Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Tišnov 2. (společná) schůzka pracovních skupin 29. 8. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Tišnov 2. (společná) schůzka pracovních skupin 29. 8. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Tišnov 2. (společná) schůzka pracovních skupin 29. 8. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program 1.Demografická studie města Tišnova – představení výstupů 2.Informace o postupu prací na strategickém plánu 3.Dotazníkové šetření mezi obyvateli města – metodika, vyhodnocení 4.Analýza SWOT – stručné představení 5.Vize rozvoje města – představení a diskuse východisek k formulaci vize 6.Další postup prací

3 Zpracovatelský tým  Poradenská společnost SPF Group místní a regionální rozvoj životní prostředí projektové a procesní řízení  Členové týmu Josef Miškovský Jan Srb Josef Mareš Tomáš Soukup Gabriela Šulmanová Jakub Benda Iva Michalová

4 Demografická studie města Tišnova

5 Strategický plán – postup prací  3 hlavní části analytická návrhová realizační  Výstupy analytické části profil města – dokončen vyhodnocení názorů místních aktérů – dokončeno vyhodnocení názorů obyvatel – dokončeno (viz prezentace) SWOT analýza – dokončena první verze (viz prezentace)  Výstupy návrhové části návrh vize – dnes k diskusi (viz prezentace) identifikace problémů – září 2013 návrh opatření – říjen 2013

6 Zjišťování potřeb obyvatel Tišnova  anketa  informace v Tišnovských novinách  Elektronicky: 103 dotazníků  Papírově: 82 dotazníků

7 Zjišťování potřeb obyvatel Tišnova Hlavní klady  Příroda, okolí, klid  Blízkost Brna, dobrá poloha města  Dostatek kultury a volnočasových aktivit Hlavní zápory  Stav komunikací, parkování a dopravní situace  Síť obchodů a služeb, občanská vybavenost  Čistota veřejných prostranství, hluk a smog  Nedostatek pracovních příležitostí

8 Spokojenost s jednotlivými aspekty Nižší urgentnostStřední urgentnostVysoká urgentnost Velmi spokojeni + spokojeni 2. Aktivity pro mlád. 3. Turistika 4. Sociální služby 5. ZŠ 6. Informovanost 7. MŠ 8. SŠ 1. Veřejná doprava 9. Kultura 10. Městský úřad 11. Pocit bezpečí 12. Zdravotní služby 13. Veřejná zeleň 14. Obchody a služby 15. Sport Nespokoje ni 16. Dětská hřiště 19. Chodníky 17. Životní prostředí 18. Čistota Velmi nespokojen i 20. Nabídka práce v okolí města 21. Dopravní zatížení 22. Stav a údržba silnic 23. Parkování 24. Nabídka práce ve městě

9 Spokojenost s jednotlivými aspekty Nižší urgentnostStřední urgentnostVysoká urgentnost Velmi spokojeni + spokojeni 2. Aktivity pro mlád. 3. Turistika 4. Sociální služby 5. ZŠ 6. Informovanost 7. MŠ 8. SŠ 1. Veřejná doprava 9. Kultura 10. Městský úřad 11. Pocit bezpečí 12. Zdravotní služby 13. Veřejná zeleň 14. Obchody a služby 15. Sport Nespokoje ni 16. Dětská hřiště 19. Chodníky 17. Životní prostředí 18. Čistota Velmi nespokojen i 20. Nabídka práce v okolí města 21. Dopravní zatížení 22. Stav a údržba silnic 23. Parkování 24. Nabídka práce ve městě

10

11 Analýza SWOT  Zpracována v 5 tématech: Fyzické prostředí a urbanistický rozvoj Infrastruktura a vybavenost Místní ekonomika Sociální soudržnost a bezpečnost Správa města  Vychází ze závěrů předchozích analýz (profil města, vyhodnocení názorů místních aktérů a místních obyvatel)

12 Analýza SWOT pozitivanegativa vnitřní faktory, přítomnost, výchozí stav silné stránky (S)slabé stránky (W) vnější faktory, budoucnost, potřeba intervencí příležitosti (O)hrozby (T)

13 Analýza SWOT  Zaslání připomínek (návrhy na doplnění nebo vyřazení některých faktorů/položek) e-mailem  Finalizace analýzy SWOT

14 Rozvojová vize  Představa budoucího stavu tvořící rámec rozvojové strategie  Vize rozvoje území jako konsenzus zástupců klíčových skupin místní komunity  Podceňovaná, ale důležitá část plánovacího procesu Aktuální stav Strategie Vize – žádoucí cílový stav

15 Atributy rozvojové vize  Představa budoucího stavu města tvořící rámec rozvojové strategie  Konsenzuální - vize rozvoje území jako konsenzus zástupců klíčových skupin místní komunity  Ambiciózní a zároveň realistická (realizovatelná)  Přiměřeně specifická vůči podmínkám města, ale současně dostatečně abstraktní  Může být pouze sloganem, ale i několikastránkovým textem

16 Příklady rozvojové vize  Kreativní pojetí - různé formy rozvojové vize: Ostrava!!! Jesenice – dobře vybavené „zelené městečko“ v zázemí Prahy s adekvátními službami pro své obyvatele, s různorodými možnostmi bydlení a rekreace a s minimálně narušeným životním prostředím Strategická vize rozvoje Jihomoravského kraje – slogan a podrobné rozpracování v několika pilířích

17 Příklady faktorů ovlivňujících budoucnost města (částečně spontánní, částečně ovlivnitelné)  vývoj počtu obyvatel a související nároky na infrastrukturu  podnikání a pracovní příležitosti pro obyvatele města  obslužnost veřejnými službami  vývoj možností bydlení z hlediska kvality i kvantity  preference mezi druhy dopravy uvnitř města, ale i při dopravě jinam (Brno)  charakter prostorového rozvoje (využití volných a nevyužívaných ploch), urbanistický ráz města  vztah mezi sídlem Tišnov a ostatními (venkovskými) sídly, která spadají pod Město Tišnov

18 Různé možnosti směřování rozvoje Tišnova  Má být především městem nabízejícím kvalitní bydlení, zahrnující i síť kvalitních služeb, občanskou vybavenost a infrastrukturu?  Má být městem orientovaným na hospodářskou činnost, které zajistí svým obyvatelům dostatek pracovních příležitostí bez nutnosti vyjížďky za prací?  Má být především „zeleným“ městem s kvalitním prostředím, zelenými plochami, nízkou hladinou hluku, emisí atd.?  Chápeme Tišnov jako město, které chce být maximálně „soběstačné“ (třeba i méně kapacitní a méně kvalitní vybaveností), nebo jako součást širší brněnské aglomerace (třeba i za cenu toho, že se vzdá části své ekonomické a obslužné funkce ve prospěch širší a kvalitnější nabídky Brna)?  Chce být Tišnov významným střediskem cestovního ruchu, nebo toto odvětví chápeme jako doplňkové?  Chce být Tišnov „komunitně řízeným“ městem?  Má/chce být Tišnov regionálním lídrem iniciujícím rozvoj širší oblasti Tišnovska a spolupráci okolních obcí?

19 Další postup prací  Zaslání připomínek k analýze SWOT  Dokončení analýzy SWOT  Zpracování vize  Identifikace problémů (vč. jednání každé z pracovních skupin)  Návrh opatření (vč. jednání každé z pracovních skupin)  Termíny příštích jednání PS (každá PS zvlášť)?


Stáhnout ppt "Strategický plán města Tišnov 2. (společná) schůzka pracovních skupin 29. 8. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."

Podobné prezentace


Reklamy Google