Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 3. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 3. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 3. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 3. jednání dozorčí rady 27. 2. 2013 Metro V.A – dozorčí rada přijala aktuální informace o postupu realizace stavby Provozní úsek metra V.A Dejvická – Motol, a to zejména od přizvaného výkonného ředitele IDS Jana Cimrhakla Plán činnosti interního auditu na 1. pol. 2013 – dozorčí rada vzala na vědomí představený Plán činnosti interního auditu na 1. pol. 2013 a seznámila se stavem rozpracovanosti auditů z roku 2012 Informace o dceřiných společnostech DP – dozorčí rada byla informována o aktuálním vývoji jednání o vypořádání obchodního podílu v GTR-DP Informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT- dozorčí radě byly prezentovány nové informace o postupu projektu insourcingu procesů jednotky IT VZ, Finanční plán a směnečný program – dozorčí rada přijala aktuální informace o plnění plánu veřejných zakázek, k finančnímu plánu pro rok 2013 či k přípravě směnečného programu

5 4. jednání představenstva 4. 3. 2013 Závazky Pražské strojírny – představenstvo schválilo dohodu o splátkách závazků PS vzniklých od 16. 10. 2009 do 3. 7. 2012 mezi DP a Pražskou strojírnou Schválení účetní závěrky roku 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 – představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2012 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 Návrh investičního plánu pro rok 2013 – představenstvo souhlasilo s návrhem investičního plánu pro rok 2013 Informace k přípravě refinancování směnečného programu – vzata na vědomí Informace o projektu reorganizace jednotky IT – vzata na vědomí Nehodovost – představenstvo se seznámilo se stavem nehodovosti za měsíc leden 2013

6 4. jednání dozorčí rady 13. 3. 2013 Investiční plán pro rok 2013 - dozorčí rada projednala předložený návrh investičního plánu pro rok 2013 Novelizace organizačního řádu - dozorčí rada byla seznámena s úpravami organizačního řádu Bezbariérového zpřístupňování stanic metra - dozorčí rada přijala informace o aktualizované strategii bezbariérového zpřístupňování stanic metra Dotace fondů EU na trasu metra V.A - dozorčí rada přijala informace o aktuálním stavu dotace fondů EU na trasu metra V.A Komplexní posouzení nákupního procesu - dozorčí rada byla seznámena s výsledky auditu mapujícího nákupní proces v DP

7 Provozní informace

8 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Krátkodobé výluky TRAM březen Výluka BUS Čakovice – postupně navazující etapy Výluka Letenská (8. 3. – 18. 3. 2013) Výluka LD Petřín (11. 3. – 27. 3. 2013) Výluka BUS Třebešín (18. 3. – 24. 3. 2013) Výluka TRAM Smíchov. nádr. – Sídl. Barrandov (18. 3. – 22. 3. 2013) Výluka BUS Vršovice (25. 3. – 23. 4. 2013) Výluka TRAM Prašný most – 1. etapa (30. 3. – 28. 6. 2013) Výluka BUS Kolovraty (2. 4. – červenec 2013)

9 Informace o výluce metra Úsek Muzeum (C) – Pražského povstání 30. 3. – 1. 4. 2013 Podrobněji od odboru 240000: Max. koordinace prací ve vyloučeném úseku MU/C – PP 1. + 2. kolej I. P. Pavlova 2. kolej, kompletní výměna výhybky č. 1 včetně výměny štěrkového podloží, pražců a opravy odvodnění I. P. Pavlova 1. kolej, oprava styku přímé koleje s výhybkou č. 2, podlití pražců pružnou hmotou Icosit I. P. Pavlova – Vyšehrad 2. kolej, výměna kolejového dilatačního zařízení Dvoukolejný provoz v úsecích LT - FR/C a PP - HA, v úseku FR/C - MU/C provoz pouze po 1. koleji, NAD v úseku HN – PP

10 130000 - JPA Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

11 130000 - JPA

12 Přehled činnosti přepravní kontroly za únor 2013 ukazatelúnor 2013 1. Počet přepravních kontrolorů:156 - stálých PK155 - externích PK1 2. Počet provedených kontrol celkem53 693 3. Počet uložených přirážek celkem20 696 4. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – hotově zaplacené bloky4 242 5. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – nezaplacených na místě16 061 6. Počet uložených přirážek za nezaplacení přepravného169 7. Počet uložených přirážek za porušení přepravních podmínek224 8. Počet kontrol na 1 přirážku2,59 9. Průměrný počet kontrol na 1 zaměstnance344 10. Průměrný počet uložených přirážek na 1 zaměstnance133

13 100100 – Odbor Příprava provozu Rok 1963 - Praha má ještě největší trolejbusovou síť v ČSSR –celkem 7 121 808 tis. místokm, 109 330 tis. vozokm, délka sítě 329 km Rok 1973 - Praha před metrem –celkem 9 588 000 tis. místokm, 107 929 tis. vozokm, délka sítě 528 km Rok 1983 - Praha rozjela metro - zatím pouze trasy A a C –celkem 14 288 000 tis. místokm, 125 057 tis. vozokm, délka sítě 714 km Rok 1993 - Praha má položen základ metra, který se dále rozvíjí –celkem 15 995 000 tis. místokm, 137 233 tis. vozokm, délka sítě 810 km Rok 2003 - Praha po povodních –celkem 17 803 364 tis. místokm, 150 298 tis. vozokm, délka sítě 1 011 km Rok 2012 - Praha současnosti –celkem 21 191 714 tis. místokm, 164 621 tis. vozokm, délka sítě 1 030 km Vývoj dopravních výkonů MHD v hl. m. Praze za posledních 50 let V období 1963 - 2012 vzrostly výkony MHD (místkm) a délka sítě v hl. m. Praze trojnásobně

14 100100 – Odbor Příprava provozu Vestibul automatická počítadlafyzické sledováníPorovnání fyz. / aut. (v %) vstupvýstupvstupvýstupvstupvýstup Depo Hostivař7317179163108,295,3 Želivského235116236110100,494,8 Flora20424718925892,6104,5 Jiřího z Poděbrad19616919016496,997,0 Náměstí Míru20919120719199,0100,0 Můstek - Václavské náměstí17744416939195,588,1 Staroměstská19026018925399,597,3 Malostranská701766717795,7100,6 Hradčanská27727227326998,698,9 Dejvická - Vítězné náměstí3959139573100,097,0 Dejvická - Šolínova287882818997,9101,1 Vysočanská - východ354783407896,0100,0 Palmovka - západ241198243194100,898,0 Invalidovna4755465597,9100,0 Křižíkova86100849697,796,0 Florenc - B29320425718687,791,2 Můstek - B30516428815894,496,3 Karlovo náměstí - Resslova38835636834594,896,9 Ověřovací průzkum přesnosti automatických počítadel ve vybraných vestibulech metra (délka sledování = 15 minut)

15 200100 – odbor Energetika Ve spolupráci s jednotkou SVT měření a vyhodnocování spotřeby elektrické energie jednotlivých druhů tramvajových vozů Iniciování změny projektové dokumentace pro V.A – úprava ovládání osvětlení ve služebních prostorách Společně s odborem TSO příprava pilotního projektu úprava osvětlení na schodišti v budově A na depu Hostivař

16 Finanční sumář za 1-1/2013

17 Výsledek hospodaření za období 1-1/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 23 219 tis. Kč. Plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 19 009 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 39 330 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 883 606 tis. Kč

18 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1-1 2012 a 2013

19 Přehled tržeb PID za 1-1 2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

20 Financování Na začátku roku 2013 měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 663 mil. Kč. Naproti tomu měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů téměř 6 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu) Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad 2012 ve výši 103 mil. Kč Platby za výstavbu metra A činily v lednu cca 265 mil. Kč, byly však plně pokryty dotací od HMP. Vysoké byly jako vždy výdaje na mzdy, Full servis, služby datových systémů, úklid a další služby. Za pojištění bylo v lednu zaplaceno 54,8 mil. Kč. Z toho činilo 36,7 mil. Kč pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na leden a únor 2013 Ze směnečného programu byly doplaceny dvě nové tramvaje. Částka činila celkem 104 mil. Kč bez DPH. K 31. 1. 2013 zbývá z programu nevyčerpáno 64 mil. Kč Na konci ledna měl DP na hlavním účtu 2 815 mil. Kč. Ke zvýšení v průběhu měsíce došlo hlavně v důsledku vysokých příjmů za roční předplatní jízdenky. Naproti tomu krátkodobé závazky z obchodních vztahů byly k 31. 1. 2013 ve výši cca 5,3 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

21 Předpokládaný vývoj V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají Závazek ze směnečného programu je splatný do konce srpna 2013. Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním. V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15 T formou dalšího směnečného programu

22 Bezpečnostní sumář

23 Podání informace o spolupráci s Městskou policií ohledně hlídek MP na konečných stanicích Dne 7. března 2013 proběhlo jednání za účasti zaměstnanců DPP - BÚ, odboru technické správy objektů, odboru řízení a kontroly provozu, odboru přepravní kontroly, ředitele hlídkového útvaru Městské policie (dále jen „HÚ MP“) a vedoucího oddělení Metro Policie ČR, Krajského ředitelství hl. m. Prahy Předmětem jednání byla vzájemná spolupráce mezi DP a HÚ MP, zejména byl projednáván i bod požadavku na zajištění účasti strážníků HÚ MP na konečných stanicích v nočních hodinách. K tomu informativně HÚ MP je účasten denně v nočních hodinách od ledna 2007 (v počtu 8 strážníků MP) na společných akcích s revizory (v počtu 12) vždy na 4 tramvajových linkách (dle harmonogramu). Od února letošního roku také 2x až 3x měsíčně na linkách nočních autobusů Na konečné stanice nočních autobusů zajíždějí strážníci HÚ MP na základě typování možných rizik, na základě konání nejrůznějších akcí a dále na základě upozornění získaných z dispečinků, popř. na základě tísně. Za rok 2012 bylo zaznamenáno 995 tísňových volání Dotaz (p. Růžička) k zprovoznění Altexu a vstupu do místností DPP ze strany strážníků MP

24 Požadavek na obsazování konečných stanic je pro HÚ MP nereálný, jak z hlediska personálních kapacit, ekonomické náročnosti, mobilnosti, samotné dosažitelnosti i s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona (jen pro názornost z pohledu „personální náročnosti“ jen u nočních tramvají = 9 linek = 18 konečných, zakročujících strážníků musí být nejméně 2 = 18x2 = 36 strážníků!!! K tomu adekvátní počet vozidel na jejich přepravu, s tím spojena spotřeba PHM, vlastní kontrolní činnost (dále se nehovoří o přestávkách, střídání, apod.). Nutno přičíst i 8 strážníků HÚ MP pro potřeby odboru přepravní kontroly (denně) MP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Jejich úkoly jsou stanoveny v ust. § 1 odst. 2 a dále v § 2, jejich povinnosti v § 6 až 10 a oprávnění jsou stanovena v § 11 až 17c cit. zákona Účastníci jednání se jednoznačně shodli, na odmítnutí požadavku (návrhu?), s tím, že bude pokračováno ve stávající praxi. Dosavadní vzájemná spolupráce mezi HÚ MP a DP je v současné době hodnocena oboustranně velmi kladně a na výborné úrovni V rámci dobrých vztahů je nutné si uvědomit, že DPP nemůže úkolovat strážníky HÚ MP, pouze v případě jeho dostatečných kapacit jej může požádat o spolupráci

25 Dotaz OO P. Růžička: návrh na předání vstupní karty strážníkům Městské policie, aby si též mohli odpočinou na konečných ve střídacích místnostech a nerušili zaměstnance DP na pauze –BÚ uvedené zásadně nedoporučuje (z důvodu ochrany majetku a zabránění případnému osočování mezi zaměstnanci DP a strážníky MP v případech vzniklých poškození a škod na majetku DP a tím i narušování dosavadních vztahů) –Pan ředitel HÚ MP rovněž uvedené odmítá

26 Lidské zdroje

27 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 3. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/status Termín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012zrušeno 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013probíhá 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013zrušeno 5.310000jednotka Informační technologieprojektový manažer4.2.2013ukončeno11.3.2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6.2.2013probíhá

28 Průměrné počty zaměstnanců 2/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 1444 346 z toho Metro571 581 Tramvaje1 3241 411 Autobusy2 2492 354 D celkem3 1913 226 kat.30 3 1493 177 kat.314249 POP416418 TH2 7622 797 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8491 873 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS913924

29 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-2/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci47271715 POP414 TH17251614 ŘMHD493166 z toho Metro933 T12333 A28253 Rozdíl nárůstem33 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,37 %

30 Celková míra fluktuace za období 1-2/2013 1-2/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 8410 4960,80 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 273 1780,85 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 14160,24 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 191 8471,03 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 69150,66 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 35720,52 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 31 3240,23 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 252 2441,11

31 Přehled mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP Přehled za období 1-2/2013


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 3. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google