Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Struktura výkresu - titulní strana Struktura výkresu WKOKEŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Struktura výkresu - titulní strana Struktura výkresu WKOKEŠ."— Transkript prezentace:

1 www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Struktura výkresu - titulní strana Struktura výkresu WKOKEŠ

2 www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš negrafické informace Výkres - objekt - bod výkres objekt 1 atribut 1 linie x objekt x objekt n atribut x atribut n bod 1 symbol x text x bod x bod n bod název=hodnota spojení, polohaspojení, poloha[, informace]informace spojení, poloha[, informace] linie 1 linie n symbol 1 symbol n text n text 1 vrstva číslo objektu (jedinečné číslo ve výkresu, přiděluje systém) (jediný povinný údaj) grafické informace

3 www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Atributy objektu Atributy objektu jsou negrafické informace. Skládají ze z NÁZVU a HODNOTY NÁZEV - maximálně 10 znaků; povoleny jsou písmena anglické abecedy (tzn. není povolena diakritika), číslice, znaky '-' (pomlčka), '_' (podtržítko) HODNOTA - řetězec znaků do délky 254 znaků Struktura výkresu

4 www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Spojení, poloha TYP SPOJENÍ určuje, jak bude bod, u kterého je uveden, spojen s bodem předcházejícím. Systém používá následující hodnoty: TYP SPOJENÍ a POLOHA jsou u bodu vždy přítomny. E - počáteční bod linie P - žádné spojení na předcházející bod (ale má význam považovat množinu bodů za linii - alej, stožáry bez vedení apod.) L - přímkové spojení na předchozí bod (nejčastější případ) R - kruhový oblouk (oblouk je definován třemi body – 2. a 3. bod oblouku musí mít spojení R nebo NR) C - křivka (pokud je navázána na předchozí linii či kruhový oblouk, je napojena tečně; pokud je uzavřena, napojí se tečně na svůj počátek) NL - (ukládá se jako l) přímka, která se nekreslí, ale ve skutečnosti existuje (vynechaný průběh v zákresu např. pro popisku) NR - (ukládá se jako r) kruhový oblouk, jehož část se nekreslí (jako výše, navíc v případech kdy definuje směr průběhu) NC - (ukládá se jako c) křivka, jejíž část se nekreslí (jako u NR) T - bod nesoucí text (následující bod bude typu spojení E, T, S či nebude existovat) S - bod nesoucí polohu sdílené značky - speciálního objektu - buňky (stejná poznámka jako u T), takové body ale nelze editovat běžnými funkcemi. POLOHA BODU je dána rovinnými souřadnicemi. Hodnota se vyjadřuje v souřadné soustavě, kterou systém v daném okamžiku používá. Výšku je možno zaznamenat jako doplňkovou informaci bodu. Struktura výkresu

5 www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Informace bodu výkresu Informace na bodě se sice připojují vždy k určitému bodu, ale někdy mají význam pro celou linii nebo její část. Některé informace jsou využívány systémem (tzv. rezervované informace a informace trvale zabrané jádrem systému), ostatní jsou k dispozici uživatelům. Obvyklé využití informací: Bod výkresu může obsahovat 26 informací. Název informace je tvořen jedním velký písmenem anglické abecedy, hodnota je tvořena řetězcem znaků (max. délka je 65kB). A - složený prvek (označuje bod, který je součástí složeného prvku) B - skupinové číslo bodu (používá se v technologii ZMVM) C - jméno (číslo) bodu D - vztažný bod textu E - kód na bodě, původ bodu F - font textu I - vazba na externí databázi K - kreslicí klíč, platí do dalšího výskytu či konce linie L - doplňkové údaje kreslení, platí do dalšího výskytu či konce linie M - měřítkový faktor symbolu (změna velikosti) P - kreslicí klíč plochy (má význam jen na prvním bodě linie) S - číslo symbolu umístěného na bodě T - třída přesnosti v technologii ZMVM U - úhel stočení symbolu, textu W - (nadmořská) výška linie (vrstevnice), má význam jen na prvním bodě linie, platí po celé délce X - složené informace (atributy) na bodě nebo databázový původ bodu Y - složené informace (atributy) grafického prvku nebo databázový původ prvku, jen na prvním bodě linie, platí po celé délce Z - (nadmořská) výška bodu Struktura výkresu


Stáhnout ppt "Www.gepro.cz© XII/2007 Gepro, spol. s r.o. Ing. Stanislav Tomeš Struktura výkresu - titulní strana Struktura výkresu WKOKEŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google