Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Jilemnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Jilemnice"— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Jilemnice
2.jednání Koordinační skupiny

2 Strategický plán města 2. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY
Jilemnice 2. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 6. března 2008 Městský úřad Jilemnice

3 Program jednání 13:00 – 13:05 ÚVOD
13:05 – 13:20 ANALYTICKÉ ČÁST + VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ 13:20 – 14:25 NÁVRH SWOT ANALÝZY 14:25 – 14:55 ZAMĚŘENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ 14:55 – 15:00 ZÁVĚR

4 Postup tvorby SPM 1.jednání KS – 12.12. 08
Zpracování analytické části včetně dotazníkových šetření 2.jednání KS – Zpracování návrhové části jednání PS (březen – červen 08) …...

5 Výstupy 1. jednání KS (ze dne 12.12. 2007)
Schválené formuláře dotazníků – podklad pro dotazníková šetření (NNO, podnikatelé a veřejnost) Vize města Jilemnice do roku 2025 Seznam potenciálních stakeholderů pro zapojení do tvorby Strategického plánu města Jilemnice

6 VIZE města Jilemnice do roku 2025
„Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na volnočasových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. Chce být městem harmonicky se rozvíjejícím na principu udržitelného rozvoje s dobrými podmínkami pro rozvoj výrobních služeb, lehkého a zpracovatelského průmyslu a potravinářství.“

7 Analytická část – profil města Jilemnice
Sociogeografická charakteristika města (dle 13 tématických oblastí) Stručný historický vývoj Sídelní a administrativní struktura Obyvatelstvo Bydlení Ekonomika Hospodaření města Občanská vybavenost Kultura, sport a volnočasové aktivity Cestovní ruch Zemědělství, lesnictví a myslivost Životní prostředí a ochrana přírody a krajiny Doprava Technická infrastruktura Verze k připomínkování ze dne – do

8 Dotazníková šetření Realizace: prosinec 2007 - leden 2008
Zpracování: leden - únor 2008 Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace 47 oslovených NNO, návratnost – 16 (34 %) Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy 42 oslovených podnik. subjektů – návratnost 28/24 (57 %) Názorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice rozdáno ks dotazníků – návratnost 325 (12,4 %)

9 Výsledky průzkumu NNO Možnosti rozvoje města Jilemnice
rozvoj cestovního ruchu využít strategické polohy města dostatečná nabídka volnočasových aktivit v náležitých prostorách rozvoj občanské vybavenosti Překážky v rozvoji města Jilemnice nedostatečná podpora pro rozvojové záměry nedostatek financí pro rekonstrukce, modernizace nedostatek ubytovacích a stravovacích služeb v turisticky exponovaných termínech (víkendy, svátky, letní a zimní prázdniny) úroveň kvality poskytovaných služeb malý zájem veřejnosti/občanů o dění ve městě Zájem 9 NNO o zapojení do tvorby strategického plánu města (56 %)

10 Výsledky průzkumu podnikatelského prostředí
Podmínky pro podnikání v Jilemnici - 13 % dobré, 70 % uspokojivé, 17 % špatné Překážky podnikání v Jilemnici nedostatek kvalifikované pracovní síly nabídka pozemků a objektů vhodných pro podnikání a špatné informace ze strany města o těchto lokalitách komunikace se zástupci města nedostatečná nebo nevyhovující veřejná doprava z okolí města Návrhy na zlepšení podnikání v Jilemnici zlepšit veřejnou dopravu a dopravní infrastrukturu pomoc při získávání podpory z EU spolupráce při propagaci podniků jako součásti regionu výstavba průmyslové zóny zatraktivnění pro přilákání nových pracovníků (bydlení, ubytování, dopravní obslužnost) Zájem 13/14 podnikatelů o zapojení do tvorby strategického plánu města (31 %)

11 Výsledky průzkumu veřejnosti
Největší přednosti Jilemnice poloha, příroda (38,8 %), památky+historie (33,5 %), vzhled města, čistota (28,3 %), sportovní vyžití a vybavení (25,5 %) Největší nedostatky Jilemnice chybí supermarket (25,5 %), nedostupnost sportoviště pro veřejnost+stav koupaliště (19,4 %), dopravní infrastruktura – údržba, parkování (14,2 %), pracovníci MÚ+malý kontakt s občany (13,5 %) Hlavní směry rozvoje města Jilemnice bydlení (obecní byty+plochy), školství (modernizace škol)+veřejné služby, podpora podnikání (MSP+brownfields+průmyslové zóny), doprava, cestovní ruch

12 Pracovní část I. Návrh SWOT analýzy
SWOT analýza města Jilemnice S (Strengths) - silné stránky W (Weaknesses) - slabé stránky O (Oportunities) - příležitosti T (Threats) - hrozby SWOT analýza je souhrnným zhodnocením vnitřních a vnějších podmínek území města Jilemnice pomocí SWOT analýzy se synteticky prezentují výsledky situační analýzy - profilu města Jilemnice SWOT analýza je výchozím krokem pro určení priorit SPM Jilemnice

13 Návrhy prioritních oblastí města Jilemnice
Pracovní část II. Návrhy prioritních oblastí města Jilemnice PRIORITA je vnitřně propojený systém problémů a dílčích témat, která jsou jako celek důležitá pro naplnění vize a globálního cíle, v rámci strategie musí být prioritám věnována významná pozornost Návrhy prioritních oblastí – pracovní témata

14 Pracovní témata určená k bodování dle důležitosti řešení
Pracovní část II. Pracovní témata určená k bodování dle důležitosti řešení Bydlení Cestovní ruch Doprava Lidské zdroje a vzdělávání Občanská vybavenost a veřejné služby Péče o krajinu a ochrana životního prostředí Podnikání a zaměstnanost Technická infrastruktura Veřejná správa Volnočasové aktivity a neziskové organizace Vzhled města a péče o památky Zemědělství

15 Zapojení stakeholderů do procesu tvorby SPM Jilemnice
iniciační skupina Koordinační skupina Pracovní skupiny (seznam stakeholderů + KS + další) klíčoví partneři Neziskové organizace a podnikatelé (seznam z dotazníků) - výstupy mailem spolupracující subjekty neziskový a podnikatelský sektor, veřejná správa (web města, zpravodaj, setkání) širší společenství veřejnost Široká veřejnost – web města, zpravodaj, setkání

16 Pracovní skupina řeší a zpracovává jednotlivé prioritní oblasti rozvoje, které jsou stanoveny na základě výstupů Koordinační skupiny PS navrhuje a projednává prioritní cíle, specifické cíle, opatření a aktivity členy PS je by měli být zástupci KS, samosprávy, odborníci v daných oblastech, externí aktéři, zástupci veřejnosti, NNO a podnikatelů připravit seznam členů PS dle prioritních oblastí - koordinátor

17 Závěr Připomínky k analytické části - do 21.3. 2008
Do CEP pošle návrh priorit na základě výstupů dnešního jednání a město (koordinátor) vytvoří seznam členů PS (dle prioritních oblastí) do Výstupy jednání – do 14 dnů od data jednání na webu a mailu Bude následovat 1. jednání PS (cca v týdnu od 7.4. do ) – projednání SWOT analýzy, globální cíl, připomínky, zaměření priorit, prioritní cíle Sběr projektových záměrů - vytváření databáze projektových záměrů (město, NNO, podnikatelé) - název projektu, obsah projektu, nositel projektu, předběžný termín realizace, předpokládané náklady, stav připravenosti

18 Děkujeme za pozornost a účast Centrum evropského projektování
Ladislav Mlejnek Marie Prouzová Centrum evropského projektování Hradec Králové


Stáhnout ppt "Strategický plán města Jilemnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google