Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní rok 2013/2014. Organizace výuky  Zahájení vyučování v 7:50 (ranní kruh)  Týdenní služba – tabule, květiny, sešity, pořádek ve třídě (vždy dvojice,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní rok 2013/2014. Organizace výuky  Zahájení vyučování v 7:50 (ranní kruh)  Týdenní služba – tabule, květiny, sešity, pořádek ve třídě (vždy dvojice,"— Transkript prezentace:

1 Školní rok 2013/2014

2 Organizace výuky  Zahájení vyučování v 7:50 (ranní kruh)  Týdenní služba – tabule, květiny, sešity, pořádek ve třídě (vždy dvojice, která zodpovídá)  Dodržování třídních pravidel (viz dveře) - 1, 2, 3 - časté zapomínání

3 Hodnocení  Přehled známek – žákovská knížka  Odměny – sbírání „zlaťáků“ (TOMBOLA na konci šk. roku) Hodnocení veškerých činností během celého školního roku – plnění úkolů, referáty, snaha a usilovná práce, dobrovolné domácí úkoly, pomoc, svědomitost, poctivost

4 INFORMACE K P Ř EDM Ě T Ů M  ČESKÝ JAZYK - SLOH + ČTENÍ (Společný sešit)  HISTORIE, ZEMĚPIS, PŘÍRODOVĚDA  PRVOUKA (3. roč.)  5. roč. – AJ/M každé pondělí po skončení plavání (6. vyuč. hod.) – příprava na testování  REEDUKACE: každé úterý a čtvrtek (6. vyučovací hodinu)  ETICKÁ VÝCH., DOPRAVNÍ VÝCH. A VÝCHOVA K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (zařazení do výuky)

5 INFORMACE K P Ř EDM Ě T Ů M  PSANÍ – přepis do sešitu (5 textů na měsíc), popř. PÍSANKA  ČTENÁŘSKÝ DENÍK – číst si a vést záznam o knihách  PÍSEMNÉ PRÁCE (na doma) – k samostatnému vypracování - ČJ sloh (dopis, vypravování, úprava textu) - matematika (logické uvažování) - přírodověda, historie, zeměpis (prvouka); BUDE SE HODNOTIT NEJEN OBSAH, ALE I ÚPRAVA!

6 Cíle, KTERÉ BYCH CHT Ě LA SPLNIT:  řádně a dostatečně připravit žáky k dalšímu vzdělávání  posilovat aktivitu, samostatnost a tvořivost  vést žáky k respektování pravidel a důslednosti při jejich práci  vést žáky ke svědomitosti a zodpovědnosti  vést k samostatnosti i spolupráci  zlepšit písemný i mluvený projev (plynulé čtení s porozuměním, úprava v sešitech)  udělat vše, aby výuka žáky bavila a aby se na ni těšili

7 D Ě kuji vám za pozornost a ráda odpovím na vaše dotazy!


Stáhnout ppt "Školní rok 2013/2014. Organizace výuky  Zahájení vyučování v 7:50 (ranní kruh)  Týdenní služba – tabule, květiny, sešity, pořádek ve třídě (vždy dvojice,"

Podobné prezentace


Reklamy Google