Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika."— Transkript prezentace:

1 Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika

2 HYPOTERMIE - je definována jako teplota tělesného jádra 35 ° C a nižší Podle teploty tělesného jádra ji dělíme:  Mírnou 32 – 35 ° C  Střední 28 Střední 28 – 32 ° C  Těžkou 28 ° C

3 Cíl terapeutické hypotermie:  zlepšení neurologického stavu u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci  pokles tělesné teploty vede ke snížení metabolických nároků tkání a omezení patologických procesů

4 Indikace:  T. H. zavádíme u pacientů, kteří jsou přijati na ARK bezprostředně po KPR  pacienty následně zchladíme na teplotu 33 – 34 ° C po dobu 24 hod. od zástavy oběhu

5 Kontraindikace:  kardiogenní šok  hypotenze nereagující na katecholaminy  těžká porucha koagulace

6 Způsoby snížení tělesné teploty:  Intravaskulární  aplikace ledových infúzních roztoků do krevního řečiště  zpravidla podáváme 2 l kryst. roztoku o teplotě 44 ° C na 60 ° C  120 min a všechny následující roztoky podáváme o teplotě 4 ° C Zevní chlazení  Zevní chlazení  hypotermní systém Blanketrol II - slouží ke snížení pacientovi teploty pomocí řízeného tepelného přenosu  chladící voda je pumpována z přístroje do podložky, kde cirkuluje a navrací se zpět  Aplikace chladného fyziolog. roztoku do MOČOVÉHO MĚCHÝŘE:  podáváme ledový FR o objemu 150 ml., a to nejlépe v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty  Aplikace chladného fyziolog.roztoku do ŽALUDKU:  podáváme ledový FR o objemu 250 ml. v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty

7 Způsoby monitorování TT:  teplotní senzor se zavádí do nosohltanu, distálního jícnu nebo je součástí močového katétru  monitorace TT z krevního řečiště – Swan-Ganz katétr, PICCO

8 Komplikace hypotermie:  metabolické – zvyšuje se hladina laktátu a glykemieglykemie  kardiovaskulární - bradykardie, ↑ CVP, ↑ SvO2  hematologické  trombocytopenie  koagulopatie ( ↑ aPTT)  GIT - zvyšuje se hladina jaterních enzymů, ileus  Endokrinologické - snižuje se sekrece inzulínu  třestřes--zvyšuje spotřebu Ozvyšuje spotřebu O2, ↑ metabolismus

9 Metody:  T.H. udržujeme 24 hodin od zástavy oběhu  nutná je dostatečná sedace pacienta  po uplynutí 24h se přistupuje k pasivnímu zahřátí nemocného na 36 ° C v rozmezí 6 hodin, postupně se snižuje dávka sedace, sledují se reakce pacienta

10 Výsledky:  terapeutická hypotermie je vedena na od r jako prvotní a dominantní porescucitační technika  nejčastější příčina srdeční zástavy  koronární příčina a maligní arytmie  fibrilace komor u 46,5%  asystolie u 32,3%  bezpulsová ektrická aktivita 18,3%

11 Ošetřovatelská kazuistika u pacienta po srdeční zástavě a jeho ovlivnění terapeutickou hypotermií

12 Pacient A.B., 28 let  Anamnéza:  srdeční vada v dětství, nyní zdráv, posiluje, dobrá tolerance námahy, podle přítelkyně před rokem užíval steroidy, jiný abuzus rodina neudává  Nynější onemocnění:  dne ve 4h ráno probudil přítelkyni lapavými dechy, flekční křeče, pak apnoe, nehmatný puls. Zahájena srdeční masáž, volána RZP, která dojíždí, která dojíždí za 10 minut. Na EKG fibrilace komor, 3 x defibrilace, intubace, UPV, obnoven srdeční rytmus a oběhově stabilizovaný převezen na UP.

13 Na urgentním příjmu:  pokračování v UPV  byl zaveden centrální venózní katétr, zajištěna artéria radialis, zavedla se NGS, PMK  natočeno EKG, odebrána krev na vyšetření  provedlo se CT vyšetření s negativním negativním výsledkem  převoz na ARO, kde byla indikována terapeutická hypotermie

14 Na oddělení ARO:  Pacientovi byla nasazena kontinuálně sedace, kvůli hypotenzi byly nutné i katecholaminy.  Přistoupeno k zevnímu chlazení prostřednictvím ledových obkladů a rosením povrchu těla.  Aplikován ledový krystaloidní roztok po dobu 60 minut.  V časovém intervalu 20 minut byl aplikován ledový FR do žaludku a močového měchýře.  Po 6-ti hodinách od příjmu na ARO došlo ke snížení TT na 33,2 ° C, k udržování této teploty postačilo zevní chlazení.  Po uplynutí Po uplynutí hod od zástavy oběhu došlo k ukončení zevního chlazení a teplota se spontánně upravila za 4 4 h.  Zastavena kontinuální dávka sedace.  Zahájena bazální stimulace.  Pacient začal reagovat nejdříve otevíráním očí, poté fixoval pohledem, začal pohybovat HKK a DKK.  Po 8 hodinách od ukončení terapeutické hypotermie došlo k extubaci bez komplikací. (Pacient si dýchal s O2 maskou).  Pacient byl lucidní s krátkodobou amnézií  3. Den hospitalizace byl přeložen na koronární jednotku.

15 Použitá literatura:   html  ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005  BERÁNKOVÁ, M.; HOLZHAUSEROVÁ, B.; FLEKOVÁ, A.. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha : Informatorium, 2002  ADAMS, B.; HAROLD, C.E.. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha : Grada, 1999

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika."

Podobné prezentace


Reklamy Google