Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomický pohled do zákulisí tiché pozemkové reformy v ČR Ing. David Slavata, Ph.D. 8.3.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomický pohled do zákulisí tiché pozemkové reformy v ČR Ing. David Slavata, Ph.D. 8.3.2011."— Transkript prezentace:

1 Ekonomický pohled do zákulisí tiché pozemkové reformy v ČR Ing. David Slavata, Ph.D. 8.3.2011

2 Bilance půdy v ČR dle šetření v roce 2007 Bilance půdy v ČR dle šetření v roce 2007 Zemědělská půda4 249 tis. ha Zemědělská půda4 249 tis. ha Lesní půda2 569 tis. ha Lesní půda2 569 tis. ha Ostatní1 069 tis. Ha Ostatní1 069 tis. Ha Podíl orné půdy na celkové rozloze ČR je 34,2%

3 Struktura zemědělské půdy

4 Počet zaměstnanců v zemědělství dle ČSÚ RokPočet zaměstnanců 1989567 tis. 2000176 tis. 2008141 tis.

5 Srovnání ceny půdy 2010 StátCena půdy v Kč/ha Česká republika60 000 Polsko67 500 Německo225 000 Rakousko500 000 Nizozemí1 022 900

6 Priority českého zemědělství pro roky 2007 - 2013 Zlepšování životního prostředí a krajiny Zlepšování životního prostředí a krajiny Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech

7 Struktura zemědělských dotací 2009 Jednotná žádost o dotaci (*) Jednotná žádost o dotaci (*) Program rozvoje venkova (*) Program rozvoje venkova (*) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Horizontální plán rozvoje venkova (+) Operační program RVMZ (+) Operační program RVMZ (+) Program SAPARD (+) Program SAPARD (+)

8 Jednotná žádost o dotaci jednotná platba na plochu (SAPS), jednotná platba na plochu (SAPS), národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), národní doplňkové platby k jednotné platbě na plochu (Top-Up), oddělená platba za cukr (SSP), oddělená platba za cukr (SSP), podpora pěstování energetických plodin, podpora pěstování energetických plodin, oddělená platba za rajčata (STP), oddělená platba za rajčata (STP), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA), agroenvironmentální opatření (AEO), agroenvironmentální opatření (AEO), platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě. platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě.

9 Program rozvoje venkova Investice do zem. podniků, produktů, lesů Investice do zem. podniků, produktů, lesů Platby na ekologické hospodaření Platby na ekologické hospodaření Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zalesnění zemědělské půdy Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zakládání a údržbu sadů Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zatravňování a údržbu půdy Platby na zakládání zemědělských podniků Platby na zakládání zemědělských podniků atd. atd.

10 První pozemková reforma 1919 Zbavení majetku velkostatkářů s více než 150 ha zemědělské půdy nebo s více než 250 ha půdy Zbavení majetku velkostatkářů s více než 150 ha zemědělské půdy nebo s více než 250 ha půdy Vlastnické právo přešlo na stát za náhradu Vlastnické právo přešlo na stát za náhradu Bez náhrady se vyvlastňoval majetek panovnické rodiny, nepřátelských řádů aj. Bez náhrady se vyvlastňoval majetek panovnické rodiny, nepřátelských řádů aj. Kolonizační funkce Kolonizační funkce Stabilizační Stabilizační

11 Druhá pozemková reforma 1945 - 1948 Zabavení majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců bez náhrady Zabavení majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců bez náhrady Zabavení majetku vlastníků s více než 50 hektary za finanční náhradu Zabavení majetku vlastníků s více než 50 hektary za finanční náhradu Zásada: „Půda patří těm, kdož na ní pracují“ Zásada: „Půda patří těm, kdož na ní pracují“

12 Třetí pozemková reforma 1990 Restituce půdy Restituce půdy Privatizace půdy Privatizace půdy

13 Pozemkový fond ČR Správa majetku Správa majetku Řešení a vyjasňování majetkových vztahů k nemovitostem Řešení a vyjasňování majetkových vztahů k nemovitostem Převod majetku na oprávněné osoby Převod majetku na oprávněné osoby Prodej budov a pozemků Prodej budov a pozemků Pronájem majetku Pronájem majetku

14 800 000 hektarů

15 Restituční řízení 1. Žádost o navracení majetku 2. Posouzení okolností zcizení pozemkovým úřadem 3. Vydání rozhodnutí 1. Rozhodnutí o vydání věci 2. Rozhodnutí o náhradě 4. Uplatnění nároku u PFČR 5. Vypořádání nároku

16 Vypořádání nároku Převodem náhradních pozemků pro oprávněné osoby dle zák. 229/1991 Sb. Převodem náhradních pozemků pro oprávněné osoby dle zák. 229/1991 Sb. Převodem pozemků dle §7 zák. 95/1999Sb. Převodem pozemků dle §7 zák. 95/1999Sb. Peněžitou náhradou Peněžitou náhradou Zápočtem pohledávky Zápočtem pohledávky Smlouvou o postoupení pohledávky Smlouvou o postoupení pohledávky

17 Privatizace § 5 zák. 95/1999Sb Úplatný převod zahrádkářům, vlastníkům staveb, obcím, veřejným vysokým školám § 6 zák. 95/1999Sb Úplatný převod sousedních pozemků do 10% výměry pozemku vlastníka § 7 zák. 95/1999Sb Úplatný převod vlastníkům půdy, zemědělcům, oprávněným osobám § 8 zák. 95/1999Sb Úplatný převod občanům, obcím, oprávněným osobám

18 Pravidla privatizace půdy podle §7 a §8 některá ustanovené pravidla od roku 1999 (v současnosti platná i neplatná) Možnost splátky až na 30 let Možnost splátky až na 30 let Nulový úrok Nulový úrok Možnost snížení ceny až na 10% Možnost snížení ceny až na 10% Cena nabídnutá nad „vyvolávací cenu“ splatná v plné výši Cena nabídnutá nad „vyvolávací cenu“ splatná v plné výši Tříkolový způsob prodeje Tříkolový způsob prodeje Předkupní právo státu Předkupní právo státu Složení kauce před soutěží (§7 min. 5000Kč) Složení kauce před soutěží (§7 min. 5000Kč) V případě nezaplacení přechod práva koupě na v pořadí druhého zájemce V případě nezaplacení přechod práva koupě na v pořadí druhého zájemce V případě zamření (nezaplacení) opakovaná soutěž v náhradním termínu V případě zamření (nezaplacení) opakovaná soutěž v náhradním termínu

19 Převod pozemků 1999 - 2009 § zákonaPočet pozemků Výměra v ha Podíl na výměře Kupní cena v tis. Kč § 5243 12424 2223,23%1 736 685 §611 6571 6430,33%110 489 §7431 227446 89090,41%20 957 698 §852 77629 7966,03%1 425 445 Celkem710 024494 278100 %24 230 318

20 Spekulace s pronájmy pozemků Nájem je stanoven administrativně na Nájem je stanoven administrativně na 2% z hodnoty pozemku na dobu 5 let 2% z hodnoty pozemku na dobu 5 let 1% z hodnoty pozemku na dobu neurčitou 1% z hodnoty pozemku na dobu neurčitou Tržní hodnota nájmu je až 5x vyšší Tržní hodnota nájmu je až 5x vyšší Možnost přednostní koupě pozemků v případě nájmu delším 36 měsíců Možnost přednostní koupě pozemků v případě nájmu delším 36 měsíců

21 Spekulace s restitučními nároky Koupě pod nominální hodnotu Koupě pod nominální hodnotu Přecenění restitučního nároku Přecenění restitučního nároku Koupě pod nominální hodnotu a následné přecenění restitučního nároku Koupě pod nominální hodnotu a následné přecenění restitučního nároku

22 Spekulace na pokles ceny prodej podle §8– situace z počátku století Pozemek, trvalý travnatý porost o výměře 100 000 m 2 za minimální cenu v prvním kole 1 000 000 Kč – jeden zájemce. 1. Kolo 1 000 000 Kč100% 2. Kolo 500 000 Kč50% 3. Kolo 100 000Kč10% Zájemce kupuje pozemek na bezúročné splátky za 3333Kč ročně + právo na přednostní koupi v §7

23 Finanční kalkulace této koupě 1. Současná tržní hodnota pozemku je 600 tis – 1,5 mil Kč. 2. Výše dotací cca 50 000Kč – 100 000Kč ročně 3. Náklady na údržbu cca 14 000Kč – 30 000Kč ročně 4. Možnost pronájmu za 10 000Kč – 30 000Kč ročně 5. Právo přednostně privatizovat další pozemky podle §7

24 Privatizace podle §7 Vytvoření nové elitářské třídy Vytvoření nové elitářské třídy Vlastníků pozemků nad 10 ha Vlastníků pozemků nad 10 ha Velkofarmářů Velkofarmářů Rozdělení sféry vlivu Rozdělení sféry vlivu Nespravedlivé rozdělení Nespravedlivé rozdělení V rozporu se zásadami zemědělské politiky V rozporu se zásadami zemědělské politiky Nižší výnos z privatizace Nižší výnos z privatizace

25 Průměrné ceny prodávaných pozemků v roce 2009 § 7 53 000 Kč/ha § 7 53 000 Kč/ha převedeno 93,12% všech privatizovaných pozemků § 8 91 967 Kč/ha !! § 8 91 967 Kč/ha !! převedeno 2,57% všech privatizovaných pozemků

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekonomický pohled do zákulisí tiché pozemkové reformy v ČR Ing. David Slavata, Ph.D. 8.3.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google