Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Praha, 21/10/2011

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Obsah přednášky 1)Představení ČSSZ 2)Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 3)Prameny evropské práva SZ 4)Určování příslušnosti k právním předpisům SZ, základní principy, odchylky 5)Věcná příslušnost OSSZ/OMPV ČSSZ 6)Vyslání ZAM, OSVČ, administrativní postup 7)Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům SZ 8)Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS, podstatná činnost, administrativní postup 9)Výjimky z příslušnosti k právním předpisům SZ 10)Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení 11)Migrující pracovníci do třetích států 12)Migrující pracovníci ze třetích států 13)Povinnosti zahraničních zaměstnavatelů 14)Otázky

3 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 3 Představení ČSSZ ČSSZ: - největší finančně správní instituce státní správy ČR - 8 milionů pojištěnců (z toho 2,5 milionů důchodců) - vyplácí 3 miliony důchodů + nemocenské dávky - 35 % příjmů státního rozpočtu=vybrané pojistné na SP a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti Kompetence: - důchodové pojištění - nemocenské pojištění - lékařská posudková služba - úkoly vyplývající z bilaterálních smluv o SZ a koordinačních nařízení EU: a)peněžité dávky v nemoci a mateřství b)důchody c)určování příslušnosti k právním předpisům SZ

4 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 4 Koordinace – národní předpisy zůstávají beze změn, rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Základní principy koordinace: 1.Rovné zacházení a zákaz diskriminace, 2.Aplikace právního řádu jednoho státu, 3.Sčítání dob pojištění (agregace dob), 4.Zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny). Koordinace systémů SZ v EU

5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 5 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Prameny evropského práva SZ Prameny evropského práva SZ: 1. Nařízení a) „stará nařízení“ – nadále účinná nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 – hmotně-právní charakter nařízení Rady (EHS) č. 574/72 – procesně-právní charakter nařízení č. 859/2003 – rozšiřuje působnost nařízení na občany 3. zemí b) „nová nařízení“ – účinná od 1.5.2010 nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 - základní nařízení Hlava II – kolizní normy pro určení příslušnosti k právním předpisům SZ nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009 - prováděcí nařízení nařízení EP a Rady (ES) č. 1231/2010 – rozšiřuje působnost nových nařízení na občany 3. zemí 2. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení - A1, A2, A3 – týkající se problematiky určování příslušnosti k právním předpisům 3. Judikáty Evropského soudního dvoru - např. Barry Banks, Fitzwilliam

6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 6 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnou institucí pro určování příslušnosti k právním předpisům SZ aktivních osob je v ČR ČSSZ, oddělení mezinárodních pojistných vztahů (OMPV ČSSZ). OMPV ČSSZ: - metodicky a koncepčně zajišťuje agendu určování příslušnosti k právním předpisům SZ v ČR, -spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi v ČR, zejména s Centrem mezistátních úhrad, které je styčným orgánem ČR pro oblast zdravotní péče, -ve spolupráci s OSSZ/PSSZ/MSSZ administrativně zajišťuje agendu určování příslušnosti k právním předpisům SZ. Určování příslušnosti k právním předpisům

7 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 7 Určování PPP - základní principy čl. 11(1) nařízení 883/2004 osoba podléhá právním předpisům pouze 1 členského státu (ČS) čl. 11(3)(a) nařízení 883/2004 „LEX LOCI LABORIS“ = PRAVIDLO STÁTU VÝKONU ČINNOSTI – zaměstnanec/OSVČ podléhá právním předpisům ČS, ve kterém vykonává činnost - potvrzení o PPP se nevystavuje

8 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 8 Určování PPP– odchylky z lex loci laboris čl. 12 nařízení 883/2004 Zvláštní pravidla = vyslání -předpisy vysílajícího státu -24 měsíců čl. 13 nařízení 883/2004 Výkon činností ve dvou nebo více ČS = souběh čl. 16 nařízení 883/2004 Výjimky z článků 11-15 – potvrzení o PPP se vystavuje

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Věcná příslušnost OSSZ/OMPV ČSSZ 1.OSSZ věcně příslušné pro posouzení žádostí o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisů v případě vyslání zaměstnance, OSVČ, úředníka či námořníka. 2.OMPV ČSSZ věcně příslušné pro posouzení žádostí o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům v případě současného výkonu činností (ZAM/ZAM, OSVČ/OSVČ, ZAM/OSVČ) na území dvou nebo více členských států EU a výjimek z příslušnosti k právním předpisům SZ. 3.V každém případě je nutné podat žádost na místně příslušné OSSZ!!!

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 10 Vysílání zaměstnanců – čl. 12(1) nařízení 883/2004 – podmínky vyslání 1)Status zaměstnance – dle legislativy vysílajícího ČS 2)Doba vyslání - 24 měsíců Krátké přerušení - dovolená, nemoc, školení atd. NENÍ přerušení vyslání 3)Podléhání právním předpisům vysílajícího státu před vysláním – alespoň 1 měsíc (možnost i méně ve výjimečných případech) lze najmout s cílem vyslání 4)Přímý vztah zaměstnavatel-zaměstnanec 5)Podstatné činnosti vysílajícího zaměstnavatele 6)Náhrada za jiného vyslaného pracovníka - nelze Detailně viz:  Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A2  Nařízení EP a Rady (ES) 987/2009 čl. 14(1)a(2)

11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 11 Vysílání OSVČ - čl. 12(2) nařízení 883/2004 – podmínky vyslání Podmínky vyslání OSVČ: Statut OSVČ – dle legislativy vysílajícího ČS Doba vyslání - 24 měsíců Krátké přerušení - dovolená, nemoc, školení atd. NENÍ přerušení vyslání Provozování činnosti již před vysláním – alespoň 2 měsíce (možnost i méně ve výjimečných případech) Provozování činnosti ve vysílajícím státě Činnost v přijímajícím státě Detailně viz: Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A2 Nařízení EP a Rady (ES) 987/2009 čl. 14(3)a(4)

12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 12 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnavatel-zaměstnanec/OSVČ u místně příslušné OSSZ uplatní: Společnou žádost zaměstnance a zaměstnavatele/resp. žádost OSVČ o vystavení potvrzení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení ZAM: Ověřená kopie pracovní smlouvy včetně změn a dodatků (ověřit lze i na OSSZ) OSVČ: Oprávnění k výkonu SVČ není nutné dokládat, viz veřejné registry ZAM+OSVČ: Ověřené kopie dokumentů, na základě kterých bude vykonávána činnost v zahraničí – nejsou-li k dispozici, musí být místo a charakter činnosti patrné ze žádosti (ověřit lze i na OSSZ) + případně další dokumenty, např. potvrzující ekonomickou aktivitu vysílajícího zaměstnavatele na území ČR Administrativní postup OSSZ v případě vyslání

13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 13 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OSSZ ověří, došetří a posoudí : 1. Úplnost a správnost údajů – zejména identifikace zaměstnance a zaměstnavatele/OSVČ, přesná adresa místa vyslání, 2. Splnění podmínek vyslání: ZAM: - podmínka příslušnosti k právním předpisům vysílajícího státu v délce 1 měsíce před vysláním, OSVČ: - podmínka výkonu samostatné výdělečné činnosti na území vysílajícího státu alespoň v délce 2 měsíců, - činnost vykonávaná ve vysílajícím a přijímajícím státě musí mít podobný charakter. Maximální doba vyslání 2 roky. Administrativní postup OSSZ v případě vyslání

14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 14 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 3. Zda je zaměstnavatel v registru plátců pojistného a přihlásil zaměstnance k pojištění, 4. Zda OSVČ disponuje oprávněním k výkonu SVČ na činnost vykonávanou v ČR i zahraničí a porovná jej se žádostí, 5. Porovná údaje s registrem pojištěnců, 6. Jde-li o agenturu práce – přezkum registrace na MPSV. Administrativní postup OSSZ v případě vyslání

15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 15 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Jsou-li všechny podmínky vyslání splněny, OSSZ do 30-ti dnů vystaví potvrzení o příslušnosti k právním předpisům SZ = formulář A1/E 101 Potvrzení osvědčuje, že osoba po uvedenou dobu vyslání podléhá českým právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení (netýká se daňové oblasti!)  Odvod pojistného na SZ a ZP podle českých právních předpisů do českého systému (český vyměřovací základ, české procentní sazby apod.) + nárok na dávky z českého systému sociálního zabezpečení Administrativní postup OSSZ v případě vyslání

16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 16 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Žádosti s požadovaným datem vzniku nároku před 1.5.2010 => posuzovány podle starých nařízení, tzn. žadatelům budou vystaveny původní verze formulářů E 101. Žadatelům s požadovaným datem vznikem nároku po 1.5.2010 => formuláře A1 Instituce členských států povinny akceptovat odlišná potvrzení o PPP jiných států. Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům SZ

17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 17 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS Nová nařízení ruší speciální úpravu určení PPP zaměstnanců v mezinárodní přepravě, kterou podle starých nařízení vyřizovaly OSSZ! Agenda souběhů podle nových nařízení je centralizována na OMPV ČSSZ.

18 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 18 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS – ZAM/ZAM Čl. 13(1) nařízení 883/2004 – Souběh ZAM/ZAM Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(1)(a) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, na jehož území má bydliště: - vykonává-li podstatnou část své činnosti na území tohoto státu nebo - je zaměstnáván různými podniky nebo zaměstnavateli, jejichž sídla nebo místa podnikání jsou v různých ČS 2) Čl. 13(1)(b) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podniku nebo zaměstnavatele, který ji zaměstnává, nevykonává-li podstatnou část činnosti v ČS, na jehož území má bydliště

19 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 19 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS – OSVČ/OSVČ Čl. 13(2) nařízení 883/2004 – Souběh OSVČ/OSVČ Na osobu, která obvykle pracuje jako OSVČ ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(2)(a) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS bydliště: - pokud vykonává podstatnou část činnosti v tomto ČS 2) Čl. 13(2)(b) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, v němž se nachází střed zájmu její činnosti - pokud nebydlí v ČS, v němž vykonává podstatnou část činnosti

20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 20 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS – podstatná činnost Novým důležitým kritériem pro určení PPP v případě současného výkonu činnosti na území dvou nebo více členských států je výkon podstatné části činnosti na území státu bydliště. Výkonem podstatné části činnosti se rozumí situace, kdy je v daném státě vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností pracovníka, přičemž se nemusí nutně jednat o hlavní část těchto činností. ZAM/ZAM - pomocná kritéria: a) pracovní doba, b) odměna. OSVČ/OSVČ - pomocná kritéria: a) obrat, b) pracovní doba, c) počet poskytnutých služeb, d) příjem.

21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 21 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS – podstatná činnost Výkon činnosti ve státě bydliště nelze považovat za podstatný, je-li jeho rozsah v rámci celkového hodnocení za použití pomocných kritérií nižší než 25% celkového výkonu činnosti.  alespoň jedno z pomocných kritérií musí být minimálně 25% Při vyplnění žádosti je nutné specifikovat procentuální poměry vykonávaných činností na území jednotlivých států. Neplatí v případech kdy: - má zaměstnanec pracovní poměr se 2 a více zaměstnavateli ve dvou nebo více ČS, - je stát bydliště pracovníka shodný se státem, ve kterém sídlí jeho zaměstnavatel, - se jedná o pracovníky v mezinárodní přepravě, kteří soustavně migrují; v takovém případě postačí vyplnění procentuálních poměrů týkajících se ČR.

22 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 22 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS – ZAM/OSVČ Dle nařízení 883/2004 již není možná příslušnost k dvojím právním předpisům osoby, která současně vykonává činnost jako zaměstnanec a OSVČ na území dvou nebo více ČS! Čl. 13(3) nařízení 883/2004 – Souběh ZAM/OSVČ osoba, která je obvykle činná jako zaměstnanec a OSVČ v různých ČS, bude podléhat právním předpisům státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Pokud jako zaměstnanec pracuje ve dvou nebo více ČS, určí se jeho PPP podle čl. 13(1) nařízení 883/2004.

23 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 23 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Administrativní postup při současném výkonu činností OSSZ v předložené žádosti ověří, došetří a posoudí: 1. Úplnost a správnost údajů - identifikace zaměstnance a zaměstnavatele, přesné uvedení místa a státu výkonu činnosti, uvedení procentuálního poměru vykonávaných činností v jednotlivých ČS, 2. Zda je zaměstnavatel v seznamu plátců pojistného a přihlásil zaměstnance k pojištění, 3. Porovná údaje s registrem pojištěnců, 4. Trvání pracovněprávního vztahu nebo SVČ po dobu současného výkonu činnosti ve dvou nebo více ČS.

24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 24 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Administrativní postup při současném výkonu činností Jestliže OSSZ při kontrole údajů v žádosti zjistí, že některý chybí nebo není uveden konkrétně či srozumitelně, což by mohlo mít za následek administrativní komplikace či nesprávné určení PPP, vyzve žadatele k doplnění chybějících či neúplných údajů. Jestliže žadatel svou nekompletní žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, bude žádost OMPV ČSSZ zamítnuta! Řádně podaná žádost je se všemi přílohami neprodleně postoupena k vyřízení na OMPV ČSSZ.

25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 25 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Administrativní postup při současném výkonu činností OMPV ČSSZ: 1) Provede šetření rozhodných skutečností a žádost posoudí. 2) V případě určení příslušnosti k českým právním předpisům vystaví potvrzení o PPP na maximálně 2 roky. 3) Určení PPP v případě současného výkonu činnosti vždy prozatímní: Určení PPP se stává konečným po uplynutí dvou měsíců, pokud jej nezpochybní zahraniční kompetentní instituce, které byla odeslána kopie potvrzení o PPP. 4) Pokud české právní předpisy nejsou v daném případě příslušné, informuje OMPV ČSSZ zahraniční instituci státu, jehož právní předpisy se použijí.

26 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 26 Výjimky z příslušnosti k právním předpisům SZ – čl. 16 ČS si mohou vzájemnou dohodou stanovit výjimky z příslušnosti k právním předpisům SZ v zájmu určitých osob nebo skupin osob  žádost se podává v ČS, jehož předpisy požaduje dotčená osoba použít  není právní nárok + nevztahuje se správní řád  nutný souhlas institucí obou ČS  max. 5 let (včetně vyslání) OSSZ – přijímá, ověřuje a eviduje žádost o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům => postupuje ji OMPV ČSSZ OMPV ČSSZ – vystavuje potvrzení o příslušnosti k českým PP (tzn. uděluje výjimku) + vydává stanovisko k žádostem o souhlas s udělením výjimky z příslušnosti k českým PP

27 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 27 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ČR má aktuálně uzavřeny bilaterální smlouvy s těmito státy: Austrálie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora (ZP), Chile, Chorvatsko (ZP), Izrael, Japonsko (ZP), Kanada, Korea, Makedonie (ZP), Québec, Srbsko (ZP), Turecko (ZP), Ukrajina (ZP), USA. Smlouvy vždy upravují určení příslušnosti k právním předpisům a oblast důchodového pojištění. Osobní rozsah smluv se většinou vztahuje na pojištěnce smluvních států. Smlouvy v oblasti určování příslušnosti vždy zakotvují základní pravidlo lex loci laboris, vyslání a výjimky.

28 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 28 Migrující pracovníci do třetích států Český zaměstnanec migruje mimo státy EU/EHP a státy, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu: § 6 z.č. 187/2006 Sb., (ZNP): -za stanovených podmínek zůstane příslušný k českým právním předpisů SZ -pokud stanovené podmínky splněny nebudou, příslušnost k právním předpisům státu výkonu činnosti.

29 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 29 Migrující pracovníci ze třetích států 1)Tzv. smluvní zaměstnanci (§ 3, písm. o), p) a § 10(5),(6) ZNP): - zaměstnanci zaměstnavatelů z nesmluvních států činní v ČR u smluvního zaměstnavatele – při splnění podmínek setrvají smluvní zaměstnanci po dobu maximálně 270- ti dnů v systému státu, na jehož území má sídlo jejich zaměstnavatel 2) Zahraniční zaměstnanci (§ 3, písm. q) a § 10(7) ZNP: -zaměstnanci z nesmluvních států činní v ČR pro zahraničního zaměstnavatele -dobrovolná účast na pojištění v ČR

30 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 30 Povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR Pokud je pracovník příslušný k českým právním předpisům, musí být zahraniční zaměstnavatel pro účely odvodů na sociální pojištění přihlášen na PSSZ pro Prahu 8, registr zahraničních zaměstnavatelů, Trojská 1997/13a, Praha 8. 1)Tiskopis „Přihláška do registru zaměstnavatelů“ 2)Tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ Obdobný postup se realizuje pro účely odvodů na zdravotní pojištění, viz příslušná zdravotní pojišťovna.

31 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 31 Děkuji za pozornost… Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ tel.: +420 257 06 28 05 e-mail: dalibor.fadrny@cssz.cz

32 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zaměstnávání zahraničních vědecko- výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 32 Otázky


Stáhnout ppt "ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům."

Podobné prezentace


Reklamy Google