Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán pedagogického rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán pedagogického rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Plán pedagogického rozvoje
Evaluace Plán pedagogického rozvoje

2 ZŠ a MŠ Červený vrch Praha 6

3 v roce 2007 – zpracována dvouletá zpráva konstatování stavu Co s ní ?
Autoevaluace školy v roce 2007 – zpracována dvouletá zpráva konstatování stavu Co s ní ?

4 Skotský model Plán je vypracováván na tři roky a škola každým rokem vyhodnocuje, čeho se podařilo v uplynulém roce dosáhnout. 7 oblastí - kurikulum, učení, étos, znalosti, podpora žáků, vedení školy a zjišťování kvality, zdroje V úvodu je tabulka rámcového plánu - pojmenovány priority s tím, zda se jedná o prioritu danou státem, úřadem či školou (samozřejmě - je-li priorita státní, stává se automaticky i prioritou úřadu i školy), a je naznačeno, v kterém období kterého roku bude probíhat její implementace a evaluace.

5 Priority plánu rozvoje
Priorita : (číslo) Oblast: (např. Kurikulum - aktualizace) QI: (indikátory kvality) Cíle školy: (číslo vycházející z plánu) LIO: (místní cíle ke zlepšení) Kritéria úspěšnosti: - Dokončené postupy potřebující revizi a aktualizaci a přijaté celým sborem Úkoly: Zkontrolovat a aktualizovat všechny postupy

6 Monitorování & evaluace
(Hodnocení celým sborem, žáky, rodiči, sdílení zkušeností, sebeevaluace apod.) Zdroje, východiska (pracovní skupiny, finanční zdroje) Ostatní Přílohy, potřebný čas Úkoly: - Pracovní skupina ředitele zkontroluje a zaktualizuje postupy … - Do kdy: červen…. Kdo: XY  pracovní skupina …  celková odpovědnost

7 Projekt Inoskop 12 pražských základních škol – MHMP PedF UK
Plán pedagogického rozvoje školy

8 Postup 1/ stanovit si prioritu a zformulovat cíl
Už při stanovování cíle je třeba si odpovědět na otázku, zda je cíl splnitelný a zda ho lze ověřit. To znamená, že je třeba pojmenovat konkrétní skutečnosti, které lze hodnotit. 2/ volba prostředků volit takové prostředky, které budou realizovatelné a které povedou k cíli 3/ evaluační nástroj nositel informace - z čeho zjistíme, že se cíl daří plnit 4/ indikátor – ukazatel, informace 5/ limit - co považujeme za pokrok

9 Příklad Oblast (priorita) Kázeň žáků Cizí jazyky Cíl Prostředek
Zlepšení kázně žáků o přestávkách Zkvalitnění výuky cizího jazyka Prostředek Zmapování a eliminování rizikových míst školy Realizace projektů o reáliích anglicky mluvících zemí Evaluační nástroj Kniha úrazů Prezentace prací v angličtině Indikátor (ukazatel) Počet úrazů o přestávkách za rok Jazyková úroveň prezentací Limit dosažení cíle (mez, hranice úspěchu) Meziroční pokles počtu úrazů o přestávkách o 20 %. Alespoň 25% výborných prezentací s drobnými chybami, s dobrou výslovností

10 Evaluace ve škole Stanovení priorit na úrovni celé školy
2. Stanovení priorit v rámci předmětů Průběžné hodnocení Vyhodnocení

11 Ukázka – český jazyk Cíl Prostředek Evaluační nástroj Indikátor Limit
Zlepšit aplikaci pravidel českého pravopisu 1. pravidelné procvičování a opakování v každé hodině ČJ 2. domácí úkoly 3. využití PC programů 1. slohové práce 3. diktáty 4. referáty 5. školní sešity snížení počtu pravopisných chyb v prověřovaných pracích (v diktátech, pravopisných cvičeních,…) Snížení počtu chyb v diktátech o 10 – 15%

12 Příklad: angličtina Cíl: Zaměřit se na zvýšení vyjadřovacích schopností mluveného projevu, jazykové pohotovosti, plynulosti a přesnosti vyjádření žáků.  Prostředek: (V hodinách vytvářet pedagogické i reálné situace vedoucí k bezprostřednímu hlasitému mluvení žáků) ústní prezentace vlastních projektů role-play vlastní souvislý ústní projev žáků na různá témata vystoupení s výměnou dětí mezi skupinami vedení hodin žáky vystoupení pro veřejnost Evaluační nástroj: záznamy v ŽK žáků – hodnocení výkonů ústního projevu. Indikátor: Počet a hodnota známek ze samostatného ústního vystoupení žáků. Limit dosaženého cíle: Nejméně 3 samostatná ústní vystoupení na žáka za pololetí, z nich v rámci školy alespoń 25% výborných (dle ve škole platných kritérií hodnocení v Aj).

13 Ukázka - matematika Cíl Prostředek Evaluační nástroj Indikátor Limit
Zkvalitnění přípravy na vyučování Zadávání testů, které budou mít analogický obsah s domácími úkoly Domácí sešit, evidence učitele, výsledky testů Výsledky jednotlivých žáků Snížení počtu nevypraco vaných domácích úkolů o 10%

14 Vyhodnocení po roce Různost přístupů tabulky s komentáři pouhý komentář shrnutí za předmět jednotlivých učitelů

15 Následující rok Cíl Prostředek Evaluační nástroj Indikátor Limit
1.Zkvalitnění přípravy na vyučování Zadávání testů, které budou mít analogický obsah s domácími úkoly Domácí sešit, evidence učitele, výsledky testů Výsledky jednotlivých žáků Snížení počtu nevypracovaných domácích úkolů 2. Práce s chybou – poučit se z chyb a dokázat je odstranit Zadání čtvrtletních prověrek, jejich rozbor a oprava a následný test z nejméně úspěšné úlohy Čtvrtletní práce, oprava a rozbor úloh, následný test Porovnání procentuelní úspěšnosti Zlepšení úspěšnosti alespoň o 30%.

16 Co nám to přináší Spolupráce učitelů Pomoc méně zkušeným učitelům
Soustředění se na cílený rozvoj určité oblasti Větší snaha o lepší výsledky Nespoléháme na vnější evaluaci

17 Děkuji za pozornost Jana Matoušová ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6


Stáhnout ppt "Plán pedagogického rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google