Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Jilemnice 1.jednání Koordinační skupiny 12.12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Jilemnice 1.jednání Koordinační skupiny 12.12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Jilemnice 1.jednání Koordinační skupiny 12.12. 2007

2 Strategický plán Města Jilemnice 1. JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 12. prosince 2007 Městský úřad Jilemnice

3 Program jednání 13:00 – 13:15 ÚVOD – představitel města 13:15 – 13:45SEZNÁMENÍ S PROCESEM TVORBY – CEP 13:45 – 14:00VIZE MĚSTA 14:00 – 14:30DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 14:30 – 15:00KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

4 Strategický plán města Jilemnice Zadavatel: Město Jilemnice Zhotovitel a konzultant: Centrum evropského projektování Ve spolupráci s MěÚ Jilemnice, KS, PS, podnikatelským a neziskovým sektorem, veřejností Koordinátor: Ing. Martin Šnorbert

5 Proč strategický plán města? 1/2 Koncepční plán rozvoje města do r.2020– řeší základní směry rozvoje města v delším časovém horizontu přesahující volební obdobíKoncepční plán rozvoje města do r.2020– řeší základní směry rozvoje města v delším časovém horizontu přesahující volební období Plán, který bude nezávislý na změně politické situace ve městěPlán, který bude nezávislý na změně politické situace ve městě Vychází z detailního poznání současné skutečné situace – pomáhá jasně si uvědomit slabiny i přednosti městaVychází z detailního poznání současné skutečné situace – pomáhá jasně si uvědomit slabiny i přednosti města Představuje dohodu obyvatel města, zástupců jednotlivých zájmových skupin, podnikatelů a zastupitelů – zapojení široké laické i odborné veřejnosti do jeho zpracováníPředstavuje dohodu obyvatel města, zástupců jednotlivých zájmových skupin, podnikatelů a zastupitelů – zapojení široké laické i odborné veřejnosti do jeho zpracování Možnost prohloubení partnerství a spolupráce mezi městem, podnikateli a neziskovými organizacemiMožnost prohloubení partnerství a spolupráce mezi městem, podnikateli a neziskovými organizacemi

6 Proč strategický plán města? 2/2 Zaručuje návaznost jednotlivých akcí a vyvolání synergického efektu (pozitivní vzájemný vliv výsledků jednotlivých akcí) – zamezuje nepromyšleným výdajům z rozpočtuZaručuje návaznost jednotlivých akcí a vyvolání synergického efektu (pozitivní vzájemný vliv výsledků jednotlivých akcí) – zamezuje nepromyšleným výdajům z rozpočtu Vychází z principů MÍSTNÍ AGENDY 21 (proces udržitelného rozvoje na místní úrovni), propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředíVychází z principů MÍSTNÍ AGENDY 21 (proces udržitelného rozvoje na místní úrovni), propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí Postup podporovaný EU a příprava na podpůrné zdroje - uznatelný podklad při předkládání žádosti o finanční pomoc (dotace z EU)Postup podporovaný EU a příprava na podpůrné zdroje - uznatelný podklad při předkládání žádosti o finanční pomoc (dotace z EU)

7 Jak se SPM tvoří? je vytvářen na základě partnerství místní správy s veřejným, podnikatelským a neziskovým sektoremje vytvářen na základě partnerství místní správy s veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem musí být sdílen veřejností a zohledňuje tak konkrétní regionální potřeby získané od všech partnerůmusí být sdílen veřejností a zohledňuje tak konkrétní regionální potřeby získané od všech partnerů dlouhodobý a složitý proces tvorby, trvající několik měsíců – důkladné analýzy, pracovní jednání expertních skupin, zapojení veřejnostidlouhodobý a složitý proces tvorby, trvající několik měsíců – důkladné analýzy, pracovní jednání expertních skupin, zapojení veřejnosti SPRM se skládá z analytické části, SWOT analýzy, návrhové (strategické) části a implementační části (akční plán)SPRM se skládá z analytické části, SWOT analýzy, návrhové (strategické) části a implementační části (akční plán) smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace SPRM – „živý dokument“smyslem a výsledkem úspěšného strategického plánování je realizace SPRM – „živý dokument“

8 Fáze procesu tvorby a harmonogram

9 Organizační struktura při tvorbě SPM Zpracovatel a konzultant Neziskový sektor Podnikatelský sektor Veřejnost Koordinační výbor Pracovní skupina(y) Řídící výbor (Rada města) Zastupitelstvo města

10 Struktura hlavních vstupů a výstupů při tvorbě SPM Vize města Jilemnice

11 Analytická část – profil města Sociogeografická charakteristika města (dle tématických oblastí) Historie městaHistorie města Sídelní a administrativní strukturaSídelní a administrativní struktura ObyvatelstvoObyvatelstvo BydleníBydlení EkonomikaEkonomika Hospodaření městaHospodaření města Občanská vybavenostObčanská vybavenost Kultura, sport a volnočasové aktivityKultura, sport a volnočasové aktivity Cestovní ruchCestovní ruch Zemědělství a lesní hospodářstvíZemědělství a lesní hospodářství Životní prostředí a ochrana přírody a krajinyŽivotní prostředí a ochrana přírody a krajiny DopravaDoprava Technická infrastrukturaTechnická infrastruktura První návrh do 29.2. 2008

12 Struktura strategické části Vize - ideální situace cílového stavu Globální cíl - čeho dosáhnout v dlouhodobém horizontu Prioritní oblasti (priority) - cíle v dané prioritě Opatření – kterými se budou cíle naplňovat Akční plán Projekty – kdo, kdy, za kolik Realizace Monitoring Aktualizace

13 Schéma strategické části VIZE GLOBÁLNÍ CÍL PRIORITA Prioritní cíl PRIORITA Prioritní cíl PRIORITA Prioritní cíl OPATŘENÍ SPECIFICKÉ CÍLE Projekty OPATŘENÍ SPECIFICKÉ CÍLE Projekty OPATŘENÍ SPECIFICKÉ CÍLE Projekty

14 STRATEGICKÁ VIZE VIZE MĚSTAstručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu Do roku 2025 ZM na svém 23. zasedání dne 23. září 2004 schválila znění vize (usnesení ZM č. 149/04)

15 VIZE MĚSTA JILEMNICE "Jilemnice je malebné město v podhůří západních Krkonoš. Je přirozeným správním centrem regionu a také městem s bohatou tradicí běhu na lyžích. Jilemnice chce stavět svoji prosperitu vedle nabídky kvalitního vzdělávání, zdravotní péče a služeb, také na odpočinkových aktivitách sportovního a kulturního rázu jak pro usedlíky a občany spádových obcí, tak i pro návštěvníky západních Krkonoš. Chce být městem harmonicky se rozvíjejícím s dobrými podmínkami pro rozvoj výrobních služeb, lehkého a zpracovatelského průmyslu a potravinářství".

16 Dotazníková šetření Realizace: prosinec 2007 - leden 2008 Zpracování: leden - únor 2008 Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizacePrůzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace seznam celkem 33 NNO Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmyPrůzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy výběr cca 30 podnik. subjektů Názorový průzkum veřejnosti – občané města JilemniceNázorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice cca 2 100 domácností

17 Dotazníková šetření Průzkum neziskového sektoru – nestátní neziskové organizace Počet:seznam 33 NNO Termín: do 14.1.2008 Distribuce: písemná a elektronická forma MěÚ Jilemnice (Romana Martincová) Kontaktní osoby: Romana Martincová - Jilemnice Jana Kuchyňková - CEP

18 Dotazníková šetření Názorový průzkum veřejnosti – občané města Jilemnice Počet:do každé domácnosti (cca 2100 ks) Termín: do 14.1.2008 Distribuce: písemná (do schránek) a elektronická forma (web) MěÚ Jilemnice (Petra Therová) Sběrná místa:MěÚ, škola, knihovna, pošta, IC, obchod,…? Kontaktní osoby: Petra Therová- Jilemnice Marie Prouzová - CEP

19 Dotazníková šetření Průzkum podnikatelského prostředí – místní podnikatelé a firmy Počet:výběr cca 30 podnikatel.subjektů Termín: do 14.1.2008 Distribuce: elektronická forma, řízené osobní pohovory CEP (Monika Malínská) Kontaktní osoby: Martin Šnorbert - Jilemnice Monika Malínská - CEP

20 Komunikační strategie Analýza stakeholderů Kdo je stakeholder – „podílník“?  jedinec, skupina, organizace.......... ten, kdo může ovlivnit nebo může být ovlivněn (pozitivně i negativně) výsledkem rozhodnutí, plánu, programu nebo i procesem, který k výsledku vede  stakeholder má na procesu nebo jeho výsledku nějaký vědomý nebo potenciální zájem  stakeholdeři jsou současně cílovými skupinami komunikace

21 Komunikační strategie Kdo může být stakeholderem?  představitelé vedení obce/města/regionu, zastupitelé, úředníci  členové zájmových a profesních sdružení, NNO, odborných institucí  provozovatelé služeb – podnikatelé, městské/regionální organizace, státní instituce, zaměstnavatelé, zaměstnanci

22 Komunikační strategie Postup při analýze stakeholderů  vypracovat co nejúplnější seznam stakeholderů  analýza z hlediska důležitosti, vlivu.....  kategorizovat stakeholdery dle potřebnosti v projektu a z hlediska kapacity na práci s nimi  analyzovat jejich potřeby a motivovat  vybrat zástupce hlavních skupin a zahájit cílenou komunikaci a spolu s nimi určit formy komunikace i pro další cílové skupiny

23 Komunikační strategie  všechny členy cílových skupin nelze do procesu zapojit najednou  vytipovat ty nejdůležitější – tzv. klíčové stakeholdery a poté doplňovat dalšími skupinami spolupracující subjekty širší společenství iniciační skupina klíčoví partneři veřejnost

24 Vytváření databáze projektových záměrů Sběr projektových záměrů od následujících subjektů: Město JilemniceMěsto Jilemnice NNONNO PodnikateléPodnikatelé - název projektu, obsah projektu, nositel projektu, předběžný termín realizace, předpokládané náklady, stav připravenosti

25 Děkujeme za pozornost a účast Zita Kučerová Ladislav Mlejnek Monika Malínská Centrum evropského projektování Hradec Králové www.cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Strategický plán města Jilemnice 1.jednání Koordinační skupiny 12.12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google