Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR"— Transkript prezentace:

1 Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR
Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v . Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika

2 HYPOTERMIE - je definována jako teplota tělesného jádra 35 °C a nižší
Podle teploty tělesného jádra ji dělíme: Mírnou 32 – 35°C Střední 28 Střední 28 – 32 °C Těžkou 28°C

3 Cíl terapeutické hypotermie:
zlepšení neurologického stavu u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci pokles tělesné teploty vede ke snížení metabolických nároků tkání a omezení patologických procesů

4 Indikace: T. H. zavádíme u pacientů, kteří jsou přijati na ARK bezprostředně po KPR pacienty následně zchladíme na teplotu 33 – 34 °C po dobu 24 hod. od zástavy oběhu

5 Kontraindikace: kardiogenní šok hypotenze nereagující na katecholaminy
těžká porucha koagulace

6 Způsoby snížení tělesné teploty:
Intravaskulární aplikace ledových infúzních roztoků do krevního řečiště zpravidla podáváme 2 l kryst. roztoku o teplotě 44 °C na 60°C 120 min a všechny následující roztoky podáváme o teplotě 4 °C Zevní chlazení Zevní chlazení hypotermní systém Blanketrol II - slouží ke snížení pacientovi teploty pomocí řízeného tepelného přenosu chladící voda je pumpována z přístroje do podložky, kde cirkuluje a navrací se zpět Aplikace chladného fyziolog. roztoku do MOČOVÉHO MĚCHÝŘE: podáváme ledový FR o objemu 150 ml., a to nejlépe v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty Aplikace chladného fyziolog.roztoku do ŽALUDKU: podáváme ledový FR o objemu 250 ml. v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty

7 Způsoby monitorování TT:
teplotní senzor se zavádí do nosohltanu, distálního jícnu nebo je součástí močového katétru monitorace TT z krevního řečiště – Swan-Ganz katétr, PICCO

8 Komplikace hypotermie:
metabolické – zvyšuje se hladina laktátu a glykemieglykemie kardiovaskulární - bradykardie, ↑CVP, ↑SvO2 hematologické trombocytopenie koagulopatie (↑aPTT) GIT - zvyšuje se hladina jaterních enzymů, ileus Endokrinologické - snižuje se sekrece inzulínu třestřes--zvyšuje spotřebu Ozvyšuje spotřebu O2, ↑metabolismus

9 Metody: T.H. udržujeme 24 hodin od zástavy oběhu
nutná je dostatečná sedace pacienta po uplynutí 24h se přistupuje k pasivnímu zahřátí nemocného na 36 °C v rozmezí 6 hodin, postupně se snižuje dávka sedace, sledují se reakce pacienta

10 Výsledky: terapeutická hypotermie je vedena na od r jako prvotní a dominantní porescucitační technika nejčastější příčina srdeční zástavy koronární příčina a maligní arytmie fibrilace komor u 46,5% asystolie u 32,3% bezpulsová ektrická aktivita 18,3%

11 Ošetřovatelská kazuistika u pacienta po srdeční zástavě a jeho ovlivnění terapeutickou hypotermií

12 Pacient A.B., 28 let Anamnéza: Nynější onemocnění:
srdeční vada v dětství, nyní zdráv, posiluje, dobrá tolerance námahy, podle přítelkyně před rokem užíval steroidy, jiný abuzus rodina neudává Nynější onemocnění: dne ve 4h ráno probudil přítelkyni lapavými dechy, flekční křeče, pak apnoe, nehmatný puls. Zahájena srdeční masáž, volána RZP, která dojíždí, která dojíždí za 10 minut. Na EKG fibrilace komor, 3 x defibrilace, intubace, UPV, obnoven srdeční rytmus a oběhově stabilizovaný převezen na UP.

13 Na urgentním příjmu: pokračování v UPV
byl zaveden centrální venózní katétr, zajištěna artéria radialis, zavedla se NGS, PMK natočeno EKG, odebrána krev na vyšetření provedlo se CT vyšetření s negativním negativním výsledkem převoz na ARO, kde byla indikována terapeutická hypotermie

14 Na oddělení ARO: Pacientovi byla nasazena kontinuálně sedace, kvůli hypotenzi byly nutné i katecholaminy. Přistoupeno k zevnímu chlazení prostřednictvím ledových obkladů a rosením povrchu těla. Aplikován ledový krystaloidní roztok po dobu 60 minut. V časovém intervalu 20 minut byl aplikován ledový FR do žaludku a močového měchýře. Po 6-ti hodinách od příjmu na ARO došlo ke snížení TT na 33,2 °C, k udržování této teploty postačilo zevní chlazení. Po uplynutí Po uplynutí hod od zástavy oběhu došlo k ukončení zevního chlazení a teplota se spontánně upravila za 4 4 h. Zastavena kontinuální dávka sedace. Zahájena bazální stimulace. Pacient začal reagovat nejdříve otevíráním očí, poté fixoval pohledem, začal pohybovat HKK a DKK. Po 8 hodinách od ukončení terapeutické hypotermie došlo k extubaci bez komplikací. (Pacient si dýchal s O2 maskou). Pacient byl lucidní s krátkodobou amnézií 3. Den hospitalizace byl přeložen na koronární jednotku.

15 Použitá literatura: http://www.cprguidelines.eu/2010/guidelines.php
html ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005  BERÁNKOVÁ, M.; HOLZHAUSEROVÁ, B.; FLEKOVÁ, A.. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha : Informatorium, 2002 ADAMS, B.; HAROLD, C.E.. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha : Grada, 1999

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR"

Podobné prezentace


Reklamy Google