Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)"— Transkript prezentace:

1 Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)

2 Povaha a podstata firmy Co je to firma ? zisk

3 Produkční funkce Definice produkční funkce Celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt Vztah mezního a průměrného produktu (s.58) Krátké a dlouhé období a výnosy z rozsahu

4 Izokvanty Izokvanta Mezní míra technické substituce Mapa izokvant

5 IZOKOSTY Izokosta – co je to? Změna rozpočtu firmy a izokosta Změna ceny jednoho vstupu

6 Optimální kombinace výrobních faktorů firmy MRTS = ΔQ 1 / ΔQ 2 = P 1 / P 2,

7 Explicitní a implicitní náklady firmy Explicitní náklady Implicitní náklady Účetní zisk – ACP=TR – ACC Ekonomický zisk – EP = TR – ACC – OPC Rozlišení mezi účetním a ekonomickým ziskem

8 Náklady obětované příležitosti, absolutní a komparativní výhoda Absolutní výhoda Komparativní výhoda

9 Náklady v krátkém a dlouhém období Krátké období Dlouhé období Fixní náklady Variabilní náklady Celkové náklady

10 Průměrné a mezní náklady Průměrné náklady AC = TC/Q´ Průměrné variabilní náklady AVC = VC/Q´ Průměrné fixní náklady AFC = FC/Q´ Mezní náklady

11 Standardní tvary křivek průměrných a mezních nákladů Standardní tvary křivek průměrných, průměrných variabilních, průměrných fixních a mezních náklady – Vysvětlete a nakreslete křivky (s.74-75) Křivka MC (vysvětlete její tvar)

12 Průměrné náklady v krátkém a dlouhém období Proč se v dlouhém období nesetkáváme s křivkou FC? Proč v dlouhém období máme jen křivku AC? Liší se nějakým způsobem křivka AC v krátkém a dlouhém období? (viz příkl. Str. 78) Co způsobuje, že krátkodobé nákladové křivky SRAC jsou v různých intervalech výroby položeny různě?

13 Průměrné náklady v krátkém a dlouhém období Křivka LRAC – Co vyjadřuje (co ji charakterizuje?) – Jaký bude mít tvar (charakter)? – Proč má tato křivka tvar písmene U?

14 Rovnováha firmy z hlediska množství produkce Proč se zabývat problematikou rovnováhy firmy z hlediska množství produkce? Celkové příjmy (definice, výpočet) Průměrné příjmy (definice, výpočet) Mezní příjmy Jak vypadá standardní tvar příjmových křivek (celkových, průměrných, mezních)? Co určuje tvar příjmových křivek? Co to znamená, když je firma příjemcem nebo tvůrcem ceny?

15 Průměrné náklady v krátkém a dlouhém období Zlaté pravidlo maximalizace zisku – jak zní? Rovnováha firmy - graf

16 Poptávková křivka po produkci jedné firmy za situace, kdy firma není schopna ovlivnit cenu

17 Odvození individuální nabídkové křivky Jak vypadá nabídková křivka jedné firmy s? Co vyjadřuje individuální nabídková křivka?

18 EKONOMICKÝ ZISK Ekonomický zisk na jednotku produkce Krátkodobý ekonomický zisk (co to je?, výpočet) Proč firma v krátkém období počítá pouze s variabilními náklady?

19 Ekonomický zisk Proč firma nesmí brát v krátkém období fixní náklady do úvahy? Čím je daný krátkodobý ekonomický zisk? Čím je daný krátkodobý ekonomický zisk firmy na jednotku? Kdy se vyplatí firmě produkovat a proč?

20 BOD UZAVŘENÍ FIRMY Kdy se firmě vyplatí zastavit produkci?

21 BOD ZVRATU A UZAVŘENÍ FIRMY Bod zvratu (definujte) – Jak velký je ekonomický zisk v tomto bodě? Bod uzavření firmy Čemu se rovná krátkodobý ekonomický zisk?

22 PŘÍKLADY 1. Za kalendářní rok celkové příjmy firmy Beta činí 500 mil. PJ, účetní náklady činí 300 mil. PJ, náklady obětované příležitosti 150 mil. PJ. Spočítejte účetní a ekonomický zisk firmy Beta. Vyplatí se firmě Beta podnikat? 2. Mějme údaje příkladu číslo 1. Co by se stalo, pokud by a) náklady obětované příležitosti firmy Beta vzrostly na 250 mil. PJ, b) účetní náklady firmy Beta vzrostly na 400 mil. PJ, c) celkové příjmy firmy Beta poklesly na 350 mil PJ?

23 PŘÍKLADY 3. Pokud je ekonomický zisk firmy nulový, co můžeme říci o jejím účetním zisku? Pokud je účetní zisk firmy záporný, co můžeme říci o jejím ekonomickém zisku? Pokud je ekonomický zisk firmy kladný, co můžeme říci o jejím účetním zisku? 4. Které faktory vedou k tomu, že určitý člověk má v nějaké činnosti komparativní výhodu? Zkuste těchto faktorů najít co nejvíce, a zdůvodnit, proč způsobují komparativní výhodu.

24 PŘÍKLADY 5. Jak dlouho bude trvat krátké období: a) ve službách, b) v průmyslu, c) v zemědělství? 6. Dva či více lidí dohromady často udělají více práce, než je součet práce dvou či více lidí, kteří pracují zvlášť. Teorie řízení zde hovoří o tzv. synergickém efektu. Vysvětlete jeho podstatu z pohledu mikroekonomie. Bude k synergickému efektu docházet pro libovolný počet osob – proč ano, proč ne? 7. Uveďte praktické příklady fixních nákladů.

25 PŘÍKLADY DavidJiří Rytí záhonu26 Hrabání listí14 8. Mějme následující tabulku, která říká, kolik času v hodinách musí jednotlivé osoby strávit danými činnostmi. Které činnosti by se měla věnovat Helena (tj. v které činnosti má Helena komparativní výhodu)? A které činnosti by se měla věnovat Karolína?

26 PŘÍKLADY 11. Firma si pořídila auto. Používá ho k jízdám po městě, ve kterém je hustý provoz, takže by pro firmu bylo levnější, kdyby její zaměstnanci jezdili městskou hromadnou dopravou. Ředitel firmy však tvrdí, že pokud firma auto koupila, musí jej využívat. Je tento názor správný? Proč ano, proč ne? 12. Předpokládejme, že 100 jídel denně může určitá restaurace uvařit kteroukoliv z následujících kombinací kuchařů a sporáků – první číslo v závorce udává počet kuchařů, druhé číslo počet sporáků: (2, 15), (3, 12), (5, 9), (6, 6), (7, 3), (8, 1). Schematicky nakreslete izokvatnu příslušné restaurace. Spočítejte mezní míry technické substituce za předpokladu, že budeme zvyšovat počet kuchařů a snižovat počet sporáků. 13. Předpokládejme, že rozpočtové omezení firmy činí 200 000 PJ měsíčně. Mzda dělníka včetně odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, které platí firma, činí 25 000 PJ měsíčně, měsíční pronájem kapitálových statků činí 40 000 PJ měsíčně. Nakreslete příslušnou izokostu dané firmy.

27 PŘÍKLADY 14. Mějme zadání příkladu číslo 13. Co se stane, pokud: a) se rozpočtové omezení firmy zvýší na 300 000 PJ měsíčně, b) se rozpočtové omezení firmy sníží na 100 000 PJ měsíčně, c) mzda dělníka vzroste na 30 000 PJ měsíčně, d) náklady za pronájem kapitálových statků klesnou na 20 000 PJ měsíčně. Nakreslete příslušné izokosty při těchto změnách. 15. Mezní míra technické substituce mezi bagrem a dělníky je 1 ku 10 (tj. jeden bagr udělá tolik práce, kolik 10 dělníků). Kupní cena bagru je 5 mil. PJ, životnost bagru je 10 let. Průměrná měsíční mzda jednoho dělníka je 15 000 PJ (předpokládáme, že se tato mzda časem nezvyšuje). K čemu bude za této situace docházet?

28 PŘÍKLADY 16. Mějme následující tabulku (hodnoty VC a FC jsou v PJ). Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné náklady (AC), průměrné variabilní náklady (AVC), průměrné fixní náklady (AFC) a mezní náklady (MC) pro každou jednotku produkce. Q´FCVC 170 30 270 60 370120 470190 570300

29 PŘÍKLADY 17. Mějme následující tabulku (hodnoty FC, VC jsou v PJ). Spočítejte celkové náklady (TC), průměrné náklady (AC), průměrné variabilní náklady (AVC) a mezní náklady (MC) pro každou jednotku produkce. Dále schematicky nakreslete křivky AC, AVC, AFC a MC. Q´FCVC 120 10 220 16 320 19 420 21 520 22 620 26 720 35 820 50 920 70 1020100

30 Q´FCVCTCACAVCMC 120 1030 10 6 220 1636189 320 1939136,333 420 214110,255,252 520 22428,44,41 620 26467,664,334 720 35557,859 820 50708,756,2515 920 7090107,77720 1020100120121030


Stáhnout ppt "Teorie firmy (analýza nákladů a výnosů, rovnováha firmy)"

Podobné prezentace


Reklamy Google