Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 20.10.2008 VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 20.10.2008 VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ."— Transkript prezentace:

1 1 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 20.10.2008 VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

2 2 1. Úvod 2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 3.Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 - vyslání zaměstnance, OSVČ, státního úředníka - souběžná pracovní činnost na území více členských států - výjimka z příslušnosti k právním předpisům – čl. 17 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Struktura přednášky:

3 3 4. Vysílání podle bilaterálních smluv 5.Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 6.Formulář E 102 – prodloužení vyslání 7.Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci podléhají cizím právním předpisům Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení

4 4 4. Základní prameny Nařízení Rady (EHS) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady (EHS) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Nařízení Rady (EHS) 859/2003, kterým se rozšiřuje používání ustanovení Nařízení 1408/71 a 574/72 na občany třetích zemí Rozhodnutí Administrativní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 181/2000 + jednotlivé bilaterální smlouvy uzavřené ČR Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Úvod

5 5 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU v oblasti SZ nedochází k harmonizaci národních systémů, ale k jejich koordinaci - různorodost národních systémů - odlišné institucionální uspořádání - respektování demografického vývoje populace... Koordinační nařízení - aplikují se přímo, nevyžadují inkorporaci do vnitrostátního práva - ustanovení mezinárodních smluv a národního práva jsou prováděna v rozsahu, který neodporuje Nařízení Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

6 6 Příslušnost k právním předpisům - migrace osob za prací do jiných států - stanovení právních předpisů kterého státu migrující pracovník podléhá - čl. 13.1 Nařízení – migrující osoba podléhá právním předpisům o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění jen jednoho členského státu - Na určení PPP nemá vliv: - státní příslušnost osoby; místo výplaty mzdy; měna, ve které je mzda vyplácena; místo, kde jsou odváděny daně,… - oblast daňová a pracovněprávní není koordinačními nařízeními upravena Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

7 7 Příslušnost k právním předpisům - stanovení příslušných právních předpisů dle Nařízení Rady 1408/71 se týká: ۰ dávky v nemoci a mateřství ۰ dávky v invaliditě ۰ dávky ve stáří ۰ dávky pozůstalým ۰ dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání ۰ pohřebné ۰ dávky v nezaměstnanosti ۰ rodinné dávky Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

8 8 Příslušnost k právním předpisům Určenou PPP potvrzuje vystavený formulář: ! Formulář/potvrzení vystavuje stát, jehož právní předpisy jsou příslušné ! - PPP v článcích 13 – 17 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 - formuláře k PPP: E 101 E 102 bilaterální smlouvy – bilaterální formuláře / potvrzení Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení - Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU

9 9 Formulář E 101/CZ

10 10 Bilaterální formulář CZ/HR 101 – dle Smlouvy s Chorvatskem

11 11 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení

12 12 ČR po vstupu do EU aplikuje Nařízení Rady (EHS) 1408/71 vůči 30 státům: Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 1) „staré“ členské státy EU NěmeckoFrancieBelgieNizozemí LucemburskoItálieIrskoVelká Británie DánskoŘeckoŠpanělskoPortugalsko FinskoRakouskoŠvédsko 2) a) „nové“ členské státy EU (od 1.5.2004) PolskoMaďarskoSlovenskoSlovinsko LitvaLotyšskoEstonskoMalta Kypr b) „nové“ členské státy EU (od 1.1.2007) BulharskoRumunsko 3) země Evropského společenství volného obchodu (ESVO) NorskoIslandLichtenštejnsko + Švýcarsko (od 1.4.2006)

13 13 1.Základní pravidlo - pravidlo místa výkonu práce/činnosti formulář E 101 se nevystavuje 2.Hlavní odchylky od základního pravidla - Vysílání zaměstnanců - 14.1.a - Vysílání OSVČ - 14a.1.a - Vysílání státních úředníků - 13.2.d 3.Další odchylky od základního pravidla Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71:

14 14 AD 1) Základní pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům - ZAMĚSTNANCI Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Základním pravidlo = pravidlo místa výkonu práce čl. 13.2.a Nařízení – osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území pracuje, i když bydlí na území jiného členského státu nebo když registrované ústředí nebo místo podnikání instituce, podniku nebo osoby, které ji zaměstnávají, je na území jiného členského státu. Např. Čech ukončil pracovní poměr v ČR a odjel do Německa vykonávat práci, tam také uzavřel nový pracovní poměr. Práci vykonává pouze na území Německa. Bude podléhat německým právním předpisům.

15 15 AD 1) Základní pravidlo pro určování příslušnosti k právním předpisům - OSVČ Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Základním pravidlo = pravidlo místa výkonu činnosti čl. 13.2.b Nařízení – osoba samostatně výdělečně činná podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává svou samostatnou výdělečnou činnost, i když bydlí na území jiného členského státu. Např. Instruktor lyžování, který dosud působil v ČR jako OSVČ se rozhodne ukončit v ČR veškeré své aktivity a odjede učit lyžování do Francie. Činnost bude vykonávat pouze na území Francie. Bude podléhat francouzským právním předpisům.

16 16 AD 2) Hlavní odchylky od základního pravidla Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 A. Vysílání zaměstnanců - čl. 14.1.a Nařízení B. Vysílání OSVČ - čl. 14a 1.a Nařízení C. Vysílání státních úředníků - čl. 13.2.d Nařízení Pozn.: Status zaměstnance/OSVČ se posuzuje podle pravidel vysílajícího státu.

17 17 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl. 14.1.a Nařízení Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Osoba, která normálně vykonává práci na území prvního členského státu, a která je dočasně vyslána na území druhého členského státu, aby tam provedla práci, podléhá za splnění určitých podmínek právním předpisům prvního členského státu. Podmínky vyslání zaměstnanců stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 1) osoba normálně pracuje pro podnik na území členského státu 2) osoba dočasně vykonává pro svého zaměstnavatele práci v jiném členském státě 3) očekávané trvání práce nepřevyšuje 12 měsíců 4) osoba není vyslána, aby nahradila jinou osobu, která dovršila dobu svého vyslání

18 18 AD 2A.) Vysílání zaměstnanců - čl. 14.1.a Nařízení Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 1) statut zaměstnance 2) doba vyslání nesmí převýšit 12 měsíců 3) účast vysílaného zaměstnance na pojištění ve vysílajícím státě 4) vztah mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem = organická vazba (zaměstnanec normálně pracuje pro vysílající podnik, v zahraničí vykonává práci pro vysílající podnik, pracovní poměr k zaměstnavateli trvá po celou dobu vyslání, je odměňován vysílajícím podnikem, odpovědnost za jeho práci nese vysílající podnik apod.) 5) činnost vysílajícího podniku ve vysílajícím státě 6) náhrada za jiného pracovníka, který dovršil dobu vyslání Podmínky vyslání dle čl. 14.1.a stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 a Rozhodnutím Administrativní komise č. 181/2000:

19 19 AD 2B.) Vysílání OSVČ - čl. 14a 1.a Nařízení Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Osoba, která je normálně samostatně výdělečně činná na území členského státu a dočasně vykonává činnost na území jiného členského státu, podléhá za splnění určitých podmínek právním předpisům prvního členského státu. OSVČ vysílá sama sebe. Podmínky vyslání OSVČ stanovené Nařízením Rady (EHS) 1408/71 1) osoba je normálně samostatně výdělečně činná na území členského státu 2) osoba dočasně vykonává činnost v jiném členském státě 3) očekávané trvání práce nepřevyšuje 12 měsíců

20 20 AD 2C.) Vysílání státních úředníků - čl. 13.2.d Nař. Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Státní úředníci a osoby za takové považované podléhají právním předpisům členského státu, kterým podléhá úřad, který je zaměstnává.

21 21 AD 3) Další odchylky od základního pravidla Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 13.2.c Nařízení - Osoby zaměstnané na palubě lodi čl. 13.2.e Nařízení - Osoby odvedené nebo znovu povolané do služby v ozbrojených silách nebo do náhradní civilní služby čl. 13.2.f Nařízení - Osoby, které přestanou podléhat právním předpisům členského státu, aniž se na ně začnou vztahovat právní předpisy jiného členského státu čl. 14.2.a Nařízení - Zaměstnanci v mezinárodní přepravě čl. 14.2.b Nařízení - SOUBĚH ZAM/ZAM (kromě mezinárodní přepravy) čl. 14a 2,3. Nařízení - SOUBĚH OSVČ/OSVČ čl. 14c písm. (a) N.- SOUBĚH ZAM/OSVČ čl. 14c písm. (b) N.- SOUBĚH ZAM/OSVČ čl. 16 Nařízení - Osoby zaměstnané na diplomatických misích a konzulárních úřadech a pomocný personál Evropských společenství čl. 17 Nařízení - Výjimka z příslušnosti k právním předpisům

22 22 A) zaměstnanec bydlí na území jednoho členského státu a vykonává práci na území tohoto členského státu a současně i na území jiného členského státu – bydliště osoby B) zaměstnanec pracuje pro několik různých podniků nebo zaměstnavatelů, kteří zaregistrovali své ústředí nebo místo podnikání na území jiných členských států, než je bydliště osoby – bydliště osoby C) zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele, práci vykonává na území dvou nebo více členských států, ale v žádném z těchto států nebydlí – registrované ústředí nebo místo podnikání zaměstnavatele D) zaměstnanec pracuje v podniku, který má sídlo na území jednoho členského státu a který působí na obou stranách společné hranice (podnik protíná státní hranice), přičemž svou práci vykonává na území jiného členského státu, než je sídlo podniku - registrované ústředí nebo místo podnikání zaměstnavatele Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14.2.b Nařízení – SOUBĚH ZAM/ZAM

23 23 = zvláštní kategorie zaměstnanců vykonávajících činnost souběžně ve více členských státech – členové cestujícího personálu: - řidiči v nákladní a osobní dopravě, strojvůdci, posádka vlaku, piloti, posádka letadel a posádka plavidel vnitrozemské dopravy(ne námořníci) - zaměstnanec obecně podléhá právním předpisům toho členského státu, na jehož území zaměstnavatel zaregistroval své ústředí nebo místo podnikání Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14.2.a Nařízení – ZAMĚSTNANCI V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ

24 24 A) OSVČ bydlí na území jednoho členského státu a vykonává SVČ na území tohoto členského státu a současně i na území jiného členského státu – bydliště OSVČ B) OSVČ vykonává činnost na území dvou nebo více států, přičemž ani v jednom z těchto států nebydlí – hlavní činnost OSVČ C) OSVČ vykonává SVČ v podniku, který má sídlo na území jednoho členského státu a který působí na obou stranách společné hranice (podnik protíná státní hranice), - registrované ústředí nebo místo podnikání podniku Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14a 2, 3 Nařízení – SOUBĚH OSVČ/OSVČ

25 25 - souběh ZAM v jednom členském státě a SVČ v druhém členském státě, které jsou obsaženy v Příloze VII Nařízení - osoba podléhá současně právním předpisům dvou členských států osobě, která podléhá právním předpisům obou států, se formulář E 101 nevystavuje. - ČR je zařazena v Příloze VII pokud osoba vykonává SVČ v ČR a ZAM v kterémkoli jiném členském státě dvojí právní předpisy Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(b) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ

26 26 Dále bude k aplikaci dvojích právních předpisů docházet v případech, kdy: daná osoba bude zaměstnána v ČR a současně bude OSVČ: v Belgii, v Dánsku (s bydlištěm v Dánsku), v Estonsku (s bydlištěm v Estonsku), v Řecku (pouze s ohledem na důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných), ve Španělsku (s bydlištěm ve Španělsku), ve Francii, v Itálii, na Kypru (s bydlištěm na Kypru), na Maltě, činná v zemědělství v Německu, v Portugalsku, ve Finsku (s bydlištěm ve Finsku), na Slovensku, ve Švédsku (s bydlištěm ve Švédsku), v Bulharsku, v Rumunsku. Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(b) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ

27 27 - Pokud se na souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nevztahuje Příloha VII, aplikuje se základní pravidlo, které stanoví, že dotyčná osoba podléhá právním předpisům členského státu, ve kterém pracuje v placeném zaměstnání. - Placené zaměstnání má tedy přednost před samostatnou výdělečnou činností. - příslušnost k právním předpisům se potvrdí formulářem E 101 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(a) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ

28 28 Konkrétně se na osobu vztahují pouze právní předpisy ČR, když: daná osoba je zaměstnána v ČR a OSVČ: ۰ v Dánsku (a nebydlí v Dánsku)۰ v Estonsku (a nebydlí v Estonsku) ۰ ve Finsku (a nebydlí ve Finsku)۰ na Islandu ۰ v Irsku۰ na Kypru (a nebydlí na Kypru) ۰ v Lichtenštejnsku ۰ v Litvě ۰ v Lotyšsku۰ v Lucembursku ۰ v Maďarsku۰ v Německu (a není činná v zemědělství) ۰ v Nizozemí۰ v Norsku ۰ v Polsku۰ v Rakousku, ۰ ve Slovinsku۰ ve Španělsku (a nebydlí ve Španělsku) ۰ ve Švédsku (a nebydlí ۰ ve Velké Británii ve Švédsku)۰ ve Švýcarsku Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 14c písm.(a) Nařízení – SOUBĚH ZAM/OSVČ

29 29 Upozornění Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 Je nutné rozlišovat mezi vysláním a souběžnou činností: - vyslání - dočasná práce na území druhého členského státu - na území ČR přitom nevykonává žádnou práci - dlouhodobější charakter - souběh- opakovaná a pravidelná práce ve více členských státech - práce v různých zemích se střídá - práce v jedné zemi nemá dlouhodobý charakter

30 30 čl. 17 Nařízení umožňuje, aby si členské státy dohodly výjimku z ustanovení článků 13 - 16 Nařízení (tj. v rámci určování příslušnosti k právním předpisům) v zájmu některých kategorií osob nebo některých osob - společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele, resp. žádost OSVČ - obrací se na instituci toho státu, jehož právním předpisům chce podléhat - nutný souhlas obou členských států - musí být v zájmu dané osoby - na udělení výjimky není právní nárok - doba, na kterou se výjimka poskytuje – max. 5 let - stát, jehož právním předpisům bude osoba podléhat, vystaví E 101 - dohodnutá výjimka platí jednotně pro nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení podle Nařízení Rady (EHS) 1408/71 čl. 17 Nařízení – VÝJIMKA Z PŘÍSLUŠNOSTI K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM

31 31 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení uzavřených ČR Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Vysílání podle bilaterálních smluv

32 32 Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Vysílání podle bilaterálních smluv Smlouvy uzavřené s členskými státy EU - Francie, Německo, Rakousko, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Kypr, Litva, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko - mezinárodní smlouvy se aplikují/aplikovaly na vyslání, která proběhla PŘED vstupem ČR do EU - Nařízení Rady (EHS) 1408/71 nahradilo od 1.5.2004 mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s členskými státy EU. - smlouvy neztratily svou platnost, nejsou však aplikovány v případech konkurence s Nařízením. * pozn. Švýcarsko Smlouvy uzavřené s nečlenskými státy EU - Bosna a Hercegovina, Chile, Chorvatsko, Izrael, Kanada, Makedonie, Quebek, Rusko, Srbsko, Černá Hora, Turecko, Ukrajina, USA - zůstávají nadále v platnosti v celém svém rozsahu

33 33 Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení: Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení Právní následky určení příslušnosti k právním předpisům Formulář E 101 Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům Bilaterální formulář - osvědčují, že jmenovaná osoba po uvedenou dobu vyslání podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení (a zdravotního pojištění) toho státu, který formulář vystavil - osoba bude platit pojistné na SZ a ZP podle právních předpisů a do systému určeného státu – upozornění: některé bilat. smlouvy se nevztahují na ZP, jiné se př. vztahují pouze na důchody)

34 34 Prodloužení vyslání uskutečněného dle čl.14.1.a a čl. 14a.1.a - vystavení formuláře E 102 v souladu s čl. 14.1.b a 14a.1.b čl. 14.1.b Nařízení – FORMULÁŘ E 102 prodloužení vyslání zaměstnance Pokud se práce, k jejímuž výkonu byl zaměstnanec vyslán dle čl. 14.1.a, vzhledem k nepředvídaným okolnostem prodlouží nad původně předpokládanou dobu a vyslání má trvat déle než dvanáct měsíců, umožňuje článek 14(1)(b) Nařízení prodloužení doby vyslání až do dokončení této práce, maximálně však o dvanáct měsíců. Vyslaná osoba nadále podléhá právním předpisům vysílajícího státu. Podmínky: a)doba vyslání je prodloužena maximálně o dalších dvanáct měsíců b)žádost o prodloužení doby vyslání je podána před skončením původní 12-ti měsíční doby vyslání c) stát, na jehož území je zaměstnanec vyslán, k tomu dá souhlas. * Obdobně čl. 14a.1.b prodloužení vyslání OSVČ uskutečněného dle 14a.1.a

35 35 Prodloužení vyslání uskutečněného dle čl.14.1.a a čl. 14a.1.a - vystavení formuláře E 102 v souladu s čl. 14.1.b a 14a.1.b Uplatnění žádosti o prodloužení doby vyslání -Žádá se formulářem E 102 -Zaměstnavatel nebo OSVČ vyplní část A formuláře E 102 a zašle jej instituci určené příslušným úřadem přijímajícího členského státu, a to ve čtyřech vyhotoveních, a současného rovněž doloží kopii formuláře E 101, který byl žadateli příslušnou zahraniční institucí vystaven v souladu s ustanovením článku 14(1)(a) nebo 14a(1)(a). -Instituce přijímajícího členského státu pak vyplní část B a v bodě 7 formuláře vyjádří souhlas, popř. nesouhlas s prodloužením doby vyslání, poté formuláře rozešle -Pokud instituce v přijímajícím členském státě s prodloužením doby vyslání nesouhlasí, doba vyslání nebude prodloužena a na dotčenou osobu se budou vztahovat právní předpisy přijímajícího státu

36 36 Formulář E 102/SK

37 37 Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci podléhají cizím právním předpisům o soc. zabezpečení Základní situace: 1. Zaměstnanec české organizace vykonává práci trvale mimo území ČR - formulář se nevystavuje; prokazuje se zejména pracovní smlouvou 2. Zaměstnanec byl do ČR vyslán z jiného členského státu na max. 12 měsíců (pozn. – bilat. smlouvy i 24 / 36 / 60 měsíců) 3. Zaměstnanec vykonává práci v ČR a současně v jiném členském státě / státech a bydliště má mimo území ČR - oznamovací povinnost 4. Zaměstnanec pracující v ČR má udělenu výjimku dle čl. 17 Nařízení

38 38 Informace pro české zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci podléhají cizím právním předpisům o soc. zabezpečení Důsledky: Pojistné se odvádí z celého započitatelného příjmu ze všech pojištěných zaměstnání do systému pouze jednoho státu: toho, jehož právní předpisy jsou příslušné = stát, jehož instituce formulář vystavila nebo kde zaměstnanec pracuje v případě bodu 1. -> zaměstnavatel i zaměstnanec se v oblasti sociálního zabezpečení řídí pr. předpisy pouze tohoto státu, nikoli českými pr. předpisy. X daňové a pracovněprávní předpisy ! Povinnosti zaměstnavatele (registrace organizace, přihlášky/odhlášky zaměstnance k pojištění, výpočtu a odvodu pojistného) - nutné, aby se český zaměstnavatel obrátil na příslušnou zahraniční instituci sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje pouze kontakt na zahraniční instituce - zvláštní evidence

39 39 Děkuji za pozornost  Určování příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení


Stáhnout ppt "1 Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 20.10.2008 VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google