Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika."— Transkript prezentace:

1 Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika

2 HYPOTERMIE - je definována jako teplota tělesného jádra 35 ° C a nižší Podle teploty tělesného jádra ji dělíme:  Mírnou 32 – 35 ° C  Střední 28 Střední 28 – 32 ° C  Těžkou 28 ° C

3 Cíl terapeutické hypotermie:  zlepšení neurologického stavu u pacientů po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci  pokles tělesné teploty vede ke snížení metabolických nároků tkání a omezení patologických procesů

4 Indikace:  T. H. zavádíme u pacientů, kteří jsou přijati na ARK bezprostředně po KPR  pacienty následně zchladíme na teplotu 33 – 34 ° C po dobu 24 hod. od zástavy oběhu

5 Kontraindikace:  kardiogenní šok  hypotenze nereagující na katecholaminy  těžká porucha koagulace

6 Způsoby snížení tělesné teploty:  Intravaskulární  aplikace ledových infúzních roztoků do krevního řečiště  zpravidla podáváme 2 l kryst. roztoku o teplotě 44 ° C na 60 ° C  120 min a všechny následující roztoky podáváme o teplotě 4 ° C Zevní chlazení  Zevní chlazení  hypotermní systém Blanketrol II - slouží ke snížení pacientovi teploty pomocí řízeného tepelného přenosu  chladící voda je pumpována z přístroje do podložky, kde cirkuluje a navrací se zpět  Aplikace chladného fyziolog. roztoku do MOČOVÉHO MĚCHÝŘE:  podáváme ledový FR o objemu 150 ml., a to nejlépe v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty  Aplikace chladného fyziolog.roztoku do ŽALUDKU:  podáváme ledový FR o objemu 250 ml. v časovém intervalu 20 minut až k dosažení cílové teploty

7 Způsoby monitorování TT:  teplotní senzor se zavádí do nosohltanu, distálního jícnu nebo je součástí močového katétru  monitorace TT z krevního řečiště – Swan-Ganz katétr, PICCO

8 Komplikace hypotermie:  metabolické – zvyšuje se hladina laktátu a glykemieglykemie  kardiovaskulární - bradykardie, ↑ CVP, ↑ SvO2  hematologické  trombocytopenie  koagulopatie ( ↑ aPTT)  GIT - zvyšuje se hladina jaterních enzymů, ileus  Endokrinologické - snižuje se sekrece inzulínu  třestřes--zvyšuje spotřebu Ozvyšuje spotřebu O2, ↑ metabolismus

9 Metody:  T.H. udržujeme 24 hodin od zástavy oběhu  nutná je dostatečná sedace pacienta  po uplynutí 24h se přistupuje k pasivnímu zahřátí nemocného na 36 ° C v rozmezí 6 hodin, postupně se snižuje dávka sedace, sledují se reakce pacienta

10 Výsledky:  terapeutická hypotermie je vedena na od r. 2005 jako prvotní a dominantní porescucitační technika  nejčastější příčina srdeční zástavy  koronární příčina a maligní arytmie  fibrilace komor u 46,5%  asystolie u 32,3%  bezpulsová ektrická aktivita 18,3%

11 Ošetřovatelská kazuistika u pacienta po srdeční zástavě a jeho ovlivnění terapeutickou hypotermií

12 Pacient A.B., 28 let  Anamnéza:  srdeční vada v dětství, nyní zdráv, posiluje, dobrá tolerance námahy, podle přítelkyně před rokem užíval steroidy, jiný abuzus rodina neudává  Nynější onemocnění:  dne 1. 6. ve 4h ráno probudil přítelkyni lapavými dechy, flekční křeče, pak apnoe, nehmatný puls. Zahájena srdeční masáž, volána RZP, která dojíždí, která dojíždí za 10 minut. Na EKG fibrilace komor, 3 x defibrilace, intubace, UPV, obnoven srdeční rytmus a oběhově stabilizovaný převezen na UP.

13 Na urgentním příjmu:  pokračování v UPV  byl zaveden centrální venózní katétr, zajištěna artéria radialis, zavedla se NGS, PMK  natočeno EKG, odebrána krev na vyšetření  provedlo se CT vyšetření s negativním negativním výsledkem  převoz na ARO, kde byla indikována terapeutická hypotermie

14 Na oddělení ARO:  Pacientovi byla nasazena kontinuálně sedace, kvůli hypotenzi byly nutné i katecholaminy.  Přistoupeno k zevnímu chlazení prostřednictvím ledových obkladů a rosením povrchu těla.  Aplikován ledový krystaloidní roztok po dobu 60 minut.  V časovém intervalu 20 minut byl aplikován ledový FR do žaludku a močového měchýře.  Po 6-ti hodinách od příjmu na ARO došlo ke snížení TT na 33,2 ° C, k udržování této teploty postačilo zevní chlazení.  Po uplynutí Po uplynutí 24 24 hod od zástavy oběhu došlo k ukončení zevního chlazení a teplota se spontánně upravila za 4 4 h.  Zastavena kontinuální dávka sedace.  Zahájena bazální stimulace.  Pacient začal reagovat nejdříve otevíráním očí, poté fixoval pohledem, začal pohybovat HKK a DKK.  Po 8 hodinách od ukončení terapeutické hypotermie došlo k extubaci bez komplikací. (Pacient si dýchal s O2 maskou).  Pacient byl lucidní s krátkodobou amnézií  3. Den hospitalizace byl přeložen na koronární jednotku.

15 Použitá literatura:  http://www.cprguidelines.eu/2010/guidelines.php  http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/resuscitace. html  ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005  BERÁNKOVÁ, M.; HOLZHAUSEROVÁ, B.; FLEKOVÁ, A.. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha : Informatorium, 2002  ADAMS, B.; HAROLD, C.E.. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha : Grada, 1999

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Terapeutická hypotermie u pacientů po KPR Hermanová Irena, Bc. FN u FN u svsv. Anny v. Anny v Brně Anesteziologicko–resuscitačníresuscitační klinika."

Podobné prezentace


Reklamy Google