Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Age Management v české republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Age Management v české republice"— Transkript prezentace:

1 Age Management v české republice
Ilona Štorová AIVD ČR o. s. Age Management o.s.

2 Aktivní přístup k životu i k práci,
Obsah Pojem AM, historický vývoj Pojem pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index (WAI) Příklady dobré praxe v ČR, nové projekty, strategie AM v ČR Aktivní přístup k životu i k práci, věk nerozhoduje…

3 Age Management Řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců  každý má mít možnost využít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn kvůli věku Má za cíl podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti Hlavní zásady: dobré znalosti o věkovém složení firmy spravedlivé postoje ke stárnutí pochopení pro individualitu a rozmanitost uplatňování strategického myšlení

4 PILOTNÍ FINSKÝ VÝZKUM Cílem výzkum zdraví, funkční kapacity, pracovní schopnosti, pracovního prostředí a stresu pracovníků ve věku nad 45 let v důsledku stárnutí 6 500 státních zaměstnanců po dobu 28 let (r. 1981) Výsledky: 60 % pracovníků si udrželo svůj WAI na dobré nebo vynikající úrovni zhruba 10 % zaznamenalo dokonce zlepšení přibližně 30 % zaznamenalo během stárnutí dramatický pokles WAI Práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví.

5 VÝSTUPY PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR
Komparativní analýza přístupů a podmínek k cílové skupině 50+ na trhu práce v ČR a ve Finsku Metodická příručka pro práci s cílovou skupinou 50+ Praktická aplikace AM v rámci personálních činností ČSJ o.s. Age Management o.s.

6 Pracovní schopnost Pracovní schopnost je výsledkem vzájemného vztahu
mezi pracovníkem a jeho pracovní činností © FIOH

7 Dům pracovní schopnosti

8 Ovlivňování pracovní schopnosti
Work Ability index Health promotion Ergonomics Management training Health promotion No measures Age Zdroj: J. Ilmarinen, 2011 8

9 Index pracovní schopnosti (Work Ability Index)
dotazník, který vede k číselnému skóre hodnotící pracovní schopnost daného pracovníka implementován v řadě zemí po celém světě, stal se metodologickým benchmarkem komplexního posuzování pracovní schopnosti používán k prevenci a zachování pracovního zdraví zaměstnanců, k re-integraci a ve výzkumu může být použit pro skupinová stejně jako individuální hodnocení k dnešnímu dni přeložen do 29 jazyků je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů

10 Model propojující důležité změny v pracovním životě
s příklady dobré manažerské praxe Zvyknutí si na pracovní život Změna pracovních povinností Starost o příbuzné Změna v pracovní schopnosti Kariéra na křižovatce Odchod z pracovního trhu Úspěšný nábor zaměstnanců Kariérní plánování a mentoring Flex. formy práce/ Rovnováha v rodině Návrat do pracovního procesu Řízení změn Osobní rozvoj Strategie odchodu do důchodu (firma) Plán odchodu (pracovník) Manažerské praktiky © FIOH, Tina Saalerma-Thiel

11 Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost
Příklady z ČR – I. Patro Oblast zdraví a funkční kapacity podpora sportovních aktivit, jóga, masáže, využití přestávky na oběd na sport... zdravý životní styl a podpora zdravého stravování… zdravotní „balíčky“ pravidelné měření hodnot jako tlaku, cukru, BMI, vakcinace, zákaz kouření na pracovišti, program na odvykání kouření pro zaměstnance… Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost Age Management o.s.

12 Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost
Příklady z ČR – II. Patro Kompetence plány vzdělávání mezigenerační spolupráce, mentoring trainee program řízení kariéry a knowledge management Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost Age Management o.s.

13 Příklady z ČR – III. Patro
Hodnoty, motivace, postoje program na podporu zaměstnanců (např. při přílišném stresu) problematika Work-Life Balance, pomoc handicapovaným plány pro zaměstnance, kteří se po delší době vrací do práce (např. po MD, RD či dlouhodobém onemocnění) pravidelná hodnocení zaměstnanců se svými nadřízenými Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost Age Management o.s.

14 Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost
Příklady z ČR – IV. Patro Styl vedení, pracovní prostředí a pracovní podmínky nastavení firemní kultury, stylu vedení ergonomie práce, workshopy s fyzioterapeuty (správné sezení, rozložení stolů, cvičení při práci atd.) přizpůsobení organizace práce (např. času směn ve výrobě cyklům spánku a bdělosti) pracovní prostředí s relaxačními zónami Zdroj: TES Age Management platformy Byznys pro společnost Age Management o.s.

15 Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540
Strategie AM v ČR Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Specifický cíl 4: Zvýšit dostupnost kvalitativních a kvantitativních dat o možnostech AM a jeho využití, na jejichž základě dojde k rozvoji AM v ČR Specifický cíl 6: změnit postoje ke stárnutí na základě informování společnosti o věkové diverzitě jako konkurenční výhodě pro společnost i firmy Zdroj:

16 Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540
Strategie AM v ČR Specifický cíl 7: podpora zavádění konceptu AM na Úřadě práce v ČR Specifický cíl 8: Zdůraznit nástroje AM v oblasti pracovněprávní legislativy, ochrany zdraví při práci a důchodové reformy za účelem podpoření zaměstnavatelů včetně institucí státní správy v zavádění konceptu AM Specifický cíl 9: Zvýšit znalosti o AM především u lékařů pracujících v oblasti pracovně lékařské péče Zdroj:

17 „Implementace Age Managementu
NOVÝ PROJEKT OP LZZ „Implementace Age Managementu v České republice“ analýza nástrojů, metod a postupů v oblasti AM v ČR i EU výměna zkušeností a přenos dobré praxe z Nizozemska vyvinutí 3 modulů vzdělávacích aktivit Modul: Aplikace Work Ability Index Modul: Age Management v poradenství Modul: Age Management a podpora pracovní schopnosti pilotní ověření vzdělávacích modulů (190 osob) pilotní testování WAI u 240 osob vytvoření tematické sítě AM Age Management o.s.

18 NOVÝ PROJEKT OP VK „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“ vyvinutí vzdělávací aktivity "Udržitelný rozvoj pro lektory se zaměřením na AM“ vyvinutí vzdělávací aktivity "Metody udržování pracovní schopnosti u zdravotnického personálu" vývoj e-learningového kurzu měření pracovní schopnosti pomocí WAI pro 60 účastníků projektu

19 CO BY MĚLI MANAŽEŘI VĚDĚT O STÁRNUTÍ…
Různé podoby stárnutí Pracovní síla stárne, demografický vývoj Metody udržování pracovní schopnosti Ekonomické aspekty 5. Stárnutí a zdraví 6. Funkční kapacita a stárnutí Vzdělávání Hodnoty a postoje Vliv legislativy Age Management o.s.

20 V PRŮBĚHU PRACOVNÍHO TÝDNE
PRACOVNÍ SCHOPNOST V PRŮBĚHU PRACOVNÍHO TÝDNE Age Management o.s.

21 Vaše otázky…. Age Management o.s.

22 Kontaktní informace Děkuji Vám za pozornost! Ilona Štorová
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Karlovo náměstí 14/292 |  Praha 2 Age Management o.s. tel: Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Age Management v české republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google