Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 23. 5. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace KARIR - prezentace vozového parku Finanční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 23. 5. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace KARIR - prezentace vozového parku Finanční."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 23. 5. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace KARIR - prezentace vozového parku Finanční sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 7. zasedání představenstva 15. 4. Valná hromada SPŠD a.s. – představenstvo schválilo účetní závěrku Střední průmyslové školy dopravní, a.s. za rok 2012 v plném rozsahu Audit smluvního vztahu se společností IDS – představenstvo se seznámilo s právním stanoviskem AK Brodec, jehož předmětem je posouzení dosavadního plnění povinností Inženýring dopravních staveb a.s. vyplývajících pro ni z mandátní smlouvy ze dne 11. 9. 2009 Investiční plán pro rok 2013 – představenstvo schválilo návrh investičního plánu pro rok 2013 Smlouva o závazku veřejné služby - představenstvo se seznámilo s právním stanoviskem AK Císař, Češka, Smutný ke Smlouvě o závazku veřejné služby 6. zasedání dozorčí rady 24. 4. Smlouva o závazku veřejné služby – dozorčí rada byla seznámena se stanoviskem AK Císař, Češka, Smutný a se závěry představenstva k předmětné problematice a doporučila představenstvu přípravu ovládací smlouvy Koncepce OZT - dozorčí radě byly představeny plány získání některých externích zakázek OZT a její předpokládané budoucí využití Informace – dozorčí rada přijala informace o činnosti představenstva, o plánu plnění VZ a o SPŠD a.s.

5 8. mimořádné zasedání představenstva 30. 4. mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem jmenování vedoucího odboru Interní audit Návrh ovládací smlouvy – představenstvo projednalo návrh ovládací smlouvy mezi HMP a DP předložený zástupci AK Císař, Češka, Smutný a pověřilo generálního ředitele k zahájení jednání s HMP ve věci uzavření ovládací smlouvy v duchu předloženého návrhu Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách – představenstvo projednalo finální podobu dodatku č. 6 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 a schválilo jeho uzavření Nákup autobusů SOR – představenstvo se seznámilo s návrhem na nákup 12 ks autobusů od společnosti SOR Libchavy 9. zasedání představenstva 6. 5.

6 7. mimořádné zasedání dozorčí rady 13. 5. mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání tisku s názvem Restrukturalizace a financování Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, který byl následující den předložen RHMP 8. zasedání dozorčí rady 15. 5. Návrh ovládací smlouvy – dozorčí rada vzala na vědomí návrh ovládací smlouvy mezi HMP a DP předložený zástupci AK Císař, Češka, Smutný Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách – dozorčí rada se seznámila s finální podobou dodatku č. 6 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské dopravě v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019 Informace – dozorčí rada přijala informace o činnosti představenstva, o průběhu stavby metra V.A či o projektu insourcingu procesů jednotky IT

7 Provozní informace

8 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do 29. 6. 2013, následně úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října krátkodobé výluky TRAM červen výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí): 14. 5. – 29. 6. 2013 výluka BUS Vršovice - Kodaňská výluka BUS Čakovice: pokračující etapy výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – červenec 2013 výluka BUS Újezd: 14. 5. – 28. 6. (navazující etapa do konce října)

9 ROV stanice Kačerov – kompletní sanace výhybek č. 1 a 2 výluka od 5. 7. do 7. 7. 2013 úsek Budějovická – Háje bez provozu od 20. 6. 2013 cca 6 týdnů dvoučlenná obsluha v 1. a 2. koleji Kačerov – Roztyly

10 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

11

12 200100 – Odbor Energetika Příprava podkladů k technické části zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro roky 2015 a dále

13 200000 - technický úsek Pozitivní vliv projektu Kolo-kolejnice na počet vykolejení V rámci projektu Kolo-kolejnice byly zhodnoceny přínosy i nedostatky dosud používaného jízdního obrysu VM, ten byl nahrazen novým výhodnějším obrysem PR-1, vyvinutým pro použití v podmínkách Prahy doc. Ing. Zelenkou, CSc. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

14 Časová rekapitulace projektu: I. 2008 Zahájení projektu X. 2008Posouzení vhodnosti VM v kolejové síti v Praze V. 2009Návrh nového jízdního obrysu pro Prahu VI. 2009Rozhodnutí DÚ o zahájení ZP bez cestujících VIII. 2009Zahájení ZP bez cestujících VI. 2010Zahájení ZP s cestujícími IV. 2011Definitivní schválení PR-1 pro trvalý provoz

15 V následující tabulce a grafech záměrně nejsou zahrnuty případy vykolejení z důvodu zmrazků a případy historických vozů, které dosud nepoužívají PR-1

16 Tabulka příčin vykolejení TRAM 2009 - 2012 VýhybkaCizí předmětJiné příčiny *Celkem 2009118120 2010144220 2011130114 201262210 Celkem4414664 * závada koleje, křížení, srdcovky, atd.

17

18

19 KARIR prezentace vozového parku Jednotka Správa Vozidel a Autobusů

20

21

22

23

24

25 Finanční sumář za 1-3/2013

26 Výsledek hospodaření za období 1-3/2013 1/2 DP rozepsal pro 1. čtvrtletí 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 51 834 tis. Kč Výše plánované ztráty byla v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu 166 593 tis. vozových km (pro 1. čtvrtletí 42 802 tis. vozových km). K upřesnění objednávky dopravních výkonů ze strany organizace Ropid došlo až dne 18. 4. 2013 - na rok 2013 činí roční objem 160 320 tis. vozových km (pro 1. čtvrtletí 41 190 tis. vozových km) Hodnocení plánu a skutečnosti za 1. čtvrtletí 2013 je provedeno dle původní výše a rozdíl v nákladech bude nárokován na HMP k uhrazení v souladu s úpravou smlouvy o ZVS 6. dodatkem (čl. III, odst. 2. dodatku)

27 Výsledek hospodaření za období 1-3/2013 2/2 Za hodnocené období bylo dosaženo ztráty ve výši -13 159 tis. Kč, tj. o 38 675 tis. Kč méně oproti plánované ztrátě ve výši -51 834 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -945 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 37 730 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 2 650 819 tis. Kč

28 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1-3 2012 a 2013

29 Přehled tržeb PID za 1-3 2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného.

30 Financování Na začátku roku 2013 měl DP finanční majetek (účty v bankách + peníze) ve výši 2 889 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů ale činily téměř 6 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu) V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci za poskytování služeb MHD ve výši 2,65 mld. Kč a vrácené částky nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu ve výši 290 mil. Kč Pokud jde o výdaje, byly hrazeny vysoké částky v provozu i v oblasti investiční. Jednalo se většinou o faktury z roku 2012. Z investičních plateb byly největší platby za výstavbu metra V.A a za nové tramvaje. Záloha na dodávku nových tramvají v roce 2013 činila s DPH téměř 690 mil. Kč V průběhu prvního čtvrtletí neproběhla žádná splátka úvěru na vlaky metra (první splátka letošního roku je 2. 4. 2013). K 31. 3. 2013 zůstala výše úvěru finančně stále 1 995 mil. Kč Na konci března měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši 2 007 mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily cca 5,6 mld. Kč

31 Předpokládaný vývoj V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají V úterý 7. května 2013 pražští radní schválili návrh, na základě kterého poskytne hlavní město Praha Dopravnímu podniku záruku na osmimiliardovou půjčku na koupi tramvají 15T ForCity od Škody Transportation. Smlouvu mezi městem a Dopravním podnikem dostanou na stůl ještě zastupitelé Nový směnečný program ve výši 8 mld. Kč tak vyřeší refinancování směnečného programu z roku 2012 ve výši 4 mld. Kč a zároveň zajistí finanční zdroje na úhradu dodávek tramvají 15T ForCity v roce 2013 a 2014 Dopravní podnik předložil radě návrh na 10letý lineární amortizovaný směnečný program. Garance města je důležitá pro případ, že by DPP nebyl schopen směnky splatit. Pak by je město odkoupilo a zaplatilo. Dopravní podnik je v roce 2013 v situaci, kdy nemá ze strany města přiděleny žádné prostředky na obnovu majetku, resp. vozového parku a měl by letos odebrat 32 tramvají za cca 2,5 mld. Kč a také uhradit zmíněné směnky ve výši 4 mld. korun ze směnečného programu z roku 2012

32 Lidské zdroje

33 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 15. 5. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/status Termín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista)25.6. 2012zrušeno xx 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013ukončeno 1. 5. 2013 3.500310odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno 1. 2.2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013zrušeno xx 5.310000jednotka Informační technologieprojektový manažer4.2.2013ukončeno 11.3.2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6.2.2013ukončeno 1.6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) 26.3. 2013ukončeno 1. 7. 2013 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27.3.2013ukončeno 1. 5. 2013 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4.4.2013ukončeno 1. 7. 2013 10.400010Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele2.5.2013probíhá

34 Průměrné počty zaměstnanců 4/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 1724346 z toho Metro570581 Tramvaje1 3431411 Autobusy2 2592354 D celkem3 2043226 kat.30 3 1603177 kat.314449 POP416418 TH2 7692797 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8521873 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS917924

35 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1- 4/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci106653127 POP11926 TH35493337 ŘMHD119681511 z toho Metro943 Tramvaje441298 Autobusy66526 Rozdíl nárůstem80 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,77 %

36 Celková míra fluktuace za období 1- 4/2013 1-4/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 19110 5151,82 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 653 1872,04 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 94162,16 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 391 8482,11 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 109161,09 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 45710,70 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 121 3260,90 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 522 2512,31

37 Přehled – mzdy DP

38 500300 – odbor Péče o zaměstnance Výdej poukázek FlexiPass na rok 2013 Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně výdeje volnočasových poukázek FlexiPass na rok 2013. Z ekonomických a provozních důvodů se již zaměstnavateli nevyplatí rozvážet poukázky na výdejní místa. Z těchto důvodů bude poslední rozvoz poukázek uskutečněn v měsíci květnu. V druhé polovině měsíce června budou veškeré poukázky staženy na výdejní místo Sokolovská, kde bude provedena jejich inventura. Zaměstnanci, kteří si požádají o poukázky, si je budou moci od června vyzvednout již pouze na Sokolovské č. m. 326. Zaměstnanci budou o této změně informováni IPŘ Pro úplnost uvádíme počet vydaných balíčků poukázek na výdejních místech (mimo Sokolovské): Leden6 894 balíčků Únor1 552 balíčků Březen 172 balíčků Duben 77 balíčků Květen 32 balíčků

39 Pozvánka při příležitosti 35 let zaměstnání u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

40 Program PENZE aktuální stav k 30/4/2013


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 23. 5. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace KARIR - prezentace vozového parku Finanční."

Podobné prezentace


Reklamy Google