníka a pro každý stroj standard je přechodný – bude časem nahrazen, revidován, aktualizován není možno standardizovat vše – často tzv. jednobodové standardy (jeden z mnoha úkonů má dělník standardizován)

16 Co standard obnáší… individuální ztotožnění a odpovědnost dělníka individuální ztotožnění a odpovědnost dělníka přenos osobní zkušenosti k dalším dělníkům přenos osobní zkušenosti k dalším dělníkům přenos osobní zkušenosti do know-how celé firmy přenos osobní zkušenosti do know-how celé firmy shromažďování zkušeností v rámci firmy (učení se z chyb a úspěchů) shromažďování zkušeností v rámci firmy (učení se z chyb a úspěchů) zavádění know-how z jednoho pracoviště do všech ostatních pracovišť zavádění know-how z jednoho pracoviště do všech ostatních pracovišť disciplína disciplína

17 Standardizace – český problém? = práce, kterou je třeba vždy konat standardizovaným, tj. přesně definovaným způsobem standardizovaná práce = práce, kterou je třeba vždy konat standardizovaným, tj. přesně definovaným způsobem jak moc nám dělá standardizovaná práce dobře? jak moc nám dělá standardizovaná práce dobře? co nám v jejím akceptování brání? co nám v jejím akceptování brání? proč mnohdy hledáme zjednodušení a mlčíme o něm? proč mnohdy hledáme zjednodušení a mlčíme o něm? kdo pozná, že jsme něco „ošulili“? kdo pozná, že jsme něco „ošulili“? odpovídá to duchu „absolutního řízení kvality“? odpovídá to duchu „absolutního řízení kvality“? co bychom měli/mohli v našem myšlení změnit a co udělat? co bychom měli/mohli v našem myšlení změnit a co udělat? proč často čekáme, že NĚKDO NĚCO udělá, ale ono se to, kupodivu, nějak SAMO OD SEBE neděje??? proč často čekáme, že NĚKDO NĚCO udělá, ale ono se to, kupodivu, nějak SAMO OD SEBE neděje???

18 Kaizen zaměřený na řízení až 50 % času věnuje manažer zlepšování až 50 % času věnuje manažer zlepšování identifikace plýtvání - zbytečné činnosti - zbytečné pohyby dělníků - zásoby a rozpracované výrobky identifikace plýtvání - zbytečné činnosti - zbytečné pohyby dělníků - zásoby a rozpracované výrobky práce v projekčních týmech práce v projekčních týmech týmy sestavované pro řešení specifických úkolů týmy sestavované pro řešení specifických úkolů úpravy a zlepšení strojů (i vyrobených na zakázku) úpravy a zlepšení strojů (i vyrobených na zakázku) organizace výrobních prostor organizace výrobních prostor systém výroby „just in time“ systém výroby „just in time“

19 Plýtvání důvody plýtvání (Toyota a Taiichi Ohno): nadvýroba nadvýroba plýtvání časem u strojů plýtvání časem u strojů plýtvání spojené s dopravou jednotek/součástí plýtvání spojené s dopravou jednotek/součástí plýtvání při zpracování materiálu plýtvání při zpracování materiálu plýtvání při sepisování zásob plýtvání při sepisování zásob plýtvání pohybem plýtvání pohybem plýtvání ve formě nekvalitních jednotek plýtvání ve formě nekvalitních jednotek

20 Boj s plýtváním kamban (štítek) štítek provází díly – vrací se po spotřebování (kontrola a „tah“ – objednávka dalších dílů) just in time do postupných stupňů výroby je dodáván přesný počet potřebných jednotek ve vhodnou dobu jidokha (autonematizace) při výrobě vadného kusu se stroj sám zastaví a následuje důkladná (nikoli provizorní!!!) úprava, chyba se nesmí opakovat

21 Kaizen zaměřený na skupiny nejčastěji tzv. kroužky kvality (od r. 1962) stálá (dobrovolná!!!) účast dělníků v procesu řešení problémů a zlepšování na konkrétních pracovištích zajišťování cyklu PDCA „v malém“, tedy konkrétní prací na svém pracovišti zveřejňování – problémy, návrhy, výsledky (nástěnky, …) někdy dokonce uvolnění zkušených dělníků pro vyhledávání námětů pro kaizen při pohybu po firmě Důsledky: vyšší spoluúčast dělníků, motivace, odpovědnost za výsledky, lepší vertikální komunikace a vztahy, růst pracovní morálky, vyšší míra sebeřízení ve skupině

22 Kaizen zaměřený na jednotlivce : heslo: „Měl bys pracovat chytřeji nebo více.“ zaměření na zlepšovací návrhy přímo v práci konkrétních lidí jde o „drobnost“ – cílem je zvýšení kvality, odstranění jakéhokoli „plýtvání“ dělník dosahuje vyšší produktivity práce – podílí se PŘÍMO na zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti firmy

23 Hlavní témata zlepšování zlepšení vlastní práce (i ulehčení, odstranění čehokoli nepříjemného v práci) zlepšení vlastní práce (i ulehčení, odstranění čehokoli nepříjemného v práci) úspora (energie, materiálu, dalších zdrojů) úspora (energie, materiálu, dalších zdrojů) zlepšení pracovního prostředí zlepšení pracovního prostředí zlepšení strojů a procesů (zdokonalení, údržba, …) zlepšení strojů a procesů (zdokonalení, údržba, …) zlepšení pomůcek a nástrojů zlepšení pomůcek a nástrojů zlepšení v kancelářské práci (administrativa) zlepšení v kancelářské práci (administrativa) zlepšení kvality výrobků zlepšení kvality výrobků nápady na nové výrobky nápady na nové výrobky služby zákazníkům a vztahy s nimi služby zákazníkům a vztahy s nimi bezpečnost práce bezpečnost práce

24 Stádia rozvoje zlepšovacího procesu 1. 1. management pomáhá zaměstnancům vypracovávat zlepšovací návrhy (i jednoduché až primitivní) – cíl: množství a aktivita 2. 2. vzdělávání zaměstnanců, aby mohli přicházet s lepšími zlepšovacími návrhy – cíl: kvalitní zlepšovací návrhy z úrovně zaměstnanců 3. 3. zaměstnanci připraveni k podávání zlepšovacích návrhů, manažeři sledují především ekonomický přínos – cíl: maximalizace ekonomického přínosu zavedení procesu je rozpočítáno na několik (5-8 let)

25 Mezifunkční řízení koordinuje aktivity různých jednotek při realizaci cílů a implementaci kaizen mezifunkční cíle nadřazeny dílčím cílům jednotek a propojeny s nimi mezifunkční řízení sestává z - „politiky“, tj. střednědobé a dlouhodobé orientace managementu - předem stanovených cílů a měřítek jejich dosahování - dělby podílů nižších článků řízení na realizaci mezifunkční řízení je komplexní a zahrnuje i např. vzdělávání, služby zákazníkům, vývoj nových výrobků, řízení dodávek atp. – důraz na plánování, případně na včleňování dodavatelů

26 Každý zná své cíle… při řízení kaizen každá manažerská úroveň definuje své cíle – z nich vyplývají také cíle nižších úrovní managementu řídicí body jako sledovatelný výsledek kontrolní body jako to, co je třeba dělat (procesní úkon) audit kvality – pravidelně 1-2x za rok sleduje, jak je proces TQM v podniku realizován (v Japonsku někdy dosti brutální procedura)

27 Úplná produktivní údržba (TPM – Total Productive Maintenance) cílem je zlepšování výrobního zařízení – jeho efektivity, prevence poruch po celou dobu životnosti zařízení výrobní zařízení v rámci běžných úkonů udržují sami zaměstnanci, kteří na nich pracují výrobní zařízení v rámci běžných úkonů udržují sami zaměstnanci, kteří na nich pracují oddělení údržby zajišťuje odborné práce, prevenci, úpravy oddělení údržby zajišťuje odborné práce, prevenci, úpravy základem je opět školení a rutina v praxi založená na zájmu zaměstnance o to, jak sám sledovat a udržovat zařízení v provozu základem je opět školení a rutina v praxi založená na zájmu zaměstnance o to, jak sám sledovat a udržovat zařízení v provozu

28 TPM – příklad společnosti Ayase Works 7 kroků 1. úklid v závodě 2. identifikace problému a míst s nesnadným přístupem pro čištění a přijetí nezbytných protiopatření 3. vypracování norem pro čištění a mazání 4. kontrola celkového systému 5. stanovení norem pro dobrovolné kontrolní postupy 6. ujištění se, že vše je v pořádku a na svém místě 7. rozmístění politiky – tj. každý přesně ví, co je jeho úkolem, a dlouhodobě úkol plní

29 Problémy a kaizen kde není problém, není třeba kaizen tři pravdy z „normálních“ firem: lidé jsou citliví na problémy, které jim působí jiní lidé lidé jsou citliví na problémy, které jim působí jiní lidé titíž lidé sami však zůstávají lhostejnými k problémům, které působí jiným, někdy si jich ani nejsou vědomi titíž lidé sami však zůstávají lhostejnými k problémům, které působí jiným, někdy si jich ani nejsou vědomi mnohé problémy či to, co se problémem může stát, nevidíme nebo nechceme vidět (zvláště tam, kde se naše pracoviště setkává s pracovištěm jiných) mnohé problémy či to, co se problémem může stát, nevidíme nebo nechceme vidět (zvláště tam, kde se naše pracoviště setkává s pracovištěm jiných) cíl: nikdy nepředat problém do dalšího procesu

30 Překážky pro kaizen kaizen není možný, když trvám na přesném popisu práce (vždy jsou „šedá místa“) trvám na přesném popisu práce (vždy jsou „šedá místa“) „dělám jen do výše svého platu“ „dělám jen do výše svého platu“ žádám dlouhodobě pevné a neměnné normy žádám dlouhodobě pevné a neměnné normy se nezajímám o to, jak moje práce souvisí s prací druhých se nezajímám o to, jak moje práce souvisí s prací druhých nemám zájem na zlepšení kvality a vyšší efektivitě své práce nemám zájem na zlepšení kvality a vyšší efektivitě své práce si myslím, že nic nemůžu ovlivnit si myslím, že nic nemůžu ovlivnit se nechci nic nového učit se nechci nic nového učit

31 Management a zaměstnanci – soupeři nebo spolupracovníci? jistota práce je dlouhodobě možná jen při zvyšování výkonnosti a efektivity, proto jsou důležité 2 podmínky v přístupu: 1. management vytváří podmínky pro inovace a pro aktivitu zaměstnanců 2. zaměstnanci přijímají spoluodpovědnost za efektivitu a kvalitu ve výrobě tam, kde to nefunguje synergicky, je jistota práce ohrožena

32 Kaizen – záležitost podnikatelské kultury východní a západní kultura podnikání se liší východní a západní kultura podnikání se liší Japonsko jako představitel východní kultury podnikání Japonsko jako představitel východní kultury podnikání „jízda na dlouhou vzdálenost“ „jízda na dlouhou vzdálenost“ zavádění kaizen trvá 5-10 let, ale vyplatí se zavádění kaizen trvá 5-10 let, ale vyplatí se lidé ochotní být aktivní a identifikovat se se zaměstnavatelem a „něco obětovat“ lidé ochotní být aktivní a identifikovat se se zaměstnavatelem a „něco obětovat“ získávání dlouhodobé konkurenceschopnosti získávání dlouhodobé konkurenceschopnosti

33 Metody kaizen – 3-MU lidská pracovní síla technika metoda čas vybavení přípravky a nářadí materiál míra produktivity zásoby místo způsob myšlení lidská pracovní síla technika metoda čas vybavení přípravky a nářadí materiál míra produktivity zásoby místo způsob myšlení lidská pracovní síla technika metoda čas vybavení přípravky a nářadí materiál míra produktivity zásoby místo způsob myšlení plýtvání - mudavypětí - murirozpor - mura

34 Metody kaizen – 5S příprava (seiri) - provádění práce - zbytečné nářadí - nepoužité stroje - defektní výrobky - doklady a dokumenty příprava (seiri) - provádění práce - zbytečné nářadí - nepoužité stroje - defektní výrobky - doklady a dokumenty uspořádání věcí (seiton) uspořádání věcí (seiton) úklid (seiso) úklid (seiso) osobní čistota (seiketsu) osobní čistota (seiketsu) disciplína (shitsuke) disciplína (shitsuke)

35 Metody kaizen – 4 M (I) muž (operátor, anglicky man) Řídí se pravidly? Řídí se pravidly? Je jeho pracovní efektivita přijatelná? Je jeho pracovní efektivita přijatelná? Je si vědom problému? Je si vědom problému? Je zodpovědný? Je zodpovědný? Je kvalifikovaný? Je kvalifikovaný? Je zkušený? Je zkušený? Je mu přidělena správná funkce? Je mu přidělena správná funkce? Je ochoten se zlepšit? Je ochoten se zlepšit? Má dobré mezilidské vztahy? Má dobré mezilidské vztahy? Je zdravý? Je zdravý?

36 Metody kaizen – 4 M (II) zařízení (anglicky machine) Splňuje požadavky na produkci? Splňuje požadavky na produkci? Vyhovuje pracovním podmínkám? Vyhovuje pracovním podmínkám? Je mazání adekvátní? Je mazání adekvátní? Je kontrola adekvátní? Je kontrola adekvátní? Je provoz často přerušován z důvodu mechanických závad? Je provoz často přerušován z důvodu mechanických závad? Vyhovuje požadavkům na přesnost? Vyhovuje požadavkům na přesnost? Vydává neobvyklé zvuky? Vydává neobvyklé zvuky? Je plán přiměřený? Je plán přiměřený? Je strojů dostatek? Je strojů dostatek? Je vše v pořádku? Je vše v pořádku?

37 Metody kaizen – 4 M (III) materiál (anglicky material) Jsou chyby v množství? Jsou chyby v množství? Jsou chyby v jakosti? Jsou chyby v jakosti? Jsou chyby ve značce? Jsou chyby ve značce? Obsahuje nečistoty? Obsahuje nečistoty? Je množství zásob přiměřené? Je množství zásob přiměřené? Plýtvá se materiálem? Plýtvá se materiálem? Je zacházení s ním přiměřené? Je zacházení s ním přiměřené? Je vykonávaná práce naráz zanechána? Je vykonávaná práce naráz zanechána? Je plán přiměřený? Je plán přiměřený? Odpovídá kvalitativní standard požadavkům? Odpovídá kvalitativní standard požadavkům?

38 Metody kaizen – 4 M (IV) metoda práce (anglicky method) Jsou pracovní standardy přiměřené? Jsou pracovní standardy přiměřené? Jsou pracovní standardy obměňovány? Jsou pracovní standardy obměňovány? Je metoda bezpečná? Je metoda bezpečná? Zajišťuje metoda výrobu dobrého výrobku? Zajišťuje metoda výrobu dobrého výrobku? Je metoda efektivní? Je metoda efektivní? Je posloupnost práce přiměřená? Je posloupnost práce přiměřená? Je systém přiměřený? Je systém přiměřený? Je přiměřená teplota a vlhkost? Je přiměřená teplota a vlhkost? Je přiměřené světlo a větrání? Je přiměřené světlo a větrání? Jsou přiměřené kontakty s předchozím a následujícím procesem? Jsou přiměřené kontakty s předchozím a následujícím procesem?

39 Je to vážně tak těžké? a co u nás? a co u nás? opravdu nemůže nic udělat? opravdu nemůže nic udělat? skutečně si necháme utéct příležitost? skutečně si necháme utéct příležitost? doopravdy se nás to netýká? doopravdy se nás to netýká? fakt nejde začít u sebe? fakt nejde začít u sebe? že by nás ty „maličkosti“ štvaly jen proto, abychom měli na co nadávat a nebyli zatím spokojeni příliš? že by nás ty „maličkosti“ štvaly jen proto, abychom měli na co nadávat a nebyli zatím spokojeni příliš?


Stáhnout ppt "KAIZEN filozofie stálého zdokonalování a její součásti."

Podobné prezentace


Reklamy Google