Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČR Ilona Štorová Age Management o.s. AIVD ČR o.s. 18.9.2014 1 Age Management o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČR Ilona Štorová Age Management o.s. AIVD ČR o.s. 18.9.2014 1 Age Management o.s."— Transkript prezentace:

1 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČR Ilona Štorová Age Management o.s. AIVD ČR o.s. 18.9.2014 1 Age Management o.s.

2 Pojem AM, projekt „Strategie Age Managementu v ČR“ a jeho základní výstupy Základní pojmy  Pracovní schopnost  Dům pracovní schopnosti  Work Ability Index Age Management v ČR OBSAH Aktivní přístup k životu i k práci, věk nerozhoduje…

3 Řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců  každý má mít možnost využít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn kvůli věku Má za cíl podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti Hlavní zásady: dobré znalosti o věkovém složení firmy spravedlivé postoje ke stárnutí pochopení pro individualitu a rozmanitost uplatňování strategického myšlení AGE MANAGEMENT

4 IDENTIFIKACE PROJEKTU Identifikace: OP LZZ, 5.1 Mezinárodní spolupráce Doba realizace: 1. 9. 2010 – 31. 7. 2012 Realizátor: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Partneři:Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně Zahraniční partner: Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), www.ttl.fiwww.ttl.fi

5 VÝSTUPY PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Komparativní analýza přístupů a podmínek k cílové skupině 50+ na trhu práce v ČR a ve Finsku Metodická příručka pro práci s cílovou skupinou 50+ Praktická aplikace AM v rámci personálních činností ČSJ o.s. 18.9.2014Age Management o.s.5 http://www.aivd.cz/publikacni-cinnost

6 PRACOVNÍ SCHOPNOST Pracovní schopnost je výsledkem vzájemného vztahu mezi pracovníkem a jeho pracovní činností © FIOH

7 DŮM PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

8 PILOTNÍ VÝZKUM Cílem výzkum zdraví, funkční kapacity, pracovní schopnosti, pracovního prostředí a stresu pracovníků ve věku nad 45 let v důsledku stárnutí 6 500 státních zaměstnanců po dobu 28 let (r. 1981) Výsledky: 60 % pracovníků si udrželo svůj WAI na dobré nebo vynikající úrovni zhruba 10 % zaznamenalo dokonce zlepšení přibližně 30 % zaznamenalo během stárnutí dramatický pokles WAI Práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví.

9 dotazník, který vede k číselnému skóre hodnotící pracovní schopnost daného pracovníka implementován v řadě zemí po celém světě, stal se metodologickým benchmarkem komplexního posuzování pracovní schopnosti používán k prevenci a zachování pracovního zdraví zaměstnanců, k re-integraci a ve výzkumu může být použit pro skupinová stejně jako individuální hodnocení k dnešnímu dni přeložen do 29 jazyků je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů INDEX PRACOVNÍ SCHOPNOSTI (WORK ABILITY INDEX)

10 OBLASTI WAI OBLASTBody 1Aktuální pracovní schopnost ve vztahu k nejlepší dosavadní 0 – 10 2Aktuální pracovní schopnost ve vztahu k pracovním nárokům 2 – 10 3Počet lékařsky diagnostikovaných nemocí1 – 7 4Zhoršení pracovní schopnosti v důsledku nemocí1 – 6 5Pracovní absence kvůli nemoci1 – 5 6Odhadovaná pracovní schopnost v následujících 2 letech1, 4, 7 7Duševní schopnosti1 – 4 SUMÁRNÍ SKÓRE7 – 49 7 - 27Nízký 28 - 36Průměrný 37 - 43Dobrý 44 - 49Vynikající

11 OVLIVŇOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Health promotion Ergonomics Management training Health promotion No measures Work Ability index Age Zdroj: J. Ilmarinen, 2011

12 VYNIKAJÍCÍDOBRÝ PRŮMĚRNÝ NÍZKÝ VÝSLEDKY MĚŘENÍ WAI V ČR

13 TYPICKÉ PODNĚTY PRO IMPLEMENTACI AM V ORGANIZACI Finanční náklady Pracovní neschopnost Na obzoru ztráta odborných pracovníků Např. tacitní znalost ztracená odchodem pracovníka do důchodu Vývoj týkající se prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, způsobu myšlení a technologií a s tím spojených nároků na odbornost Problémy s dostupností pracovní síly Silné populační ročníky následované slabšími Nedostatek pracovní síly 13

14 Zvyknutí si na pracovní život Změna pracovních povinností Starost o příbuzné Změna v pracovní schopnosti Kariéra na křižovatce Odchod z pracovního trhu Úspěšný nábor zaměstnanců Kariérní plánování a mentoring Flex. formy práce/ Rovnováha v rodině Návrat do pracovního procesu Řízení změn Osobní rozvoj Strategie odchodu do důchodu (firma) Plán odchodu (pracovník) MODEL PROPOJUJÍCÍ DŮLEŽITÉ ZMĚNY V PRACOVNÍM ŽIVOTĚ S PŘÍKLADY DOBRÉ MANAŽERSKÉ PRAXE Manažerské praktiky © FIOH, Tina Saalerma-Thiel

15

16 Specifický cíl 4: Zvýšit dostupnost kvalitativních a kvantitativních dat o možnostech AM a jeho využití, na jejichž základě dojde k rozvoji AM v ČR Specifický cíl 6: změnit postoje ke stárnutí na základě informování společnosti o věkové diverzitě jako konkurenční výhodě pro společnost i firmy STRATEGIE AM V ČR Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540  Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

17 Specifický cíl 7: podpora zavádění konceptu AM na Úřadě práce v ČR Specifický cíl 8: Zdůraznit nástroje AM v oblasti pracovněprávní legislativy, ochrany zdraví při práci a důchodové reformy za účelem podpoření zaměstnavatelů včetně institucí státní správy v zavádění konceptu AM Specifický cíl 9: Zvýšit znalosti o AM především u lékařů pracujících v oblasti pracovně lékařské péče STRATEGIE AM V ČR Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540

18 AGE MANAGEMENT V ČR Pracovní skupina Rady vlády ČR pro Age Management Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých, AIVD ČR, o.s. Vzdělávací aktivity pro státní a veřejnou správu a pro zaměstnavatele Nové projekty, spolupráce s VŠ 18.9.2014Age Management o.s.18

19 NOVÉ PROJEKTY OP LZZ, Mezinárodní spolupráce: „Implementace Age Managementu v ČR“  Vytvoření tematické sítě 19 organizací  Spolupráce s Nizozemskem  Nové vzdělávací aktivity: 1.Aplikace Work Ability Index 2.AM v poradenství 3.AM a podpora pracovní schopnosti OP VK: „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na AM“ 18.9.2014Age Management o.s.19

20 POUŽITÉ ZDROJE CIMBÁLNÍKOVÁ, L., FUKAN, J., JOKEŠOVÁ, R., LAZAROVÁ, B., NOVOTNÝ, P., PALÁN, Z., RABUŠICOVÁ, M., RAJMONOVÁ, M., ŘEHÁKOVÁ, L., Štorová, I. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, ISBN 978-80- 904531-5-9 ILMARINEN, J. Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda, 2008. ISBN 978-80-07-01658-3 TUOMI, K. a kol. Work Ability Index. Helsinki: FIOH, 1998 http://www.mpsv.cz/cs/14540

21 VAŠE OTÁZKY…. 18.9.2014Age Management o.s.21

22 Ilona Štorová Age Management o.s. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR o.s. E-mail: storova@agemanagement.czstorova@agemanagement.cz tel: 734 318 795 www.agemanagement.cz Děkuji Vám za pozornost! KONTAKTNÍ INFORMACE


Stáhnout ppt "MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČR Ilona Štorová Age Management o.s. AIVD ČR o.s. 18.9.2014 1 Age Management o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google