Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR"— Transkript prezentace:

1 Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR
Ilona Štorová Age Management o.s. AIVD ČR o.s. Age Management o.s.

2 Aktivní přístup k životu i k práci,
Obsah Pojem AM, projekt „Strategie Age Managementu v ČR“ a jeho základní výstupy Základní pojmy Pracovní schopnost Dům pracovní schopnosti Work Ability Index Age Management v ČR Aktivní přístup k životu i k práci, věk nerozhoduje…

3 Age Management Řízení s ohledem na věk a schopnosti zaměstnanců  každý má mít možnost využít svůj potenciál a nebýt znevýhodněn kvůli věku Má za cíl podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti Hlavní zásady: dobré znalosti o věkovém složení firmy spravedlivé postoje ke stárnutí pochopení pro individualitu a rozmanitost uplatňování strategického myšlení

4 Identifikace projektu
Identifikace: OP LZZ, 5.1 Mezinárodní spolupráce Doba realizace: – Realizátor: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Partneři: Masarykova univerzita Univerzita Palackého v Olomouci Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně Zahraniční partner: Finnish Institute of Occupational Health (FIOH),

5 VÝSTUPY PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR
Komparativní analýza přístupů a podmínek k cílové skupině 50+ na trhu práce v ČR a ve Finsku Metodická příručka pro práci s cílovou skupinou 50+ Praktická aplikace AM v rámci personálních činností ČSJ o.s. Age Management o.s.

6 Pracovní schopnost Pracovní schopnost je výsledkem vzájemného vztahu
mezi pracovníkem a jeho pracovní činností © FIOH

7 Dům pracovní schopnosti

8 PILOTNÍ VÝZKUM Cílem výzkum zdraví, funkční kapacity, pracovní schopnosti, pracovního prostředí a stresu pracovníků ve věku nad 45 let v důsledku stárnutí 6 500 státních zaměstnanců po dobu 28 let (r. 1981) Výsledky: 60 % pracovníků si udrželo svůj WAI na dobré nebo vynikající úrovni zhruba 10 % zaznamenalo dokonce zlepšení přibližně 30 % zaznamenalo během stárnutí dramatický pokles WAI Práce samotná nezabránila poklesu pracovní schopnosti u třetiny respondentů nezávisle na povolání a pohlaví.

9 Index pracovní schopnosti (Work Ability Index)
dotazník, který vede k číselnému skóre hodnotící pracovní schopnost daného pracovníka implementován v řadě zemí po celém světě, stal se metodologickým benchmarkem komplexního posuzování pracovní schopnosti používán k prevenci a zachování pracovního zdraví zaměstnanců, k re-integraci a ve výzkumu může být použit pro skupinová stejně jako individuální hodnocení k dnešnímu dni přeložen do 29 jazyků je indikátorem produktivity současných a budoucích lidských zdrojů

10 Oblasti WAI OBLAST Body 1
Aktuální pracovní schopnost ve vztahu k nejlepší dosavadní 0 – 10 2 Aktuální pracovní schopnost ve vztahu k pracovním nárokům 2 – 10 3 Počet lékařsky diagnostikovaných nemocí 1 – 7 4 Zhoršení pracovní schopnosti v důsledku nemocí 1 – 6 5 Pracovní absence kvůli nemoci 1 – 5 6 Odhadovaná pracovní schopnost v následujících 2 letech 1, 4, 7 7 Duševní schopnosti 1 – 4 SUMÁRNÍ SKÓRE 7 – 49 7 - 27 Nízký Průměrný Dobrý Vynikající

11 Ovlivňování pracovní schopnosti
Work Ability index Health promotion Ergonomics Management training Health promotion No measures Age Zdroj: J. Ilmarinen, 2011 11

12 VÝSLEDKY MĚŘENÍ WAI V ČR
NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ DOBRÝ Vynikající

13 Typické podněty pro implementaci AM v organizaci
Finanční náklady Pracovní neschopnost Na obzoru ztráta odborných pracovníků Např. tacitní znalost ztracená odchodem pracovníka do důchodu Vývoj týkající se prostředí, ve kterém se organizace pohybuje, způsobu myšlení a technologií a s tím spojených nároků na odbornost Problémy s dostupností pracovní síly Silné populační ročníky následované slabšími Nedostatek pracovní síly

14 Model propojující důležité změny v pracovním životě
s příklady dobré manažerské praxe Zvyknutí si na pracovní život Změna pracovních povinností Starost o příbuzné Změna v pracovní schopnosti Kariéra na křižovatce Odchod z pracovního trhu Úspěšný nábor zaměstnanců Kariérní plánování a mentoring Flex. formy práce/ Rovnováha v rodině Návrat do pracovního procesu Řízení změn Osobní rozvoj Strategie odchodu do důchodu (firma) Plán odchodu (pracovník) © FIOH, Tina Saalerma-Thiel Manažerské praktiky

15

16 Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540
Strategie AM v ČR Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Specifický cíl 4: Zvýšit dostupnost kvalitativních a kvantitativních dat o možnostech AM a jeho využití, na jejichž základě dojde k rozvoji AM v ČR Specifický cíl 6: změnit postoje ke stárnutí na základě informování společnosti o věkové diverzitě jako konkurenční výhodě pro společnost i firmy Zdroj:

17 Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/14540
Strategie AM v ČR Specifický cíl 7: podpora zavádění konceptu AM na Úřadě práce v ČR Specifický cíl 8: Zdůraznit nástroje AM v oblasti pracovněprávní legislativy, ochrany zdraví při práci a důchodové reformy za účelem podpoření zaměstnavatelů včetně institucí státní správy v zavádění konceptu AM Specifický cíl 9: Zvýšit znalosti o AM především u lékařů pracujících v oblasti pracovně lékařské péče Zdroj:

18 Age Management v ČR Pracovní skupina Rady vlády ČR pro Age Management
Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých, AIVD ČR, o.s. Vzdělávací aktivity pro státní a veřejnou správu a pro zaměstnavatele Nové projekty, spolupráce s VŠ Age Management o.s.

19 Nové projekty OP LZZ, Mezinárodní spolupráce: „Implementace Age Managementu v ČR“ Vytvoření tematické sítě 19 organizací Spolupráce s Nizozemskem Nové vzdělávací aktivity: Aplikace Work Ability Index AM v poradenství AM a podpora pracovní schopnosti OP VK: „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na AM“ Age Management o.s.

20 Použité zdroje CIMBÁLNÍKOVÁ, L., FUKAN, J., JOKEŠOVÁ, R., LAZAROVÁ, B., NOVOTNÝ, P., PALÁN, Z., RABUŠICOVÁ, M., RAJMONOVÁ, M., ŘEHÁKOVÁ, L., Štorová , I. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Metodická příručka. Praha: AIVD ČR, ISBN ILMARINEN, J. Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda, ISBN TUOMI, K. a kol. Work Ability Index. Helsinki: FIOH, 1998

21 Vaše otázky…. Age Management o.s.

22 Děkuji Vám za pozornost!
Kontaktní informace Ilona Štorová Age Management o.s. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR o.s. tel: Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Možnosti uplatnění Age Managementu v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google