Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 2. jednání představenstva 28. 1. 2013 Reorganizace jednotky IT – představenstvo přijalo aktuální informace o průběhu reorganizace jednotky IT Směnečný program – představenstvo bylo informováno o dalších krocích, které byly učiněny v rámci refinancování směnečného programu GTR-DP – představenstvo projednalo zajištění navařování a broušení kolejnic ŠKODA TRANSPORTATION - představenstvo přijalo aktuální informace o přípravě dodatku č. 4 ke smlouvě se ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Odpisy nevyúčtované investiční zálohy a zmařené investice - představenstvo projednalo odpisy nevyúčtované investiční zálohy či zmařené investice Finanční dary OO – představenstvo v souladu se zněním platné kolektivní smlouvy schválilo rozdělení finančních darů odborovým organizacím

5 2. jednání dozorčí rady 6. 2. 2013 Investiční plán na rok 2013 – dozorčí rada se seznámila s návrhem investičního plánu pro rok 2013 Majetkoprávní záležitosti z 2. jednání představenstva dne 28. 1. 2013 – udělení souhlasu DR Informace k plnění plánu veřejných zakázek – vzata na vědomí Informace k přípravě refinancování směnečného programu – vzata na vědomí Informace o projektu insourcingu procesů jednotky IT– vzata na vědomí KPMG– dozorčí rada se seznámila s výsledky analýzy vybraných částí zprávy Mgr. Lásky

6 3. jednání představenstva 18. 2. 2013 V DOBĚ UZÁVĚRKY PRO FLASH REPORT BYL ZNÁM JEN PROGRAM JEDNÁNÍ, TJ. ZEJMÉNA: Jmenování ekonomického ředitele Investiční plán pro rok 2013 Plán činnosti interního auditu pro 1. pol. 2013 Majetkoprávní záležitosti DP Materiály z 2. jednání DR 6. 2. 2013

7 310000 – jednotka Informační technologie Agenda: Organizační změna IT Sdílené úložiště dokumentů Emailové schránky pro zaměstnance Insourcing vybraných služeb IT

8 Hlavní procesy JIT Řízení incidentů Řízení požadavků Správa Problémů Správa konfigurací Řízení změnBezpečnost Správa úrovně služeb Řízení financí Správa serverů, datových úložišť, SAN Správa sítí, WAN, LAN, WLAN Správa serveroven Správa aplikací a databází Podpora koncových zařízení Správa softwareSpráva služeb Správa dodavatelů

9 Organizační struktura IT dnes IT 1+6 Odbor Strategie a rozvoj IT 1 Odd. ERP a IT projektů 1+6 Odd. Rozvoj APV 1+7 Odbor Provoz IT 1+3 Odd. Řízení SLA IT 1+8 Odd. IT technologické integrace 1+5 Odd. Zakázky a provoz mobilních telefonů 1+2 Odbor Spisová služba 1+2 Odd. Podatelna 1+9 Odd. Archiv 1+2

10 Změna organizační struktury IT IT 1+1 Aplikace 1 Podnikové aplikace 1+13 Provozní aplikace 1+9 Infrastruktura 1 Správa serverů 1+12 Správa sítí 1+5 Zákaznická podpora 1+10 Strategie a rozvoj IT 1+11 Spisová služba 1+2 Podatelna 1+9 Archiv 1+2

11 Náplň organizačních jednotek Aplikace Podnikové aplikace: správa a uživatelská podpora SAP, DMS, EG, … Provozní aplikace: Služby řidičů, JVA, JVT, VVM, ISP, atd. Infrastruktura Správa serverů: provoz a správa serverů, diskových polí, SAN Správa sítí: provoz a správa WAN, LAN Zákaznické služby: Helpdesk, Vzdálená správa koncových zařízení, Evidence drobného SW, Instalační postupy Strategie a rozvoj IT: projekty, finance, řízení změn, SLA, integrace sdílených IT služeb 26 nových pracovních míst

12 Sdílené úložiště 74.954 Kč měsíčně Relativně úzká skupina uživatelů (cca 30) Zanedbatelná úspora pracnosti na straně HR Náročnější přístup k dokumentům na straně uživatelů (login, heslo) Doporučení JIT => řešit projektem implementace extranetu

13 Emailové schránky pro zaměstnance JIT zajistila nabídku na 6.500 uživatelů Technické řešení bude dále upřesněno a konkrétní návrh společně s cenovou kalkulací bude předložen na poradě vedení DP Požadavek JIT: možnost pozdější integrace do extranetu

14 Insourcing vybraných služeb IT Od 1. 6. 2013 budou vybrané činnosti IT, které jsou dnes předmětem outsourcingu, zajišťovány interními pracovníky JIT JIT bude minimalizovat možné dopady na uživatele: –delší doba odstranění některých incidentů, –pozastavení některých změnových požadavků, Vážnější dopady JIT nepředpokládá Cíl: úspora nákladů v miliónech Kč měsíčně

15 Provozní informace

16 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Krátkodobé výluky TRAM únor a březen Výluka BUS Čakovice – postupně navazující etapy Výluka Myslbekova - Hládkov (do 8. 3. 2013) Trvalé změny PID 3. 3. 2013 Výluka Letenská (8. 3. – 18. 3. 2013) Výluka LD Petřín (11. 3. – 27. 3. 2013)

17 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do 17.2.2013)

18

19 Přehled činnosti přepravní kontroly za leden 2013 ukazatelleden 2013 1. Průměrný počet přepravních kontrolorů:157 - stálých PK156 - externích PK1 2. Počet provedených kontrol celkem59 488 3. Počet uložených přirážek celkem21 940 4. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – hotově zaplacené bloky5 085 5. Počet přirážek za porušení tarifních podmínek – nezaplacených na místě16 490 6. Počet uložených přirážek za nezaplacení přepravného167 7. Počet uložených přirážek za porušení přepravních podmínek198 8. Počet kontrol na 1 přirážku2,71 9. Průměrný počet kontrol na 1 zaměstnance379 10. Průměrný počet uložených přirážek na 1 zaměstnance140

20 100100 – Odbor Příprava provozu Oblastní přepravní průzkum autobusových linek BUS12JV Jihovýchodní oblast hl. m. Prahy, včetně přilehlé části Středočeského kraje Realizace10. října 2012 Sledováno48 městských linek (06:00 – 20:00 hod.) 42 příměstských linek (v celém rozsahu provozu) Personální zajištěníDopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Ropid studenti Střední průmyslové školy dopravní, a.s. Přepravené osobycelkem595 898 cestujících z toho příměstské linky 48 616 cestujících

21 100100 – Odbor Příprava provozu Profilový přepravní průzkum metra - vývojové trendy maximálních mezistaničních zátěží Frekvence sledování v roce 2013:měsíční Maximální úseky stanoveny dle KPPM 2008: ránoMuzeum A – Můstek Aodpol.Staroměstská – Můstek A Anděl – Karlovo nám.Karlovo nám. – Anděl Praž. povstání – VyšehradI.P.Pavlova – Vyšehrad Maximální hodinatrasa A07:15 – 08:15 hod. 7 394 až 10 626 osob (1/4 hod. posuny)16:00 – 17:00 hod. 7 854 až 9 604 osob trasa B07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod.15 042 až 15 582 osob 16:30 – 17:30 hod. 16:45 – 17:45 hod. 9 349 až 12 862 osob trasa C07:00 – 08:00 hod. 07:15 – 08:15 hod.12 160 až 16 433 osob 16:45 – 17:45 hod.11 010 až 13 827 osob

22 200000 – úsek technický Informace k průběhu přípravy akce - Střídací bod Lublaňská 55 Shrnutí vývoje realizace akce do současné doby je následující: Stavební práce byly dokončeny firmou Rekomont, a.s. a předány DPP zhotovitelem dne 17. 1. 2013. Zároveň byl sepsán seznam vad a nedodělků. Tyto vady a nedodělky byly odstraněny dne 6. 2. 2013 Nyní se konfiguruje a zprovozňuje přístupový systém Altex pro potřeby uživatelů střídacího bodu Dne 1. 2. 2013 byla provedena závěrečná prohlídka Stavebním úřadem městské části Prahy 2. Dne 5. 2. 2013 byl doručen na DPP Kolaudační souhlas se stavebními úpravami kanceláří v 1. NP části domu č. 55 vydaný odborem výstavby Městské části Prahy 2. Nyní jsou splněny veškeré legislativní podmínky k užívání daného prostoru a je možné prostor vybavit potřebným zařízením Do 22. 2. 2013 očekáváme plné zprovoznění přístupového systému a pak bude možné užívat ho pro potřeby JPT

23 Finanční sumář neauditovaných výsledků za rok 2012

24 Výsledek hospodaření za rok 2012 Za hodnocené období bylo dosaženo ztráty ve výší -396 626 tis. Kč, tj. o 73 821 tis. Kč více oproti plánované ztrátě výši -322 805 tis. Kč. Toto plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 267 473 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 193 652 tis. Kč Dodatkem číslo 5 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID se kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby zvýšila na 10 314 828 tis. Kč. Kompenzace za rok 2012 dosáhla ve skutečnosti výše 10 636 102 tis. Kč Vyšší kompenzace byla ovlivněna: –vyššími odpisy o 105 150 tis. Kč (nákup tramvají za cca 3 mil. Kč), –směnečným programem o 96 199 tis. Kč, –vyššími dopravními výkony o 172 670 tis. Kč (ve skutečnosti ujeto o 4 506 tis. vozkm více), –nižšími náklady na trakční energii -52 745 tis. Kč

25 Přehled tržeb PID za rok 2012 a 2011 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč SKUTEČNOST ROKU 2012SKUTEČNOST ROKU 2011 2012/2011 MHD(P+0)pásma (1-5)CelkemMHD(P+0)pásma (1-5)Celkem TRŽBY PID CELKEM 3 995 001270 6844 265 6854 034 081280 8164 314 89798,86 TRŽBY ZA PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU 242 737 218 429 111,13 TRŽBY PID 4 237 738270 6844 508 4224 252 510280 8164 533 32699,45 VČETNĚ PŘIRÁŽEK K JÍZDNÉMU

26 Financování Na začátku roku 2012 měl DP finanční majetek (účty v bankách + peníze) ve výši 967 mil. Kč. Měl však krátkodobé závazky z obchodních vztahů za více než 5,6 mld. Kč V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci za poskytování služeb MHD podle smlouvy o veřejných službách, dotace na výstavbu metra a vrácené částky nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu Dne 29. 3. 2012 uzavřel DP s ČS, a. s. a ČSOB, a. s. smlouvu o směnečném programu na nákup nových tramvají, a to do výše 4 mld. Kč. V dubnu vystavil DP směnky na 2,4 mld. Kč, v červnu pak na zbývajících 1,6 mld. Kč. Na konci roku 2012 zbývalo ze směnečného programu nevyčerpáno cca 168 mil. Kč Závazek ze směnečného programu je splatný v dubnu 2013 V současné době je podána výzva na financování nákupu tramvají 15 T formou dalšího směnečného programu Pokud jde o výdaje, byly hrazeny vysoké částky v provozu a zvláště pak v oblasti investiční. V prvním čtvrtletí se jednalo převážně o faktury z roku 2011 za stavební investice. Největší stavební akcí je prodloužení trasy metra A, která byla však v roce 2012 plně hrazena z investiční dotace od HMP V průběhu roku bylo zaplaceno pět splátek úvěru, což včetně souvisejících plateb (úroky, opce) činilo finančně 527 mil. Kč. K 31. 12. 2012 zbývá úvěr za vlaky metra necelé 2 mld. Kč K 31. 12. 2012 měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši 2 889 tis. Kč. Vysoký stav finančního majetku je zapříčiněn hlavně použitím směnečného programu, který ale zvyšuje krátkodobé závazky. Ty vykázal DP k 31. 12. 2012 ve výši téměř 6 mld. Kč

27 Předpokládaný vývoj rozpočtu 2013 DPP předložil ve smyslu uzavřené Smlouvy výpočet předpokladu nákladů na rok 2013 ve výši 14 289 512 tis. Kč, kdy provozní část je ve výši 11 332 312 tis. Kč a navýšení vlastních zdrojů investic pro rok 2013 činí 2 957 200 tis. Kč. Objednávka dopravních výkonů ze strany Ropidu byla ve výši 165 758 tis. vozkm Na základě upřesnění v „říjnovém režimu“ se sníží předpoklad nákladů na rok 2013 a předběžný odhad kompenzace tak bude činit 14 028 319 tis Kč, v provozní části 11 071 119 tis. Kč. Snížení je ve výši 261 193 tis. Kč

28 Změny oproti předloženému předpokladu nákladů: 1.Nárůst mzdových nákladů na rok 2013 nebude zahrnut podle smluvní indexace, ale podle podinflačně uzavřené kolektivní smlouvy. Finanční vyjádření činí -185 263 tis. Kč 2.Vlastní úspory nákladů DPP nad promítnutý rámec z roku 2012 (200 mil. Kč) o dalších 150 mil. Kč. V DPP v současné době probíhá forenzní audit uzavřených závazkových vztahů a jednotlivé kauzy jsou prověřovány právně, z pohledu možnosti ukončení nevýhodně uzavřených smluv. V současné době nelze přesně vyčíslit kladný dopad do hospodaření DPP 3.Přepočet meziroční inflace dle Smlouvy (září 3,2 % oproti červnu 2,8 %). Finanční vyjádření je + 37 493 tis. Kč 4.Dílčí upřesnění dopravních výkonů dle říjnového odhadu Ropidu; po stabilizaci dopravních opatření realizovaných od 3. 9. 2012 bude ještě v listopadu 2012 zpřesněn výpočet dle změn v provozních parametrech sítě (použití typů a potřeba vozů, potřeba řidičů, provozní rychlost linek) a dojde ke zpřesnění finančního dopadu. Říjnové upřesnění v objednávce dopravních výkonů (z 165 758 tis. vozkm na 166 593 tis. vozkm) činí ve finančním vyjádření + 36 577 tis. Kč

29 Dle přípravy rozpočtu HMP na rok 2013 bude vyčleněna pro DPP částka kompenzace 10 603 276 tis. Kč s tím, že dojde ze strany Ropidu ke snížení objednaného objemu dopravních výkonů ve finančním vyjádření o 189 058 tis. Kč a snížení plánovaného podílu ostatních dopravců na tržbách PID o 73 mil. Kč (na úroveň roku 2011). Ze strany HMP dojde pouze k částečnému pokrytí inflační valorizace, deficit zdrojové části rozpočtu DPP by tak dosáhl 205 785 tis. Kč

30 Bezpečnostní sumář

31 Škoda Transportation – Vyhodnocení rizik Dokument byl oddělení BOZP předán ze strany Škody Transportation dne 5. 12. 2012 v elektronické podobě. O předání byl proveden záznam do seznamu školení cizích organizací na stránkách BOZP. V rámci školení cizích firem jsou vzájemné informace o rizicích důsledně požadovány. Firmy, které si tuto povinnost neplní, jsou upozorněny na porušování § 101 bod 3 ZP Uvedená rizika Škody Transportation jsou k dispozici k nahlédnutí, okopírování apod. na oddělení BOZP

32 Lidské zdroje

33 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 14. 2. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZ referent IX - specialista (HR generalista) 25.6. 2012zrušeno 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2.1.2013probíhá 3.500310odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí oddělení9. 1.2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25.1.2013probíhá 5.310000jednotka Informační technologie projektový manažer4.2.2013probíhá 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6.2.2013probíhá

34 Průměrné počty zaměstnanců 1/2013 KategoriePřepočtený stavPlán Ř MHD4 1334 346 z toho Metro572 581 Tramvaje1 3221 411 Autobusy2 2392 354 D celkem3 1673 226 kat.30 3 1253 177 kat.314249 POP415418 TH2 7602 801 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8441 877 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS916924

35 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci188119 POP313 TH101297 ŘMHD361956 z toho Metro933 T12123 A15 3 Rozdíl nárůstem27 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,24 %

36 Celková míra fluktuace za období 1/2013 1/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 4010 4840,38 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 83 1680,25 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 14150,24 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 101 8460,54 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 29160,22 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 35730,52 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 11 3240,76 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 152 2420,67

37 Přehled mzdových nákladů (bez OON) a průměrná mzda v DP Přehled za období 1/2013

38 Přílohy odboru 500300

39 Volba do DR termín 6. 6. 2013 pro volbu členů do DR


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 21. 2. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Jednotka IT Provozní informace Finanční sumář Bezpečnostní sumář."

Podobné prezentace


Reklamy Google