Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady VÝDEJ DAT titulní list.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady VÝDEJ DAT titulní list."— Transkript prezentace:

1 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady VÝDEJ DAT titulní list

2 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady - výdej dat (obsah) ÚAP 1.Aktivace panelu výdeje datAktivace panelu výdeje dat 2.Nastavení převodu do DGN - technologie převoduNastavení převodu do DGN - technologie převodu 1.linie, složené prvky, symboly, oblouky a křivkylinie, složené prvky, symboly, oblouky a křivky 2.nastavení konverzenastavení konverze 3.Nastavení převodu do SHPNastavení převodu do SHP 4.Nastavení převodu do DXFNastavení převodu do DXF 1.nastavení konverzenastavení konverze 5.Spuštění výdeje dat, zadání výřezuSpuštění výdeje dat, zadání výřezu 1.práce s výřezempráce s výřezem 2.změny výřezuzměny výřezu 6.Nastavení tisku, omezení výstupuNastavení tisku, omezení výstupu 7.Výstup - formáty, velikostiVýstup - formáty, velikosti 1.Výstup - výsledkyVýstup - výsledky 2.Výstup - další hlášeníVýstup - další hlášení Data ÚAP lze pomocí výdejového modulu vydávat ve formátech VYK, DXF, DGN, SHP a tisknout ( vše v jediném výdeji najednou). Výdej je automaticky číslován.

3 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady - výdej dat Obsah Aktivací výdeje dat je zobrazen panel "Výdej dat". Výdejový modul se aktivuje zatržením v projektu v záložce pasporty.

4 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do DGN Obsah Před výdejem dat je zapotřebí zkontrolovat, zda je pro převod do DGN nastavena technologie převodu UPLAN.

5 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do DGN - linie, složené prvky, symboly, oblouky a křivky Obsah

6 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do DGN - nastavení konverze Provedená nastavení jsou "dočasná", pokud je nezapíšete do nastavení konverze! Obsah

7 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do SHP Obsah Převod do SHP souborů je pevně stanoven a není zapotřebí nic měnit v dialogu pro obecné nastavení převodu do SHP (Soubor - Export - Export do SHP). Jsou automaticky vytvářeny soubory SHP pro liniové, plošné, textové a bodové prvky. Příslušné databázové soubory DBF obsahují položky dle definice technologických atributů. Hodnoty těchto položek jsou plněny z atributů příslušných objektů. Pokud jsou do výdeje dat zahrnuty i soubory bez technologie, pak se konverze koná podle obecného nastavení.

8 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do DXF Obsah

9 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Nastavení převodu do DXF - nastavení konverze Obsah

10 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Spuštění výdeje dat, zadání výřezu Volba "expedovat celé plochy" neumožňuje tisk. V expedovaných souborech budou plochy, které do vymezené oblasti zasahují alespoň částí svého obvodového polygonu. Jinak řečeno - pokud polygon zadané oblasti nemá průsečík s polygonem obvodu plochy, pak nebude tato plocha vyexportována. Volba "expedovat celé soubory" neumožňuje tisk. Do expedice budou vybrány soubory, u kterých opsaný obdélník všem objektům mám průnik se zadanou oblastí. Z těchto souborů jsou však exportovány pouze selektované objekty. Obsah Po startu výdeje dat je zapotřebí nejdříve zvolit, zda se mají expedovat celé plochy nebo soubory - lze mít buďto vypnuto obojí, nebo zapnutou (= červeně zvýrazněnou) jednu volbu. Před zadáváním výřezu vyberte typ zadání, poté začněte zadávat požadované body. Zadáním prvního bodu výřezu dialog mizí. Výřez oblasti vydávaných dat lze uchovat v souboru (implicitní přípona.TXT). U zadávaného výřezu se bere vždy vnitřek zadané oblasti.

11 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Zadání výřezu Obsah Lze načíst dříve uložený výřez. Pokud není vybrána volba "expedovat celé plochy" nebo "expedovat celé soubory", pak jsou data ořezána podle hranice zadaného výřezu. Plochy, které přesahují tuto hranici zůstávají otevřené a mohou ztratit údaj o plošné výplni. Také texty, jejichž vztažný bod leží vně zadaného výřezu nebudou expedovány Výdej dat je automaticky číslován. Nové číslo je generováno pouze po úspěšném ukončení výdeje, nikoliv jeho spuštěním.

12 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Práce s výřezem Po zadání nebo načtení výřezu se objeví dialog umožňující úpravu zadaného výřezu a jeho uložení do souboru. Výřez je v kresbě prezentován polygonem s očíslovanými body (čísla odpovídají číslům řádků v tabulce dialogu), barva odpovídá pomocné konstrukci (viz Nastavení programu, Další). Obsah Pokud ukončíte nyní dialog tlačítkem "Přerušit", pak nové spuštění výdeje dat začne pracovat v místě přerušení.

13 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Obsah Práce s výřezem - změny

14 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Obsah Nastavení tisku, omezení výstupu Zadaný měřítkový faktor ovlivňuje velikost výřezu, který lze na zvoleném výstupním tiskovém zařízení vytisknout (společně s velikostí výstupního média). Ve vybraných datech lze ještě volitelně omezit výstup symbolů, textů nebo pouze textů, jejichž velikost je menší než zadaná hodnota. Volby "ne texty" a "ne texty < než" jsou na sobě závislé a lze tedy zvolit jen jednu variantu. Vyvolání dialogu pro zadání typu výstupních dat.

15 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Obsah Výstup - formáty, velikosti Volba výstupních formátů se vždy vypíná - pokud není zvolen žádný výstup a je stisknuto tlačítko "Výstup", pak je oznámena chyba. Pokud zadaný výřez a požadované měřítko tisku generují oblast pro tisk, která je větší než výstupní médium, pak je zobrazeno varování. Pokud zvolíte "Ano", bude v následujícím dialogu použito maximální možné měřítko, pokud "Ne", provede se návrat k předchozímu dialogu s možností nové volby měřítkového faktoru. Volba "expedovat celé plochy" nebo "expedovat celé soubory" potlačí možnost tisku.

16 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Obsah Výstup - výsledky Pokud výsledkem zadaného výřezu a dalších podmínek je prázdná množina dat, je vypsáno chybové hlášení. Po jeho potvrzení OK je řízení výdeje předáno zpět do dialogu pro úpravu výřezu a zadání omezujících podmínek. Vygenerované soubory jsou uloženy v adresáři VÝDEJ\DATA. Názvy souborů obsahují v názvu číslo výdeje. Do adresáře VÝDEJ\ARCHIV je generován výkres s vydanými daty. Pokud je zvolena volba "expedovat celé plochy" nebo "expedovat celé soubory", je vytvořen ještě podadresář s číslem výdeje a v něm jsou uloženy soubory s původními názvy. Volba "expedovat celé plochy" nebo "expedovat celé soubory" při výdeji dat SHP generuje stejnou strukturu souborů. Nový soubor má název složený ze starého názvu, označení jevu a typu expedovaných dat (_l - linie, _b - body, _t - texty). Pokud žádná data nesplňují zadané podmínky pro výstup, může se objevit varování. Stisk tlačítka "Ano" ukončí výdej a číslo pro příští výdej je zvýšeno o jednu. Stisk tlačítka "Ne" způsobí krok zpět na dialog pro výběr typu expedovaných dat.

17 www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Výstup - další hlášení Obsah Hlášení upozorňující na možnost přepsání dat by se při běžném provozu neměla vyskytnout. Toto nastane pouze tehdy, pokud bylo narušeno automatické přidělování čísel, ruční přejmenování adresářářů nebo souborů a podobně. KONEC


Stáhnout ppt "Www.gepro.cz© II/2008 Gepro, spol. s r.o. MISYS - ÚAP Ing. Stanislav Tomeš Územně analytické podklady VÝDEJ DAT titulní list."

Podobné prezentace


Reklamy Google