Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Jilemnice 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Jilemnice 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Jilemnice 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007

2 Strategický plán města Jilemnice 2. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 6. března 2008 Městský úřad Jilemnice

3 Program jednání 13:00 – 13:05 ÚVOD 13:05 – 13:20ANALYTICKÉ ČÁST + VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ 13:20 – 14:25NÁVRH SWOT ANALÝZY 14:25 – 14:55 ZAMĚŘENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ 14:55 – 15:00ZÁVĚR

4 Postup tvorby SPM 1.jednání KS – 12.12. 08 Zpracování analytické části včetně dotazníkových šetření --------------------------------------------------------------------------- 2.jednání KS – 6.3. 08 Zpracování návrhové části 1. + 2. + 3. jednání PS (březen – červen 08) …...

5 Výstupy 1. jednání KS (ze dne 12.12. 2007) Schválené formuláře dotazníků – podklad pro dotazníková šetření (NNO, podnikatelé a veřejnost)Schválené formuláře dotazníků – podklad pro dotazníková šetření (NNO, podnikatelé a veřejnost) Vize města Jilemnice do roku 2025Vize města Jilemnice do roku 2025 Seznam potenciálních stakeholderů pro zapojení do tvorby Strategického plánu města JilemniceSeznam potenciálních stakeholderů pro zapojení do tvorby Strategického plánu města Jilemnice

6 VIZE města Jilemnice do roku 2025 „Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na volnočasových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. Chce být městem harmonicky se rozvíjejícím na principu udržitelného rozvoje s dobrými podmínkami pro rozvoj výrobních služeb, lehkého a zpracovatelského průmyslu a potravinářství.“

7 Analytická část – profil města Jilemnice Sociogeografická charakteristika města (dle 13 tématických oblastí) Stručný historický vývojStručný historický vývoj Sídelní a administrativní strukturaSídelní a administrativní struktura ObyvatelstvoObyvatelstvo BydleníBydlení EkonomikaEkonomika Hospodaření městaHospodaření města Občanská vybavenostObčanská vybavenost Kultura, sport a volnočasové aktivityKultura, sport a volnočasové aktivity Cestovní ruchCestovní ruch Zemědělství, lesnictví a myslivostZemědělství, lesnictví a myslivost Životní prostředí a ochrana přírody a krajinyŽivotní prostředí a ochrana přírody a krajiny DopravaDoprava Technická infrastrukturaTechnická infrastruktura Verze k připomínkování ze dne 27.2. 2008 – do 21.3. 2008

8 Dotazníková šetření Realizace: prosinec 2007 - leden 2008 Zpracování: leden - únor 2008 Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizacePrůzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace 47 oslovených NNO, návratnost – 16 (34 %) Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmyPrůzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy 42 oslovených podnik. subjektů – návratnost 28/24 (57 %) Názorový průzkum veřejnosti – občané města JilemniceNázorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice 2 613 ks dotazníků – návratnost 325 (12,4 %) rozdáno 2 613 ks dotazníků – návratnost 325 (12,4 %)

9 Výsledky průzkumu NNO Možnosti rozvoje města Jilemnice rozvoj cestovního ruchurozvoj cestovního ruchu využít strategické polohy městavyužít strategické polohy města dostatečná nabídka volnočasových aktivit v náležitých prostoráchdostatečná nabídka volnočasových aktivit v náležitých prostorách rozvoj občanské vybavenostirozvoj občanské vybavenosti Překážky v rozvoji města Jilemnice nedostatečná podpora pro rozvojové záměrynedostatečná podpora pro rozvojové záměry nedostatek financí pro rekonstrukce, modernizacenedostatek financí pro rekonstrukce, modernizace nedostatek ubytovacích a stravovacích služeb v turisticky exponovaných termínech (víkendy, svátky, letní a zimní prázdniny)nedostatek ubytovacích a stravovacích služeb v turisticky exponovaných termínech (víkendy, svátky, letní a zimní prázdniny) úroveň kvality poskytovaných služebúroveň kvality poskytovaných služeb malý zájem veřejnosti/občanů o dění ve městěmalý zájem veřejnosti/občanů o dění ve městě Zájem 9 NNO o zapojení do tvorby strategického plánu města (56 %)

10 Výsledky průzkumu podnikatelského prostředí Podmínky pro podnikání v Jilemnici - Podmínky pro podnikání v Jilemnici - 13 % dobré, 70 % uspokojivé, 17 % špatné Překážky podnikání v Jilemnici nedostatek kvalifikované pracovní sílynedostatek kvalifikované pracovní síly nabídka pozemků a objektů vhodných pro podnikání a špatné informace ze strany města o těchto lokalitáchnabídka pozemků a objektů vhodných pro podnikání a špatné informace ze strany města o těchto lokalitách komunikace se zástupci města nedostatečná nebo nevyhovujícíkomunikace se zástupci města nedostatečná nebo nevyhovující veřejná doprava z okolí městaveřejná doprava z okolí města Návrhy na zlepšení podnikání v Jilemnici zlepšit veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturuzlepšit veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturu pomoc při získávání podpory z EUpomoc při získávání podpory z EU spolupráce při propagaci podniků jako součásti regionuspolupráce při propagaci podniků jako součásti regionu výstavba průmyslové zónyvýstavba průmyslové zóny zatraktivnění pro přilákání nových pracovníků (bydlení, ubytování, dopravní obslužnost)zatraktivnění pro přilákání nových pracovníků (bydlení, ubytování, dopravní obslužnost) Zájem 13/14 podnikatelů o zapojení do tvorby strategického plánu města (31 %)

11 Výsledky průzkumu veřejnosti Největší přednosti Jilemnice poloha, příroda (38,8 %), památky+historie (33,5 %), vzhled města, čistota (28,3 %), sportovní vyžití a vybavení (25,5 %)poloha, příroda (38,8 %), památky+historie (33,5 %), vzhled města, čistota (28,3 %), sportovní vyžití a vybavení (25,5 %) Největší nedostatky Jilemnice chybí supermarket (25,5 %), nedostupnost sportoviště pro veřejnost+stav koupaliště (19,4 %), dopravní infrastruktura – údržba, parkování (14,2 %), pracovníci MÚ+malý kontakt s občany (13,5 %)chybí supermarket (25,5 %), nedostupnost sportoviště pro veřejnost+stav koupaliště (19,4 %), dopravní infrastruktura – údržba, parkování (14,2 %), pracovníci MÚ+malý kontakt s občany (13,5 %) Hlavní směry rozvoje města Jilemnice bydlení (obecní byty+plochy), školství (modernizace škol)+veřejné služby, podpora podnikání (MSP+brownfields+průmyslové zóny), doprava, cestovní ruchbydlení (obecní byty+plochy), školství (modernizace škol)+veřejné služby, podpora podnikání (MSP+brownfields+průmyslové zóny), doprava, cestovní ruch

12 Pracovní část I. Návrh SWOT analýzy SWOT analýza města Jilemnice S (Strengths)- silné stránky W (Weaknesses)- slabé stránky O (Oportunities)- příležitosti T (Threats)- hrozby SWOT analýza je souhrnným zhodnocením vnitřních a vnějších podmínek území města JilemniceSWOT analýza je souhrnným zhodnocením vnitřních a vnějších podmínek území města Jilemnice pomocí SWOT analýzy se synteticky prezentují výsledky situační analýzy - profilu města Jilemnicepomocí SWOT analýzy se synteticky prezentují výsledky situační analýzy - profilu města Jilemnice SWOT analýza je výchozím krokem pro určení priorit SPM JilemniceSWOT analýza je výchozím krokem pro určení priorit SPM Jilemnice

13 Pracovní část II. Návrhy prioritních oblastí města Jilemnice PRIORITAje vnitřně propojený systém problémů a dílčích témat, která jsou jako celek důležitá pro naplnění vize a globálního cíle, v rámci strategie musí být prioritám věnována významná pozornost Návrhy prioritních oblastí – pracovní témata

14 Pracovní část II. Pracovní témata určená k bodování dle důležitosti řešení BydleníBydlení Cestovní ruchCestovní ruch DopravaDoprava Lidské zdroje a vzděláváníLidské zdroje a vzdělávání Občanská vybavenost a veřejné službyObčanská vybavenost a veřejné služby Péče o krajinu a ochrana životního prostředíPéče o krajinu a ochrana životního prostředí Podnikání a zaměstnanostPodnikání a zaměstnanost Technická infrastrukturaTechnická infrastruktura Veřejná správaVeřejná správa Volnočasové aktivity a neziskové organizaceVolnočasové aktivity a neziskové organizace Vzhled města a péče o památkyVzhled města a péče o památky ZemědělstvíZemědělství …

15 Zapojení stakeholderů do procesu tvorby SPM Jilemnice spolupracující subjekty širší společenství iniciační skupina klíčoví partneři veřejnost Široká veřejnost – web města, zpravodaj, setkání Koordinační skupina Neziskové organizace a podnikatelé (seznam z dotazníků) - výstupy mailem Pracovní skupiny (seznam stakeholderů + KS + další) neziskový a podnikatelský sektor, veřejná správa (web města, zpravodaj, setkání)

16 Pracovní skupina řeší a zpracovává jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, které jsou stanoveny na základě výstupů Koordinační skupinyřeší a zpracovává jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, které jsou stanoveny na základě výstupů Koordinační skupiny PS navrhuje a projednává prioritní cíle, specifické cíle, opatření a aktivityPS navrhuje a projednává prioritní cíle, specifické cíle, opatření a aktivity členy PS je by měli být zástupci KS, samosprávy, odborníci v daných oblastech, externí aktéři, zástupci veřejnosti, NNO a podnikatelůčleny PS je by měli být zástupci KS, samosprávy, odborníci v daných oblastech, externí aktéři, zástupci veřejnosti, NNO a podnikatelů připravit seznam členů PS dle prioritních oblastí - koordinátorpřipravit seznam členů PS dle prioritních oblastí - koordinátor

17 Závěr Připomínky k analytické části - do 21.3. 2008 Do 14.3. 2008 CEP pošle návrh priorit na základě výstupů dnešního jednání a město (koordinátor) vytvoří seznam členů PS (dle prioritních oblastí) do 28.3. 2008 Výstupy jednání – do 14 dnů od data jednání na webu a mailu Bude následovat 1. jednání PS (cca v týdnu od 7.4. do 11.4. 2008) – projednání SWOT analýzy, globální cíl, připomínky, zaměření priorit, prioritní cíle Sběr projektových záměrů - vytváření databáze projektových záměrů (město, NNO, podnikatelé) - název projektu, obsah projektu, nositel projektu, předběžný termín realizace, předpokládané náklady, stav připravenosti

18 Děkujeme za pozornost a účast Ladislav Mlejnek Marie Prouzová Centrum evropského projektování Hradec Králové www.cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Strategický plán města Jilemnice 2.jednání Koordinační skupiny 6.3. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google