Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

práva sociálního zabezpečení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "práva sociálního zabezpečení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71"— Transkript prezentace:

1 práva sociálního zabezpečení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71
Důchody, peněžité dávky v nemoci a mateřství, příslušné právní předpisy koordinace podle práva sociálního zabezpečení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a 572/71)

2 Osobní rozsah Nařízení 1408/71
zaměstnanci OSVČ studenti + jejich rodinní příslušníci nebo jejich pozůstalí + nařízení č. 859/ příslušníci třetích zemí, jejich rodinní příslušníci a pozůstalí

3 Čtyři principy koordinace
Koordinace x harmonizace Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace Aplikace právního řádu jediného státu Sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv, exportabilita dávek

4 Věcný rozsah nařízení 1408/71
dávky v nemoci a mateřství dávky v invaliditě dávky ve stáří dávky pozůstalým dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání pohřebné dávky v nezaměstnanosti rodinné dávky

5 kompetentní instituce instituce místa bydliště a místa pobytu
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Evropská unie ČSSZ po vstupu ČR do EU aplikuje nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 a vykonává funkce jako: kompetentní instituce instituce místa bydliště a místa pobytu styčný orgán instituce určený pro provádění konkrétních ustanovení nařízení Pro následující oblasti: důchody peněžité dávky v nemoci a mateřství peněžité dávky vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání (poskytované z nemocenského pojištění) příslušnost k právním předpisům

6 Důchody v EU Započítávají se všechny doby pojištění/zaměstnání/bydlení, které pojištěnec získá v průběhu svého života Každý stát započítává vlastní doby podle vlastních pravidel, doby získané v jiných státech podle toho, jak jsou mu sděleny (E205) Postačí uplatnit žádost pouze v jednom z členských států Komunikace mezi státy probíhá prostřednictvím evropských formulářů řady E-200 Nárok, druh důchodu, výše důchodu, výplata etc. se řídí pouze vnitrostátními pravidly členských států Pravidla pro převody dob, doby kratší 1 roku, zápočet dob pojištění druhých států etc. Týká se pouze důchodů ze zákonných pojistných soustav (čl. 4 nařízení 1408), nikoli dávek z komerčního důchodového pojištění

7 Uplatnění žádosti o důchod
zásada: žádost o důchod uplatněná v jednom členském státě, se považuje za žádost o obdobnou dávku ve všech členských státech, kde byl žadatel rovněž důchodově pojištěn avšak možnost požádat o odklad přiznání starobního důchodu v zásadě se žádost podává u instituce státu, kde žadatel bydlí (pokud zde byl pojištěn), nebo státu, kde byl naposledy pojištěn funkce tzv. prošetřující instituce V ČR žádost o důchod se uplatní u místně příslušné OSSZ/PSSZ žadatel uvede, že byl pojištěn v některém členském státě EU OSSZ/PSSZ se žadatelem sepíše příslušné přílohy a formuláře nezbytné pro uplatnění žádosti vůči jinému členskému státu ČSSZ odešle příslušné E-formuláře kompetentním institucím v daném čl. státě

8 Postup při uplatnění žádosti o důchod
Dávky důchodového pojištění Postup při uplatnění žádosti o důchod klient ČSSZ - ústředí výplata zpracování žádosti, výpočet, rozhodnutí OSSZ uplatnění žádosti Žadatel o důchod s bydlištěm v jiném členském státě uplatňuje svoji žádost o důchod prostřednictvím zahraniční instituce přímo na ústředí ČSSZ, nikoliv na OSSZ.

9 Výplaty důchodů v rámci EU
Čl. 10 nařízení 1408 (princip zachování nabytých práv – export dávek) Způsoby výplaty důchodů (čl. 53 až 59 nařízení 574/72 a jeho Příloha 6): Na adresu v jiném členském státě EU (čtvrtletně zpětně, 1x ročně Potvrzení o žití; výjimka Bulharsko – 4x ročně) Na účet v členském státě EU nebo v ČR (frekvenci zasílání Potvrzení o žití určuje příjemce) Výplata zpětně Odchylky u frekvence výplaty Slovensko (pouze bankovní účty příjemců) Polsko (pouze mezinárodní poštovní poukázka)

10 Výpočet důchodů - čl. 46 Kompetentní instituce vypočte dávku:
A. Pouze podle ustanovení předpisů, které sama provádí (pokud tím pojištěnec získá nárok na dávku) - národní (solo) důchod B. Poměrný výpočet dle dob pojištění (pokud by pouze podle národních předpisů nárok nevznikl)- dílčí (poměrný, pro-rata důchod) Výpočet dílčího důchodu: 1.Výpočet teoretické výše dávky (článek 46 odst. 2 písmeno a)  částka, kterou by osoba získala, kdyby celkovou dobu pojištění splnila v příslušném členském státě 2. Stanovení skutečné výše dávky (článek 46 odst. 2 písmeno b) Skutečná výše dávky = Teoretická výše dávky X doba pojištění v čl. státě celková doba pojištění ve všech čl. státech  Výplata vyššího důchodu (článek 46 odst. 3)

11 Příklad výpočtu důchodu dle čl. 48 – doba kratší 1 roku
Žadatel o důchod byl pojištěn: 10 měsíců v ČR 15 let v Rakousku (= 180 měsíců) 5 let v Itálii (= 60 měsíců)  V ČR nevznikne nárok na starobní důchod  Rakousko a Itálie stanoví teoretickou výši dávky (TV) za celkovou dobu pojištění měsíců ( )  Výpočet dílčího důchodu v Rakousku = TV x 180 měs. 240 měs.  Výpočet dílčího důchodu v Itálii = TV x 60 měsíců 240 měsíců

12 Peněžité dávky v nemoci a mateřství v EU
Nárok, druh a výše dávky se posuzují podle pravidel kompetentního státu (v ČR: nemocenské, peněžitá podpora v nemoci a mateřství, příspěvek na ošetřování člena rodiny) Výplata dávky se provádí podle pravidel kompetentního státu Zdravotní stav posuzuje instituce místa bydliště/pobytu podle svých pravidel a vystavuje příslušný doklad Kompetentní instituce si může dožádat vyšetření, kontrolu zdravotního stavu od instituce místa bydliště/pobytu Započítávají se i cizí doby pojištění, pokud by nestačily pro vznik nároku doby pojištění „vlastní“ (formulář E 104) Pro nárok na dávku se používají formuláře E 115 až E 119

13 Postup při uplatnění žádosti o dávku nemocenského pojištění
Peněžité dávky v nemoci a mateřství Postup při uplatnění žádosti o dávku nemocenského pojištění OSSZ OSSZ výplata zpracování žádosti, výpočet klient zahraniční instituce uplatnění žádosti 4. Evropské kolokvium Berlín,

14 Příslušnost k právním předpisům v EU : čl. 13 – 17 nařízení 1408
migrující osoba podléhá v jistém okamžiku právním předpisům o sociálním a zdravotním pojištění jen jednoho čl. státu (čl. 13(1) nařízení 1408 nerozhoduje státní příslušnost osoby Základní pravidlo státu výkonu činnosti Další pravidla pro určení příslušných právních předpisů: Určité sociální situace Určité kategorie osob (úředníci, vojáci, námořníci) Výjimky vystavování osvědčení: formulář E 101

15 Pravidlo státu výkonu činnosti
Pokud osoba pracuje nebo vykonává činnost pouze na území jednoho státu - Zaměstnanec podléhá právním předpisů toho členského státu, na jehož území pracuje, bez ohledu na to, kde bydlí nebo kde má sídlo jeho zaměstnavatel (čl. 13(2)(a) nařízení 1408) - OSVČ podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává činnost, bez ohledu na to, kde bydlí (čl. 13(2)(b) nařízení 1408) Formulář E101 se nevystavuje.

16 Vysílání Článek 14(1) Nařízení 1408/71 - zaměstnanci
Článek 14a(1) Nařízení 1408/71 - OSVČ Nejčastější výjimka z pravidla státu výkonu činnosti Jsou-li splněny podmínky stanovené nařízením 1408 a Rozhodnutím Administrativní komise č. 181, osoba nepodléhá právním předpisům státu, ve kterém vykonává práci / činnost, ale je nadále kryta právními předpisy členského státu, ze kterého byla vyslána. - Zaměstnance vysílá jeho zaměstnavatel OSVČ se vysílá sama Status OSVČ/zaměstnance se posuzuje podle pravidel vysílajícího státu Směrnice o vysílání zaměstnanců 96/71 Vyslaný pracovník se prokazuje formulářem E101 příp. E102

17 Podmínky vyslání: zaměstnanec nebo OSVČ je krytý nařízením 1408
pojištění ve vysílajícím státě (obvykle 1 měsíc předem) doba vyslání max. 12 měsíců + možnost prodloužení (max. 12 měsíců) vztah mezi vyslaným zaměstnancem a vysílajícím podnikem (tzv. organická vazba) činnost vysílajícího podniku ve vysílajícím státě zaměstnanec nebyl vyslán, aby nahradil jiného vyslaného zaměstnance, který dovršil dobu svého vyslání 7) OSVČ musí doložit, že má v zahraničí zajištěnu činnost

18 Souběžný výkon práce ve dvou nebo více členských státech
Příslušnost k právním předpisům zaměstnance vykonávajícího práci na území dvou nebo více čl. států se řídí: 1) bydlištěm zaměstnance - čl. 14(2)(b)(i) nařízení 1408 pokud vykonává práci částečně ve státě, na jehož území bydlí pracuje pro několik (různých) zaměstnavatelů, kteří zaregistrovali své ústředí nebo místo podnikání na území jiných čl. států (než je bydliště zaměstnance) 2) sídlem zaměstnavatele - čl. 14 (2)(b)(ii) nařízení 1408 pracuje pro jednoho zaměstnavatele na území dvou nebo více čl. států, přičemž v žádném z těchto států nebydlí E 101 vystaví stát, jehož právní předpisy jsou příslušné

19 Souběžný výkon samostatné výdělečné činnosti ve dvou nebo více členských státech
Příslušnost k právním předpisům osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více čl. států se podle článku 14a(2) nařízení 1408 řídí: 1) bydlištěm OSVČ pokud vykonává svou činnost částečně na území státu, ve kterém bydlí 2) místem, kde vykonává svou hlavní činnost jestliže na území státu, ve kterém bydlí, nevykonává žádnou činnost E 101 vystaví stát, jehož právní předpisy jsou příslušné

20 Souběžný výkon práce v jednom čl
Souběžný výkon práce v jednom čl. státě a samostatné výdělečné činnosti v jiném čl. státě Osoba pracuje na území jednoho čl. státu jako zaměstnanec a současně je na území jiného členského státu OSVČ - článek 14c nařízení 1408 případ uveden v Příloze VII nařízení 1408 osoba podléhá právním předpisům dvou členských států současně E101 se nevystavuje jinak - osoba podléhá pouze právním předpisům státu, ve kterém pracuje v placeném zaměstnání Vystavuje se formulář E 101

21 Článek 17 nařízení 1408/71 umožňuje, aby si členské státy dohodly výjimku z ustanovení článků Nařízení 1408/71 (o příslušnosti k právním předpisům) v zájmu některých kategorií osob nebo některých osob společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele, resp. žádost OSVČ, obrací se na instituci toho státu, jehož právním předpisům chce podléhat nutný souhlas obou členských států musí být v zájmu dané osoby na výjimku není právní nárok dohodnutá výjimka platí jednotně pro nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění doba, na kterou se výjimka poskytuje - 5 let (maximálně) stát, jehož právním předpisům bude osoba podléhat, vystaví E 101

22 E-formuláře E 101 - Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům
žádost na OSSZ/PSSZ  vystaví OSSZ/PSSZ nebo ČSSZ (referát vysílání pracovníků) V případě výjimky z cizích právních předpisů: nutno žádat na ČSSZ z českých právních předpisů: nutno žádat u cizí instituce E Prodloužení doby vyslání zaměstnance nebo činnosti OSVČ zaměstnavatel /OSVČ předvyplní potvrdí instituce ve státě, kam byl pracovník vyslán (v ČR - ČSSZ) zpět žadateli + instituci ve vysílajícím státě

23 V roce 2006 vystaveno E101: Příslušnost k právním předpisům
na vyslání na souběh činnosti na výjimku klient OSSZ ČSSZ - ústředí uplatnění žádosti ověření údajů, došetření, vystavení formuláře E101: Vysílání mezinárodní přeprava vystavení formuláře E101: Všechny ostatní případy výjimky 4. Evropské kolokvium Berlín,

24 Další informace naleznete na www.cssz.cz, sekce Evropská unie.
Děkuji za pozornost. Další informace naleznete na sekce Evropská unie.


Stáhnout ppt "práva sociálního zabezpečení EU (nařízení Rady (EHS) č. 1408/71"

Podobné prezentace


Reklamy Google