Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně"— Transkript prezentace:

1 Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně
Mgr. Radka Trchová Reinsurance actuary Allianz Elementar, Austria

2 Agenda Funkce zajištění Zajistná politika cedenta Rizikový kapitál
EVA – Economic Value Added Reinsurance EVA Modelování rizikového kapitálu a vlivu zajištění na rizikový kapitál a EVA Problémy

3 Organizační struktura oddělení zajištění v Allianz Elementar
Úkoly zajistného aktuára: simulace vlivu zajištění na rizikový kapitál (riziko pojistného) porovnání zajistných programů z hlediska ceny a kapitálu příprava dat pro výpočet úvěrového rizika ze zajištění model pro výpočet IAS netto rezerv modelování NatCat rizika

4 Funkce zajištění Mikroekonomická funkce Makroekonomická funkce
Přenos rizika na zajistitele Financování rizika Další služby zajistitele Makroekonomická funkce Jakožto pojištění Vlastní funkce zajištění

5 Pojistně technická rizika
jestli, kdy, jak vysoká škoda vznikne odhady škodní frekvence, výší škod Náhodné riziko - skutečné škody neodpovídají odhadu Riziko omylu - riziko chyby v odhadu Riziko změny odhad budoucnosti na základě dat z minulosti škodní průběh se během času mění

6 1. Přenos rizika na zajistitele
Nová rizika v portfoliu  nedostatek dat  riziko omylu Mnoho stejných rizik v portfoliu  klesá náhodné riziko, roste riziko omylu a změny Jednotlivá vysoká rizika  obzvláště vysoké náhodné riziko (nehomogení portfolio) Různé formy zajištění ovlivňují různé typy rizika Proporcionální zajištění – zajistitel se podílí na riziku omylu a změny Neproporcionální zajištění – snižuje náhodné riziko

7 2. Financování rizika Upisovací kapacita Náhrada vlastního kapitálu
Týká se předpisů solventnosti Zajištění zohledněno při výpočtu solventnosti Snižuje potřebu vlastního kapitálu Spojitost bilance Má stabilizační vliv na bilanci Především formy zajištění, kde se zajistitel podílí na vysokých či kumulaci menších škod Důležité především pro akcionáře, ratingové agentury, pojištěné, potencionální vkladatele

8 3. Služby zajistitele Zkušenost, know-how, přehled o typech rizika a produktech na trhu, kontakty Lepší statistiky, zejména u vysokých rizik Některé služby od zajistitele lepší, levnější, eficientnější než z vlastních zdrojů (added value) Nejčastější služby Školení zaměstnanců Analýza portfolia, instrumenty na analýzu portfolia, tvorba zajistného programu Regulace škod Často je podmínkou uzavření zajištění

9 Makroekonomická funkce
Jakožto pojištění Možnost pro soukromé osoby a podnikatele podstupovat rizika, která samy nejsou schopny nést  prostor pro inovaci a hospodářský vývoj Alokace nákladů – riziko je ohodnoceno, náklady spojené s určitým rozhodnutím jsou neseny rozhodující se osobou Vlastní funkce Celosvětová diverzifikace – umožňuje pojistit rizika lokálně nepojistitelná, především přírodní katastrofy Eficientnější nasazení kapitálu

10 Zajistná politika cedenta Objektivní faktory
Výše vlastního kapitálu, upisovací kapacita Dáno předpisy solventnosti - zajištění jako náhrada vlastního kapitálu Obchodní odvětví, ve kterém se cedent pohybuje Různá odvětví mají různou potřebu zajištění Nová odvětví maní vyšší potřebu zajištění, proporcionální zajištění snižuje riziko omylu Složení portfolia Diverzifikované portfolio vs nediverzifikované Typy rizik, které přebírá Obchodní politika cedenta Vztah ke klientům nutí cedenta přebírat i rizika, která nechce nést Paleta služeb, které cedent potřebuje

11 Zajistná politika cedenta Subjektivní faktory
Ochota nést riziko Ochota ohrozit vlastní kapitál v bilanci Řízení bilance Zajištěním lze ovlivňovat výkyvy v bilanci Riziko nejze eliminovat úplně – podíl na rizicích vlastního portfolia je ochranou pro zajistitele Centrální vs lokální odpovědnost Při decentrální odpovědnosti tendence k větší poptávce po zajištění, diverzifikace není zohledněna Decentrálně jsou konkrétní potřeby zajištění v org. Jednotkách lépe zohledněny, decentrálně je zajistný program lépe strukturován Kvalita zajistitele (kapitálové vybavení, rating,...) Kontinuita, obchodní vztah k zajistiteli

12 Economic Value Added Cíl: zvyšovat hodnotu podniku
Hodnota podniku je měřena akciovým kurzem Optimální interní ukazatel by měl mít úzký vztah k výnosu akcie Pro EVA je tento vztah empiricky prokázán  EVA se stala centrálním řídícím ukazatelem skupiny Allianz

13 EVA = Capital x ( RoE - CoC)
Co je Economic Value Added EVA = Capital x ( RoE - CoC) Capital = Rizikový kapitál (přesněji Assigned Capital) RoE = Return on Equity = Normalizovaný výsledek / Rizikový kapitál CoC = Cost of Capital (in %) = Minimální požadovaná míra výnosu EVA měří výnos, který je podnikem generován nad rámec (z pohledu akcionářů) minimální požadované výše V případě nedosažení minimálního výnosu investují akcionáři své finanční prostředky jinde

14 Základní idea: Ukazatel EVA spojuje pojem cíle výnosu a růstu Princip
Růst EVA dosažen růstem Princip RoE / CoC Zvýšený RoE EVA1 > 0 RoE EVA > 0 Ergebnis EVA2 > 0 CoC Objem obchodu Dosavadní kapitál Budoucí investice

15 Základní idea: Žádný růst dokud je EVA nižší než Cost of Capital!
Další ztráta hodnoty Princip RoE / CoC EVA1 > 0 zvýšený RoE CoC EVA < 0 EVA2 < 0 Budoucí investice RoE Objem obchodu Dosavadní kapitál

16 EVA = Capital x ( RoE - CoC)
Komponenty EVA - Rizikový kapitál EVA = Capital x ( RoE - CoC) Rizikový kapitál je definován jako k činnosti potřebný kapitál při zohlednění obchodně-specifických rizik podniku Od roku 2004 výpočet rizikového kapitálu pomocí interního modelu Kapitál rozdělen do následujících kategorií: Investiční riziko Úvěrové riziko ze zajištění Riziko rezerv Riziko pojistného Ostatní rizika (operační riziko)

17 Rizikový kapitál Rizikový kapitál Stř. hodnota Kvantil 99.93%

18 EVA = Capital x ( RoE - CoC)
Komponenty EVA - Return on Equity EVA = Capital x ( RoE - CoC) Normalizovaný zisk po zdanění ROE = Rizikový kapitál Normalizovaný zisk se určí pomocí transformace HB1-výsledku (lokální účetní předpisy) přes IAS k UOP (Underlying Operating Performance) dle pravidel definovaných ve skupině Allianz. Krok HB1 IAS Odečtení tichých rezerv (‚best estimate‘ odhady) Ohodnocení pomocí tržních cen Krok IAS UOP Úročení škodních rezerv Normalizace kapitálových výnosů Excess Capital Charge

19 EVA = Capital x ( RoE - CoC)
Komponenty EVA - Cost of Capital EVA = Capital x ( RoE - CoC) Cena kapitálu (CoC) je cena příležitosti investorů Odpovídá výnosu, který ze dosáhnout na kapitálovém trhu investicemi se stejnám rizikem Na základě Capital Asset Pricing Models (CAPM) CoC = Risk Free Rate + Market Risk Premium x ß + + Other Risk Premia Other Risk Premia: - Political (Sovereign-)Risk - Currency Risk

20 Reinsurance EVA RI EVA = EVA netto – EVA brutto
Kolik EVA vzniká ze zajištění  Kriterium pro porovnávání zajistných programů RI EVA = Marginal CoC – Cost of Reinsurance Marginal CoC = Capital released by Reinsurance x CoC = = (Brutto RC – Netto RC) x CoC Cost of Reinsurance = zajistné – cedované škody – zajistná provize + investment income

21 RI EVA = CoC*RC Release – RI Costs
EVA = RC*(ROE – CoC) RI EVA = CoC*RC Release – RI Costs Zisk brutto netto Zisk (ROE*RC) RI Costs RI EVA RI EVA EVA > 0 EVA brutto EVA netto EVA brutto RC tg =CoC

22 Postup modelování Brutto-simulace Zajistný program
Simulace škod jednoho období (1 rok) Aplikace zajistného programu Brutto-simulace Zajistný program Quote XL SL Simulovaný Netto-výsledek Profit/Loss Škodní procento RI EVA

23 Metoda

24 Praxe

25 Model – Škody brutto S = S1 + S2 + S3 S1 – malé škody
- Lze modelovat též jako škodní procento S1 ~ LogNormal(,) S2 – velké škody S3 – katastrofické škody Sk – kumulované škody - Pojistné modelováno deterministicky

26 Model – Škody netto Kvóta (Q%) Z = (1-Q%)S XL Zajištění (L xs P)
Yi = min(max(Xi – P, 0), L) - případně navíc roční limit či reinstatements (ty mají vliv na výši zajistného) SL Zajištění (L xs P) Z = min(max(S – P, 0), L)

27 Model – Škody netto Surplus (priorita C, počet linií k)
Každé škodě přiřadit PML (pásmo) Dle PML stanovit procento, které nese cedent PML <= C 1 C < PML <= Ck C/PML PML > Ck C/PML + (PML – Ck)/PML Pokud v programu následuje ještě XL, mutno aplikovat na jednotlivé škody

28 Příklad zaj. programu Surplus Priorita 1 Mio. Počet linií 19
XL Working Cover Priorita 1 Mio. Limit Mio. Cat XL Priorita Mio. Limit Mio. 10% kvóta na prioritu Limit Mio.

29 Příklad zaj. programu Riziko: PČ 37.5 Mio., PML 30 Mio.
=19/30 Škoda Surplus % Vl. podíl před XL 36.67% XL WC Cat XL Vl. podíl před PQ PQ Vl. podíl

30 Praxe

31 Zaj. smlouvy vs. LOBs Zajistné smlouvy LoBs

32 Agregace

33 Výsledek RC netto RC brutto

34 Reinsurance EVA RI EVA = EVA netto – EVA brutto
Kolik EVA vzniká ze zajištění  Kriterium pro porovnávání zajistných programů RI EVA = Marginal CoC – Cost of Reinsurance Marginal CoC = Capital released by Reinsurance x CoC = = (Brutto RC – Netto RC) x CoC Cost of Reinsurance = zajistné – cedované škody – zajistná provize + investment income

35 Informace ze simulace Porovnání zajistných programů na základě EVA
Je cena zajištění přiměřená? Scénáře – jak se projeví ozdravení, zhoršení portfolia (snížení/zvýšení frekvence škod) na EVA

36 Problémy Kvalita dat Zohlednění inflace škod, trendy
Kumulované škody obvykle k dispozici jen pokud zasáhly do zajištění (např. krupobití v oblasti Vídně) Informace o PML Extrémní škody Zohlednění inflace škod, trendy Stanovení hranice pro velké škody Modelování extrémních událostí (především NatCat – vichřice, krupobití, povodeň, zemětřesení) Zohlednění atypických zajistných konstukcí (loss protfolio transfer, konstrukce za účelem snížení odvodu fin. prostředků do výkyvové rezervy,...) Zohlednění víceročních prvků (např. přenáška zisku či ztráty zajistitele do příštích let při podílu na zisku či ztrátě) Rozdělení do LoBs


Stáhnout ppt "Optimalizace zajistného programu v neživotní pojišťovně"

Podobné prezentace


Reklamy Google