Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV České Budějovice - ECČB Ing. Miroslav Urban, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV České Budějovice - ECČB Ing. Miroslav Urban, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra."— Transkript prezentace:

1 HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV České Budějovice - ECČB Ing. Miroslav Urban, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 14. května 2009

2 Obsah prezentace  Úvod do problematiky hodnocení ENB  Legislativní pozadí a současné požadavky  Jak je chápán pojem energetické náročnost budov  Výpočetní prostředky pro stanovení ENB  Příklady praktické aplikace  Závěr, Diskuze /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

3 Budova jako spotřebič energie  Požadavky na hospodaření s energií v budovách  Budovy se provozní energetickou náročností podílí 40% na celkové spotřebě energie EU  Závazky EU- snížení spotřeby energie  Doporučení pro vlády zemí EU  Směrnice 2002/91/EC Směrnice 2002/91/EC O energetické náročnosti budov 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

4  obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;  použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;  použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace;  energetická certifikace budov;  pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách; ÚČEL: Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti:  Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6).  Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7)  Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9). Směrnice 2002/91/EC /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

5 Legislativa – energetická náročnost Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov (EPBD) Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Základní požadavky směrnice vedou k novelizaci zákonů a vyhlášek Novela zákona 406/2000 Sb., nutné k 1. lednu 2009 zavést požadavky směrnice vyhláška č. 148/2007 Sb. Nutná novelizace existujících prováděcích vyhlášek vyhláška je v platnosti od 1. 7. 2007 účinnosti nabyla 1. 1. 2009 /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

6 Pojmy – energetická náročnost Energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540 z 04/2007 Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB) Podle §6a zákona 406/2006 Sb. a vyhlášky 148/2007 Sb. Z R U Š E N O Energetický průkaz podle vyhlášky č. 291/2001 /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

7  zákon 406/2006 Sb. §6a odst. 2 (ve znění pozdějších předpisů) › Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků průkazem energetické náročnosti budovy prokazuje splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. › Průkaz je součástí dokumentace:  při výstavbě nových budov;  při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost;  při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován z předchozích dvou důvodů. /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/ Kdy je potřeba stanovení ENB ? 14. 5. 2009

8 Energetické náročnost budovy  Spotřeba energie – energetické náročnost budovy OZE TV VYT /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

9 Celková spotřeba energie SPOTŘEBA ENERGIE VYROBENÁ ENERGIE CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE QHQC QHumQDHWQaux QLi;E QOZEQCHP Qfuel /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

10 Výpočet energetické náročnosti  Komplexní pohled na budovu  Do současné doby při hodnocení budov hodnocena POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ  př: NED - 50kWh m2/rok hodnota vypovídá pouze o stavebním a dispozičním řešení budovy a vnitřních podmínkách ve vztahu k vytápění nevypovídá o dalších spotřebách energie a činnostech  Hodnocení celkové SPOTŘEBY ENERGIE BUDOVY vyjádření dílčích spotřeb (teplá voda, vytápění, chlazení) NOVÝ PŘÍSTUP /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

11 Energetické systémy ve výpočtu ENB QHQC QHumQDHWQaux QLi;E QOZEQCHP Qfuel /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

12 Výpočet ENB  Výpočet komplikovaný ve dvou úrovních  Úroveň budovy a jejího stavebního řešení  Úroveň energetických systémů budovy Hodinový krok výpočtu, nejdelší přijatelný krok výpočtu měsíční krok výpočtu  Složitost výpočtu  Nutné použití výpočetních pomůcek - SW  Komplexní znalost problematiky Stavebního řešení Energetických systémů Zkušenosti v oblasti provozu budov VÝPOČETNÍ NÁSTROJ 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

13 Třída energetické náročnosti budovy  SPOTŘEBA ENERGIE - hodnotící faktor  KLASIFIKAČNÍ TŘÍDY EN hodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., v kWh/m2  CELKOVÁ SPOTŘEBA DODANÉ ENERGIE DO BUDOVY  zahrnující energii dodanou pro Vytápění a větrání, chlazení, vlhčení, osvětlení, OZE, KVET a pomocnou energii potřebnou na provoz systémů /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

14 Formální výstupy - doklady  ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE DO BUDOVY (GJ/rok, kWh/m 2.rok)  PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  GRAFICKÉ ZÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB  PROTOKOL PRŮKAZU ENB /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/ PROTOKOL PRŮKAZU ENB GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENB 14. 5. 2009

15 Struktura výpočtu – jednotný rámec /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

16 Výpočetní nástroj NKN  Pilotní výpočetní pomůcka pro potřeby stanovení celkové dodané energie do budovy  Pro potřeby energetické certifikace budov  Vznik a vývoj - 05/2006 – dosud  Uvedení 1. používané verze NKN 2.02- 09/2007  Aktuální verze NKN 2.06 - 02/2009  Download: http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/nkn/ 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

17 Komerční SW fy. PROTECH  Komerční software Protech s.r.o. pro výpočet ENB (info: www.protech.cz)www.protech.cz  Přídavný modul ENB verze X.X.X implementovaný do stávající linky výpočtu tepelných ztrát TZ  Samostatný program PENB verze X.X.X nezávislý program pro výpočty podle vyhlášky 148/2007 Sb.  SW pracuje s hodinovým krokem výpočtu - předloha pro SW PENB je výpočetní nástroj NKN  Spolupráce s firmou Protech na aktualizaci programu ENB a PENB stále probíhá na základě změn v NKN 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

18 Komerční SW fy. Svoboda software  Komerční software fy. Svoboda software pro výpočet ENB (info: http://www.kcad.cz/)http://www.kcad.cz/  Energie 2008 hodnocení komplexní energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. a podle SN EN ISO 13790  Energie 2008 vychází z NKN Energie 2008 pracuje s měsíčním krokem výpočtu – nezbytnost průměrování některých zadávaných údajů vzhledem k časovému rozložení parametru  Spolupráce s firmou Svoboda software na aktualizaci programu Energie 2008 stále probíhá na základě změn v NKN 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

19 Ostatní komerční SW  Další vývoj  Existence dalších komerčních SW V přípravě rozšíření SW ArchiPHYSIK o modul hodnocení ENB SW vychází a využívá některé postupy z NKN  Validované výpočetní jádro NKN certifikovaný vzor pro komerční SW  Testování komerčních SW prostřednictvím NKN (validovaný hodnověrný výpočetní nástroj) 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

20 Příklad – RODINNÝ DŮM  RODINNÝ DŮM  cca 45-50% dokončených bytů připadá na RD  Od 1. ledna 2009 – průkaz ENB  Nejčastější požadavek na zpracování průkazu  Vystavení průkazu ENB ke stavebnímu povolení, nebo ohlášení  NKN možno použít k optimalizaci návrhu, pro jednání s investorem  Bilance spotřeby dodané energie do objektu (rozlišení energonositelů) – kalkulace nákladů na provoz 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

21 Příklad – RODINNÝ DŮM  ČLENĚNÍ BUDOVY - ZÓNOVÁNÍ OznačeníNázevStandardizovaný profilPlochaObjem m2m2 m3m3 Zóna 1Obytná částRodinné domy – normový byt212,3530,75 Zóna 2Garáž, sklepyRodinný dům – částečně vytápěné místnosti91227,5 Celkem303,3758,25 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

22 Příklad – RODINNÝ DŮM  Energetické systémy – ZÁKLADNÍ VARIANTA OZE TV VYT 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

23 RODINNÝ DŮM – VÝPOČET  Základní varianta celkem 86 279 MJ celkem 79,1 kWh/m 2 VYT 74 598,1 MJ Základní varianta B Celková roční dodaná energie Vytápění74 598,1MJ Příprava TV - OZE8563,9MJ Osvětlení283,8MJ Pomocná energie2 833,1MJ CELKEM86 279,0MJ 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

24  Energetické systémy –VARIANTA 1 RODINNÝ DŮM – VARIANTA 1 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

25 RODINNÝ DŮM – VÝPOČET  Varianta 1 celkem 49 173MJ celkem 44,8 kWh/m 2 VYT 37 473 MJ Varianta 1 A Celková roční dodaná energie Vytápění37 473,1MJ Příprava TV - OZE8563,9MJ Osvětlení283,8MJ Pomocná energie2 833,1MJ CELKEM49 153,8MJ 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

26  Úspora vlivem systémového řešení VYT  37 120 MJ/rok RODINNÝ DŮM – POROVNÁNÍ celkem 86 279 MJ celkem 79,1 kWh/m 2 VYT 74 598,1 MJ Základní varianta celkem 49 173MJ celkem 44,8 kWh/m 2 VYT 37 473 MJ Varianta 1 B A 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

27 Energetická náročnost budovy  NKN jednoduchý optimalizační nástroj  Vliv stavebního řešení objektu Dispoziční řešení budovy – zónování Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  Vliv koncepce energetických systémů spotřebu dodané energie na zatřídění budovy  VYSTAVENÍ průkazu ENB  Na základě optimalizace  Na základě PD pro SP  ZA ÚČELEM ŽÁDOSTI O SP 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

28 Posouzení ENB obytného komplexu  Posouzení energetické náročnosti obytného souboru Milíčovský háj – jih, východ /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/ Developer: SKANSKA Reality a.s. 14. 5. 2009

29 Příklad – dům sekce E (NED)  Stavební řešení budovy  Obvodový plášť kombinuje železobeton, keramické tvárnice  Tloušťka tepelné izolace > 160 mm  ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov Tepelně technické vlastnosti splňují DOPORUČENÉ požadavky Energetický štítek obálky budovy CI = 0,53 třída B - úsporná /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

30 Příklad – dům sekce E (NED) Energetické systémy  Energetické systémy objektu /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

31 Příklad – dům sekce E (NED) hodnocení ENB /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009

32 Optimalizovaný návrh budovy  Optimalizovaným návrhem budovy na úrovni architektonické studie úspora 30% provozních nákladů budovy  Návrh budovy  Na úrovni řešení budovy  Na úrovni systémů budovy POTŘEBA ENERGIE Dispozice Stavební řešení Provoz budovy ENERGETICKÉ SYSTÉMY APROVOZ Systém TZBProvoz CELKOVÁ SPOTŘEBA NA VYTÁPĚNÍ Dodaná energie pro krytí potřeby 14. 5. 2009/miroslav.urban@fsv.cvut.cz/

33 BUDOVA VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4 Závěr  ENB jednoduchý optimalizační nástroj  Vliv stavebního řešení objektu Dispoziční řešení budovy – zónování Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  Vliv koncepce energetických systémů spotřebu dodané energie na zatřídění budovy  VYSTAVENÍ průkazu ENB  Varianta podle optimalizace  Pro stupeň PD, žádosti o dotaci 14. 5. 2009 STÁTNÍ SPRÁVA - prostředek pro identifikaci plnění závazků SOUKROMÁ SFÉRA - předběžná kalkulace nákladů stavby - tržní nástroj (developerské projekty) VŠEOBECNĚ - všeobecně srozumitelný identifikátor kvality budovy - nástroj pro energetický managenent budovy

34 INFORMACE, WEBOVÁ PODPORA  ZÁKLADNÍ INFORMACE  ÚVOD DO PROBLEMATIKY  LEGISLATIVA  ODBORNÉ ČLÁNKY  KE STAŽENÍ  Články, legislativa  po registraci NKN aktuální verze 2.06 /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/ http://tzb.fsv.cvut.cz/projects/nkn v. 2.05 14. 5. 2009

35 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Miroslav Urban, Ph.D. ČVUT – Fsv, TZB ČVUT – Fsv, katedra TZBhttp://tzb.fsv.cvut.cz email: Miroslav.Urban@fsv.cvut.cz /miroslav.urban@fsv.cvut.cz/14. 5. 2009


Stáhnout ppt "HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV České Budějovice - ECČB Ing. Miroslav Urban, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra."

Podobné prezentace


Reklamy Google